Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Борислав Станишев Борисов
  Доц. д-р Борислав Станишев Борисов

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 514

  Телефон: 054 830495 вътр. 395 К3

  Email: b.borisov@shu.bg

  Приемно време: понеделник 10-12 ч.


  Изучаване на планетни резонанси с програмата “Gravity Simulator”
  План на урок, базиран на обучение чрез проучване

  Небесна механика
  Увод в небесната механика

  Коефициенти на Ламе
  Изразяване на градиент, дивергенция, ротация и лапласиан в цилиндрични и сферични координати

  Рекурентна зависимост между орбиталните периоди на планетите
  Рекурентна зависимост между орбиталните периоди на планетите в Слънчевата система

  Трипланетни резонанси
  Целта на тази работа е да се намерят връзки между синодичните периоди на телата в Слънчевата система, така че тяхното съотношение да е просто цяло число.

  История на физиката I
  Презентация

  История на физиката II
  Презентация

  Резонансна структура на Слънчевата система
  Резонансна структура на Слънчевата система

  Правило на Тициус-Боде
  “Законът” на Тициус-Боде - една интересна зависимост

  Математическа геодезия
  Учебник, автор: проф. дфн Диана Кюркчиева

  Теория срещу експеримент или откриването на планетите-джуджета
  Можело ли е планетите джуджета да бъдат открити на хартия?

  Външна част на Слънчевата система
  Графична симулация на разстоянията до планетите-гиганти и планетите-джуджета в Пояса на Кайпер

  Симетрия и подобие в Слънчевата система
  Симетрия и подобие при разположението на значимите обекти в Слънчевата система

  Уравнение на Лаплас в биполярни координати
  Едно частно решение на уравнение на Лаплас в биполярни координати

  Празнини в разпределението на близките до Земята астероиди
  Резонансни празнини в разпределението на астероидите

  Външни спътници на Юпитер
  Определяне на разстоянията до групите външни спътници на Юпитер

  Исторически и съвременни аспекти на науката електродинамика
  Увод в електродинамиката