Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Стоян Иванов Каракашев
  Проф. д-р Стоян Иванов Каракашев

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ХИМИЯ

  Кабинет: Корпус Ректорат, стая 411

  Телефон: 0899720050

  Email: s.karakashev@shu.bg

  Приемно време: 10 часа - 15 часа


  Завършен университет, специалност

  1995: Химическа физика и теоретична химия, СУ „Св. Климент Охридски“.

  Дипломна работа: "Оценка на фотохимичното натрупване на енергия в серия от бензотиазолил - квантово-химично изследване".

  1997: Спед-дипломна специализация по "Контрол и пречистване на води", Лаборатория по термодинамика и физико-химична хидродинамика, СУ „Св. Климент Охридски“.

  Дипломна работа: "Фазово поведение на водни разтвори, съдържащи смеси от полиоксиетилен-10-лаурил- и полиоксиетилен-4-лаурил-етер".

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2001 – 2003: Научен сътрудник, Институт по биофизика, БАН и Химическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

  Декември 2003 – май 2004: Гост - изследовател, катедра инжинерна химия, Университета на Нюкасъл, Австралия.

  Май 2004 – декември 2006: Научен сътрудник, катедра инжинерна химия, Университета на Нюкасъл, Австралия.

  Януари 2007 – декември 2008: Научен сътрудник, катедра инжинерна химия, Университет на Куинсланд, Австралия

  Януари 2009 – Септември 2010: Ръководител на проект, Катедра по физикохимия, СУ „Св. Климент Охридски“.

  Септември 2010 – Октомври 2023: Преподавател, Катедра по физикохимия, СУ „Св. Климент Охридски“.

  Заемани академични длъжности

  Септември 2010 – май 2013: Гл. ас. по физикохимия, Катедра по физикохимия, СУ „Св. Климент Охридски“.

  Май 2013. – октомври 2019: Доцент по физикохимия, Катедра по физикохимия, СУ „Св. Климент Охридски“.

  Октомври 2019 – Октомври 2023: Проф. по физикохимия, катедра „Физикохимия“, СУ „Св. Климент Охридски“.

  Придобити научни степени

  2002: Докторска степен, Катедра по физикохимия, СУ „Св. Климент Охридски“.

  Ръководител: проф. Емил Манев.

  Дисертация: "Теоретични адсорбционни модели и тяхното приложение към йонни, нейонни и смесени повърхностно активни вещества на границата въздух-вода".

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Пени, антипенители и почистващо действие.

  2. Околна среда и дисперсни системи.

  3. Повърхностно-активни вещества.

  4. Упражнения по физикохимия и теория на експеримента и статистика.

  5. Физикохимия.

  Области на научни интереси

  Дисперсни системи, флотация на минерални частици, омокряне, тънки течни филми, йон-специфични ефекти, био-физични явления

  Специализации

  Ноември 2010 – декември 2010: Лайбниц институт за полимерни изследвания , Дрезден, Германия.

  Юни 2012: Университета на Юта, САЩ.

  Август 2012 – септември 2012: Лайбниц институт за полимерни изследвания, Дрезден, Германия.

  Юли 2013 – септември 2013: Лайбниц институт за полимерни изследвания, Дрезден, Германия.

  Юли 2014 – август 2014: Университета на Кеймбридж, Англия.

  Август 2016 – септември 2016: Университета на Илинойс в Чикаго, САЩ.

  Участия в проекти

  1. 2022 г., проект № КП – 06 – Н 69/4, ФНИ на МОН: "Повърхностно модифицирани наночастици като носители на проапоптотичен протеин и противоракови химиотерапевтици за селективно усвояване и вътреклетъчно освобождаване в раковите клетки".

  2. 2019 г., ERC 821265 — FineFuture: „Иновативни технологии и концепции за флотация на фини частици: отключване на бъдещи финозърнести отлагания и ресурси на критични суровини за ЕС“.

  3. 2015 г., ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“., Договор № 162: „Адсорбция на Н+ йони на повърхността въздух/вода и зависимост на повърхностния електростатичен потенциал на електролитните разтвори от pH и йонната сила".

  4. 2011, ФНИ на СУ „Св. Климент Охридски“, Договор № № 178: „Нано-флуиди на тънки течни филми върху химически и морфологично модифицирани повърхности“

  5. 2010, DDVU 02/54, ФНИ на МОН: „Йон-специфични ефекти върху повърхностноактивни вещества, протеини и пени и стабилност на емулсията“.

  6. 2010: DAAD съгласувано с Лайбниц института за полимерни изследвания.

  7. 2010 г., DDVU 02/12, ФНИ на МОН: „Електрически и електрохимични свойства на течни повърхности“.

  8. 2010 г., DRG 02/3, ФНИ на МОН: „Нанофлуидна динамика на суспензии с квантови точки в химически модифицирани канали“.

  9. 2008, Мария Кюри Международен грант за реинтеграция MIRG-CT-2008-230626: „Дизайн на пяна и с планирано време на живот“.

  10. 2007 г., Мария Кюри Международен грант за реинтеграция MIRG-CT-2007-200688: „Динамични ефекти в тънки течни филми“.

  11. 2006 г., Университетът на Нюкасъл, грант на IIP за проект: „Влияние на адсорбцията на повърхностно активно вещество върху стабилността на пяната“.

  Членства в научни организации

  1. Европейско общество по колоиди и повърхности.

  2. Кралско химическо общество.

  Държавни и/или научни награди

  Фулбрайт стипендия за научни изследвания в САЩ.