Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Център по природни науки

  ЛИНК КЪМ САЙТА НА ЦЕНТЪРА ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  ЗА КОНТАКТИ
  • Ръководител: проф. д-р Николай Добринов Начев
  • Е-mail: natchev@shu.bg
  ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
  • доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
  • доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева
  • гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева
  • гл. ас. д-р Хасан Хасанов Хасанов
  • гл. ас. д-р Димитър Дойчев Димитров
  ПРАВИЛНИЦИ
  ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА