Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Диляна Стефанова Иванова-Станчева
  Доц. д-р Диляна Стефанова Иванова-Станчева

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 411

  Телефон: 054 830495 вътр. 272 К1

  Email: d.ivanova@shu.bg

  Приемно време: Сряда 10.00 - 12.00 ч.


  2024 Nidelina Petkova , Dilyana Ivanova-Stancheva , Nikolay A. Grozev, Kristina Mircheva and Stoyan I. Karakashev, Counter-Ion Effect on the Surface Potential of Foam Films and Foams Stabilized by 0.5 mmol/L Sodium Dodecyl Sulfate, Coatings 2024, 14, 51. https://doi.org/10.3390/coatings14010051 (Web of Science and Scopus, IF=3.4, Q2)
  2022 Н. Петкова, С. Каракашев, Д. Иванова-Станчева, Пенни филми, стабилизирани с натриев додецил сулфат, , Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2022, ISSN 2603-2937
  2021 Йон-специфични ефекти в пенни филми, стабилизирани с натриев додецил сулфат, Д. Иванова-Станчева, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ Шумен, 2021, ISSN 2603-2937
  2019 Ivanova-Stancheva, D. Influence of the Hamaker Constant on the Value of the Critical Thickness of Foam Films. Coatings, 9 (9), 576-589, doi:10.3390/coatings9090576, (Web of Science and Scopus, IF=2.330, Q2)
  2017 Ivanova, D., Angarska, J., Manev, E., Tachev K., "Critical thickness of foam films stabilized by nonionic or ionic surfactants and their mixtures, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 519, pp. 34-45, 2017
  2016 Ivanova, D., Angarska, J., Manev, E., "Kinetic and equilibrium properties of foam films stabilized by mixtures of n-dodecyl-b-D-maltoside with nonionic or ionic surfactants", Bulgarian Chemical Communications, Special Issue A (pp. 7 - 12) 2016
  2016 Ivanova, D., Angarska, J., Manev, E., "Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures", ASN, Vol 3, No 1, Pages 44-50, 2016
  2015 Angarska, J., Ivanova, D., E. Manev,"Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures", in the Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 481 (2015) 87–99 (IF = 2.11)
  2014 Angarska, J., Ivanova, D., Gerasimova A., K. Balashev, „Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-D-maltoside in foam films”, in the Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 460 (2014) 286-298 (IF = 2.11)
  2014 Ivanova D., J. Angarska, „Determination of the viscosity in foam films from Bovine Serum Albumin and from its mixtures with n-dodecyl-b-D-maltoside”, Acta Scientifica Naturalis, ed. Dobromir Enchev, vol.1, 2014, ISSN 1311-834X, pp 50-62
  2013 Angarska, J., Ivanova, D., N. Hristova. Experimental data for the velocity of thinning and critical thickness of foam films stabilized by hexaethyleneglycol monododecyl ether. - Annual of Shumen University, vol. XXII B1, 2013, p. 37-51.
  2013 Ivanova, D., Angarska, J., E. Manev. Disjoining pressure isotherms obtained by the dynamic method for foam films stabilized by non-ionic surfactants. -Annual of Shumen University, vol. XXII B1, 2013, p. 52-61
  2013 Gerasimova A., Ivanova D., Angarska J., J. Tacheva, Влиянието на адсорбцията на говежди серимен албумин върху изтъняването на пенни филми, стабилизирани с n- додецил b- D малтозид, „Научни трудове на СУБ-Пловдив", секция Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина, том. XIV, (2013), pp.295-301.
  2013 Ivanova, D.S., Angarska, J.K. Drainage and critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects volume 438, issue , year 2013, pp. 93 – 103.(IF = 2.11)
  2012 Иванова, Д., Ангарска Ж., Е. Манев. Определяне на критичната дебелина на тънък течен филм от видеозапис на неговото изтъняване. - Сборник научни трудове „40 години Шуменски университет 1971-2011”, изд. Епископ К. Преславски (2012) 342-350.
  2011 Karakashev, S., Ivanova, D., Manev, E., Kirilova, R., R. Tsekov. An experimental test of the fractal model for drainage of foam films.- Journal of Colloid and Interface Science 353 (2011) 206–209 (IF = 3.070)
  2011 Ivanova, D., Angarska, Zh., Karakashev, S., E. Manev. Drainage of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside or dodecyl trimethylammonium bromide and their mixtures. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 382 (2011) 93–101 (IF = 2.236)
  2011 Каракашев, С., Д. Иванова. Динамика на тънки филми с различни радиуси. - Annual of Sofia University, vol. 102/103 (2011) 103-121.
  2011 Иванова, Д., Ангарска, Ж., Е. Манев. Критични дебелини на пенни филми от разтвори на n-додецил-b-D-малтозид, додецил триметил амонев бромид и техни смеси. - Annual of Shumen University, vol. XXІ B1 (2011) 66-77.
  2010 Karakashev, S., Ivanova, D., Angarska, Zh., Manev, E., Tsekov, R., Radoev, B., Slavchov R., A. Nguyen. Comparative Validation of the Analytical Models for the Marangoni Effect on Foam Film Drainage. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 365 (2010) 122–136 (IF = 2.236)
  2010 Karakashev S., D. Ivanova. Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants. - Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 (IF = 3.070)
  2010 Karakashev, S., Tsekov R., D. Ivanova. Dynamic Effects in Thin Liquid Films Containing Ionic Surfactants. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 356 (2010) 40–45 (IF = 2.236)
  2010 Tsekov, R., Ivanova, D., Slavchov, R., Radoev, B., Manev, E., Nguyen, A., S. Karakashev. Streaming Potential Effect on the Drainage of Thin Liquid Films stabilized by Ionic Surfactants. - Langmuir, 26 (7), (2010) 4703–4708 (IF = 4.186)
  2010 Tsekov, R., Ivanova, D., Slavchov, R., Radoev, B., Manev, E., Nguyen, A., S. Karakashev. A New Model for Kinetics of Drainage of Thin Liquid Films with Ionic Surfactants.- Annual of Shumen University, vol. XX B2 (2010) 109-117.
