Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Росица Цанкова Владева
  Доц. д-р Росица Цанкова Владева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 3, стая 512

  Телефон: 054 830495 вътр. 397 К3

  Email: r. vladeva@shu.bg

  Приемно време: събота 8-14 ч., К3-каб. 512


  Дневник за стажантска практика по география
  Дневник на студентите за провеждане на стажантска практика по география и икономика

  Vladeva, R. FOR THE TRANSITION FROM TRAINING AT THE INITIAL STAG
  За прехода от обучението в начален етап на географското образование в СОУ – различните гледни точки

  Съвременни аспекти на системата „Обучение по география“, Универс
  Монография за съвременните проблеми на ситемата на географското образование

  Vladeva, R. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ELECTRONIC GEOGRAPHY
  На анализ се подлагат учебниците по география и икономика V – VІІ клас (с елементи на електронни учебници), за да се откроят техните предимства и недостатъци като реален образователен ресурс.

  CHALLENGES BEFORE THE GEOGRAPHIC EDUCATION IN THE HIGH SCHOOL AT
  Предизвикателства пред географското образование в средното училище на съвременния етап

  Състояние и проблеми на учебното съдържание и компонентите на у
  Състояние и проблеми на учебното съдържание и компонентите на учебниците по география и икономика V-VІІІ клас

  Съвременни проблеми пред географското образование в средното учи
  Дерменджиева, С., Р. Владева. Съвременни проблеми пред географското образование в средното училище

  За въвеждащия курс на обучение по география в българските и руск
  Владева, Р., П. Русева. За въвеждащия курс на обучение по география в българските и руски учебници

  Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география
  Владева, Р. Компетенциите като елемент на учебното съдържание по география

  Модел за интерактивно изучаване на карстови територии
  Владева, Р., П. Русева. Модел за интерактивно изучаване на карстови територии (на примера на Шуменско плато

  Модел за включване на студентите в интерактивни дейности
  Владева, Р., Н. Станчева. Модел за включване на студентите в интерактивни дейности в извънкласна среда

  Проблеми в процеса на обучение по география от начален към проги
  Владева, Р., П. Русева. Проблеми в процеса на обучение по география от начален към прогимназиален етап

  За някои проблеми на прехода от начален към прогимназиален етап
  Владева, Р., П. Русева. За някои проблеми на прехода от начален към прогимназиален етап в обучението по география и икономика в СОУ

  Географското състезание като един от пътищата за повишаване моти
  Владева, Р. Географското състезание като един от пътищата за повишаване мотивацията за учене

  Възможности за формиране на ценности в географското образование
  Владева, Р. Възможности за формиране на ценности в географското образование в извънкласна среда

  Електронните учебници по география и икономика – ресурс или раку
  Владева, Р. Електронните учебници по география и икономика – ресурс или ракурс в процеса на обучение

  . За контрола в обучението по география и икономика
  Владева, Р., П. Русева. За контрола в обучението по география и икономика в прогимназиален етап

  Ценностите в географското образование
  Анализира се значението на ценностите за географското образование

  Methodological aspects of teaching Natural sciences at Shumen Un
  От методична гледна точка се анализира обучението по природни науки във ФПН

  An Opportunity to form skills supporting development with the he
  Описание на дейност в извънкласна среда за Деня на Земята

  THE „FLIPPED CLASSROOM“ AS AN OPPORTUNITY TO INCREASE A PUPILS'
  Описание на добри практики в географското образование

  REPERCUSSIONS ОF GLOBAL PROBLEMS IN A GEOGRAPHIC EDUCATION
  Анализира се значението и мястото на глобалните проблеми в географското образование