Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Христо Иванов Параскевов
  Доц. д-р Христо Иванов Параскевов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 207

  Телефон: 054 830495 вътр. 207 К3

  Email: h.paraskevov@shu.bg

  Приемно време: І седмица Понеделник и Вторник; ІІ седмица Понеделник и Сряда


  Завършен университет, специалност

  ШУ" Епископ Константин Преславски", спец. "Информатика"

  Заемани академични длъжности

  2001 – 2003 г. Хоноруван асистент по информатика в катедра Информатика на Факултет по математика и информатика

  2003 - 2006 г. Докторант и хоноруван асистент по информатика

  2005 - 2008 г. Асистент по информатика

  2008 - 2011 г. Старши асистент по информатика

  2011 - 2014 г. Главен асистент по информатика

  от 2017 г- Доцент по информатика

  Придобити научни степени

  Доктор по Информатика и Информационни технологии 2014 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Операционни системи

  Компютърни мрежи и комуникации

  Компютърни архитектури

  Изкуствен интелект

  Области на научни интереси

  Компютърна стеганография

  Компютърна и мрежова сигурност

  Операционни системи

  Участия в проекти

  Национални проекти:

  1. Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Еп.К.Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми за обучение” 2012-2013 BG051PO001-4.3.04-0020,2012

  Участия в университетски проекти, финансирани от фонд „Научни изследвания” на Шуменския Университет:

  1. РД-05-281/15.03.2012 Подходи за повишаване на ефективността на клъстерна система за паралелен компютърен стеганализ - участник

  2. РД-08-250/14.03.2013 Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект - участник

  3. РД-08-238/13.03.2014 Модел на паралелна стеганалитична подсистема за защита на информацията - участник

  4. РД-08-316/13.03.2015 Стеганография и сигурност в облачните услуги - участник

  5. РД-08-119/08.02.2016 Стеганография в мобилните устройства и триизмерното моделиране - участник

  6. РД-08-101/06.02.2017 Надеждност, ефективност и безопасност на интегрирани в единна информационна среда комуникационни и компютърни системи и мрежи - ръководител

  7. РД-08-159/09.02.2018 Надеждност и защита на информация в социалните мрежи, графичните и 3D обекти в добавена и виртуална реалност - ръководител

  8. РД- 08-96/01.02.2019 Защита и надеждност на данни във виртуални и web среди, графични файлове, 3D моделиране на терени - ръководител

  9. РД-08-134/04.02.2020 - Надеждност и защита на информация в web среда, графични и 3D обекти, 3D моделиране на терени - ръководител

  10. РД-08-130/04.02.2021 - Надеждност и защита на информация във видео и видеопотоци, графични обекти, 3D моделиране на терени - ръководител

  11. РД-08-147/02.03.2022 - Защита и надеждност на информация в мултимедийни обекти, 3D моделиране на терени - ръководител

  12. РД-08-125/22.02.2023 - Паралелни алгоритми за защита на данни в графични обекти и триизмерното моделиране - ръководител

  Заемани ръководни позиции

  от 11.2023 г. Ръководител катедра "Компютърни системи и технологии"

  Държавни и/или научни награди

  Награда на община Шумен за 2011 за научни постижения ( колективна)