  2010 Ангарска, Ж., Иванова, Д., К. Щубенраух. Гибсова еластичност на адсорбционни слоеве от смесени разтвори на n-додецил-b-D-малтозид с додеканол. - Annual of Shumen University, vol. XX B2 (2010) 118-132.2010, pp 118-132
  2009 Иванова, Д., Ангарска, Ж.., Е. Манев. Пенни филми от разтвори на n-додецил - b- D- малтозид с n-додецил триметил амониев бромид. - Annual of Shumen University, vol. XIX B2, (2009) стр.60-71.
  2008 Angarska, Jana., Dilyana Ivanova, Emil Manev, “Effect of nonionic surfactant on the drainage and critical thickness of foam films of n-dodecyl-b-D-maltoside”, Annual of Shumen University, vol. XVIII B2, 2008, p. 27-43
  2007 Иванова, Д., Ангарска, Ж., Е. Манев, “Изтънявяне на пенни филми стабилизирани от смеси на нейонни повърхностно активни вещества”, Annual of Shumen University, vol. XVII B2, 2007, p. 69-82
  2022 Foam Films Stabilized by Sodium Dodecyl Sulfate , Nidelina Petkova, Stoyan Karakashev, Dilyana Ivanova-Stancheva, XX National conference with international participation \\\"Natural sciences 2022\\\", 30.09-1.10.2022, Shumen.
  2022 Ion-specific effects on foam, Irina Yotova, Nidelina Petkova, Stoyan Karakashev, Dilyana Ivanova-Stancheva, XX National conference with international participation \\\\\\\"Natural sciences 2022\\\\\\\", 30.09-1.10.2022, Shumen.- poster
  2021 Диляна Иванова-Станчева и Стоян Каракашев, Йон-специфични ефекти в пенни филми съдържащи натриев додецил сулфат, ШУ „Епископ Константин Преславски“XX National conference with international participation \\\\\\\"Natural sciences 2021\\\\\\\", 27.09-01.10.2021, Shumen
  2019 Ivanova-Stancheva, D. Influence of the Hamaker Constant on the Value of the Critical Thickness of Foam Films. 17-та Национална конференция с международно участие “Природни науки”, 4-6 октомври, 2019, Shumen - ПОСТЕР
  2019 Герасимова-Пенева, А., Иванова-Станчева, Д.. Изследване на ПФ от албумин и смесите му с додецил-b-D-малтозид чрез клетка, позволяваща замяна на филмообразуващата течност. 17-та Национална конференция с международно участие “Природни науки”, 4-6 октомври, 2019, Shumen - ПОСТЕР
  2018 Dilyana Ivanova, Thin Liquid Film Drainage. Comparison of Theory and Experiment, (NCNS 2019), Shumen, Octomber 5- 7, 2018
  2018 Nikolay Grozev, Kristina Mircheva, Dilyana S. Ivanova, Abhilash Sankaran, Stoyan I. Karakashev, Soumyadip Sett, Alexander L. Yarin, Superspreaders and Non-superspreaders – Comparison of their properties under different conditions, 20th International Workshop of Nanoscience and Nanotechnology 8.11-10.11.2018, Sofia
  2016 Dilyana Ivanova “Smart Foam”, XIV th National Conference “Natural Sciences 2016” (NCNS 2016) Varna, September 30-October 02.2016
  2015 Д. Иванова, Ж. Ангарска и Е. Манев, „Изтъняване на пенни филми от смесени разтвори на нейонни и йонни повърхностно-активни вещества”, IV Научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти, БАН „Институт по Физикохимия” (София), 15-17 април 2015
  2015 Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Emil Manev, „Critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside mixtures with nonionic or ionic surfactants ”, Colloids and Interfaces Sciences for a Brighter Future, Elsevier, 21-24 юни 2015, Амстердам, Холандия
  2014 Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Emil Manev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures”, EUFOAM 2014, July 7- 10, Thessaloniki, (Greece) 2014
  2014 Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Emil Manev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic surfactants and their mixtures”, Дванадесета Национална конференция с международно участие “Природни науки 2014” (NCNS2014), Шуменски университет , September 26-28, Варна, 2014
  2013 Ivanova, D., A. Gerasimova – Постер „Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-D-maltoside in foam films“, Международна конференция „14th European Student Colloid Conference“, June 10-13, Potsdam-Golm (Germany) 2013.
  2013 Gerasimova, A., Ivanova, D., Angarska, J., J. Tacheva – Доклад „Effect of bovine serum albumin adsorption on the thinning of foam films stabilized by n- dodecyl- b- D maltoside“, International conference of young scientists, (Plovdiv) 2013.
  2013 Jana Angarska, Aneliya Gerasimova, Dilyana Ivanova and Konstantin Balashev, „Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-D-maltoside in foam films”, 27th European conference of Colloid and Interface Science (ECIS Conference), Sofia (Bulgaria), 1-6 September 2013
  2013 Dilyana Ivanova, Jana Angarska and Aneliya Gerasimova, „Determination of the viscosity in foam films from Bovine Serum Albumin and from its mixtures with n-dodecyl-b-D-maltoside”, National Conference with International Participation “Natural sciences” 2013, Varna, 27-28 September, 2013
  2012 Ivanova, D., J. Angarska – Постер „Еxperimental and theoretical data for the critical thickness of foam films stabilized by n- dodecyl-b-d- maltoside“, Международна конференция „EUFOAM 2012“ , July 8-11, Lisbon (Portugal) 2012.
  2012 Ivanova, D., J. Angarska - Доклад „Dinamic determination of the disjoining pressure in foam films stabilized by n-dodecyl-b-d-maltoside, annual of shumen university“, X National Conference with International Participation “Natural sciences” Shumen University, 28-30 September 2012г., Varna.
