Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Ваня Атанасова Василева
  Доц. д-р Ваня Атанасова Василева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 3, стая 506

  Телефон:

  Email: v.vasileva@shu.bg

  Приемно време: вторник 15.00-17.00ч.


  2019 Kabakchieva, D., Vasileva, V., Eco-trends in modern tourism developmen. // 3-rd International thematic monograph Modern meagment tools and economy in tourisn sector in present era, 2019, Belgrad, p. 359-367, ISBN 978-86-80194-14-1, DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2018.359
  2019 Василева, В., С. Сабриева, Туристическа инфраструктура и суперструктура, 2019, Шумен: изд. Химера, 418 стр. ISBN 978-619-7218-58-9
  2012 Василева, В., Природни туристически ресурси на България, 2018. Шумен: изд. Химера, 335 стр., ISBN 978-619-7218-44-2 http://bnr.bg/…/za-knigata-prirodni-turisticheski-resursi-n…,
  2012 Василева, В., Сезонността в българския туризъм, 2012. Шумен: изд. Химера, 85 стр. ISBN 978-954-9775-74-7
  2023 Kabakchieva, D., V. Vasileva, Green infrastructure - the smart interpreting of natural capital, //Acta Scientifica naturalis. Volume 10, Issue 1 (2023), p. 57- 68, eISSN2603-347X
  2023 Vasileva, V., S. Sabrieva, Protected territories in Stara planina tourist region– current state and prospects for tourism development //Acta Scientifica naturalis. Volume 10, Issue 1 (2023), p. 69-83, eISSN2603-347X
  2023 Kabakchieva, D., V. Vasileva, Natural tourist resources in the Stara planina tourist region (Bulgaria) //Acta Scientifica naturalis. Volume 10, Issue 3 (2023), p. 25-52, eISSN2603-347X, indexed in Google Scholar
  2023 Vasileva, V., D. Kabakchieva, Passenger Traffic in Bulgaria and North Macedonia - Current State and Prospects for Development // International Journal of Innovation and Economic Development, ISSN 1849-7020 (Print), ISSN 1849-7551 (Online), Volume 9, Issue 4, October, 2023, Pages 7-15, DOI: 10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.94.2001, https://doi.org/10.18775/ijied.1849-7551-7020.2015.94.2001
  2023 Vasileva, V., S. Sabrieva, Protected territories in Stara planina tourist region– current state and prospects for tourism development //Acta Scientifica naturalis. Volume 10, Issue 1 (2023), p. 69-83, eISSN2603-347X, indexed in Web of Science
  2022 Vasileva, V., D. Kabakchieva, D. Yosifova, Management of anthropogenic tourist resources - a key factor for sustainable development of Bulgarian tourism //ACTA GEOBALCANICA, 8-2, 2022, pp. 67-74, DOI: UDC: https://doi.org/10.18509/AGB218-2067v, UDC: 338.483.12:332.146.2(497.2)
  2022 Василева, В., Анализ на туристическия обмен между България и Чехия // SocioBrains, ISSUE 90, February 2022 стр. 261-268, ISSN 2367-5721
  2022 Василева, В., С. Сабриева, Специфики в управлението на човешките ресурси в туризма // сп. Кариери, Volume 2, Issue 3 (2022), Шумен: 28-34 стр., ISSN: 2815-3111
  2022 Vasileva, V., S. Sabrieva, Participation of The Balkan Countries in the UNESCO World Heritage List // Political, Cultural and Economic developments in the Balkans, 2022, Edirne: р. 451 – 468, ISBN: 978-975-374-347-1
  2021 Василева, В., Й. Марчева, Замъците в регионите Ил дьо Франс, Гранд Ест и Бургунд-Франш-Конте като обект на туризъм, // SocioBrains, ISSUE 78, February 2021 стр. 467-480, ISSN 2367-5721
  2021 Vasileva, V., D. Kabakchieva, S. Sabrieva, D. Vladev, Natural tourist resources in Rhodope tourist region //Acta Scientifica Naturalis, Volume 8 (2021): Issue 3 (November 2021), р. 84-102, eISSN2603-347X, DOI: https://doi.org/10.2478/asn-2021-0030
  2020 Kabakchieva, D., Vasileva, V., Cross-border territories and tourism// Innovation and Enterpreneurship: Collection of Scientifical articles, 2020, Ajax Publishing, Monreal, Canada: 114-127, ISBN 978-1-926711-08-6, indexed in Thomson Reuters and RSCI Science Index
  2020 Василева, В., Т. Станева, Съвременно състояние и перспективи за развитие на туризма във Финландия // Известия на Българското географско дружество, бр. 41 /2020, 72-77, ISBN 0375-5924, indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2020 Василева, В., В. Илиева, Съвременни особености в развитието на хотелиерството в Швейцария // SocioBrains – International scientific refereed online journal, 66/2020, 413-433, ISSN 2367-5721, indexed in Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing, Scholar Article Impact Factor, Национален референтен списък
  2020 Сабриева, С., В. Василева, Атропогенни туристически ресурси на Варненски черноморски туристически район// SocioBrains – International scientific refereed online journal, 66/2020, 279-285, ISSN 2367-5721, indexed in Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing, Scholar Article Impact Factor, Национален референтен списък
  2020 Василева, В., Д. Кабакчиева, Видове антропогенни туристически ресурси. Опит за нова типологизация// сп. „Проблеми на географията“, бр. 1-2/2020, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online), DOI: https://doi.org/10.35101/prg-2020.1-2.4, Сф., 2020, indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2020 Василева, В., Т. Станева, Природни туристически ресурси на Словения, // SocioBrains, ISSUE 76, December 2020, стр. 46-58, ISSN 2367-5721, indexed in Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing, Scholar Article Impact Factor, Национален референтен списък
  2019 Василева, В., Бъчварова, Е., Позициониране на археологически музей – Варна на туристическия пазар. // SocioBrains, ISSUE 54, February, 2019, стр. 401-410, ISSN 2367-5721, indexed in Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing, Scholar Article Impact Factor, Национален референтен списък
  2019 Василева, В., Зелена инфраструктура. // SocioBrains, ISSUE 55, March 2019, стр. 163-170, ISSN 2367-5721, indexed in Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing, Scholar Article Impact Factor, Национален референтен списък
  2019 Василева, В., Планински туризъм в България. // Известия на Българското географско дружество, бр. 40 -2019, стр. 47-53, ISBN 0375-5924, indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2018 Vasileva, V., Stoyanova, I., Current state of the hospitality in Croatia. // SocioBrains ISSUE 41,January 2018, p. 75-79, ISSN 2367-5721, indexed in Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing, Scholar Article Impact Factor, Национален референтен списък
