Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Гюлджан Хикмет Якуб-Мехмедова
  Гл. ас. д-р Гюлджан Хикмет Якуб-Мехмедова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 314 К1

  Email: g.mehmedova@shu.bg

  Приемно време: Консултация: Понеделник 12.00-14.00 ч. Присъствени дни: Понеделник: 9.00 - 17.00 ч. и Четвъртък: 9.00 - 17.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  2010 - 2011 г. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по природни науки, специалност „Химия“. Допълнителна квалификация „Учител по химия“.

  2006-2010 г. - Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по природни науки, специалност „Органична химия“.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2016 - 2017г. - Асистент в Лаборатория “Биологично активни полимери”, Институт по полимери – БАН;

  2012 -2013 г. - Специалист-химик към Лаборатория “Биологично активни полимери”, Институт по полимери - БАН за изпълняване на научни изследвания по Договор ДО 02-164/2008 на тема: “Нови хибридни наноструктурирани материали за локално лечение на тумори”.

  Заемани академични длъжности

  2020 - 2022 г. - Асистент по Аналитична химия в катедра “Химия“, Факултет по природни науки, ШУ “Епископ Константин Преславски“

  2022 г. - до сега - Главен асистент по "Химия на високомолекулните съединения и технологии" в катедра "Химия", Факултет по природни науки, ШУ"Епископ Константин Преславски"

  Придобити научни степени

  2016 г. - Доктор по “Химия на високомолекулните съединения“, Лаборатория “Биологично активни полимери”, Институт по полимери – БАН, гр. София; Тема на дисертационния труд: „Микро- и нановлакнести материали, съдържащи биологично активно вещество от растителен произход - куркумин“; Научни ръководители: проф. дн Невенка Манолова и чл.-кор. дн Илия Рашков.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции по:

  Високомолекулни съединения;

  Технология на лекарствените средства;

  Основи на химичните технологии;

  Екологична химия;

  Екологична химия (ИД)

  Лабораторни упражнения по:

  Високомолекулни съединения;

  Технология на лекарствените средства;

  Основи на химичните технолог;

  Аналитична химия I ч.

  Аналитична химия II ч.

  Участия в проекти

  Конкурс ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН 2016-2017; ДФНП 11/20.04.2016; Тема: Нови нановлакнести материали с антиоксидантна и антибактериална активност от биосъвместими и биоразградими полимери и ферулова киселина; Ръководител на проекта: асистент д-р Гюлджан Хикмет Якуб;

  Конкурс за ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ – 2014 г.; ДФНИ - Т02/1, 12.12.2014; Тема: Нови електроовлакнени полимерни материали, съдържащи природни биологично активни вещества: получаване и свойства; Ръководител на проекта: проф. дн Невенка Манолова;

  ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007-2013, ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД; BG051PO001-3.3.06-0017; Тема: “Изграждане на научния потенциал за устойчиво кариерно развитие на младите учени, докторанти и постдокторанти в приоритетни области на полимерната наука“, Ръководител на проекта: доц. д-р Нели Косева.

  Проект № РД-21-08-131 / 04. 02. 2021 год. \"Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Проект № РД-08-160/04.03.2022 год. "Актуални проблеми в химията“, финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Проект № РД-08-122/21.02.2023 год. "Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията“ , финансиран от фонд “Научни изследвания” на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Държавни и/или научни награди

  Награда на Sigma-Aldrich за най-добър постер на тема: Electrospun curcumin-loaded mats with anticoagulant and antibacterial properties в международна конференция „Challenges in science and technology of polymer materials“, 19-23 май, 2015, Bansko, Bulgaria.