  2012 Ivanova, D., Angarska, J., N. Hristova - Доклад „Experimental and theoretical data for the critical thickness of foam films stabilized by hexaethylene glycol monododecyl ether“ X National Conference with International Participation “Natural sciences”, Shumen University, 28-30 September 2012г., Varna.
  2011 Ivanova, D., Angarska, Zh., E. Manev - Доклад „Определяне на критичната дебелина на тънък течен филм от видеозапис на неговото изтъняване”, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, 13-14 септември 2011, Шумен,
  2010 Ivanova, D., Angarska, Zh., Karakashev, S., E. Manev – Постер “Drainage of foam films stabilized by an ionic- or a non-ionic surfactant and their mixture ” – Международна конференция „8th Conference of the Eufoam Series (EUFOAM 2010)” 13-16 July Borovets, (Bulgaria) 2010.
  2010 Ivanova, D., Angarska, Zh., Karakashev, S., E. Manev - Доклад “ Изтъняване на пенни филми стабилизирани с йонни или нейонни повърхносно-активни вещества и техни смеси”; IX National Conference with International Participation “Natural Sciences 2010”, 2-3 October 2010г., Varna.
  2009 Karakashev, S., Ivanova, D., Angarska, Zh., Manev, E., Tsekov, R., Radoev, B., Slavchov R., A. Nguyen – Постер “Dynamic Effects in Thin Liquid Films with Non-ionic Surfactants”, 3-th International Conference of Young Scientists, June 18-19, Plovdiv, (Bulgaria) 2009,
  2009 Karakashev, S., Ivanova, D., Angarska, Zh., Nguyen, A., Radoev, B., E. Manev– Постер “Effect of ionic strength on foam films dynamics”, Международна конференция „Dynamic 23-st Conference of European Colloid and Interface Science (ECIS 2009)”, September 6-11, Antalya (Turkey) 2009.
  2009 Иванова, Д., Ангарска, Ж., К. Щубенраух – Постер “Гибсова еластичност на адсорбционни слоеве от смесени разтвори на n-додецил-b-D-малтозид с додеканол” – VIII National Conference with International Participation “Natural Sciences 2009”, 2-3 October,Varna2009.
  2009 Tsekov, R., Ivanova, D., Slavchov, R., Radoev, B., Manev, E., Nguyen, A., S. Karakashev – Постер “A New Model for Kinetics of Drainage of Thin Liquid Films with Ionic Surfactants”; VIII National Conference with International Participation “Natural Sciences 2009”, 2-3 October Varna, 2009.
  2008 Иванова, Д., Ангарска, Ж., Е. Манев - Доклад “Пенни филми от разтвори на n-додецил - b- D- малтозид с n-додецил триметил амониев бромид”; VII National Conference with International Participation “Natural sciences”, 3-4 October 2008г. Varna;
  2007 Angarska, J., Ivanova D., E. Manev– Постер “Effect of nonionic surfactant on the drainage and critical thicness of foam films of n-dodecyl-b-D-maltoside”, International Workshop “Nanoscale Phenomena in Colloid and Interface Science, 2007, Plovdiv.
  2007 Angarska, J., Ivanova D., E. Manev- Доклад “Effect of nonionic surfactant on the drainage and critical thicness of foam films of n-dodecyl-b-D-maltoside”, Scientific Conference “Natural sciences” 2007 (с международно участие) 28.09 -1.10.2007, Varna.
  2006 Иванова, Д., Ангарска, Ж., Е. Манев- Доклад “Изтънявяне на пенни филми стабилизирани от смеси на нейонни повърхностно активни вещества”, Scientific Conference “Natural sciences” 2006 (с международно участие) 28.09 -1.10.2006, Varna.
  2022 1 рецензия на статия за списание ENERGIES, Q3.
  2022 Ivanova-Stancheva, D., Influence of the hamaker constant on the value of the critical thickness of foam films 2019 Coatings, 9(9),576 Цитирана в: Paul, S., Hasan, M.N., Molecular dynamics perspective of condensation over a hybrid wetting surface 2022 Molecular Simulation 48(5), pp. 448-461
  2022 # Ivanova, D.S., Angarska, J.K., Manev, E.D., Tachev, K.D., Critical thickness of foam films stabilized by nonionic or ionic surfactants and their mixtures, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2017, 519, pp. 34–45 Цитирана в: Liu, S., Li, X., Chen, Y., (...), Peng, B., Liu, J., An experimental study on the structure and surface distribution of hydrophobic nanoparticles stabilized liquid foam 2022, Journal of Petroleum Science and Engineering 208,109706
  2022 Tsekov, R., Ivanova, D.S., Slavchov, R., ...Nguyen, A.V., Karakashev, S.I., Streaming potential effect on the drainage of thin liquid films stabilized by ionic surfactants Langmuir, 2010, 26(7), pp. 4703–4708 Цитирана в: Liu, Y., Zhao, Y., Jiang, N., Lu, D., Zhang, T., Separate Reclamation of Oil and Surfactant from Oil-in-Water Emulsion with a CO2-Responsive Material 2022 Environmental Science and Technology 56(13), pp. 9651-9660
  2022 Karakashev, S.I., Ivanova, D.S., Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants Journal of Colloid and Interface Science, 2010, 343(2), pp. 584–593 Цитирана в: Bi, W., Zhang, P., Du, X., Zhao, H., Ren, S. , Stabilization of natural gas foams using different surfactants at high pressure and high temperature conditions 2022 Journal of Surfactants and Detergents 25(3), pp. 387-398
  2022 Karakashev, S.I., Tsekov, R., Ivanova, D.S., Dynamic effects in thin liquid films containing ionic surfactants, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2010, 356(1-3), pp. 40–45 Цитирана в: Review of foam fractionation as a water treatment technology Buckley, T., Xu, X., Rudolph, V., Firouzi, M., Shukla, P. 2022 Separation Science and Technology (Philadelphia) 57(6), pp. 929-958