  2018 Vasileva, V., Ivanova, D., Contemporary state and prospects for the development of tourism in Norway. // SocioBrains, ISSUE 42, February 2018, p. 90-106, ISSN 2367-5721, indexed in Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing, Scholar Article Impact Factor, Национален референтен списък
  2017 Vasileva, V., The place of Balkan countries in world tourism// SocioBrains – International scientific refereed online journal, ISSUE 29, January 2017, 33-43, ISSN 2367-5721, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/33_43_Vanya_Vasileva_THE_PLACE_OF_BALKAN_COUNTRIES_IN_WORLD_TOURISM.pdf, indexed in Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing, Scholar Article Impact Factor, Национален референтен списък
  2017 Кабакчиева, Д., В. Василева, Комуникацията като фактор за развитие на туризма// XII International Scienrific Conference KNOWLEDGE WITHAUT BORDERS, Knowledge International Journal, vol. 16.1/2017, стр.291-297, ISSN 1857-923X, Global Impact and Quolity Factor 1,023
  2017 Василева, В., Анализ туристического обмена между Болгарией и Грецией// SocioBrains – International scientific refereed online journal, ISSUE 36, August 2017, стр. 59-66, ISSN 2367-5721, , http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/59_66_Vanya_Vasileva_ANALYSIS_OF_THE_TOURIST_EXCHANGE_BETWEEN_BULGARIA_AND_GREECE.pdf, indexed in Scientific Journal Impact Factor, Eurasian Scientific Journal Index, International Scientific Indexing, Scholar Article Impact Factor, Национален референтен списък
  2017 Василева, В., Съвременно състояние и перспективи за развитие на туризма в Черна гора// сп. „Проблеми на географията“, бр. 1-2/2017, 83-95 стр, http://geoproblems.eu/wp-content/uploads/2017/10/2017_12/7_vasileva.pdf., ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online), Сф., 2017, indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2016 Василева, В., Основни направления в науката за туризма// сп. „Проблеми на географията“, 1-2/ 2016, стр. 14 - 24, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online), http://geoproblems.eu/wp-content/uploads/2016/10/2016_12/2_vasileva.pdf, Сф., 2016, indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2016 Василева, В., Съвременно състояние на туризма в Шуменска област// XI International Scienrific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, International Journal Knowlege, vol. 15.2/ December 2016, стр. 832-839, ISSN 1857-923X, Global Impact and Quolity Factor 1,023
  2012 Василева, В., Анализ на туристическия обмен между България и Румъния.// сп. „Проблеми на географията”, бр. 3-4/2012 г., БАН, Сф., стр. 149-159, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online), Национален референтен списък
  2011 Василева, В., Щ. Моллов, Състояние и перспективи за равитие на яхтения туризъм по Северното Черноморие.// сп. “География 21”, бр. 1/2011 г. стр. 31-37, ISSN - 1312-6628
  2011 Василева, В., Отражение на Световната икономическа криза върху изходящите туристопотоци на България.// сп. „География 21” - бр.3/2011. стр. 27-31, ISSN - 1312-6628
  2011 Василева, В., Анализ на туристическия обмен между България и Израел.// сп. „Проблеми на географията”, бр. 1-2/2011 г., БАН, Сф. стр. 74-82, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online), Национален референтен списък
  2011 Василева, В., Развитие на туризма и градската сред.// сп. „Проблеми на географията”, бр. 3-4/2011 г., БАН, Сф., стр. 123-129, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online) indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2010 Василева, В., Анализ на туристическия обмен между България и Полша.// сп. „География 21”, бр.2/2010 . стр. 9-14, ISSN - 1312-6628
  2010 Василева, В., Културен, познавателен и културно-познавателен туризъм – същност, особености и взаимовръзки.// сп. “Проблеми на географията”, бр. 1-2/2010., София, БАН, стр. 17-23, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online) indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2009 Василева, В., Състояние и перспективи пред ловния туризъм в Източна Стара планина и източен Предбалкан.// сп. „География 21”, бр.2/2009, стр. 13-17, ISSN - 1312-6628, indexed in Google Scholar
  2009 Василева, В., Анализ на туристическия обмен между България и Япония.// сп. „География 21”, бр. 4/2009., стр. 33-37, ISSN - 1312-6628, indexed in Google Scholar
  2008 Василева, В., Възможности за развитие на алтернативния туризъм в община Дългопол.// сп. „География 21”, бр.1/2008., стр. 47-50, ISSN - 1312-6628, indexed in Google Scholar
  2007 Василева, В., Има ли религиозен туризъм в Източна Стара планина и Източен Предбалкан.// сп. „География 21”, бр.3 /2007, стр. 13-18, ISSN 1312-6628
  2007 Василева, В., Видове алтернативен туризъм.// сп. „Проблеми на географията”, кн. 1 – 2 , 2007 г., София, БАН, стр. 133-141, ISSN 0204-7209, ISSN 2367-6671 (Online) indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2023 Vasileva, V., D. Kabakchieva, Natural Tourism Resources in Gabrovo District (Bulgaria), EMAN 2023, Vol 7. Conference Proceedings (pp. 243-248). Association of Economists and Managers of the Balkans. https://doi.org/10.31410/EMAN.2023.243
  2022 Vasileva, V., I. Dimrtrova, Development of golf tourism on the Northern Bulgarian Black sea coast, Четврта меѓународна научна конференција „Предизвици во туризмот и бизнис логистиката во 21 - от век“, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Република Северна Македонија, 316-326 стр., ISBN 978-608-244-824-4, DOI https://www.doi.org/10.46763/9786082448244
  2022 Vasileva, V., A new vision for the Central and Eastern Europe tourist subregion // Geobalcanica Proceedings from 8-th International Conference Geobalcanica 2022, Belgrad: p. 103-122. ISSN 1857-7636, DOI: https://doi.org/10.18509/GBP22103v, UDC: 338.485:330.552(4-11), 338.485:330.552(4-191.2)
  2022 Kabakchieva, D., V. Vasileva, // River tourism as a factor for the development of the Danube tourist region – Bulgaria, Geobalcanica Proceedings from 8-th International Conference Geobalcanica 2022, Belgrad: p. 123-139. ISSN 1857-7636, DOI: https://doi.org/10.18509/GBP22123k, UDC: 338.48-44(497.2:282.243.7)
  2021 Василева, В., Специфики в териториалното разположение на антропогенните туристически ресурси в България // „Туризъм и свързаност“ сборник доклади ИУ-Варна, 2021, стр. 188-195, ISBN 978-954-21 -1052-1, DOI: https://doi.org/10.36997/TC2020
