Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Радостина Страхилова Василева-Цанкова
  Доц. д-р Радостина Страхилова Василева-Цанкова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 412

  Телефон: 0889/613986

  Email: r.tcankova@shu.bg

  Приемно време: Вторник: 10:00 часа до 12:00 часа Присъствено време: Понеделник от 08:00 часа до 16:00 часа.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Химия университетска - период на обучение: 1993 г. - 1998 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД - гр. Шумен, Градска пречиствателна станция за отпадъчни води - гр.Шумен

  Заемани академични длъжности

  Главен асистент

  Придобити научни степени

  Научна степен "доктор"

  Водени лекции и/или упражнения

  Водени практически упражнения по дисциплини: \"Хоспитиране\" и \"Текуща педагогическа практика\" на специалности \"Биология и химия\" и \"Химия и физика\" - 4. курс - Редовна форма на обучение /ОКС Бакалавър/; специалности \"Химия и физика\" - 4. и 5. курс - Задочна форма на обучение /Период: 2001 г. - 2002 г. ; 2004 г. - 2008 г. ; 2009 г. - 2011 г. на длъжност \"Хоноруван асистент доктор\"; практически упражнения по дисциплини: "Хоспитиране", "Текуща педагогическа практика", "Преддипломна педагогическа практика по химия" - на специалности "Биология и химия", \"Химия университетска\" и \"Химия и физика\" - 4. курс - Редовна и задочна форма на обучение /Период: 2009 г. - 2011 г./

  Области на научни интереси

  1. Методика на обучението по химия

  2. Иновации в обучението по химия и опазване на околната среда

  3. Химични проблеми на опазване на околната среда