Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Географски хоризонти

    Междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2014

    Трети междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2019