  2022 Karakashev, S.I., Tsekov, R., Ivanova, D.S., Dynamic effects in thin liquid films containing ionic surfactants, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2010, 356(1-3), pp. 40–45 Цитирана в: Bubble characteristics in subcooled flow boiling of seawater LI, Y., REN, S., ZHANG, S., JIANG, X., PAN, C. 2022 Chemical Engineering Journal 430,132019
  2022 Karakashev, S.I., Ivanova, D.S., Angarska, Z.K., ...Slavchov, R., Nguyen, A.V., Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2010, 365(1-3), pp. 122–136 Цитирана в: Mizev, A., Shmyrov, A., Shmyrova, A., On the shear-driven surfactant layer instability Open Access 2022 Journal of Fluid Mechanics, 939,A24
  2022 Karakashev, S.I., Ivanova, D.S., Angarska, Z.K., ...Slavchov, R., Nguyen, A.V., Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2010, 365(1-3), pp. 122–136 Цитирана в: Mikhailovskaya, A., Chatzigiannakis, E., Renggli, D., Vermant, J., Monteux, C., From Individual Liquid Films to Macroscopic Foam Dynamics: A Comparison between Polymers and a Nonionic Surfactant, Open Access, 2022Langmuir, 38(35), pp. 10768-10780
  2022 Karakashev, S.I., Ivanova, D.S., Angarska, Z.K., ...Slavchov, R., Nguyen, A.V., Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2010, 365(1-3), pp. 122–136 Цитирана в: Chatzigiannakis, E., Chen, Y., Bachnak, R., Dutcher, C.S., Vermant, J., Studying coalescence at different lengthscales: from films to droplets, Open Access 2022Rheologica Acta, 61(10), pp. 745-75
  2022 Karakashev, S.I., Ivanova, D.S., Angarska, Z.K., ...Slavchov, R., Nguyen, A.V., Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2010, 365(1-3), pp. 122–136 Цитирана в: Rajabi, H., Grassia, P., Transport of soluble surfactant on and within a foam film in the context of a foam fractionation process, Open Access, 2023 Chemical Engineering Science, 265,118171
  2022 Angarska, J.K., Ivanova, D.S., Manev, E.D., Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2015, 481, pp. 87–99 Цитирана в:Aqueous foam synergistically stabilized by the composite of lignin nanoparticles and surfactant Fan, X., Guan, X., Zhang, M., Liu, Y., Li, Y. 2022 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 643,128727
  2021 Karakashev, S., Ivanova, D., et.al. Comparative Validation of the Analytical Models for the Marangoni Effect on Foam Film Drainage. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 365 (2010) 122–136 Цитирана в: Batjargal, K., et. Al., Adsorption kinetics of various frothers on rising bubbles of different sizes under flotation conditions, 2021 Minerals 11(3),304, pp. 1-16
  2021 D.S. Ivanova, Zh.K. Angarska, S.I. Karakashev, E.D. Manev „Drainage of foam films stabilized by n-dodecyl-b-d-maltoside or dodecyl trimethylammonium bromide and their mixtures” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.382 (2011) 93–101 Цитирана в 1. Bruno Giordano Alvarenga, C. C. R. Goncalves, Aurora Perez-Gramatges , Stabilization of CO2-foams in brine by reducing drainage and coarsening using alkyldimethylamine oxides as surfactants, December 2021, Journal of Molecular Liquids 347(3):118370, DOI: 10.1016/j.molliq.2021.118370 2. Chunxi Li, Han Xiao, Rui Jiang, Xuemin Ye, Effect of wall slip on vertical film drainage in presence of soluble surfactants, April 2021, Physics of Fluids 33(4):042113, DOI: 10.1063/5.0045877
  2021 S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, Zh. K. Angarska, E.D. Manev, R. Tsekov, B. Radoev, R. Slavchov and A.V. Nguyen „Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.365 (2010) 122–136 Цитирана в 1. Emmanouil Chatzigiannakis, Nick Jaensson, Jan Vermant, Thin liquid films: Where hydrodynamics, capillarity, surface stresses and intermolecular forces meet, June 2021Current Opinion in Colloid and Interface Science 53(2):101441, 2. Emmanouil M Chatzigiannakis, Jan VermantJan Vermant, Dynamic stabilisation during the drainage of thin film polymer solutions, May 2021Soft Matter 17(18) , DOI: 10.1039/D1SM00244A
  2021 D.S. Ivanova, J.K. Angarska „Drainage and critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside” Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects vol. 438, 2013, 93 – 103 Цитирана в 1. Emmanouil Chatzigiannakis, Nick Jaensson, Jan Vermant, Thin liquid films: Where hydrodynamics, capillarity, surface stresses and intermolecular forces meet, June 2021Current Opinion in Colloid & Interface Science 53(2):101441,
  2021 R. Tsekov, D.S. Ivanova, R. Slavchov, B. Radoev, E.D. Manev, A.V. Nguyen, and S.I. Karakashev „Streaming Potential Effect on the Drainage of Thin Liquid Films stabilized by Ionic Surfactants” Langmuir, 26 (7), (2010) 4703–4708 Цитирана в 1. Timothy T. Duignan, The surface potential explains ion specific bubble coalescence inhibition, May 2021Journal of Colloid and Interface Science 600(1–3) DOI: 10.1016/j.jcis.2021.04.144 2. Xurui Zhang, Rogerio Manica, Qingxia Liu, Zhenghe Xu, Inward Flow of Intervening Liquid Films Driven by the Marangoni Effect during Bubble–Solid Collisions in Ethyl Alcohol–NaCl Aqueous Solutions, April 2021Langmuir 37(14) Follow journal, DOI:10.1021/acs.langmuir.0c03600
  2020 D. Ivanova, J. Angarska, E. Manev, K. Tachev 2017 Critical thickness of foam films stabilized by nonionic or ionic surfactants and their mixtures. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.519 34–45. Цитирана в: Zhou, J., Ranjith, P.G., Wanniarachchi, W.A.M. 2020 , Different strategies of foam stabilization in the use of foam as a fracturing fluid, Advances in Colloid and Interface Science, 276,102104
