Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Теодора Велкова Атанасова-Съртлийска
  Гл. ас. д-р Теодора Велкова Атанасова-Съртлийска

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 417

  Телефон: 054 830495 вътр. 332 К3

  Email: t.atanasova@shu.bg

  Приемно време: Вторник от 8:00ч. до 10:00ч.


  2022 Zamanov, R., Marchev, V., Marchev, D., Atanasova, T., Pavlova, N. .,Re-appearance of optical flickering from RS Oph\\\", ATel., #15330 on 14 Apr 2022. (Scopus)
  2021 Zamanov, R., Stoyanov, K., Marchev, V., Marchev, D., Atanasova, T., Pavlova, N., The optical flickering from MWC 560 is still missing, 2021, ATel., 14988
  2020 N. Pavlova, D. Marchev, T. Atanasova, D. Vasileva, "Using PlanetARy at the Astronomical Observatory - Methodological Opportunities", Acta Pedagogica Naturalis, Vol 3, No 1, 2020, Page 61-65, ISSN 2603-4468
  2020 Dragomir Marchev, Georgi Dimitrov, Nataliya Pavlova, Doroteq Vasileva, Borislav Borisov, Teodora Atanasova, Vladislav Marchev, “Second Version of SpectraView for Spectra Analysis“, Acta Scientifica Naturalis, 2020, Vol. 7, No 1, Pages 136–139, ISSN 2367-5144, SJIF (2014)= 2.723
  2019 Marchev, D., Dimitrov, G., Pavlova, N., Vasileva, D., Borisov, B. and Atanasova, T. “New version of SpectraView for spectra analysis”, Proceedings of the XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (XI BSAC) Belogradchik, Bulgaria, May 14-18, 2018 Editors: Milcho K. Tsvetkov, Milan S. Dimitrijevic and Momchil Dechev, Publ. Astron. Soc. “Rudjer Boskovic” No 18, 2019, p.225-227, ISBN 978-86-89035-11-7
  2018 проф. Д. Кюркчиева; доц. Д. Василева; доц. Д. Димитров; ас. Т. Атанасова; доц. В. Радева; гл. ас. Н. Петров; 2018, сп. Наука, кн. 4/2018, том XXVIII, 21, Българският принос в изследването на променливи звезди по наблюдателни данни от космическата мисия Кеплер
  2018 D. Kjurkchieva, D. Dimitrov, D. Vasileva, T. Atanasova, V. Stateva, V. Radeva, N. Petrov ‘’The Bulgarian Contribution to the Study of variable stars on observational data from the Kepler mission’’ BgAJ vol. 28
  2017 Kjurkchieva D., Atanasova T., ‘’ Light curve solutions and out-of-eclipse variability of KIC 10031409, KIC 11228612, KIC 11403216 and KIC 11913071’’ SeAJ, 195 (33-39)
  2017 D. Kjurkchieva, D. Vasileva, T. Atanasova, ‘’Orbital parameters ot the eclipsing detached kepler binaries with eccentric orbits’’, AJ, Vol. 154, 105K
  2016 D.Kjurkchieva, T. Atanasova, and D. Dimitrov , ‘’Light curve solutions of 20 eclipsing Kepler binaries, most of them with pronounced spot and flare activity’’, Astron.Nachr. /AN 337, No. 6, 640 – 651
  2016 D. Kjurkchieva, T. Atanasova ‘’Light curve solutions of the eclipsing Kepler binaries KIC 5080652, KIC 5285607, KIC 9236858 and KIC 11975363’’, , NewAstron. Vol. 49, 17-21
  2015 D. Kjurkchieva, T. Atanasova , ‘’Light curve solutions of the eclipsing Kepler binaries KIC 8088354 and KIC 3241619’’ BgAJ vol. 24
  2015 D. Kjurkchieva, T. Atanasova, ‘’The role of the detached eclipsing binaries for the modern astrophysics and our contribution to this field’’, PASB. Vol. 1
  2014 ‘’Photometric study of the short-period eclipsing star ROTSE1 J171630.99+433832.1’’ D. Kjurkchieva, D. Dimitrov, S. Ibryamov, T. Atanasova, Bulgarian Astronomical Journal vol 21
  2023 Драгомир Марчев, Борислав Борисов, Сунай Ибрямов, Доротея Василева, Теодора Атанасова, Галина Йорданова, Габриела Зидарова, \" Последни резултати от участието на Астрономическия център на Шуменския университет в проекта РАЦИО\", XVI годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 14 - 16 юни 2023, Варна, България
  2023 Борислав Борисов, Теодора Атанасова, Драгомир Марчев “Статистически зависимости при двойни звезди от тип W UMa. Линейна връзка между масата на първичната звезда и периода на системата”, XVI годишна конференция на Съюза на астрономите в България, 14 - 16 юни 2023, Варна, България
  2021 Д. Марчев, Б. Борисов, Д. Василева, С. Ибрямов, Т. Атанасова, Н. Павлова, Ал. Милев, Г. Марчев, Г. Зидарова, \\\"LOFAR-BG с поглед към ранната Вселена\\\", Национална конференция с международно участие -Природни науки’2021, Шумен, 1-2.10.2021г.
  2018 Dragomir Marchev, Georgi Dimitrov, Nataliya Pavlova , Doroteq Vasileva, Borislav Borisov and Teodora Atanasova, "New Version of SpectraView for Spectra Analysis", XI BULGARIAN-SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE 14 - 18 MAY, 2018, BELOGRADCHIK, BULGARIA
  2017 Д. Кюркчиева, Д. Василева, Д. Димитров, Т. Атанасова, В. Радева, Ролята на двойните звезди на ексцентрични орбити за съвременната астрофизика и българският принос в тази област, XII Научна конференция на съюза на астрономите в българия, 2017, 5-8 октомври, Ивайловград
  2016 Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 30 май-03 юни 2016 г., Белград, Сърбия (постер)
  2016 Д. Кюркчиева, С. Кунев, Др. Марчев, Б. Борисов, С. Ибрямов, Хр. Христов, А. Милев, Д. Димитров, Н. Петров, В. Попов, В. Радева, Д. Василева, Т. Атанасова, Е. Иванов, "Новата астрономическа обсерватория на Шуменския университет", XI Национална научна конференция на САБ, 14–16.07.2016 г., Кърджали (постерен доклад)
  2016 T. Atanasova, D. Kjurkchieva, ‘’Light curve solutions of the Kepler binaries KIC 10294608 AND KIC 3834364 and their out-of-eclipse variability’’, X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference ,30 May - 03 June 2016, Belgrade, Serbia (постер)
  2013 ‘’Проследяване и откриване на астероиди по Международната програма на НАСА’’ В. Радевa, T. Атанасовa, М. Димитровa, Сборник с доклади на студентска научна конференция ‘’От атома до космоса’’ издаден от ШУ ‘’Епископ К. Преславски’’