Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Преп. Стефани Георгиева Тошкова
  Преп. Стефани Георгиева Тошкова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 408

  Телефон: 054 830495 вътр. 288 K1

  Email: s.toshkova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник от 09:00 ч. до 11:00 ч. Присъствено време всеки вторник и четвъртък от 8.00 ч. до 16.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  2022 г. завършва Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "магистър", специалност "Химия", магистърска програма "Екологични биотехнологии и контрол на храни"

  2021 г. завършва Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС "бакалавър", специалност "Биология и химия"

  Водени лекции и/или упражнения

  Упражнения по: Цитология, Ботаника, Обща и неорганична химия, Аналитична химия

  Области на научни интереси

  Изолиране, култивиране и изследване на микроорганизми, изолирани от екстремни местообитания.

  Участия в проекти

  1. Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека (РД-08-167/09.02.2018 г.).

  2. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека (РД-08-104/01.02.2019 г.),ръководител доц. д-р Ася Драгоева .

  3. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека (РД-08-116/31.01.2020 г.), ръководител доц. д-р Ася Драгоева .

  4. “Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море“, конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания 2020 г., КП-06-ПН-41/2, с ръководител доц. д-р Виолин Райков. Ръководител на екипа за Шуменски университет проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова.

  5. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека (РД-08-67/25.01.2021 г.), ръководител доц. д-р Ася Драгоева .

  6. Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека (РД-08-80/09.02.2022 г.), ръководител доц. д-р Ася Драгоева.

  7. XIX Национална конференция с международно участие „Природни науки 2021“ под надслов 50 години заедно пишем историята на ШУ „Епископ Константин Преславски (РД-08-126/03.02.2021 г.), ръководител доц. д-р Нина Архангелова.

  8. XX Национална конференция с международно участие „Природни науки 2022“ (РД-08-122/25.02.2021 г. ), ръководител доц. д-р Нина Архангелова.

  9. Интегративен подход при решаване на екологични проблеми – фаза 1 (РД-08-113/20.02.2023 г.) – ръководител доц. д-р Ася Драгоева.

  10. XXI Национална конференция с международно участие „Природни науки 2023“ (РД-08-129/23.02.2023 г.) – ръководител доц. д-р Нина Архангелова.