  2021 Vasileva, V., V. Ilieva, Importance of Varna airport for Bulgarian tourism // 7-th International Scientific Conference G e o b a l c a n i c a 2 0 2 1, p. 245-262, ISSN 1857-7636, DOI: https://doi.org/10.18509/GBP210245v, UDC: 338.48:656.7(497.2), 656.7.072:311.2(497.2)”2010/2019”
  2021 Василева, В., Т. Станева, Съвременни аспекти на културния туризъм // „Туризъм. Образование. Бизнес.“ сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм – Бургас, 29-30 октомври 2021 г., стр. 66-73, ISSN 2738-893X
  2020 Василева, В., Устойчиво развитие на българския туризъм базирано на антропогенните туристически ресурси// "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция, 2020, Икономически университет - Варна, 580-591 стр., ISBN 978-954-21-1038-5
  2020 Василева, В., Д. Кабакчиева, С. Сабриева, Съвременни тенденции в усвояването и използването на антропогенните туристически ресурси в България// „Науката и дигитализацията в полза на науката, образованието и туризма“, Годишник на ВУМ, том XIII, 2020, 191-199 стр., ISSN 2367-7368
  2019 Василева, В., Й. Марчева, Съвременни особености в развитието на ресторантьорството в Кипър// Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи,: сборник доклади от международна научнопрактическа конференция, 2019, Свищов: академично издателство Ценов, 62-69 стр. ISBN 978-954-23-1764-7
  2019 Vasileva, V., D. Kabakchieva, Analysis of travels and opportunities for cross-border cooperation between Bulgaria and Northern macedonia// C h a l l e n g e s o f t o u r i s m a n d b u s i n e s s l o g i s t i c s i n t h e 2 1 s t c e n t u r y: The 2-nd International scientific conference, 2019, Ship, N. Macedonia: p. 239-248, ISBN 978-608-244-693-6 не е отчетена
  2018 Василева, В., Сабриева, С., Съвременни специфики на специализираната туристическа инфраструктура в Южен централен регион за планиране. // Регионална икономика и устойчива развитие: Сборник от научна конференция Регионална икономика и устойчива развитие, 2018, Варна: унив. изд. ИУ-Варна, 550-563 стр., ISBN 978-954-21-0956-3, Национален референтен списък
  2018 Kabakchieva, D. Vasileva, V., S. Sabrieva, M. Angelova, The role of natural tourist resources for bulgaria’s tourism reputation. // Geobalcanica Proceedings from 4-th International Conference Geobalcanica 2018, Ohrid: p. 277-286. ISSN 1857-7636, indexed in Web of Science
  2018 Kabakchieva, D., Vasileva, V., Green innovations in tourism. // Туризмът и иновациите: Сборник доклади от Международна научна конференция Туризмът и иновациите, 2018, Варна: изд. Наука и икономика ИУ-Варна, 44-57 стр., ISBN 978-954-21-0973-0, Национален референтен списък
  2018 Vasileva, V., Sabrieva, S., Modern specifications in the development of tourist infrastructure and superstructure in Bulgaria and improvement guidelines. // Туризмът и иновациите: Сборник доклади от Международна научна конференция Туризмът и иновациите, 2018, Варна: изд. Наука и икономика ИУ-Варна, 415-427 стр., ISBN 978-954-21-0973-0, Национален референтен списък
  2018 Василева, В., Анализ на туристическия обмен между България и Сърбия. // Природни науки: Сборник доклади от Национална конференция с международно участие Природни науки 2018, Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, 141-148 стр., ISSN 2603-2937, Национален референтен списък
  2017 Василева, В., Развитие на туризма в Балканските страни// сборник доклади „Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности“, том 12, 2017. Варна, стр. 197-204, ISBN 978-619-00-0602-2
  2017 Sabrieva, S., Vasileva, Cultural tourism in Varna district – specifics and perspectives for development// Proceedings of the XIV conference „Natural Sciences‘2016“, 2017. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, 58-61 стр., ISBN 978-619-201-104-8
  2017 Василева, В., Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство, глобалният туризъм и местната идентичност// Сборник доклади от Десети юбилеен черноморски туристически форум „Местната идентичност и глобалният туризъм“, 2017. Варна: изд. Славена, 149-156 стр., ISBN 978-619-190-090-9, Национален референтен списък
  2017 Vasileva, V., S. Sabrieva, Analysis of travels between Bulgaria and Turkey// International Scientific Conference „Contemporary tourism – Tradions innovations“, 2017. Sofia: Kliment Ohridsky University press р. 315 – 326, ISBN 978-954-07-4327, Национален референтен списък
  2017 Сабриева, С., В. Василева, Съвременни специфики на туристическата инфраструктура в Югоизточен район за планиране на България// сборник доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки“, 2017. Шумен: унив. изд. Епископ К. Преславски, стр. 148-156, ISSN 2603-2937, Национален референтен списък
  2016 Василева, В., Потребности на специализираните видове туризъм от специфична инфраструктура и суперструктура// сборник с научни трудове том LX, кн. 1 от Кръгла маса „Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи“, 2016. Пловдив: академично изд. на Аграрен университет, стр. 199 -204, ISBN 1312-6318, ISBN:2367-5845 (Online), Национален референтен списък
  2016 Василева, В., С. Сабриева, Опазването на природните туристически ресурси – необходимо условие за устойчиво развитие на българския туризъм// сборник доклади от научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, 2016, София: унив. изд. Климент Охридски, стр. 395-401, ISBN 978-619-90446-1-2, Национален референтен списък
  2016 Василева, В., Обекти на световното културно и природно наследство в България// сборник с доклади от Черноморски туристически форум „България – туристическа дестинация за четири сезона“, 2016. Варна: изд.Стено, стр. 491-504, ISBN 978-954-449-889-4, в Национален референтен списък
  2016 Василева, В., Съвременно състояние и използване на настанителната база в Северозападния регион за планиране// Международна научна конференция „Развитие на регионите в България-Хоризонт 2020“, 2016. София: изд. к-с УНСС, стр. 102-108, ISBN 954-494-432-X
  2015 Василева, В., Китайският туризъм и България// сборник от Международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм”, 2015. София: изд. к-с УНСС, стр. 308-311, ISBN 1314-0930, Национален референтен списък
  2015 Василева, В., Мястото на Индия в световния туризъм// сборник от Черноморски туристически форум „Регионалните културно-исторически продукти – единни в многообразието”, 2015. Варна: изд. Славена, стр. 307-313, ISBN 978-619-190-040-4, Национален референтен списък
  2014 Vasileva, V., Development of tourism in the Danube Tourist Region of Bulgaria// „Geography and tourism Journal„, vol.2 number 1, 2014. Poland, p. 51-59, ISSN 2353-4524
