Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Пътувания из България

    Пътувания из България. Резултати от теренни географски практики и научни експедиции, Том 1. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2012
    Пътувания из България. Резултати от теренни географски практики и научни експедиции, Том 3. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2018