  2020 J. Angarska, D. Ivanova, E. Manev „Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures “Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, vol.481 (2015) 87–99 Цитирана в: Koolivand, H., Mazinani, S., Sharif, F. 2020 , Change in interfacial behavior by variation of amphiphilic nanosheets/anionic surfactant ratio using dynamic tensiometry, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 597,124754
  2020 J. Angarska, D. Ivanova, E. Manev „Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures “Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, vol.481 (2015) 87–99 Цитирана в: Dehdari, B., Parsaei, R., Riazi, M., Rezaei, N., Zendehboudi, S. 2020, New insight into foam stability enhancement mechanism, using polyvinyl alcohol (PVA) and nanoparticles, Journal of Molecular Liquids, 307,112755
  2020 J. Angarska, D. Ivanova, E. Manev „Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures “Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, vol.481 (2015) 87–99 Цитирана в: Nowrouzi, I., Mohammadi, A.H., Manshad, A.K. 2020, Primary evaluation of a synthesized surfactant from waste chicken fat as a renewable source for chemical slug injection into carbonate oil reservoirs , Journal of Molecular Liquids, 306,112843
  2020 J. Angarska, D. Ivanova, E. Manev „Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures “Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, vol.481 (2015) 87–99 Цитирана в: Tan, J., Liang, L., Peng, Y., Xie, G. 2020, Challenges of using froth features to predict clean coal ash content in coal flotation, International Journal of Coal Preparation and Utilization pp. 1-37
  2020 J. Angarska, D. Ivanova, E. Manev „Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures “Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, vol.481 (2015) 87–99 Цитирана в: Zhou, J., Ranjith, P.G., Wanniarachchi, W.A.M. 2020, Different strategies of foam stabilization in the use of foam as a fracturing fluid, Advances in Colloid and Interface Science, 276,102104
  2020 Ivanova, D., Angarska, Zh., Karakashev, S., E. Manev. Drainage of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside or dodecyl trimethylammonium bromide and their mixtures. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 382 (2011) 93–101 Цитирана в: Chatzigiannakis, E., Vermant, J. 2020, Breakup of Thin Liquid Films: From Stochastic to Deterministic, Physical Review Letters, 125(15),158001
  2020 Ivanova, D., Angarska, Zh., Karakashev, S., E. Manev. Drainage of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside or dodecyl trimethylammonium bromide and their mixtures. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 382 (2011) 93–101 Цитирана в: Roberto, P.-G., Arturo, B.-T. 2020 , Coalescence of air bubbles: Effect of the electrical double layer, Minerals Engineering,150,106301
  2020 Ivanova, D., Angarska, Zh., Karakashev, S., E. Manev. Drainage of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside or dodecyl trimethylammonium bromide and their mixtures. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 382 (2011) 93–101 Цитирана в: Chatzigiannakis, E., Veenstra, P., Ten Bosch, D., Vermant, J. 2020, Mimicking coalescence using a pressure-controlled dynamic thin film balance, Open Access, Soft Matter, 16(41), pp. 9410-9422
  2020 Karakashev S., D. Ivanova. Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants. - Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 Цитирана в: Song, Y., Zhang, L., Wang, E.N.2020, Criteria for antibubble formation from drop pairs impinging on a free surface, Physical Review Fluids, 5(12),123601
  2020 Karakashev S., D. Ivanova. Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants. - Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 Цитирана в: Shang, K., Xie, W., He, D., (...), Chen, F., Aleksandrova, T.N. 2020, Study on the foam behavior of amine reagents adsorbed at gas-liquid and gas-liquid-solid interfaces,Open Access, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 57(1), pp. 192-205
  2020 Karakashev, S., Ivanova, D., Angarska, Zh., Manev, E., Tsekov, R., Radoev, B., Slavchov R., A. Nguyen. Comparative Validation of the Analytical Models for the Marangoni Effect on Foam Film Drainage. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 365 (2010) 122–136 Цитирана в: Chatzigiannakis, E., Veenstra, P., Ten Bosch, D., Vermant, J. 2020, Mimicking coalescence using a pressure-controlled dynamic thin film balance, Open Access, Soft Matter, 16(41), pp. 9410-9422
  2020 Karakashev, S., Ivanova, D., Angarska, Zh., Manev, E., Tsekov, R., Radoev, B., Slavchov R., A. Nguyen. Comparative Validation of the Analytical Models for the Marangoni Effect on Foam Film Drainage. - Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 365 (2010) 122–136 Цитирана в: Tan, J., Liang, L., Peng, Y., Xie, G. 2020, Challenges of using froth features to predict clean coal ash content in coal flotation , International Journal of Coal Preparation and Utilization pp. 1-37
  2019 # S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, Zh. K. Angarska, E.D. Manev, R. Tsekov, B. Radoev, R. Slavchov and A.V. Nguyen „Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.365 (2010) 122–136. Цитирана в:Chu, P., Finch, J., Bournival, G., Ata, S., Hamlett, C., Pugh, R.J. A review of bubble break-up. Advances in Colloid and Interface Science, Volume 270, 2019, Pages 108-122 Web of Science and Scopus, , IF=8.243, Q1