  2014 Василева, В., От историко-археологически обекти към историко-археологически туризъм// сборник от Черноморски туристически форум „Историко-археологически туризъм – наследство с перспективи„ 2014. Варна: изд. Славена, стр. 211-220, ISBN 978-619-190-006-0, indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2013 Василева, В., Защитените територии в България –9 предпоставка за развитие на еко туризъм// сборник от Черноморски туристически форум „Еко туризмът – нашето зелено бъдеще„, изд. Славена, Варна, 2013. стр. 140-148, ISBN 978-954-57-985-3, Национален референтен списък
  2012 Василева, В., Езерен туризъм.// Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, 2012. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. 207-211, ISBN 978-954-577-643-4
  2012 Василева, В., С. Сабриева Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в община Балчик.// Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, 2012. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. 269-276, ISBN 978-954-577-643-4
  2012 Василева, В., С. Сабриева, Н. Сярова, Развитие на ловния туризъм в област Добрич.// Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, 2012. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. 212-218, ISBN 978-954-577-643-4
  2012 Докова, С., Д. Иванова, В. Василева, М. Стоянова, С. Сабриева, И. Владев, Развитие на туризма в Североизточния регион за планиране.// Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, 2012. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. 255-261, ISBN 978-954-577-643-4
  2012 Василева, В., Място на здравния туризъм в туристическия продукт на дестинация България.// Черноморски туристически форум, сборник „Здравният туризъм – стратегически потенциал за българския туризъм”, 2012. Варна: изд. Славена, стр. 225-235, ISBN 978-954-579-945-7, Национален референтен списък
  2012 Василева, В., Место культурного туризма в туристическом продукте по дестинации „Болгария.// „Культура и сервис: Культурный туризм и экскурсионная деятельность” сборник материалов ІV Межрегиональной научно-практической конференции, 2012. Санкт-Петербург: изд. Гасударственый университет сервиса и экономики, стр. 7-13, УДК 379.822, ББК 71.4+78.81, К90
  2012 Василева, В., Съвременни специфики в развитието на туризма в Близкоизточния туристически регион.// сборник научни трудове от ХХІ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2012” за млади учени, 2012. София: ЛТУ, стр. 77-84, ISSN 1314-4669, Национален референтен списък
  2012 Василева, В., Място на екотуризма в туристическия продукт на дестинация България.// сборник научни трудове от ХХІ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2012” за млади учени, 2012. София: ЛТУ, стр. 85-91, ISSN 1314-4669, Национален референтен списък
  2012 Василева, В., Анализ на туристическия обмен между България и Норвегия.// сборник научни трудове от ХХІ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2012” за млади учени, 2012. София: ЛТУ, стр. 92-103, ISSN 1314-4669, Национален референтен списък
  2012 Василева, В., Развитие на туризма в Черноморския регион.// сборник доклади от международна научна конференция „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”, 2012. София: изд. к-с УНСС, стр. 46-52, ISSN 1314-7226, Национален референтен списък
  2012 Василева, В., С. Сабриева, Съвременни специфики в развитието на хотелиерството в Северния централен регион за планиране.// сборник доклади от Международна научна конференция „Регионално развитие в България: тенденции и перспективи“, 2012. София: изд. к-с УНСС, стр. 146-152, ISBN 978-619-232-002-7
  2012 Сабриева, С., В. Василева, Съвременно състояние в развитието на хотелиерството в Североизточния регион за планиране на България, сборник доклади от Международна научна конференция „Регионално развитие в България: тенденции и перспективи“, 2012. София: изд. к-с УНСС, стр. 139-145, ISBN 978-619-232-002-7
  2011 Василева, В., Съвременни тенденции в развитието на хотелиерството.// сборник доклади от научна конференция "Туризмът - състояние и перспективи", КИА, 2011. Пловдив, стр. 245-253 , ISSN 978-954-927-761-6, Национален референтен списък
  2011 Василева, В., Географски аспекти на хотелиерството.// сборник доклади от научна конференция „Туризмът - състояние и перспективи", КИА, Пловдив, 2011. стр. 254-258, ISBN 978-954-927-761-6, Национален референтен списък
  2011 Vasileva, V., Development of hunting tourism in District Shumen.// сборник материалов ІІІ Межрегиональной научно-практической конференции „Культура и сервис: Международный туризъм как глобальная проблема современности”, 2011. Санкт-Петербург: изд. Гасударственый университет сервиса и экономики, стр. 113-118, УДК 338.16:379.85, ББК 71.4+75.81, К-90
  2011 Василева, В., С. Сабриева, Съвременни специфики в развитието на туризма в Африкански туристически регион.// сборник научни трудове от ХХ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2011” за млади учени, 2011. София: ЛТУ, стр. 15-26, ISSN 1314-4669, Национален референтен списък
  2011 Василева, В., К. Костадинова, Р. Радкова, Х. Павлова, Маркетингово проучване на селския туризъм в България.// сборник научни трудове от ХХ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2011” за млади учени, 2011. София: ЛТУ, стр. 39-45, ISSN 1314-4669, Национален референтен списък
  2011 Vasileva, V., Modern trends in development of Bulgarian Hotel Industry.// сборник научни трудове от ХХ международна научна конференция „Мениджмънт и качество 2011” за млади учени, 2011. София: ЛТУ, стр. 27-38, ISSN 1314-4669, Национален референтен списък
  2010 Василева, В., Възможности за развитие на алтернативния туризъм в община Сунгурларе.// Годишник на ШУ, том ХХ В4, 2010, Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. 78-89, ISSN 1311-834X, indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2010 Василева, В., Речен туризъм.// сборник доклади от ХІХ Международна научна конференция за млади учени, 2010. София: ЛТУ, стр. 23-29, ISBN 954-3243-057-9
  2010 Василева, В., Туристически функции на растителността в България.// сборник доклади от ХІХ Международна научна конференция за млади учени, 2010, София: ЛТУ, стр. 30-38, ISBN 954-3243-057-9
  2010 Василева, В., С. Сабриева, Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в община Долни Чифлик.//, сборник доклади от ХІХ Международна научна конференция за млади учени, 2010. София: ЛТУ,, стр. 16-22, ISBN 954-3243-057-9
