Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Клаида Владиславова Дойчинова
  Гл. ас. д-р Клаида Владиславова Дойчинова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: БИОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 531

  Телефон: 0899123885

  Email: k.doychinova@shu.bg

  Приемно време: петък: 8-10 ч., събота: 8-16ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. К. Преславски", специалност Екология и ООС, 2011, ОКС бакалавър

  ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", 2015, специалност право, ОКС магистър

  ШУ"Епископ Константин Преславски"-2021, ОКС доктор

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Директор на ЦПЛР- Център за ученическо, техническо и научно творчество, гр. Плевен

  Заемани академични длъжности

  гл. ас. в катедра Биология

  Придобити научни степени

  доктор

  Водени лекции и/или упражнения

  упражнения по ТОТО

  упражнения по хоспитиране по биология и здравно образование

  лекции по методика на обучението по биология

  Текуща педагогическа практика по биология

  лекции по форми и методи за екологично образование и възпитание на учениците по биология

  лекции по здравно и екологично образование

  Текуща педагогическа практика

  Ф

  Области на научни интереси

  Съдържателни и технологични аспекти в екологичното образование

  Неформално образование

  Проектно-базирано обучение

  Специализации

  Психология на личността, 2010 - 2011г., гр. Шумен

  Участия в проекти

  Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти ръководител проф. д-р Цв. Иванова (РД-08-66/02.02.2016г.).

  Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя; .РД.08.125/06.02.2017г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека; РД-08-167/09.02.2018 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека; РД-08-104/01.02.2019 г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоева (вътрешноуниверситетски проект).

  Биоразнообразие , екосистемни услуги и здраве на човека ; РД-08-67/25.01.2021г. Ръководител: доц. д-р Ася Драгоеева(вътрешноуниверситетски проект).

  Членства в научни организации

  Съюз на работодателите в гр. Плевен

  Държавни и/или научни награди

  Награда на Международния екофорум „Сребърна 2016”, за консултант на научна разработка на ученици. Линк http://radio.pleven.bg/index.php/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/3703-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD.

  Награда от участие в Седмия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2020“ на тема: „Екологичното образование и възпитание в образователните институции за формиране на гражданска отговорност и социална ангажираност у децата и учениците“, в-к \\\"Учителско дело\\\" бр.26 / 14.09. 2020г.