Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Милена Петрова Стоянова
  Проф. д-р Милена Петрова Стоянова

  Факултет: Факултет по природни науки

  Катедра: ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ

  Кабинет: Корпус 3, стая 325

  Телефон: 054 830495 /в. 299

  Email: m.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: ШУ корпус 3 кабинет 325 понеделник 8.30 - 16.30 ч. или ДИКПО-Варна кабинет 212


  2016 Стоянова, М. (2016). Изграждане на разпознаваем образ на СПА и уелнес дестинация България на западноевропейските емитивни туристически пазари.
  2021 Владев, И., М. Стоянова. (2021). Туристически пътеводител за футболни фенове на ЕВРО-2020 (Първа част). Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 201 с., ISBN 978-619-201-491-9.
  2021 Владев, И., М. Стоянова. (2021). Туристически пътеводител за футболни фенове на ЕВРО-2020 (Втора част). Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 206 с., ISBN 978-619-201-490-2.
  2020 Stoyanova, M. (2020). Managing the Recognition of Bulgaria as a Spa and Wellness Destination. In: 4rd International Thematic Monograph “Modern Management Tools and Economy Of Tourism Sector In Present Era”, Belgrade, 2019, ISBN 978-86-80194-29-5 (глава от колективна монография). pp. 91-107. DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2019
  2020 Стоянова, М., И. Владев. (2020). Пътеводител за достъпен туризъм (за хора с двигателни увреждания). (2020). Изд. Инкома – Шумен, 203 с., ISBN 978-954-452-066-3.
  2020 Владев, И., М. Стоянова, Р., Владева. (2020). Геотуристически дестинации от Европейския съюз. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 331 с. ISBN 978-619-201-457-5.
  2019 Stoyanova, M. (2019). Affective Image of Spa and Wellness Destination Bulgaria. In: 3rd International Thematic Monograph “Modern Management Tools and Economy Of Tourism Sector In Present Era”, Belgrade, 2018, pp. 501-508, ISBN 978-86-80194-14-1. (глава от колективна монография)
  2019 Стоянова, М. (2019). Потребителско поведение в туризма. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 279 с., ISBN 978-619-201-303-5.
  2019 Стоянова, М. (2019). Туроператорска, турагентска и транспортна дейност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 267 с., ISBN 978-619-201-283-0.
  2018 Stoyanova, M. Chapter Seven. Psychological and Psychographic Profiles of Spa and Wellness Tourists in Bulgaria. In: Traditions and Innovations in Contemporary Tourism. Edited by Vasil Marinov, Maria Vodenska, Mariana Assenova and Elka Dogramadjieva. Cambridge Scholars Publishing, 2018, pp. 114 – 129. ISBN (10): 1-5275-0829-3. (глава от колективна монография)
  2007 Velikov, V., M. Stoyanova. Landscapes and Climate of Bulgaria – In: Fet V., Popov A. (eds) Biogeography and Ecology of Bulgaria. Monographiae Biologicae, vol 82, Springer, Dordrecht, pp. 589 – 607, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5781-6_23, ISBN 978-1-4020-4417-5 (глава от колективна монография)
  2006 Димитров, Е., И. Владев, М. Стоянова. География на Балканските страни. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 359 с., ISBN 978-954-577-415-7
  2019 Стоянова, М. (2019). Предпоставки за развитие на спа и уелнес туризма в България. В: Сборник от публични лекции „По стълбицата на успеха“. Издателство „Инкома“, Шумен, с. 109-130. ISBN: 978-954-452-054-0.
  2021 Vladev, Ivaylo y Stoyanova, Milena. European Green Capitals. Symbol of environmental protection and model for sustainable urban development. Revista Inclusiones Vol: 8 num Especial (2021): 223-233, ISSN 0719-4706, WoS Web of Sciences, ESCI of WoS, Emerging Sources Citation Index.
  2021 Petrov, Kamen y Stoyanova, Milena. Problems of regional development and regional economy of Bulgaria. Features and applied aspects. Revista Inclusiones Vol: 8 num Especial (2021): 32-54, Publicado: 2020-12-17, ISSN 0719-4706, WoS Web of Sciences, ESCI of WoS, Emerging Sources Citation Index.
  2021 Hristova, Stefka y Stoyanova, Milena. The “silent” war for future of the tourism & travel industry, the competition of the artificial versus the natural intelligence. Revista Inclusiones Vol: 8 num 1 (2021): 67-73. ISSN 0719-4706, WoS Web of Sciences, ESCI of WoS, Emerging Sources Citation Index.
  2021 Vladeva, R., I. Vladev, M. Stoyanova, V. Petkov. Methodological aspects of regional researches. Revista inclusions, Vladeva, Rositsa; Vladev, Ivaylo; Stoyanova, Milena y Petkov, Veselin. Methodological aspects of regional researches. Revista Inclusiones Vol: 8 num Especial (2021): 01-12. ISSN 0719-4706, WoS Web of Sciences, ESCI of WoS, Emerging Sources Citation Index.
  2021 Petrov, Kamen y Stoyanova, Milena. Geo-economic aspects of tourism development in the mountain regions and resorts in Bulgaria. Revista Inclusiones Vol: 8 num Especial (2021): 127-135. ISSN 0719-4706, WoS Web of Sciences, ESCI of WoS, Emerging Sources Citation Index.
  2021 Стоянова, М. (2020). Съвременно състояние и тенденции в развитието на винарството в България. Journal of the Bulgarian Geographical Society / 43 (2020) 43–49, ISSN 2682-986X (On-line) http://geography.bg/images/Izv_BGD/tom%2043/JBGS_vol43_2020_Stoyanova_M.pdf, (Indexed: CrossRef, Google Scholar, OpenCitations, Publons, Scibey, НАЦИД).
  2020 Станкова, С., Ц. Цанков, Р. Христова, М. Стоянова, М. Пенерлиев. (2020). Тодор Кръстев – живот посветен на геоморфологията и геологията на Източна България и Черно море. Journal of the Bulgarian Geographical Society ,Volume 42 (2020), рр. 88–94, ISSN 0375-5924 (Print), ISSN 2682-986X (Online).
  2020 Стоянова, М. (2020). Съвременно състояние и тенденции в развитието на винарството в България. Journal of the Bulgarian Geographical Society / 43 (2020) 43–49, ISSN 2682-986X (On-line).
  2020 Стоянова, М. (2020). Съвременно състояние и тенденции в развитието на винарството в България. Journal of the Bulgarian Geographical Society / 43 (2020) 43–49, ISSN 2682-986X (On-line) http://geography.bg/images/Izv_BGD/tom%2043/JBGS_vol43_2020_Stoyanova_M.pdf, (Indexed: CrossRef, Google Scholar, OpenCitations, Publons, Scibey, НАЦИД).