  2009 Василева, В., Село Дюлино като туристическа дестинация.// Годишник на ШУ, том ХІХ В4, 2009. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. , ISSN 1311-834X, Национален референтен списък
  2009 Василева, В., Музеите в град Сливен като предпоставка за развитие на културен туризъм.// Годишник на ШУ, том ХІХ В4, 2009. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. 180-199, ISBN 1311-834X, Национален референтен списък
  2009 Василева, В., Спортен туризъм – същност, особености, видове и значение.// сборник доклади от научна конференция „Тенденции в развитието на съвременния туризъм”, 2009. Смолян: ЗЕА-Принт, стр. 180-184, ISBN 978-954-9358-41-4
  2008 Василева, В., Музеите в община Котел като предпоставка за развитие на културен туризъм// Годишник на ШУ, том ХVІІІ В4, 2008, Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. 171-189, ISSN 1311-834X, Национален референтен списък
  2007 Василева, В., Възможности за развитие на алтернативния туризъм в община Руен.// Годишник на ШУ, том ХVІІ В4, 2007. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. 5-13, ISSN 1311-834X, indexed in Google Scholar, Национален референтен списък
  2007 Василева, В., Село Козичено като туристическа дестинация.// Годишник на ШУ, том ХVІІ В4, 2007. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. 14-21, ISSN 1311-834X, Национален референтен списък
  2006 Василева, В., Виненият туризъм в нископланинските и хълмисти територии на централна източна България.// Годишник на ШУ, том ХVІ В6, 2006. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, стр. 157-168, ISSN 1311-834X, Национален референтен списък
  2005 Василева, В., Анализ туристических потоков между Россией и Болгарией// XVII Междунарадная научно-практическая конференция „Экономика. Сервис. Туризм. Культура”, сборник статей, 2015. Барнаул, стр. 256-261, ISBN 978-5-7568-1131-5
  2005 Василева, В., Китайският туризъм и България// сборник от Международна кръгла маса „Тенденции и предизвикателства пред глобалния туризъм”, 2015. София: изд. к-с УНСС, стр. 308-311, ISBN 1314-0930, Национален референтен списък
  2021 Василева, В., География на международния туризъм, 2021. Шумен, изд. Химера, 200 стр., ISBN 978-619-7218-87-9
  2020 Василева, В., Д. Кабакчиева, С. Сабриева, Антропогенни туристически ресурси на България, 2020. Шумен, изд. Химера, 290 стр., ISBN 978-619-7218-74-9
  2018 Василева, В., Природни туристически ресурси на България, 2018. Шумен: изд. Химера, 335 стр., ISBN 978-619-7218-44-2 http://bnr.bg/…/za-knigata-prirodni-turisticheski-resursi-n…,
  2013 Василева, В., Хотелиерство и ресторантьорство, електронен учебник, 2013. Шумен: унив. изд. Епископ Константин Преславски, www.cdo.shu.bg 218 стр., ISBN 978-954-577-850-6
  2012 Василева, В., Хотелиерство, 2012. Шумен: изд. Химера, 247 стр., ISBN 978-954-9775-66-2
  2020 Василева, В., Д. Кабакчиева, С. Сабриева, Антропогенни туристически ресурси на България, 2020. Шумен, изд. Химера, 290 стр., ISBN 978-619-7218-74-9
  2019 Василева, В., С. Сабриева, Туристическа инфраструктура и суперструктура, 2019, Шумен: изд. Химера, 418 стр. ISBN 978-619-7218-58-9
  2018 Василева, В., Природни туристически ресурси на България, 2018. Шумен: изд. Химера, 335 стр., ISBN 978-619-7218-44-2 http://bnr.bg/…/za-knigata-prirodni-turisticheski-resursi-n…,
  2012 Василева, В., Полският туристически пазар, 2012. Шумен: изд. Химера, 211 стр., ISBN 978-954-9775-73-0
  2012 Василева, В., Сезонността в българския туризъм, 2012. Шумен: изд. Химера, 85 стр. ISBN 978-954-9775-74-7
  2023 Vasileva, V., S. Sabrieva, (2018). Modern Specifications of the Specialized Tourist Infrastructurein the South Central Planning Region in Bulgaria. Regional Economy and Sustainable Development, 1, 550-563. Цитирано в: Lazarova, E., P. Pavlov, M. Petrova, S. Shalbayeva (2023) Analysis and assessment of infrastructural potential in rural territories. – In: Economics Ecology Socium Vol. 7 No.1 2023, UDC 332.1, JEL: Q10, O18, CC BY-NC 4.0 license, ISSN 2616-7107 DOI: 10.31520/2616-7107/2023.7.1-1
  2023 Василева, В., С. Сабриева, Туристическа инфраструктура и суперструктура. 2019. изд. Химера, Шумен. ISBN: 978-619-7218-58-9 Цитирано в: Sabrieva, S., Tourism in Varna Black sea area – current situation and prospects for development //ASN, Vol. 10, No 1, Pages 84–96, 2023 DOI: 10.2478/asn-2023-0008
  2023 Василева, В., Д. Кабакчиева, С. Сабриева, Антропогенни туристически ресурси на България, 2020. Шумен, изд. Химера, 290 стр., ISBN 978-619-7218-74-9 Цитирано в: Sabrieva, S., Tourism in Varna Black sea area – current situation and prospects for development //ASN, Vol. 10, No 1, Pages 84–96, 2023 DOI: 10.2478/asn-2023-0008
  2023 Kabakchieva, D., V. Vasileva, Green infrastructure - the smart interpreting of natural capital, //Acta Scientifica naturalis. Volume 10, Issue 1 (2023), p. 57- 68, eISSN2603-347X Цитирано в: Szromek, A., B. Walas, Z Cruczek, (2023) Identification of Challenges for the Reconstruction of Heritage Tourism—Multiple Case Studies of European Heritage Cities, Heritage 6(10):6800-6821, DOI: 10.3390/heritage 6100355, License CC BY 4.0, https://www.mdpi.com/2571-9408/6/10/355, https://www.mdpi.com/journal/heritage
  2022 Василева, В., „От историко-археологически обекти към историко-археологически туризъм” – сборник от Черноморски туристически форум – „Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива”, изд. „Славена”, Варна, 2014 г. Stefanova, S., “Immovable Roman archeological sites of national importance in the context of cultural tourism”, SocioBrains, ISSUE 90, February 2022 p. 409-423, ISSN 2367-5721
  2022 Василева, В., „От историко-археологически обекти към историко-археологически туризъм” – сборник от Черноморски туристически форум – „Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива”, изд. „Славена”, Варна, 2014 г. Цтирано в: Fikret, E., T. Mihaylova. S. Alieva, “Cultural-historical heritage of municipality Isperih”, SocioBrains, ISSUE 90, February 2022 p. 452-460, ISSN 2367-5721
  2022 Василева, В., Природни туристически ресурси на България, 2018. Шумен: изд. Химера, 335 стр., ISBN 978-619-7218-44-2 Цитирано в: Sabriava, S., “Current state and opportunities for development of specialized forms of tourism in the tourist region the Rhodopes” SocioBrains, ISSUE 90, February 2022 p. 424-433, ISSN 2367-5721