  2019 # S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, Zh. K. Angarska, E.D. Manev, R. Tsekov, B. Radoev, R. Slavchov and A.V. Nguyen „Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.365 (2010) 122–136. Цитирана в: A. Tiribocchi, A. Montessori, S. Miliani, M. Lauricella, M. La Rocca, and S. Succi, Microvorticity fluctuations affect the structure of thin fluid films. PHYSICAL REVIEW E, 100, 042606 – Published 10 October 2019 DOI: 10.1103/PhysRevE.100.042606
  2019 S.I. Karakashev and D.S. Ivanova „Thin liquid films drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants” Journal of Colloid and Interface Science vol.343 (2010) 584–593 Цитирана в: Li, C., Li, M., Shi, Z., Ye, X., Effect of soluble surfactants on vertical liquid film drainage, Physics of Fluids 31(3),032105, 2019
  2019 S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, E.D. Manev, R. Kirilova, R. Tsekov, „An experimental test of the fractal model for drainage of foam films” Journal of Colloid and Interface Science vol.353 (2011) 206–209 Цитирана в: Zhu, J., Yang, Z.Email Author, Li, X., Hou, L., Xie, S. View Correspondence, Experimental study on the microscopic characteristics of foams stabilized by viscoelastic surfactant and nanoparticles, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 572, 5 July 2019, Pages 88-96
  2019 J. Angarska, D. Ivanova, E. Manev „Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures" Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, vol.481 (2015) 87–99 Цитирана в: Li, C., Li, M., Shi, Z., Ye, X., Effect of soluble surfactants on vertical liquid film drainage. Physics of Fluids, Volume 31, Issue 3, 2019, Article number 032105 Web of Science and Scopus, IF=2.620, Q2
  2019 S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, E.D. Manev, R. Kirilova, R. Tsekov, „An experimental test of the fractal model for drainage of foam films” Journal of Colloid and Interface Science vol.353 (2011) 206–209 Цитирана в: Toro-Mendoza, J., Paredes-Altuve, O., Velasquez, M.A., Petsev, D.N., Reframing droplet coalescence: Identifying the distinctive dynamics of nanofilm evolution, 2019, Physical Review Fluids 4(9),093604 (SJR=1.057)
  2019 # Angarska J.K., Ivanova D.S., Manev E.D.,2015, Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 481 , pp. 87-99, Web of Science and Scopus, IF=2.762, Q2 ЦИТИРАНА В: Matsubara, H, Email Author, Chida, K, Yoshimura, M., Aratono, M., Ikeda, N., Common black film stability and synergetic adsorption in ionic-nonionic mixed surfactant systems, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Vol. 582, 5 December 2019, Article number 123932, https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.123932 (IF 3.131, Q2
  2019 S.I. Karakashev, R. Tsekov and D.S. Ivanova „Dynamic Effects in Thin Liquid Films Containing Ionic Surfactants” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.356 (2010) 40-45. Цитирана в: Andrew Akanno, Eduardo Guzman, Laura Fernandez-Pena, Francisco Ortega, Ramon G. Rubio, Surfactant-Like Behavior for the Adsorption of Mixtures of a Polycation and Two Different Zwitterionic Surfactants at the Water/Vapor Interface, Molecules, 24(19):3442, DOI: 10.3390/molecules24193442 September 2019 (IF 3.06, Q2 )
  2018 S.I. Karakashev, D.S. Ivanova, Zh. K. Angarska, E.D. Manev, R. Tsekov, B. Radoev, R. Slavchov and A.V. Nguyen, 2010: Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.365, 122–136 Цитирана в: Luo, X.Email Author, Yin, H., Yan, H., Huang, X., Yang, D., He, L., 2018, The electrocoalescence behavior of surfactant-laden droplet pairs in oil under a DC electric field, Chemical Engineering Science , Volume 191, 14, Pages 350-357 (IF = 3.306/ SJR=1.043) Scopus
  2018 S.I. Karakashev and D.S. Ivanova 2010 „Thin liquid films drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants” Journal of Colloid and Interface Science vol.343; 584–593 Цитирана в:Sanatkaran, N., Kulichikhin, V.G., Malkin, A.Y., Foudazi, R., 2018, Spreading of Oil-in-Water Emulsions on Water Surface, Langmuir 34(37), pp. 10974-10983 (IF=4.186) Scopus
  2018 S.I. Karakashev and D.S. Ivanova 2010 „Thin liquid films drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants” Journal of Colloid and Interface Science vol.343; 584–593 Цитирана в: Zhou, L., Yang, Y., Yin, S., Du, X., Yang, Y., 2018 Temporal and spatial evolution of the thin film near triple line during droplet evaporation, International Journal of Heat and Mass Transfer 117, pp. 1147-1157 (IF = 3.891/ SJR=1.498) Scopus
  2018 D. Ivanova, J. Angarska, E. Manev, K. Tachev 2016 Critical thickness of foam films stabilized by nonionic or ionic surfactants and their mixtures. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.519 34–45. (IF = 2.829/ SJR=0.753) Цитирана в: Sheng-Jin Li, Lu Lai, Ping Mei, Yan Li, Li Cheng, Zhao-Hua Ren, Yi Liu, 2018, Equilibrium and dynamic surface properties of cationic/anionic surfactant mixtures based on bisquaternary ammonium salt. Journal of Molecular Liquids Volume 254, 15 March, Pages 248-254 (IF = 4.513/ SJR=0.849)
  2017 Кarakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Zhang, C., Jiang, Y., Ju, H., Wang, Y., Geng, T., ”Organic counterion modified quaternary ammonium salt: Impact on antibacterial activity & application properties”, Journal of Molecular Liquids, vol. 241, 2017, pp. 638 – 645.