  2019 Великов, В., М. Стоянова, Кр. Левков. (2019). Актуални дефицити на екологичната култура. Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 2018 г., гр. ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_NaturalGeography_/8_VELIKOVELIKOV,MILENASTOYANOVA,KRASIMIRLEVKOV.pdf, pp. 162-165, ISSN 2367-5721
  2019 Стоянова, М., И. Владев, И. Стоянова-Косева. (2019). Приоритети за развитие на туризма в община Шумен (2018 – 2021 г.). Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 2018 г., гр. ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_HumanGeography,RegionalDevelopmentandTourism_31_M_STOYANOVA,I_VLADEV,I_STOYANOVA-KOSEVA.pdf, pp. 496-503, ISSN 2367-5721.
  2019 Стоянова, М., Ст. Христова. (2019). Морският круизен туризъм в Европейския туристически регион. Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 2018 г., гр. ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_HumanGeography,RegionalDevelopmentandTourism_/32_MILENASTOYANOVA,STEFKAHRISTOVA.pdf, pp. 628-642, ISSN 2367-5721.
  2019 Stoyanova, M. (2019). Emotional Profiles of Spa and Wellness Tourists in Bulgaria. In: Research, Development and Education in Tourism. Edited by Sonia Mileva and Nikolina Popova. Cambridge Scholars Publishing, 2019, pp. 114-130, ISBN 978-1-5275-3719-4. (CEP, CNP, AcademicPub, , Cheg, Dawsons, EBL, EBSCO, Ebrary, Gardens, Google Play, Overdrive, Summon, Wheelers)
  2018 Stoyanova, M., S. Sabrieva, I. Vladev. (2018). Technology for studying the natural and anthropogenic tourism resources into the native settlement by bachelor students of tourism in Konstantin Preslavsky University of Shumen. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 41. http://sociobrains.com/website/w2041/file/repository/80_90_Milena_Soyanova_ Sevdjan_Sabrieva_Ivaylo_Vladev_TECHNOLOGY_FOR_STUDYING_THE_NATURAL___.pdf ISSN 2367-5721
  2017 Dimitrov, P., D. Daleva, M. Stoyanova. (2017). Forecasting of the Volume of the SPA and Wellness tourism receipts in the South-West Bulgaria. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, Vol. V, Issue 2, 2017, pp. 83-99, CIEO, Faro, Portugal, ISSN: 2183-1912
  2017 Stoyanova, M. (2017). Diagnosis of the socionic temperament of personality and creating a psychological portrait of the Western European SPA and wellness tourists in Bulgaria. Acta Scientifica Naturalis, Former Annual of Konstantin Preslavsky University – Chemistry, Physics, Biology, Geography, SN, Vol. 4, No 1, pp. 84-88. De Gruyter Open doi:10.1515/asn-2017-0013
  2017 Stoyanova, M. (2017). Guidelines for the Bulgarian SPA and wellness tourism development. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 36, August 2017, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/19_27_Milena_Soyanova_GUIDELINES_FOR_THE_BULGARIAN_SPA_AND_WELLNESS_TOURISM_DEVELOPMENT.pdf, ISSN 2367-5721
  2016 Dimitrov, P., D. Daleva, M. Stoyanova. (2016). Forecasting of the Number of Sport Tourism Arrivals in the South-West Bulgaria. Journal of Media Critiques [JMC], http://www.mediacritiques.net, рр. 173 – 182, doi: 10.17349/jmc116212 P-ISSN: 2056-9785 E-ISSN: 2056 9793
  2016 Владев, И. М. Стоянова. (2016). Популяризиране и съхраняване на паметниците на културното и природно наследство в Североизточна България под егидата на ЮНЕСКО// Студентска научна сесия „Туризъм“, УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 105-127, ІSSN 1314-7722
  2016 Dombrowicz, М., P. Gruszka, I. Jarecka, M. Stoyanova. (2016). Cultural heritage of Varna and its tourist recognisability in Europe. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER, ISSUE 17, JANUARY 2016, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/22_32_Cultural_Heritage_of_Varna_and_Its_Tourist_Recognisability_in_Europe.pdf , ISSN 2367-5721
  2015 Dokova, S., E. Keremidarska, D. Ivanova, M. Stoyanova, I. Vladev, St. Vassileva. (2015). Bulgarian Northern coast cultural heritage through the development of travel routes. Acta Scientifica Naturalis, Vol. 1, 2015, pp. 291 – 302, “K. Preslavsky” University, Faculty of Natural Sciences, 2014, ІSSN 2367-5144
  2012 Стоянова, М. (2012). Пример за приложение на интерактивна бяла дъска в урок по география. В: „Съвременни информационни технологии в помощ на учителя” – научно-методическо ръководство. Университетско издетелство “Епископ К. Преславски”, Шумен, ІSBN 978-954-577-650-2
  2012 Стоянова, М. (2012). Анализ на потребителското поведение на туристите от ЕС. Научен aлманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Варна, с. 156-161, ISSN: 1313-7263
  2012 Стоянова, М. (2012). Анализ на потребителското поведение на туристите от ЕС. Научен алманах на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Варна, с. 156-161, ISSN 1313-7263.
  2011 Стоянова, М. (2011). Анализ на туристопотока за СПА и уелнес туризъм в България. В: Сборник статии: „Туризмът – предизвикателства в условията на икономическа криза”, Нов Български университет, С., с. 405 – 417, ІSBN 978-954-535-642-1
  2006 Стоянова, М., И. Владев. (2006). Развитие на туризма като стопански отрасъл в обслужващия сектор на Балканските страни. Problems and prospects of cooperation between countries of South-Eastern Europe within context of Black sea economic cooperation and Guam, Collection of Scientific Works, Part II, Donetsk National University, D. Tsenov Academy of Economics, Svishtov-Donetsk, pp. 659 – 663, ІSSN 1990-9187
  2006 Vladev, I., M. Stoyanova. (2006). The demographic picture of the EU in the process of globalization. In: Economske Teme. Globalna Economija Kao Determinanta Unapredenja Poslovnih Performansi, Godina XLIV, Nis, 1-2, pp. 147 – 155, YU ISSN 0353-8648
  2004 Stoyanova, M. & Vladev I. (2004). Territorial Distribution of Land Resources in the world and ecological problems connected with it. NATURA MONTENEGRINA, PODGORICA, 3, 2004, 341-349, UDK 712.2:332.368:631.147(21)(045)=111. http://www.pmcg.co.me/natura-web/NATURA3/Data/Radovi.pdf/referati/MilenaStoyanova, IvajloVladev.pdf
  2003 Кръстева, Т., Св. Станкова, М. Стоянова, Р. Буюклиева. (2003). Качество на обучението по географски дисциплини в Шуменския университет. - Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, c. 279 – 294, ІSSN 1311-834X
  2002 Стоянова, М. (2002). Влияние на Черно море върху климата на Източна България. В: Научни трудове – Педагогически колеж гр. Добрич” том III D, Добрич, с. 249 – 253, ІSSN 1312-2347
  2002 М. Пенерлиев, М. Стоянова. (2002). Демографски влияния върху средното образование в община Шумен. В: Научни трудове – Педагогически колеж гр. Добрич” том III D,, Добрич, ІSSN 1312-2347
  2002 Кръстева,Т., М. Стоянова, П. Русева.(2002). Природната география в системата на географското образование. – сп. “Обучението по география” ISSN 0204-6849
  2023 Стоянова, М., В. Великов. (2022). Яйлата – археологическата перла на Северното Черноморие. В Сборник: V Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм – съвременни измерения“ 4 ноември 2022 г., ШУ „Епископ Константин Преславски“, с. 157-165, ISBN 978-519-201-686-9.
