Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Христо Иванов Параскевов
  Доц. д-р Христо Иванов Параскевов

  Факултет: Факултет по математика и информатика

  Катедра: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус 3, стая 207

  Телефон: 054 830495 вътр. 207 К3

  Email: h.paraskevov@shu.bg

  Приемно време: І седмица Понеделник и Вторник; ІІ седмица Понеделник и Сряда


  2014 Методи за стеганографска защита на информация в компютърни мрежи
  2023 Bozhidar Stanchev, Hristo Paraskevov.(2023). Fast Shape-Preserving Method for Integrating Polygon into Two-and-Half Dimensional Triangulation.TEM Journal, 12(1), 22-28.
  2023 Boryana Uzunova-Dimitrova, Hristo Paraskevov, Stanimir Zhelezov.(2023). Objective Assessment During a Pandemic.TEM Journal, 12(1), 303-308.
  2021 Stanchev, B., Paraskevov, H., Interpolating subdivision with triangle aspect ratio control, AIP Conference Proceedings, 2021, 2333, 070007
  2021 Paraskevov, H., Stefanov, A., Implementation of hidden communication channel in OSN with histogram analysis, AIP Conference Proceedings, 2021, 2333, 070006
  2021 Paraskevov, H., Stoyanov, B., Steganographic algorithm based on chaotic random system on Raspberry Pi hardware, AIP Conference Proceedings, 2021, 2333, 070002
  2020 Paraskevov, H., Stefanov, A., Stoyanov, B., Yash: Yet another stego hiding, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications, 2020, 12(1-2), pp. 238–245
  2020 Stanchev, B.A., Paraskevov, H.I., Constraining triangulation to line segments: A fast method for constructing constrained delaunay triangulation, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications, 2020, 12(1-2), pp. 164–178
  2020 Mileva S., H. Paraskevov, About the project work: \"Education for tomorrow\", Mattex 2020, vol. 1, pp. 111-116, ISSN: 1314-3921
  2019 Paraskevov H., A. Stefanov, R. Rafailov, Image Steganography using Arduino Microcontroller, Mathematical and Software Engineering Vol. 5, No. 2 (2019), 39-44.
  2018 Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Paraskevov, H., An approach for hiding steganography data within web applications, Journal of Engineering and Applied Sciences 12(Specialissue8), pp. 8251-8255 (sjr 2017: 0.163)
  2018 Boryana, U.-D., Stanimir, Z., Hristo, P., Intelligent methods for evaluation of student written works, Journal of Engineering and Applied Sciences 12(Specialissue10), pp. 8780-8784 (sjr 2017: 0.163)
  2018 Параскевов, Хр.,Стефанов, Ал., Съвременни стеганографски подходи в социалните мрежи, МАТТЕХ 2018, Том 1, стр. 197-203
  2018 Paraskevov H., A. Stefanov, Approach to Find Optimal Graphic Container Using Segmental Steganographic Al gorithm, Mathematical and Software Engineering, Vol. 4, No. 1 (2018), 7-11
  2017 Paraskevov, H., Zhelezov, S., Uzunova-Dimitrova, B., Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack, Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications 9(1), 2017, pp. 5-16, (SJR 2015 - 0.141)
  2016 S Zhelezov, H Paraskevov, B Uzunova-Dimitrova Robustness of the secret message in stego file against flip and rotation attack. Biomath Communications 3 (2)
  2016 S Zhelezov, H Paraskevov, B Uzunova-Dimitrova Intelligent Methods for Evaluation of Student Written Works. ADIBUM_DAY01_SESSION03: ADIBUM DAY01 - SESSION 03 from Tue, September 20, 2016
  2016 S Zhelezov, H Paraskevov, B Uzunova-Dimitrova An Approach for Hiding Steganography Data Within Web Applications. ADIBUM_DAY01_SESSION01: ADIBUM DAY01 - SESSION 03 from Tue, September 20, 2017
  2016 Параскевов Хр., Пл. Симеонов, Алгоритъм за колонна lsb модификация с поставяне на маркер, МАТТЕХ 2016, Шумен ,стр. 178-184
  2016 Параскевов Хр., Св. Спасов, Стеганографски подход за скриване наданни в AVI файл, МАТТЕХ 2016, Шумен
  2015 Zhelezov, S., H. Paraskevov, Possibilities for steganographic parallel processing with a cluster system, Contemporary Engineering Sciences, Volume 8, Issue 20, ISSN:1313-6569, 2015, SJR (2014) : 0.187
  2014 Zhelezov, S., H. Paraskevov, H. Hristov, P. Boyanov, B. Uzunova, An architecture of steganological subsystem for information protection, Proceedings of 10-th International Conference ICBBM, Liepaya, Latvia, 2014, p. 123-128
  2013 Станев,С., Параскевов, Хр.,Г. Милева, А. Милев. Изследване на предаването на скрити данни чрез протоколен стек TCP/IP. В:Сборник научни трудове на Научна сесия 2013 на НВУ-факултет АПВОиКИС,Шумен
