Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп.  Станислав Андреев Дончев
  Преп. Станислав Андреев Дончев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 408

  Телефон: 0896283139

  Email: st.donchev@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица четвъртък от 08.00часа до 16.00 часа. Втора седмица сряда от 08.00 часа до 16.00 часа.


  Завършен университет, специалност

  "Епископ Константин Преславски" , специалност Химия

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "Енев" ООД

  Заемани академични длъжности

  асистент

  Придобити научни степени

  няма

  Водени лекции и/или упражнения

  упражнения по Неорганична химия

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  не

  Участия в проекти

  През атестационния период съм член на работните колективи на следните университетски проекти:

  1. “Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, Проект № РД-08-109 / 08. 02. 2016 год., финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”;

  2. “Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията“, Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год., финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”;

  3. “Актуални научни изследвания в химията“, Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год., финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  4. ”Разработване и окомплектоване на термодинамична база от данни за природни геохимични системи” Проект № РД-21-244 / 28. 02. 2019 год., финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.