  2023 Владев, И., М. Стоянова. (2023). GLOBAL WARMING CONSEQUENCES. 42 международна научна конференция THE POWER OF KNOWLEDGE (05 - 08. 10. 2023) в Переа – Р Гърция.
  2022 Стоянова, М., Е. Керемидарска. (2022). Възможности за развитие на културен туризъм по поречието на река Струма. Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 3-5 декември 2021, Шумен INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 90, FEBRUARY 2022, pp. 349-356, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/14._Milena_Stoyanova_Ekaterina_Keremidarska.pdf, Publisher: SMART IDEAS – WISE DECISIONS, Ltd., Sofia, Bulgaria, ISSN 2367-5721 (online).
  2022 Христова, С., М. Стоянова. (2022). Предимства и недостатъци от внедряването на ИКТ в MICE туризма. Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 3-5 декември 2021, Шумен INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 90, FEBRUARY 2022, pp. 434-438, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/19._Stefka_Hristova_Milena_Stoyanova.pdf, Publisher: SMART IDEAS – WISE DECISIONS, Ltd., Sofia, Bulgaria, ISSN 2367-5721 (online).
  2022 Владев, И., М. Стоянова, М. Пенерлиев, Д. Владев, Д. Захариев, В. Петков. Популяризиране на веломаршрути в Шуменска област разработени по проект „Да направим обиколка на Черно море” (ОП „Черноморски басейн” 2014 – 2020), Четвърта научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ , 03-05 декември 2021 г. Шумен Шумен INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 90, FEBRUARY 2022, pp. 1-24, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/1._Ivaylo_Vladev_Milena_Stoyanova_Milen_Penerliev_Dimitar_Vladev_Dimcho_Zahariev_Veselin_Petkov.pdf, Publisher: SMART IDEAS – WISE DECISIONS, Ltd., Sofia, Bulgaria, ISSN 2367-5721 (online).
  2022 Стоянова, М. (2022). Възможности за развитие на велосипеден туризъм в Шуменски регион. В Сборник: 20-та Национална конференция с международно участие „Природни науки’2022“ 30 септемвви – 2 октомври 2022 г., ШУ „Епископ Константин Преславски“, с. 74-75, ISSN 2603-2977.
  2021 Стоянова, М., С. Христова. (2021). Отражение на случайни събития като пандемията от COVID-19 върху черноморския туризъм в България. Трета научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 27-29 ноември 2020, Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 78, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/7._Milena_Stoyanova_Stefka_Hristova.pdf, pp. 412-420, ISSN 2367-5721.
  2020 Tzankov, Tz, Sv. Stankova, M. Stoyanova. (2020). New Ideas about the Balkan Peninsula East Part Morphotectonics. International Scientific Conference GEOBALCANICA 2020, pp. 13-22, DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.02, UDC: 551.43:551.248(292.464), ISSN 1857-7636.
  2020 Стоянова, М., С. Христова, Стоян Георгиев. (2020). Оценка на развитието на винения и кулинарен туризъм в Североизточна България. Втора научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25 – 26 октомври 2019 г. Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 66, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66,February2020/HumanGeorgaphy/5_MilenaStoyanova,StefkaHristova,StoyanGeorgiev.pdf, pp. 267-278, ISSN 2367-5721.
  2020 Стоянова, М., С. Христова, И. Димитров. (2020). Приоритети за развитие на културен туризъм в община Разград. Втора научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25 – 26 октомври 2019 г. Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 66, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66,February2020/HumanGeorgaphy/13_MilenaStoyanova,StefkaHristova,IvanDimitrov.pdf, pp. 338-349, ISSN 2367-5721.
  2019 Стоянова, М., И. Владев. (2019). Анализ и оценка на ресурсния потенциал за развитие на туризма в община Шумен. В: Сборник от Mеждународна научна конференция „България на регионите“ на тема „Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“, 19 - 21 октомври 2018 г., ВУАРР, Пловдив, с. 155-164, ISBN 978-619-203-229-6 (on-line). http://uard.bg/files/custom_files/files/Conference_2018/Conference_19-21_10_18_Book_of_Abstracts_publishing.pdf http://regions.uard.bg/index.php/regions2018/regions2018/paper/viewFile/260/375 http://science.uard.bg/index.php/regions/article/view/451/387
  2019 Стоянова, М., Ст. Христова. (2019). Морският круизен туризъм в Европейския туристически регион. Научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм”, 23-24 ноември 2018 г., гр. ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_HumanGeography,RegionalDevelopmentandTourism_/32_MILENASTOYANOVA,STEFKAHRISTOVA.pdf, ISSN 2367-5721, IF Scientific Journal Impact Factor – 5.536 for 2017
  2019 Stoyanova, M., S. Hristova. (2019). Assessment of the factors influencing the attractiveness of Varna as a destination for conference tourism. 6th SWS International Conference on Social Sciences 26 August – 1 September, Albena, Bulgaria, Conference proceedings Volume 6, Issue 2, Economics & Finance, Business & Management, pp. 25 – 32. ISBN 978-619-7408-92-8; ISSN 2682-9959; DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2.
  2019 Stoyanova, M. (2019). Evaluating the structural relationships between image components, overall image and destination loyalty of Bulgaria as a spa and wellness destination. 6th SWS International Conference on Social Sciences 26 August – 1 September, Albena, Bulgaria, Conference proceedings Volume 6, Issue 2, Economics & Finance, Business & Management, pp. 107 - 114. ISBN 978-619-7408-92-8; ISSN 2682-9959; DOI: 10.5593/SWS.ISCSS.2019.2.
  2019 Владев, И., М. Стоянова. (2019). Скалните манастири в Североизточна България като туристически обекти за развитие на културен и религиозен туризъм. В Сборник: „Туризмът в новото хилядолетие – състояние и перспективи“ посветена на 10 години от създаването на специалност „Икономика на туризма“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, 11-12 октомври 2019 г., с. 597 – 604, ISBN 978-954-23-1764-7.