  2013 Станев, С. С. Ниязиев, Параскевов, Хр., С.Железов. Стеганологичен софтуерен пакет. В:Сборник научни трудове на Научна сесия на НВУ-факултет АПВОиКИС,Шумен
  2013 Станев,С., С.Железов, Параскевов, Хр. Обучението по компютърна стеганография в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.В: Сборник трудове на Юбилейна международна научна конференция на Департамент национална и международна сигурност, НБУ, Темат.напр. 4, София
  2013 Станев,С., Параскевов, Хр.и С.Станчев. Стеганографски методи в мрежовия слой на OSI-модела. В: Сборник трудове на научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност”. Секция Информационна сигурност. ФАПВОКИС на НВУ, Шумен
  2013 Параскевов, Хр., Цанкова,Г., Изследване на ефективен софтуер за създаване на аудио стегофайлове. В:Сборник научни трудове на Научна сесия 2013 на НВУ-факултет АПВОиКИС,Шумен
  2013 Параскевов, Хр., Ст. Станев, Е. Стефанова. Подход за мрежова стеганография на базата на протокол RDP. Международна научна конференция „Съвременни методи и технологии в научните изследвания”, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"- Варна. Варна,2013.
  2013 Параскевов, Хр., Ст. Станев, Вл. Галяев, Смислово съпоставяне на българските, руските и английските научни термини в областта на мрежовата стеганография, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"- Варна. Варна,2013.
  2012 Параскевов, Хр., Направление за развитие за развитие на мрежовата стеганография. Сборник научни трудове, Маттех 2012, Шумен
  2011 Христо И. Параскевов, Станимир К. Железов, Траяна Б. Великова, Станимир Ст. Станев Алгоритми и програми за приложение на стеганографския метод LSB. Ш., Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011
  2011 Христо И. Параскевов, Станимир К. Железов, Валентина Д. Неделчева, Ивайло Я.Якимов Възможности за стеганографска паралелна обработка с клъстерна система. Шумен.,Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен 2011
  2010 Paraskevov, H., K. Velcheva and St. Stanev Steganographic algorithms – research, analysis and implementation. CompSysTech,2010.
  2009 Параскевов, Хр., Железов, Ст и др. Един подход за откриване на стеганографски манипулирани аудиофайлове чрез разлагане с wavelet. Научна конференция смеждународно участие, посветена на 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Том 2, Шумен 2009., стр.126
  2009 Paraskevov, Hr., Zhelezov, St. and K.Tsvetkov. Bulgarian university concortium for investigating the potentiality of mobile-learning for widening the coverage of learningwithout borders.Budapest,6th International Conference,ISBN 978-87706-4-6
  2009 Параскевов, Хр., Железов, Ст. и др. Алгоритъм и програма за стеганографска защита на текстови файлове. Научна конференция с международно участие,посветена на 105 годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Том 2, Шумен 2009. стр.119
  2008 Параскевов,Хр. Алгоритъм и програма за стеганографска защита на текстови файлове. Научна конференция с международно участие, посветена на 105годишншната от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2008, (В съавт. със Ст. Станев.)
  2007 Параскевов,Хр. Алгоритъм и програма за стеганографска защита. Научна конференция на факултет “А, ПВО и КИС”, Шумен, 2007, (В съавт. със Ст. Станев Ст.,Цанков Ц., Железов Ст..)
  2006 Параскевов, Хр. Approximation with Multiresulution Triangle Meshes of Surfaces Presented by Sets of 3D Points. technical University Sofia, AMEE Sozopol 2006 (в съавт. с:Б. Станчев)
  2005 Параскевов, Хр. An Aproach for hidden data storage. Military Technical Academy. Romania, Bucharest, 2005 (в съавт. с: Ст. Станев, К. Цветков)
  2004 Параскевов, Хр. Защита на компютърните мрежи в условията на дистанционно обучение. Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождениетона Джон Атанасов, т. III, Шумен, , стр. 172 (в печат) (в съавт. с Ст. Станев)
  2015 Станев, С., Железов, С., Параскевов, Х., Христов, Х., Ръководство за упражнения по стеганография, Университетско издателство, Шумен, 2015, ISBN 978-619-201-011-9
  2014 Станев, С., Параскевов, Х., Железов, С., Компютърна стеганография. Методическо ръководство, VI част, Университетско издетелство Епископ Константин Преславски, 2014 г., стр. 30 - 52