  2017 R. Tsekov, D.S. Ivanova, R. Slavchov, B. Radoev, E.D. Manev, A.V. Nguyen, and S.I. Karakashev, ”Streaming Potential Effect on the Drainage of Thin Liquid Films stabilized by Ionic Surfactants”, Langmuir, 26 (7), (2010) 4703–4708 Цитирана в: Oriane Bonhomme, Baptiste Blanc, Laurent Joly, Christophe Ybert, Anne-Laure Biance, “Electrokinetic transport in liquid foams’’, 2017, https://doi.org/10.1016/j.cis.2017.06.005
  2017 Angarska, J., Ivanova, D., E. Manev,"Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures", in the Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 481 (2015) 87–99 Цитирана в: Kumar S Mandal A, Investigation on stabilization of CO2 foam by ionic and nonionic surfactants in presence of different additives for application in enhanced oil recovery, Applied Surface Science, vol. 420 (2017)
  2017 Angarska, J., Ivanova, D., E. Manev,"Drainage of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactantsand their mixtures", in the Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 481 (2015) 87–99 Цитирана в: Marinova K, Naydenova K, Basheva E , Bauer F, Tropsch J, Franke J, New surfactant mixtures for fine foams with slowed drainage, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 523 (2017) pp 54-61
  2017 S.I. Karakashev, R. Tsekov and D.S. Ivanova „Dynamic Effects in Thin Liquid Films Containing Ionic Surfactants” Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects vol.356 (2010) 40–45. Цитирана в: Matthias J. Hofmann, Hubert Motschmann, 2017 A parameter predicting the foam stability of mixtures of aqueous ionic amphiphile solutions with indifferent electrolyte, Colloids and Surfaces A Physicochemical and Engineering Aspects 529, , pp. 1024 – 1029, DOI: 10.1016/j.colsurfa.2017.07.016 (IF = 2.829 / SJR=0.753). Scopus
  2016 Karakashev S., D. Ivanova. Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants. - Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 Цитирана в: Congjie Xiao, Leping Zhou, Zhuo Sun, Xiaoze Du, Yongping YangNear-Wall „Fluid Flow near the Pinned Contact Line during Droplet Evaporation” Experimental Thermal and Fluid Science 72 (2016) 210-217
  2016 Karakashev S., D. Ivanova. Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants. - Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 Цитирана в: Saad Bhamla, Chew Chai, Marco A. Alvarez-Valenzuela, Javier Tajuelo, Gerald G. Fuller, „Interfacial mechanisms for stability of surfactant-laden films”, arXiv:1608.02180 [physics.flu-dyn] (2016)
  2016 Ivanova, D.S., Angarska, J.K. Drainage and critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects volume 438, issue , year 2013, pp. 93 – 103. Цитирана в: Chock, B.P., Jones, T.B., Harding, D.R. “Effect of a surfactant on the electric-field assembly of oil-water emulsions for making foam targets” Fusion Science and Technology, 70 (2), pp. 206-218, 2016
  2016 Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Vitasari, D., Grassia, P., Martin, P., “Surfactant transport onto a foam film in the presence of surface viscous stress” Applied Mathematical Modelling 40 (3), pp. 1941-1958, 2016
  2016 Angarska, J., Ivanova, D., Gerasimova A., K. Balashev, „Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-D-maltoside in foam films”, in the Journal Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 460 (2014) 286-298 Цитирана в: Ali, Mohd. Sajid; Al-Lohedan, Hamad A. „Multi-technique approach on the interaction between sugar-based surfactant n-dodecyl b-d-maltoside and bovine serum albumin” Journal of Luminescence, vol. 169, Part A (2016) pp. 35-42 (IF=2.693)
  2015 Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Liguang Wang, “Modeling of bubble coalescence in saline water in the presence of flotation frothers” , International Journal of Mineral Processing (Impact Factor: 1.46). 01/2015; 134:41-49. DOI: 10.1016/j.minpro.2014.11.008
  2015 R. Tsekov, D.S. Ivanova, R. Slavchov, B. Radoev, E.D. Manev, A.V. Nguyen, and S.I. Karakashev, ”Streaming Potential Effect on the Drainage of Thin Liquid Films stabilized by Ionic Surfactants”, Langmuir, 26 (7), (2010) 4703–4708 Цитирана в: Pini, C., Baier, T., Dietzel, M. „Energy conversion by surface-tension-driven charge separation”, Microfluidics and Nanofluidics 19 (3) (2015) pp. 721-735
  2015 S.I. Karakashev and D.S. Ivanova, “ Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants”, Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 (IF = 3.070) Цитирана в: Zawala, J., Kosior, D., Malysa, K., „Formation and influence of the dynamic adsorption layer on kinetics of the rising bubble collisions with solution/gas and solution/solid interfaces„ Advances in Colloid and Interface Science 222, 1467, (2015) pp. 765-778
  2015 S.I. Karakashev and D.S. Ivanova, “ Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants”, Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 (IF = 3.070) Цитирана в: Bournival, G., de Oliveira e Souza, L., Ata, S., Wanless, E.J., „Effect of alcohol frothing agents on the coalescence of bubbles coated with hydrophobized silica particles”Chemical Engineering Science 131, (2015) pp. 1-11
  2015 S.I. Karakashev and D.S. Ivanova, “ Thin Liquid Films Drainage: Ionic versus Non-ionic Surfactants”, Journal of Colloid and Interface Science 343 (2010) 584–593 (IF = 3.070) Цитирана в: Wong, K., Chen, T., Connor, D.E., Behnia, M., Parsi, K., „Basic physiochemical and rheological properties of detergent sclerosants” Phlebology 30 (5), (2015) pp. 339-349
  2015 Ivanova, D.S., Angarska, J.K. Drainage and critical thickness of foam films stabilized by n-dodecyl-b-D-maltoside, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects volume 438, issue , year 2013, pp. 93 – 103. Цитирана в: 1. Wang, L. “Modeling of bubble coalescence in saline water in the presence of flotation frothers ” International Journal of Mineral Processing, volume 134, issue , year 2015, pp. 41 – 49.