  2019 Христова, С., М. Стоянова. (2019). Оценка на факторите за развитие на Варна като дестинация за MICE туризъм. Международна научна конференция: „MICE туризмът: Фестивали, Инсентиви, Конференции, Изложения“. Черноморски туристически форум - 2019 г., Изд. „Славена“, Варна, с. 198 – 207, ІSBN 978-619-190-149-4.
  2019 Stoyanova, M. (2019). The impacts of cruise tourism in the European tourist region. Second International Scientific Conference “Challenges of tourism and business logistics in the 21st century” (ISCTBL 2019), September 13, 2019, Stip, R.N. Macedonia, pp. 235-244, ISBN 978-608-244-693-6.
  2019 Stankova, S., Tz. Tzankov. (2019). New ideas about the neotectonics and geomorphology of the Black Sea west margin. 1st Istanbul International Geography Congress, 20-22 June 2019, Istanbul, pp. 717-726, e-ISBN: 978-605-07-0714-4, DOI: 10.26650/PB/PS12.2019.002.070.
  2019 Stoyanova, S., I. Vladev. (2019). European green cities with green concepts of life and environmentally friendly infrastructure. II International Congress on Geographical Education "Powerful Geographical Education, Powerful Future"(ICGE/UCEK-2019), 03rd-05th October Eskisehir, Turkiye 2019, pp. 2043-2055, ISBN: 978-605-031-406-9.
  2019 Stoyanova, M., S. Hristova, S. Stankova. (2019). Analysis and evaluation of resource potential of the Black Sea SPA Riviera in Bulgaria. Second International Scientific Conference “Challenges of tourism and business logistics in the 21st century” (ISCTBL 2019), September 13, 2019, Stip, R.N. Macedonia, pp. 225-234, ISBN 978-608-244-693-6.
  2018 Stoyanova, M. (2018). Еmotional profiles of spa and wellness tourists in Bulgaria. Fifteen International Scientific Conference “Tourism – Research, Development and Education” Sofia, IBSEDU – Botevgrad, p. 328, ISBN 978-954-9432-75-1 (CD)
  2018 Стоянова, М., И. Владев, И. Стоянова. (2018). Оценка на община Шумен като туристическа дестинация. Международна научна конференция: „Черноморския регион – дестинация за устойчиви туристически продукти“. Черноморски туристически форум - 2018 г., Изд. „Славена“, Варна, с. 121 – 126, ІSBN 978-619-190-122-7.
  2018 Stoyanova, M. (2018). Emotional intelligence – a key factor to successful professional performance of tourism specialists. В: Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм – Варна „Туризмът и иновациите“. Изд. „Наука и икономика“ Икономически университет – Варна, с. 78-92. ISBN 978-954-21-0973-0
  2017 Stoyanova, M. (2017). Thoughts about the role of authenticity on the global tourist scene. Международна научна конференция: „Местната идентичност и глобалният туризъм“. Черноморски форум - 2017 г., Септември 2017, Варна, с. 264 – 275, ІSBN 978-619-190-090-9
  2017 Stoyanova, M. (2017). Psychological and Psychographic Profiles of Spa and Wellness Tourists in Bulgaria. In: International Scientific Conference Proceedings “Contemporary Tourism – Traditions and Innovations“ 19-21 October 2017, Sofia, p. 511, ISBN 978-954-07-4327-1.
  2016 Стоянова, М. (2016). Социално-демографски профил на западноевропейските спа и уелнес туристи в България. В: Сборник научни доклади от Пета международна научна конференция „Географски науки и образование“ 4-5 Ноември 2016 г., Шумен, с. 312 – 314, ІSBN 978-619-201-172-7
  2016 Стоянова, М. (2016). Индекс на локализация на СПА и уелнес хотелите в България по районите за планиране. Международна научна конференция „Географски аспекти на планирането и използването на територията в условията на глобални промени“, Вършец, 23 – 25.09.2016 г., с. 417 – 421, ІSBN 978-619-90446-1-2
  2015 Владев, И., М. Стоянова. (2015). Ефективно използване и съхраняване на културното наследство в Приморска Странджа чрез разработване на туристически маршрути. В: Сборник от Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 2014, УИ на ШУ, с. 360 – 374, ІSBN 978-619-201-050-8
  2015 Стоянова, М. (2015). Поведение на потребителите на туристически услуги от ЕС. Four international conference "Geographical Sciences and Education" 30-31 October 2015, Шумен, с. 266 – 270, ІSBN 978-619-201-105-5
  2014 Докова, С., Е. Керемидарска, И. Владев, М. Стоянова. (2014). Ефективно използване и съхраняване на културното и природно наследство в Североизточна България чрез разработване на туристически маршрути, обхващащи комплексно обектите, включени в списъка на ЮНЕСКО. В: Сборник: „30 години катедра География във ВТУ, Изд. "ИВИС", В. Търново, 2014, с. 406 – 410, ІSBN 978-954-9968-96-2
  2012 Стоянова, М., Ст. Христова. (2012). Анализ на туристическия пазар на Великобритания. В: Сборник от Международна научна конференция „Предизвикателства пред съвременната икономика“, Изд. на МВБУ, С., с. 670 – 677, ІSBN 978-954-9432-57-2 (CD)
  2012 Докова, С., Д. Иванова, И. Владев, В. Василева, М. Стоянова, С. Сабриева, И. Владев. (2012). Състояние и перспективи за развитие на туризма в Североизточния регион за планиране. В: Сборник от Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012, с. 255 – 261, ІSBN 978-954-577-643-4
  2012 Стоянова, М. (2012). СПА и уелнес туризмът – съвременна алтернативна форма на туризъм. В: Сборник от Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, гр. Шумен, 2012, с. 243 – 248, ІSBN 978-954-577-643-4
  2011 Владев, И., М. Стоянова. (2011). История на катедра „Туризъм”.//Сб. История на катедрите в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” (1971 – 2011), Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, с. 147 – 151, ISBN 978-954-577-578-9
  2011 Великов, В., М. Стоянова, (2011). Възможности за развитие на селски туризъм в община Аврен. В: Сборник от Международна научна конференция „Възможности и проблеми за развитието на алтернативните форми на туризъм в малките селища на страната”, 14 – 16. ІІІ. 2011, Пловдив, с. 219 – 228, ІSBN 978-954-9498-62-2
  2011 Великов, В., М. Стоянова. (2011). Съвременно състояние на международния туризъм в Китай. В: Сборник от Международна научна конференция „Съвременни измерения на търговския бизнес – комуникация между наука и практика”, том ІІ, 12-13 май 2011, Свищов, с. 345 – 351, ІSBN 978-954-23-0593-4
  2011 Стоянова, М., С. Сабриева. (2011). Съвременно състояние на туризма в област Монтана. В: Сборник от Научна конференция с международно участие „Туризмът – състояние и перспективи“, 25-26 февруари 2011, Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Пловдив, с. 150 – 164, ІSBN 978-954-927-761-6