  2021 Василева, В., „Видове алтернативен туризъм”, списание „Проблеми на географията”, кн. 1-2, 2007 г., София, БАН цитирано в: Димитрова Г., „Клъстерен подход за конкурентно позициониране на българското винопроизводство“, Университетско издателство \\\"Паисий Хилендарски\\\" Пловдив, 2021, ISBN: 978-619-202-626-4
  2021 Василева, В., „Спортен туризъм – същност, особености, видове и значение” – сборник доклади от научна конференция „Тенденции в развитието на съвременния туризъм”, Смолян, 2009 г. цитирано в: Алексова, Д., Т. Димитрова, „Маркетингови и комуникационни насоки за създаване на имидж на община Челопеч като туристическа дестинация“, 192 стр., изд. МВБУ, 2021. ISBN: 978-954-9432-00-8 (твърда подвързия), IBSN: 978-619-7610-00-0 (pdf)
  2021 Василева, В. Устойчиво развитие на българския туризъм, базирано на антропогенните туристически ресурси – В: Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха”, Варна 11 – 12.05.2020, том II, с. 580– 591. Варна: УИ Наука и икономика, 2020. Кабакчиева, Д., Социокултурни характеристики на антропогенните туристически ресурси в България, Шумен, унв. изд. Епископ Константин Преславски, 2021.
  2021 Василева, В., Природни туристически ресурси на България, 2018. Шумен: изд. Химера, 335 стр., ISBN 978-619-7218-44-2 Цитирано в: Nikolova, M., V. Stoyanova, D. Varadzhakova, A. Ravnachka, Cultural ecosystem services for development of nature-based tourism in Bulgaria // Journal of the BULGARIAN Geographical Society, Volume 85 (2021), 81-87. ISBN 0375-5924, indexed in Google Scholar, Национален референтен списък, DOI 10.3897/jbgs.e78719
  2021 Kabakchieva, D. Vasileva, V., S. Sabrieva, M. Angelova, The role of natural tourist resources for Bulgaria’s tourism reputation. // Geobalcanica Proceedings from 4-th International Conference Geobalcanica 2018, Ohrid: p. 277-286. ISSN 1857-7636, indexed in Web of Science Цитирано в: Nikolova, M., V. Stoyanova, D. Varadzhakova, A. Ravnachka, Cultural ecosystem services for development of nature-based tourism in Bulgaria // Journal of the BULGARIAN Geographical Society, Volume 85 (2021), 81-87. ISBN 0375-5924, indexed in Google Scholar, Национален референтен списък, DOI 10.3897/jbgs.e78719
  2021 Василева, В., Д. Кабакчиева. Видове антропогенни туристически ресурси. Опит за нова типологизация. – В: Проблеми на географията, Брой 1 – 2. 2020. с. 51 – 62. София: БАН, 2020. Цитирано в: Кабакчиева, Д., Социокултурни характеристики на антропогенните туристически ресурси на България, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021
  2021 Василева, В., Д. Кабакчиева, С. Сабриева, Антропогенни туристически ресурси на България, 2020. Шумен, изд. Химера, 290 стр., ISBN 978-619-7218-74-9 Алексова, Д., „Устойчиво развитие на община Чипровци като туристическа дестинация. Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране“, стр. 380, изд. МВБУ, Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021. ISBN 978-619-7610-05-5 (мека подвързия), ISBN 978-619-7610-06-2 (pdf) ISBN 978-619-185-510-0
  2020 Vasileva, V., The place of Balkan countries in world tourism“, SocioBrains – International scientific refereed online journal ISSUE 29, January 2017, 33-43, ISSN 2367-5721, Igbal А. Guliev, Shota A. Geladze, Elizaveta S. Sokolova, Larisa I. Egorova, The prospects of conventional and alternative energy production in the countries of the Balkan peninsula (in the context of developing economic indicators) January 2020, International Journal of Energy Economics and Policy 10(1):481-487, DOI: 10.32479/ijeep.8290
  2020 Vasileva, V., The place of Balkan countries in world tourism“, SocioBrains – International scientific refereed online journal ISSUE 29, January 2017, 33-43, ISSN 2367-5721, цитирано в: Porfido, Enrico, Tourism Development in the Western Balkans: Towards a Common Policy, Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, II, December 2020, 24-45 Journal, http://www.co-plan.org/en/tourism-development-in-the-western-balkans-towards-a-common-policy, 40 p., / DOI: 10.32034/CP-TGWBAR-I02-03
  2019 Василева, В., „Хотелиерство“, изд. „Химера”, ISBN: 978-954-9775-66-2, Шумен, 2012 Kabakchieva, D., „The hotel animation – a key component in modern tourist services“, SocioBrains – International scientific refereed online journal with impact factor, ISSUE 54, February, 2019, 485-491, p. 488, ISSN 2367-5721
  2019 Василева, В., „Развитие на туризмът и градската среда” - сп. „Проблеми на географията”, бр. 3-4/2011 г., БАН, Сф., indexed in Google Scholar Василева, Е., „Бизнес среда и устойчиво развитие на регионите“, издателски комплекс УНСС, стр. 200, София, 2019. ISBN: 978-619-232-187-1
  2019 Василева, В., „Защитените територии в България – предпоставка за развитие на еко туризъм“ – сборник от Черноморски туристически форум „Еко туризмът – нашето зелено бъдеще“, изд. „Славена”, Варна, 2013 г. Николова, М., „Устойчив туризъм в българските защитени зони и територии“, Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи: сборник доклади от международна научнопрактическа конференция, 2019, Свищов, академично издателство Ценов, 62-69 стр. ISBN 978-954-23-1764-7
  2019 Василева, В., С. Сабриева, Туристическа инфраструктура и суперструктура. 2019. изд. Химера, Шумен. ISBN: 978-619-7218-58-9 Сабриева, С., Съвременно състояние на туристическата инфраструктура в Югозападен район за планиране, Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи: сборник доклади от международна научнопрактическа конференция, 2019, Свищов, академично издателство Ценов, 117-123 стр. ISBN 978-954-23-1764-7
  2019 Василева, В., „Спортен туризъм – същност, особености, видове и значение” – сборник доклади от научна конференция „Тенденции в развитието на съвременния туризъм”, Смолян, 2009 г. цитирано в: Алексова, Д., „Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград“, изд. МВБУ, 2019. ISBN: 978-954-9432-92-3
  2018 Василева, В., „Възможности за развитие на алтернативния туризъм в Източна Стара планина и Източен предбалкан”, дисертационен труд, успешно защитен на 13.05.2008 г. Сабриева, С., „Влияние на регионалната политика в туризма“, дисертационен труд защитен II. 2018, УНСС, София, стр. 53
  2018 Василева, В., “Културен, познавателен и културно-познавателен туризъм – същност, особености и взаимовръзки”, сп. “Проблеми на географията”, бр. 1-2/2010 г., София, БАН Чоевска, И., „Фестивалите за „тежка“ музика между почитатели и местна общност: случаят Каварна“, сп. Българска етнология, кн. 3/2018, 346-361.
