Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Ваня Атанасова Василева
  Доц. д-р Ваня Атанасова Василева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 3, стая 506

  Телефон:

  Email: v.vasileva@shu.bg

  Приемно време: вторник 15.00-17.00ч.


  Опазване на биоразнообразието
  Тема 4 от конспекта по дисциплината Защитени територии в България

  НАТУРА 2000
  Тема 5 от конспекта по дисциплината Защитени територии в България

  Защитени територии и туризъм
  Защитени територии и туризъм

  Туризмология
  Основни направления в науката за туризма

  Защитени територии в България
  Защитенит етеритории в България - предпоставка за развитие на екотуризъм

  Южнобългарски биогеографски район
  Тема 20 от конспекта по ЗТБ

  Планински биогеографски район
  Тема 21 от конспекта по ЗТБ