  2010 Великов, В., М. Стоянова, И. Владев. (2010). Яхтеният туризъм – нова форма на алтернативен туризъм по Черноморското крайбрежие. В: Сб. От Научна конференция на “Земеделски колеж”, В. Търново-2009, с. 276 – 282, ІSBN 978-954-9498-57-8
  2010 Великов, В., М. Стоянова, С. Сабриева. (2010). Перспективи за развитие на културния туризъм по Българското черноморско крайбрежие. В: Сборник доклади от Международна конференция “География и регионално развитие”, НИГГГ-БАН, С., 2010, с. 305 – 313, ІSBN 978-954-9649-07-9
  2009 Stoyanova, M. (2009). Tourist state and perspectives for tourism development in Natural Park: Strandzha”, Conference “Global Changes and Problems”, April 2008, Sofia, pp. 393 – 398, ІSBN 978-954-07-2900-8
  2009 Великов, В., М. Стоянова, И. Владев. (2009). Етнографските комплекси – алтернативна форма на туризъм (на примера на ЕК „Чукурово”). В: Сб. От Научна конференция, Смолян, с. 171 – 176, ІSBN 978-954-9358-41-4
  2008 Stoyanova, M. (2008). Tourist Regions in Balkan Countries (without Bulgaria), Conference “Global Changes and Problems”, 20-22 April 2007, Sofia, pp. 469 – 474, ISBN 978-954-2695-3
  2008 Владев, И., М. Стоянова, В. Власков. (2008). Особености и тенденции в локализацията на туристическите обекти в индустриалния регион Бавария, 2007, В: Сборник научни трудове “Природни науки – 2007”, Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 139 – 159, ІSSN 1311-834Х
  2007 Stoyanova, M. (2007). Tendencies in cultural tourism development in the process of globalization. In: Third international conference “Global changes and regional challenges”, Sofia, 2006, pp. 381 – 385, ІSBN 978-954-07-2524-6
  2007 Stoyanova, M. (2007). Condition and perspectives for the development of tourist animation in Dimyat wine-cellar. In: „Tourism in the new millennium”, South-West University, Blagoevgrad, 2007, pp. 239 – 247, ІSBN 978-954-680-487-7
  2006 Stoyanova, M. (2006). Rural Tourism - Essence and Strategies. Конференция на младите докторанти на ШУ, Шумен, с. 252 – 257, ІSBN-13: 978-954-577-376-1
  2006 Stoyanova, M., I. Vladev. (2006). Factors and conditions for the hunting tourism development in game-breeding station “Palamara”, II International Symposium of Ecologists of Montenegro, Kotor, Serbia and Montenegro, September, pp. 487- 493, ІSBN 86-908743-0-5
  2006 Стоянова, М., И. Владев. (2006). Усъвършенстване на продукта на културния туризъм при присъединяване на България към ЕС, Сб. Юбилейна конференция с международно участие “Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към ЕС”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006, с. 360-365, ІSBN-13: 978-954-23-0316-9
  2006 Стоянова, М. (2006). Анализ на мотивацията на персонала по примера на туристическа фирма “Стил – прима” ООД. В: Сб. Юбилейна научна конференция с международно участие „20 години Съюз на учените в България - клон Смолян“, 20-21.10.2006 г.
  2005 R. Vladeva, M. Stoyanova. (2005). Distant learning – an alternative form of education in tourism subject in Shumen University. // Informatika, obrasovna tehnologija i novi medigi u obrasovangu, knjiga 1, informatics, Educational Technology and New Media in Education, Sombor, Сърбия, 2005, р.267-272 ISBN 86-83097-31-5
  2005 Младенов, Ч., В. Великов, И. Владев, М. Стоянова. (2005). Влияние на глобализацията върху развитието на ловния туризъм в България, Skopie, pp. 275 – 282. 91 (063)
  2005 Vladev, I., M. Stoyanova. (2005). Size, dynamics and territorial distribution of population in Nikola Kozlevo commune (Republic of Bulgaria). In: Colocviul National De Geografia Populatiei Si Asezarilor Umane, editia a – XIV – a, 4-6 iunie 2004. Editura MIRTON Timisoara, pp. 156-164, ISBN 973-661-657-6
  2004 Стоянова, М. Концепцията за устойчиво развитие в туризма. (2004). В: Сборник научни трудове “Природни науки – 2004”, Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 310 – 315, ІSBN 954-577-218-2
  2004 Stoyanova, M. & Vladev I. (2004). Territorial Distribution of Land Resources in the world and ecological problems connected with it. NATURA MONTENEGRINA, PODGORICA, 3, I Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro. Tivat, 14-18. Oktobar 2004, p. 17. ISBN 86-905195-1-3 (Bros.)
  2004 Vladeva, R., M. Stoyanova. (2004). The critical thinking in geography teaching. 2nd International Balkan Education Congress – Searching Excellence in Education, 8-10 October 2004, Edirne, pp. 54 – 58, ІSBN 975-374-065-4
  2004 Власков, В., М. Стоянова. (2004). Екологична политика и разработване на нови енергийни източници. В: Сборник научни трудове “Природни науки – 2004”, Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 328 – 331, ІSBN 954-577-218-2
  2003 Velikov, V., M. Stoyanova. (2003). Tourism – the great challenge to Republic of Bulgaria on the verge of EU. Strategies and Challenges in the Process of Accession to the European Union, Svishtov, pp. 66 – 78, ІSBN 954-23-0157-Х
  2003 Великов В., М. Стоянова. (2003). Съвременно състояние на туризма в България, В: Сборник научни трудове “Природни науки – 2003”, Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, с. 178 – 180, ІSBN 954-577-161-5
  2002 Кръстев, Т., С. Станкова, М. Стоянова. (2002). Проблемът за произхода и геоморфоложкото развитие на долините (суходолията) в Североизточна България. В: Сборник с доклади на Научната конференция с международно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов /1909-1962/, Варна, т.1, с. 328 – 343, ІSBN 954-9531-11-2
  2002 Кръстева,Т., М. Стоянова, П. Русева. (2002). Природната география в системата на географското образование. В: Сборник с доклади на Научната конференция смеждународно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов /1909-1962/, Варна, т.3, с. 313 – 324, ІSBN 954-9531-09-0
  2002 Стоянова, M., T. Кръстев. (2002). Бургаската падина като наложен елемент на дълбоководната Черноморска падина. В: Сборник с доклади на Научната конференция с международно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов /1909-1962/, Варна, т.1, c. 292 – 308, ІSBN 954-9531-11-2
  2002 Великов, В., М. Стоянова. (2002). Тероризмът, регионалните конфликти и международният туризъм. В: Сборник доклади от Международната научна конференция “Туризмът в ХХІ век”, С., с. 31 – 37
  2023 Личев, Т., М. Стоянова. (2023). Туристически ресурси. Акад. изд. „Ценов“,Център за дистанционно обучение при С.А. „Д.А. Ценов“, Свищов, 216 с. ISBN 978-954-23-2423-2.