  2018 Василева, В., С. Сабриева, “Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в община Долни Чифлик” , XІX Международна научна конференция за млади учени, Лесотехнически университет, София, 2010 г. Kabakchieva, D., D. Balkandjieva, „The rural tourism in Dolni chiflik municipality – trends and prospects“, Sociobrains - issue 52, December 2018, ISSN: 2367-5721, p.56
  2018 Василева, В., С. Сабриева, Н. Сярова, „Развитие на ловния туризъм в област Добрич”, Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012 г. цитирано в: Сабриева, С., „Влияние на регионалната политика в туризма“, дисертационен труд защитен II. 2018, УНСС, София, стр. 85
  2018 Василева, В, „Съвременно състояние на туризма в Шуменска област”, International Journal Knowlege, vol. 15.2/December 2016, стр. 832-839 Сабриева, С., „Влияние на регионалната политика в туризма“, дисертационен труд защитен II. 2018, УНСС, София, стр. 53 – 3 цитата
  2018 С. Сабриева, В. Василева, „Съвременни специфики на туристическата инфраструктура в Югоизточен район за планиране на България“, сборник доклади от Национална конференция с международно участие „Природни науки“, Варна, 2017, 148-156, унив. изд. „Епископ К. Преславски“, ISSN 2603-2937, Шумен, 2017 Levkov, K. „Territorial disproportions in the distribution of tourist superstructure between the marketing tourist regions in Bulgaria“, VIII.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congresses Series - Plovdiv/Bulgaria April 21-22, 2018. p.14-24, Organized by IBANESS, University of Agribusiness and Rural Development/Bulgaria & University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Economics – Prilep/Republic of Macedonia. ISBN:978-619-203-225-8
  2017 Сабриева, С., В. Василева, „Съвременно състояние в развитието на хотелиерството в Североизточния регион за планиране”, сборник с доклади от Международна научна конференция „Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи”, 2012 г., УНСС, София Сабриева, С., „Туристическата инфраструктура в Североизточен регион – проблеми и възможности за усъвършенстване“, Сборник доклади от Десети юбилеен черноморски туристически форум на тема „Местната идентичност и глобалният туризъм“, 316 стр., ISBN 978-619-190-090-9, изд. „Славена“, Варна, 2017
  2016 Василева, В., „Сезонността в българския туризъм”, изд. „Химера”, ISBN 978-954-9775-74-7, Шумен, 2012 Стоянова, М., „Роля на градските хотели за преодоляване на сезонността в българския туризъм“, сборник с доклади от Черноморски туристически форум „България – туристическа дестинация за четири сезона, стр. 395, 400, изд. „Славена“, Варна, 2016, ISBN: 978-954-449-889-4
  2016 Василева, В., „Сезонността в българския туризъм”, изд. „Химера”, ISBN 978-954-9775-74-7, Шумен, 2012 цитирано в: Ефтимова, И. „Тенденции в развитието на културния туризъм в община Върбица“. – В: Известия на РИМ – Габрово, Т. 3, 2016, 434-450, на стр. 442 ISSN 2367 - 783X
  2016 Василева, В., „Видове алтернативен туризъм”, списание „Проблеми на географията”, кн. 1-2, 2007 г., София, БАН Сабриева, С., „Тенденции в развитието на специализираните видове туризъм в Североизточния регион за планиране“, сборник с доклади от Черноморски туристически форум „България – туристическа дестинация за четири сезона, стр. 442, изд. „Славена“, Варна, 2016, ISBN: 978-954-449-889-4
  2016 Василева, В., С. Сабриева, Н. Сярова, „Развитие на ловния туризъм в област Добрич”, Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012 г. Сабриева, С., „Тенденции в развитието на специализираните видове туризъм в Североизточния регион за планиране“, сборник с доклади от Черноморски туристически форум „България – туристическа дестинация за четири сезона, стр. 437, 442, изд. „Славена“, Варна, 2016, ISBN: 978-954-449-889-4
  2016 С. Докова, Д. Иванова, В. Василева, М. Стоянова, С. Сабриева, И. Владев „Развитие на туризма в Североизточния регион за планиране” – Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012 г. Сабриева, С., „Тенденции в развитието на специализираните видове туризъм в Североизточния регион за планиране“, сборник с доклади от Черноморски туристически форум „България – туристическа дестинация за четири сезона, стр. 442, изд. „Славена“, Варна, 2016, ISBN: 978-954-449-889-4
  2016 Сабриева, С., В. Василева, „Съвременно състояние в развитието на хотелиерството в Североизточния регион за планиране”, сборник с доклади от Международна научна конференция „Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи”, 2012 г., УНСС, София Сабриева, С., „Тенденции в развитието на специализираните видове туризъм в Североизточния регион за планиране“, сборник с доклади от Черноморски туристически форум „България – туристическа дестинация за четири сезона, стр. 431, 443, изд. „Славена“, Варна, 2016, ISBN: 978-954-449-889-4
  2015 Василева, В., „Сезонността в българския туризъм”, изд. „Химера”, ISBN 978-954-9775-74-7, Шумен, 2012 цитирано в: Спасова, Д., „Фолклорът като ресурс за развитие на културен туризъм”, сборник „Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието”, Благоевград, 2015 ISBN: 978-619-160-473-9
  2015 Василева, В., “Културен, познавателен и културно-познавателен туризъм – същност, особености и взаимовръзки”, сп. “Проблеми на географията”, бр. 1-2/2010 г., София, БАН Далева, А, „Социо-културни влияния на туризма върху местните общности”, дисертационен труд стр.51, Благоевград, 2015
