Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Център по природни науки

  ЗА КОНТАКТИ

  Ръководител: проф. д-р Николай Добринов Начев

  Е-mail: natchev@shu.bg

   
  ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
  • доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов
  • доц. д-р Тодорка Сашкова Кабакчиева
  • гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева
  • преп. д-р Хасан Хасанов Хасанов
  • преп. Димитър Дойчев Димитров
   
  ПРАВИЛНИЦИ

  Правилник за устройството и дейността на Центъра по природни науки

  Правилник за вътрешния ред на Центъра по природни науки

   
  ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

  Годишен план за 2021