  2022 Личев, Т., М. Стоянова. (2022). Туристическо странознание. Акад. изд. „Ценов“,Център за дистанционно обучение при С.А. „Д.А. Ценов“, Свищов, 180 с. ISBN 978-954-23-2165-1.
  2021 Личев, Т., М. Стоянова. (2021). Туристически ресурси. Акад. изд. „Ценов“, Свищов, 216 с. ISBN 978-954-23-1971-9.
  2020 Стоянова, М. (2020). Обща природна география. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 338 с., ISBN 978-619-201-388-2.
  2020 Личев, Т., М. Стоянова. (2020). Туристически ресурси. издание на ЦДО, АИ „Ценов“, учебник за дистанционно обучение, Свищов, 154 с. ISBN 978-954-23-1904-7.
  2019 Личев, Т., М. Стоянова. (2019). Туристически ресурси. Акад. изд. „Ценов“, Свищов, 174 с. ISBN 978-954-23-1707-4
  2018 Личев, Т., М. Стоянова. (2018). Туристически ресурси. ЦДО при СА „Д. А. Ценов“, Акад. изд. „Ценов“, Свищов, 147 с.. ISBN 978-954-23-1707-4.
  2014 Владев, И., М. Стоянова. (2014). Туристически ресурси на Балканските страни. Учебник за дистанционно обучение. Шуменски университет “Епископ К. Преславски” http://cdo.shu.bg/course/category.php?id=156
  2010 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2010). Технология на екскурзоводското обслужване. “Матком”, С., 323 с., ІSBN 978-954-9930-65-8
  2008 Великов, В., М. Стоянова. (2008). Въведение в туризма. ЦДО към Висше училище „Земеделски колеж“, Пловдив, 139 с., ІSBN 978-954-9498-10-3
  2008 Великов, В., М. Стоянова. (2008). Международен туризъм. „Матком”, C., 314 с., ІSBN 978-954-9930-51-1
  2008 Великов, В., М. Стоянова. (2008). Основи на екскурзоводството и туристическата анимация, „Матком”, С., 239 с., ІSBN 978-954-9930-55-9
  2007 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2007). География на туризма. “Матком”, С., 319 с., ІSBN 978-954-9930-49-8
  2007 Стоянова, М., И. Владев. (2007). Туризмът в балканските страни. ЦДО към Шуменски университет “ Епископ К. Преславски ”, Шумен, 395 с., ISBN 978-954-577-419-5
  2005 Великов, В., Е. Димитров, М. Стоянова. (2005). Туристически ресурси на света. ЦДО към Шуменски университет “ Епископ К. Преславски ”, Шумен, 356 с., ЦДО към Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, ІSBN 954-577-301-4
  2003 Великов, В., М. Стоянова, К. Джанабетска. (2003). Международен туризъм. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 76 с., ISBN 954-577-162-3
  2003 Стоянова, М., В. Великов, М. Малчев. (2003). Въведение в туризма. ЦДО към Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, 156 с., ІSBN 954-577-176-3
  2003 Великов, В., М. Стоянова. (2003). География на туризма. ЦДО към Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, 120 с., ІSBN 954-577-185-2
  2003 Великов, В., М. Стоянова. (2003). Основи на екскурзоводството. ЦДО към Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, 103 с., ІSBN 954-577-184-4
  2022 Стоянова, М. (2022). Ландшафтознание. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 123 с., ISBN 978-619-201-548-0.
  2021 Стоянова, М. (2021). Екзогенни процеси и релеф. Изветряне, гравитационни процеси, дефлация, ерозия, карстификация, екзарация и абразия. В: Сборник материали за подготовка на студенти за държавен изпит по география и регионална политика – първа част. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, с. 5-31, ISBN 978-619-201-482-7.
  2021 Dimitrov, P. M., Daleva, D. T., & Stoyanova, M. (2016). Forecasting the number of Sport Tourism Arrivals in Southwest Bulgaria. Journal of Media Critiques [JMC], 2(8), 173-182. Retrieved from https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=470162 doi: 10.17349/jmc116212 P-ISSN: 2056-9785 E-ISSN: 2056 9793. Цитирано в: Milanov, A. (2021). Forecasting of some key indicators of the RFI and RFP processes of the Bulgarian mobile telecommunication operators. Economics & Law Volume: II, Issue: II, Year: 2020, pp. 62-70, (p. 63), ISSN 2682-972X, DOI:10.37708/el.swu.v2i2.6.
  2021 Dimitrov, P. M., Daleva, D., & Stoyanova, M. (2017). Forecasting of the Volume of the SPA and Wellness Tourism Receipts in the South-West Bulgaria. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, 5(2), 83-99. Retrieved from https://www.jsod-cieo.net/journal/index.php/jsod/article/view/88 CIEO, Faro, Portugal, ISSN: 2183-1912. Цитирано в: Milanov, A. (2021). Forecasting of some key indicators of the RFI and RFP processes of the Bulgarian mobile telecommunication operators. Economics & Law Volume: II, Issue: II, Year: 2020, pp. 62-70, (p. 63), ISSN 2682-972X, DOI:10.37708/el.swu.v2i2.6.
  2021 Dimitrov, P., & Stoyanova, M. (2015). Long-run forecasting of the spa and wellness tourism development in Bulgaria, Varna. 82-91. Retrieved from http://unicat.nalis.bg/Record/IUV.000032739 „Туризмът в епохата на трансформация“. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в ИУ - Варна, 2015, ISBN 978-954-21-0864-1. Цитирано в: Milanov, A. (2021). Forecasting of some key indicators of the RFI and RFP processes of the Bulgarian mobile telecommunication operators. Economics & Law Volume: II, Issue: II, Year: 2020, pp. 62-70, (p. 63), ISSN 2682-972X, DOI:10.37708/el.swu.v2i2.6.
  2021 Dimitrov, P., & Stoyanova, M. (2016). Long-run forecasting of the number of international tourism arrivals in Bulgaria. International Scientific Conference \"Cultural Corridor Western Transbalkan Road: Cultural Tourism Without Bounderies\". South-West University \"Neofit Rilski\" Метеора - Лефкада, 2016 г., pp. 125 – 131. ІSBN 978-954-300-158-3. Цитирано в: Milanov, A. (2021). Forecasting of some key indicators of the RFI and RFP processes of the Bulgarian mobile telecommunication operators. Economics & Law Volume: II, Issue: II, Year: 2020, pp. 62-70, (p. 63), ISSN 2682-972X, DOI:10.37708/el.swu.v2i2.6.
