Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас.  Ирина Руменова Йотова
  Ас. Ирина Руменова Йотова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 410

  Телефон: 0889536200

  Email: i.yotova@shu.bg

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Екологични биотехнологии и контрол на храни" - магистър, 2016 г.

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Педагогика на обучението по биология и химия" - бакалавър, 2014 г.

  Заемани академични длъжности

  Асистент от 03.02.2020 г.

  Хоноруван асистент 09.2017 - 01.2020 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лабораторни упражнения по:

  Органична химия I част

  Органична химия II част

  Химия на лекарствените средства I част

  Химия на лекарствените средства II част

  Участия в проекти

  * Проект № РД-08-98 / 06. 02. 2017 год. \"Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-158 / 09. 02. 2018 год. \"Актуални научни изследвания в химията““, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-94 / 01. 02. 2019 год. \"Актуални научни изследвания в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-117 / 03. 02. 2020 год. \"Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-21-08-131 / 04. 02. 2021 год. \"Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  * Проект № РД-08-160/04.03.2022 г. \"Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на студенти от специалност "Медицинска химия" и "Педагогика на обучението по природни науки"