Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. Галина Димитрова Йорданова
  Преп. Галина Димитрова Йорданова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

  Кабинет: Корпус К3 , стая 417

  Телефон: 054 830495 вътр. 332

  Email: g.yordanova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник от 12:00ч. до 14:00ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", бакалавър специалност Астрономия

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", магистърска програма "Медицинска физика"

  Водени лекции и/или упражнения

  Лабораторни упражнения по Обща физика, Механика, Молекулна физика, Електричество и магнетизъм, Оптика, Физика и опазване на околната среда, Приложна физика, Океанология, Астрономия, Увод във физиката, Увод в динамика на атмосферата, Обща астрофизика, Звездна спектроскопия

  Области на научни интереси

  Области на научни интереси

  Астрофизика и звездна астрономия, Затъмнително-двойни звездни системи, Фотометрия и моделиране на затъмнително-двойни звезди, Астрометрия.

  Участия в проекти

  1. Проект № РД-08-126/03.02.2021г. „XIX Национална конференция с международно участие, „Природни науки’2021”, ръководител доц. д-р Н. Архангелова;

  2. Университетски проект, „Изследване на млади звезди от типа TTau, симбиоточни, катаклизмични и рентгенови двойни звезди. Приложение на изследванията в обучението по природни науки “, № РД-08-157/2023 г.

  3. Консорциум „Регионален астрономически център за изследвания и образование (РАЦИО)“. Финансиран по Национална пътна карта за научни инфраструктури към МОН (№ Д01-157/28.08.2018 г.).

  Организационна дейност

  Член на организационния комитет на:

  Студентска научна конференция "От атома до Космоса" през 2017 год.;

  Национална конференция с международно участие "Природни науки" през 2021 и 2022 год.

  Отговорник по качеството в катедра „Физика и Астрономия“ от 2023г.

  Член на Комисията по качесвото на ФПН на ШУ от 2023г.

  Член на Общото събрание на ФПН, от 2022г.

  Членства в научни организации

  Съюз на Астрономите в България (САБ)

  Държавни и/или научни награди

  Награда за катедра „Физика и астрономия“ с плакет за добро сътрудничество с НАОП „Николай Коперник“ гр. Варнад, послучай 60-години НАОП. 14.06.2023г.