  2021 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2007). География на туризма. “Матком”, С., 319 с. „Матком“, С., с. 31-33, (общо 319 с.), ІSBN 978-954-9930-49-8. Цитирано в: Котеск, Ц., Н. Димитров. (2021). Практикум по Национална туристичка географија. Универзитет \"Гоце Делчев\", Факултет за Туризам и бизнис логистика, Штип, 85 с., ISBN 978-608-244-798-8.
  2020 Владев, И., М. Стоянова. (2015). Ефективно използване и съхраняване на културното наследство в Приморска Странджа чрез разработване на туристически маршрути. В: Сборник от Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 2014, УИ на ШУ, с. 360 – 374, ІSBN 978-954-9968-96-2. Цитирано в: Балджиева, Ж. (2020). Характеристика на туристическия потенциал на област Кюстендил. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 30. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Стоянова, М., И. Владев. (2006). Усъвършенстване на продукта на културния туризъм при присъединяване на България към ЕС, Сб. Юбилейна конференция с международно участие “Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към ЕС”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006, с. 360-365, ІSBN-13: 978-954-23-0316-9. Цитирано в: Балджиева, Ж. (2020). Характеристика на туристическия потенциал на област Кюстендил. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 31. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Stoyanova, M. (2007). Tendencies in cultural tourism development in the process of globalization. In: Third international conference “Global changes and regional challenges”, Sofia, 2006, pp. 381 – 385, ІSBN 978-954-07-2524-6. Цитирано в: Балджиева, Ж. (2020). Характеристика на туристическия потенциал на област Кюстендил. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 46. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Стоянова, М., С. Христова, Стоян Георгиев. (2020). Оценка на развитието на винения и кулинарен туризъм в Североизточна България. Втора научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25 – 26 октомври 2019 г. Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 66, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66,February2020/HumanGeorgaphy/5_MilenaStoyanova,StefkaHristova,StoyanGeorgiev.pdf , pp. 267-278, ISSN 2367-5721. Цитирано в: Георгиев, Й. (2020). Винено-куринална дестинация „Западна Тракия“. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 47. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Стоянова, М., С. Христова, Иван Димитров. (2020). Приоритети за развитие на културен туризъм в община Разград. Втора научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25 – 26 октомври 2019 г. Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 66, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66,February2020/HumanGeorgaphy/13_MilenaStoyanova,StefkaHristova,IvanDimitrov.pdf , pp. 338-349, ISSN 2367-5721. Цитирано в: Георгиев, Й. (2020). Винено-куринална дестинация „Западна Тракия“. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 61. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Stoyanova, M. (2009). Tourist state and perspectives for tourism development in Natural Park: Strandzha”, Conference “Global Changes and Problems”, April 2008, Sofia, pp. 393 – 398, ІSBN 978-954-07-2900-8. Цитирано в: Добрева-Антонова, М. (2020). Двудневна екскурзия до НП „Пирин“. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 64. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Стоянова, М., И. Владев. (2006). Усъвършенстване на продукта на културния туризъм при присъединяване на България към ЕС, Сб. Юбилейна конференция с международно участие “Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към ЕС”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006, с. 360-365, ІSBN-13: 978-954-23-0316-9. Цитирано в: Добрева-Антонова, М. (2020). Двудневна екскурзия до НП „Пирин“. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 64. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Владев, И., М. Стоянова. (2016). Популяризиране и съхраняване на паметниците на културното и природно наследство в Североизточна България под егидата на ЮНЕСКО// Студентска научна сесия „Туризъм“, УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2016, с. 105-127, ІSSN 1314-7722. Цитирано в: Добрева-Антонова, М. (2020). Двудневна екскурзия до НП „Пирин“. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 67. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Владев, И., М. Стоянова. (2015). Ефективно използване и съхраняване на културното наследство в Приморска Странджа чрез разработване на туристически маршрути. В: Сборник от Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 2014, УИ на ШУ, с. 360 – 374, ІSBN 978-954-9968-96-2. Цитирано в: Ангелова, Д. (2020). Четиридневна екскурзия по Българското Черноморие. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 70. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2007). География на туризма. “Матком”, С., 319 с. (с. 34), ІSBN 978-954-9930-49-8. Цитирано в: Ангелова, Д. (2020). Четиридневна екскурзия по Българското Черноморие. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 70. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Стоянова, М., И. Владев. (2006). Усъвършенстване на продукта на културния туризъм при присъединяване на България към ЕС, Сб. Юбилейна конференция с международно участие “Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към ЕС”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006, с. 360-365, ІSBN-13: 978-954-23-0316-9. Цитирано в: Ангелова, М. (2020). Туристическо пътуване в района на Тракийската низина. В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 85. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Стоянова, М., С. Христова, Стоян Георгиев. (2020). Оценка на развитието на винения и кулинарен туризъм в Североизточна България. Втора научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25 – 26 октомври 2019 г. Шумен, INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR, ISSUE 66, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66,February2020/HumanGeorgaphy/5_MilenaStoyanova,StefkaHristova,StoyanGeorgiev.pdf , pp. 267-278, ISSN 2367-5721. Цитирано в: Ангелова, М. (2020). Туристическо пътуване в района на Тракийската низина. Цитирано В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 86. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Владев, И., М. Стоянова. (2015). Ефективно използване и съхраняване на културното наследство в Приморска Странджа чрез разработване на туристически маршрути. В: Сборник от Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 2014, УИ на ШУ, с. 360 – 374 (с. 361), ІSBN 978-954-9968-96-2. Цитирано В: Сборник доклади „Студентска и ученическа сесия“ от Национална научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25-26 октомври 2019 г., Шумен, УИ на ШУ, с. 86. ISBN 978-619-201-366-0 (общо 136 с.).
  2020 Стоянова, М. (2019). Потребителско поведение в туризма. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 279 с., ISBN 978-619-201-303-5. Цитирано: Кабакчиева, Д, Д. Благоева. (2020). Особености на туристическия продукт във винения туризъм. http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue66,February2020/HumanGeorgaphy/4_DoraKabakchieva,DiyanaBlagoeva.pdf , рр. 260-266 (р.264), ISSN 2367-5721.
