Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Хасан Хасанов Хасанов
  Гл. ас. д-р Хасан Хасанов Хасанов

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 410

  Телефон: 0899093233

  Email: h.hasanov@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: Понеделник-9-17 часа, Вторник-13-17 часа, Сряда-13-17 часа; Втора седмица: Сряда-12-17 часа, Четвъртък-12-14 часа, Петък-9-17 часа в К1-410


  Завършен университет, специалност

  2008 г. - Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, специалност “Биология и химия“

  - ОКС „бакалавър”

  2010 г. - Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, специалност

  “Органична химия“ – ОКС „магистър”

  Придобити научни степени

  Доктор по Органична химия

  Водени лекции и/или упражнения

  Лабораторни упражнения по:

  - Органична химия

  - Високомолекулни съединения

  - Екотоксикохимия

  - Агротоксикохимия

  - Oбща и неорганична химия- I- и II-част

  - Въведение в химията

  -Химия

  Области на научни интереси

  Органична химия

  Органичен синтез

  Участия в проекти

  Проект № РД-08-208 / 07. 03. 2014 год „Синтез и реакции на циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализираните алени“, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

  Проект № РД-08-248 / 06. 03. 2015 год. “Насочен синтез на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на техните реакции на циклизация“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

  Проект № РД-08-109 / 08. 02. 2016 год. “Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

  Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. “Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията“, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

  Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. “Актуални научни изследвания в химията“, финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

  “Съвременни научни разработки в химията “, Проект № РД-08-94 / 01. 02. 2019 год финансиран от фонд „Научни изследвания” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Ръководител на работния колектив-проф. д.х.н Валерий Христов

  Проект № РД-08-117 / 03. 02. 2020 год. “Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”-ръководител на работния колектив доц. д-р Ивайло Иванов

  Проект № РД-21-08-131 / 04. 02. 2021 год. "Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Проект № РД-08-160/2022 год. "Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Проект № РД-08-122/2023 год. "Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.

  Проект № РД-08-79/29.01.2024 год. „Актуални теоретични, експериментални и методологични проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”.