  2014 Василева, В., „Хотелиерство“, изд. „Химера”, ISBN: 978-954-9775-66-2, Шумен, 2012 Лаков, П., „Хотелиерство“, ВУАРР, В. Търново, 2014, на стр. 35. 36, 64, 59, 78, 1, 87, 102, 103, 148
  2014 Василева, В., "Географски аспекти на хотелиерството" - сборник доклади от научна конференция "Туризмът - състояние и перспективи", КИА, Пловдив, 2011 г. Лаков, П., „Хотелиерство“, ВУАРР, В. Търново, 2014, на стр. 148
  2013 Василева, В., „Възможности за развитие на алтернативния туризъм в Източна Стара планина и Източен предбалкан”, дисертационен труд, успешно защитен на 13.05.2008 г. Докова, С., С. Сабриева, „Алтернативен туризъм”, електронен учебник на ШУ, 2013, www.cdo.shu.bg, раздел I, стр. 4-7
  2013 Василева, В., „Видове алтернативен туризъм”, списание „Проблеми на географията”, кн. 1-2, 2007 г., София, БАН цитирано в: Апостолов, Н, „География на туризма – един век развитие и достижения”, изд. „Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2013 г. стр. 430
  2013 Василева, В., „Видове алтернативен туризъм”, списание „Проблеми на географията”, кн. 1-2, 2007 г., София, БАН Докова, С., С. Сабриева, „Алтернативен туризъм”, електронен учебник на ШУ, 2013 www.cdo.shu.bg, раздел I, стр. 1, раздел II, стр. 3, 4, раздел 5, стр.3
  2013 Василева, В., „Видове алтернативен туризъм”, списание „Проблеми на географията”, кн. 1-2, 2007 г., София, БАН Левков, К., „Алтернативни видове туризъм”, изд. „Артграф”, Сф., 2013 г., стр.18
  2013 Василева, В., “Културен, познавателен и културно-познавателен туризъм – същност, особености и взаимовръзки”, сп. “Проблеми на географията”, бр. 1-2/2010 г., София, БАН цитирано в: Докова, С., С. Сабриева, „Алтернативен туризъм”, електронен учебник на ШУ, 2013, www.cdo.shu.bg, раздел III, стр.1, 2, 4
  2013 Василева, В., С. Сабриева, “Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в община Долни Чифлик” , XІX Международна научна конференция за млади учени, Лесотехнически университет, София, 2010 г. Докова, С., С. Сабриева, „Алтернативен туризъм”, електронен учебник на ШУ, 2013, www.cdo.shu.bg
  2013 Василева, В., С. Сабриева „Състояние и перспективи за развитие на културния туризъм в община Балчик”, – Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012 г. Докова, С., С. Сабриева, „Алтернативен туризъм”, електронен учебник на ШУ, 2013, www.cdo.shu.bg, раздел III, стр. 3, раздел VI, стр. 21
  2013 Сабриева, С., В. Василева, „Съвременно състояние в развитието на хотелиерството в Североизточния регион за планиране”, сборник с доклади от Международна научна конференция „Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи”, 2012 г., УНСС, София Докова, С., С. Сабриева, „Алтернативен туризъм”, електронен учебник на ШУ, 2013, www.cdo.shu.bg, раздел VI, стр.3, 4, 5
  2013 Василева, В., С. Сабриева, „Съвременни специфики в развитието на хотелиерството в Северния централен регион за планиране”, сборник с доклади от Международна научна конференция „Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи”, 2012 г., УНСС, София цитирано в: Докова, С., С. Сабриева, „Алтернативен туризъм”, електронен учебник на ШУ, 2013, www.cdo.shu.bg, раздел 7, стр. 3
  2013 С. Докова, Д. Иванова, В. Василева, М. Стоянова, С. Сабриева, И. Владев „Развитие на туризма в Североизточния регион за планиране” – Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012 г. Докова, С., С. Сабриева, „Алтернативен туризъм”, електронен учебник на ШУ, 2013, www.cdo.shu.bg, раздел VI, стр. 5
  2013 Василева, В., С. Сабриева, „Съвременни специфики в развитието на хотелиерството в Северния централен регион за планиране”, сборник с доклади от Международна научна конференция „Регионалното развитие в България: тенденции и перспективи”, 2012 г., УНСС, София Докова, С., С. Сабриева, „Алтернативен туризъм”, електронен учебник на ШУ, 2013, www.cdo.shu.bg, раздел 7, стр. 3
  2012 Василева, В., С. Сабриева, Н. Сярова, „Развитие на ловния туризъм в област Добрич”, Годишник „40 години ШУ „Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012 г. Докова, С., С. Сабриева, „Алтернативен туризъм”, електронен учебник на ШУ, 2013, www.cdo.shu.bg, раздел VI, стр. 19
  2009 Василева, В., „Възможности за развитие на алтернативния туризъм в Източна Стара планина и Източен предбалкан”, дисертационен труд, успешно защитен на 13.05.2008 г. Botev, T., „Problems in the development of tourism in Bulgaria, with increasing focus in the region of Stara Planina”, thesis work, University of Ulster Belfast, 2009
  2009 Василева, В., „Има ли религиозен туризъм в Източна Стара планина и Източен Предбалкан” – сп. „География 21”, бр.3 /2007 цитирано в: Botev, T., „Problems in the development of tourism in Bulgaria, with increasing focus in the region of Stara Planina”, thesis work, University of Ulster Belfast, 2009
  2009 Василева, В., „Състояние и перспективи пред ловния туризъм в Източна Стара планина и източен Предбалкан” – сп. „География 21”, бр.2/2009 г. цитирано в: Botev, T., „Problems in the development of tourism in Bulgaria, with increasing focus in the region of Stara Planina”, thesis work, University of Ulster, Belfast, 2009