  2015 #Angarska, J. Ivanova, D., Gerasimova, A., Balashev, K., Competitive adsorption of bovine serum albumin and n-dodecyl-b-d-maltoside in foam films Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 460, May 27, 2014, Pages 286-298 Цитирана в: Todorov, R. “Thin liquid films in biomedical studies ” Current Opinion in Colloid and Interface Science , 2015, 20 (2), pp. 130-138, Impact Factor: 5.84
  2014 Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Zawala J, D. Kosior KM, Formation and influence of the dynamic adsorption layer on kinetics of the rising bubble collisions with solution/gas and solution/solid interfaces, Adv Colloid Interface Sci (2014) http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2014.07.013, (IF= 8.636)
  2014 Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Sett, S., Sahu, R.P., Sinha-Ray, S., Yarin, A.L. “Superspreaders versus "cousin" non-superspreaders: Disjoining pressure in gravitational film drainage”, Langmuir, Volume 30, Issue 10, 2014, Pages 2619-2631 (IF=4.186)
  2014 Tsekov, R., Ivanova, D., Slavchov, R., Radoev, B., Manev, E., Nguyen, A., S. Karakashev. Streaming Potential Effect on the Drainage of Thin Liquid Films stabilized by Ionic Surfactants. - Langmuir, 26 (7), (2010) 4703–4708 Цитирана в: Gochev, G., Retzlaff, I., Exerowa, D., Miller, R., “Electrostatic stabilization of foam films from b-lactoglobulin solutions’’, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Volume 460, 2014, Pages 272-279 (IF = 2.354)
  2014 Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Kosior, D., Zawala, J., Todorov, R.,Exerowa, D., Malysa, K., “Bubble bouncing and stability of liquid films formed under dynamic and static conditions from n-octanol solutions”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Volume 460, November 22, 2014, Pages 391-400 (IF=2.354)
  2013 Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Sett, S., Sinha-Ray, S., Yarin, A.L.: Gravitational drainage of foam films - Langmuir, 2013, 29 (16) , pp. 4934-4947 (IF = 4.186)
  2013 Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Sett, S., Sinha-Ray, S., Yarin, A.L.: Gravitational drainage of foam films - Langmuir , 2013, 29 (16) , pp. 4934-4947
  2013 Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Vitasari, D., Grassia, P., Martin, P., Surfactant transport onto a foam lamella, Chemical Engineering Science 102 , pp. 405-423, 2013-11-08
  2012 Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Wang, L.: Drainage and rupture of thin foam films in the presence of ionic and non-ionic surfactants. - International Journal of Mineral Processing 102-103, 2012 , pp. 58-68 (IF = 1.304)
  2012 Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Phan, C.M., Nakahara, H., Shibata, O., Moroi, Y., Le, T.N., Ang, H.M.: Surface potential of methyl isobutyl carbinol adsorption layer at the air/water interface. - Journal of Physical Chemistry B 116 (3) , 2012, pp. 980-986 (IF = 3.696)
  2012 Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Wang, L.: Inter-bubble attractions in aqueous solutions of flotation frothers. - Separation Technologies for Minerals, Coal, and Earth Resources , 2012, pp. 35-45 (book edited by C. A. Young and G. H. Luttrell)
  2012 Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Bournival, G., Pugh, R.J., Ata, S. : Examination of NaCl and MIBC as bubble coalescence inhibitor in relation to froth flotation. - Minerals Engineering 25 (1) , 2012, pp. 47-53 (IF = 1.352)
  2012 Ivanova D.S., Angarska Z., Karakashev S.I., Manev E.D., Drainage of foam films stabilized by n-dodecyl-beta-d-maltoside or dodecyl trimethylammonium bromide and their mixtures, (2011) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 382 (1-3) , pp. 93-101. Цитирана в: 1. Varga, I., Meszaros, R., Stubenrauch, C., Gilanyi, T. : Adsorption of sugar surfactants at the air/water interface. - Journal of Colloid and Interface Science 379 (1) , 2012 pp.78-83 (IF = 3.070)
  2011 Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Del Castillo, L.A., Ohnishi, S. : Horn, R.G., Inhibition of bubble coalescence: Effects of salt concentration and speed of approach. - Journal of Colloid and Interface Science 356 (1) , 2011, pp. 316-324 (IF = 3.070)
  2011 Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Samanta, S., Ghosh, P. : Coalescence of bubbles and stability of foams in brij surfactant systems. - Industrial and Engineering Chemistry Research 50 (8) , 2011, pp. 4484-4493 (IF = 2.237)
  2011 Karakashev S.I., Ivanova D.S., Angarska Z.K., Manev E.D., Tsekov R., Radoev B., Slavchov R., Nguyen A.V. , Comparative validation of the analytical models for the Marangoni effect on foam film drainage , (2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 365 (1-3) , pp. 122-136. Цитирана в: Pan, L., Jung, S., Yoon, R.-H.: Effect of hydrophobicity on the stability of the wetting films of water formed on gold surfaces. - Journal of Colloid and Interface Science 361 (1) , 2011, pp. 321-330 (IF = 3.070)
  2011 Karakashev S.I., Ivanova D.S. , Thin liquid film drainage: Ionic vs. non-ionic surfactants, (2010) Journal of Colloid and Interface Science, 343 (2) , pp. 584-593. Цитирана в: Berteloot, G., Sharif-Kashani, P., Kavehpour, H.P. : Effect of surface mobility on the uniformity of a thin film under a bubble. - Langmuir 27 (24) , 2011, pp. 14705-14709 (IF = 4.186)
  2011 Karakashev S.I., Tsekov R., Ivanova D.S., Dynamic effects in thin liquid films containing ionic surfactants,(2010) Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 356 (1-3) , pp. 40-45. Цитирана в: 1. Del Castillo, L.A., Ohnishi, S., Horn, R.G.: Inhibition of bubble coalescence: Effects of salt concentration and speed of approach. - Journal of Colloid and Interface Science 356 (1) , 2011, pp. 316-324
  2014 Dilyana Ivanova, Jana Angarska, Emil Manev, “Critical thickness of foam films stabilized by nonionic, ionic surfactants and their mixtures”, Published in: Book of Abstracts EUFOAM 2014, 7-1 July, Thessaloniki, Greece, ISBN: 978-960-243-694-3, Page:99