  2020 Стоянова, М., И. Владев. (2006). Усъвършенстване на продукта на културния туризъм при присъединяване на България към ЕС, Сб. Юбилейна конференция с международно участие “Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към ЕС”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006, с. 360-365. ІSBN-13: 978-954-23-0316-9. Цитирано в: Ангелова, М. (2020). Тридневен маршрут ,,Перник – Ловеч – с. Крушуна – В. Търново – Арбанаси – Разград – Свещари – Русе – Перник“. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 4. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Великов, В., М. Стоянова. (2008). Основи на екскурзоводството и туристическата анимация, „Матком”, С., 239 с. ІSBN 978-954-9930-55-9. Цитирано в: Ангелова, М. (2020). Тридневен маршрут ,,Перник – Ловеч – с. Крушуна – В. Търново – Арбанаси – Разград – Свещари – Русе – Перник“. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 25. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Стоянова, М., С. Христова, Иван Димитров. (2020). Приоритети за развитие на културен туризъм в община Разград. Втора научна конференция с международно участие „География, регионално развитие и туризъм“ 25 – 26 октомври 2019 г. Шумен. http://sociobrains.com/bg/Issue 66/February/2020, pp. 338-349. ISSN 2367-5721. Цитирано в: Ангелова, М. (2020). Тридневен маршрут ,,Перник – Ловеч – с. Крушуна – В. Търново – Арбанаси – Разград – Свещари – Русе – Перник“. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 28. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2010). Технология на екскурзоводското обслужване. “Матком”, С., 323 с. ІSBN 978-954-9930-65-8. Цитирано в: Станева, Т. (2020). Етнографско проучване на с. Блъсково, община Провадия. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 42. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Великов, В., М. Стоянова. (2008). Основи на екскурзоводството и туристическата анимация, „Матком”, С., 239 с. ІSBN 978-954-9930-55-9. Цитирано в: Илиева, В., Е. Михайлов. (2020). Тридневен маршрут ,,Перник – Ловеч – с. Крушуна – В.Търново – Арбанаси – Разград – Свещари – Русе – Перник“. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 63. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Великов, В., М. Стоянова. (2003). Основи на екскурзоводството. ЦДО към Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, 103 с. ІSBN 954-577-184-4. Цитирано в: Илиева, В., Е. Михайлов. (2020). Тридневен маршрут ,,Перник – Ловеч – с. Крушуна – В.Търново – Арбанаси – Разград – Свещари – Русе – Перник“. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 63. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Владев, И., М. Стоянова. (2016). Популяризиране и съхраняване на паметниците на културното и природно наследство в Североизточна България под егидата на ЮНЕСКО// Студентска научна сесия „Туризъм“, УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2016, с. 105-127, ІSSN 1314-7722. Цитирано в: Илиева, В., Е. Михайлов. (2020). Тридневен маршрут ,,Перник – Ловеч – с. Крушуна – В.Търново – Арбанаси – Разград – Свещари – Русе – Перник“. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 63. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2010). Технология на екскурзоводското обслужване. “Матком”, С., 323 с. ІSBN 978-954-9930-65-8. Цитирано в: Димитрова, Д., Г. Илиева. (2020). Тридневна екскурзия в Централна България. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 101. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Великов, В., М. Стоянова. (2008). Основи на екскурзоводството и туристическата анимация, „Матком”, С., 239 с. ІSBN 978-954-9930-55-9. Цитирано в: Марчева, Й. (2020). Природните забележителности и културно-историческото наследство на задбалканските възрожденски градове. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 113. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Великов, В., М. Стоянова. (2003). Основи на екскурзоводството. ЦДО към Шуменски университет “Епископ К. Преславски”, Шумен, 103 с. ІSBN 954-577-184-4. Цитирано в: Иванова, Д., П. Кирякова. (2020). Тридневен маршрут в областта на културно-познавателния туризъм. Варна – Никополисад Иструм – Ловеч – Улпия Ексус – Русе – Басарбовски манастир – Ивановски скален манастир – Червен – Варна. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 121. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Владев, И., М. Стоянова. (2016). Популяризиране и съхраняване на паметниците на културното и природно наследство в Североизточна България под егидата на ЮНЕСКО// Студентска научна сесия „Туризъм“, УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2016, с. 105-127, ІSSN 1314-7722. Цитирано в: Иванова, Д., П. Кирякова. (2020). Тридневен маршрут в областта на културно-познавателния туризъм. Варна – Никополисад Иструм – Ловеч – Улпия Ексус – Русе – Басарбовски манастир – Ивановски скален манастир – Червен – Варна. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 136. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Великов, В., М. Стоянова. (2008). Основи на екскурзоводството и туристическата анимация, „Матком”, С., 239 с. ІSBN 978-954-9930-55-9. Цитирано в: Иванова, Д., П. Кирякова. (2020). Тридневен маршрут в областта на културно-познавателния туризъм. Варна – Никополисад Иструм – Ловеч – Улпия Ексус – Русе – Басарбовски манастир – Ивановски скален манастир – Червен – Варна. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 137. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2010). Технология на екскурзоводското обслужване. “Матком”, С., 323 с. ІSBN 978-954-9930-65-8. Цитирано в: Иванова, Д., П. Кирякова. (2020). Тридневен маршрут в областта на културно-познавателния туризъм. Варна – Никополисад Иструм – Ловеч – Улпия Ексус – Русе – Басарбовски манастир – Ивановски скален манастир – Червен – Варна. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 137. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Стоянова, М., И. Владев. (2006). Усъвършенстване на продукта на културния туризъм при присъединяване на България към ЕС, Сб. Юбилейна конференция с международно участие “Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към ЕС”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2006, с. 360-365, ІSBN-13: 978-954-23-0316-9. Цитирано в: Стоянов, Н. (2020). Анализ на стратегията за балансирано развитие на туристическите райони. Оперативна програма „Околна среда“. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” по проект „Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм“ - № РД-08-118/03.02.2020 г. Шумен, УИ на ШУ, с. 182. ISBN 978-619-201-441-4 (общо 196 с.)
  2020 Стоянова, М., И. Владев. (2019). Анализ и оценка на ресурсния потенциал за развитие на туризма в община Шумен. В: Сборник от Mеждународна научна конференция „България на регионите“ на тема „Социално-икономическо райониране - традиции, съвременно състояние и проблеми“, 19 - 21 октомври 2018 г., ВУАРР, Пловдив, с. 155-164, ISBN 978-619-203-229-6 (on-line). Цитирано в: Станева, Т. (2020). Тридневна екскурзия „Красотите на Рила планина“. Сборник доклади – Студентски и докторантски научен семинар „Първи стъпки в научните изследвания по регионална география и туризъм“ по проект „Научни и творчески прояви на студентите и докторантите от Шуменски университет, № РД-08-120/3.02.2020 г. Шумен, Инкома, с. 5. ISBN 978-954-452-065-6 (общо 80 с.)
  2020 Стоянова, М., И. Владев, И. Стоянова. (2018). Оценка на община Шумен като туристическа дестинация. Международна научна конференция: „Черноморския регион – дестинация за устойчиви туристически продукти“. Черноморски туристически форум - 2018 г., Изд. „Славена“, Варна, с. 121 – 126, ІSBN 978-619-190-122-7. Цитирано в: Балджиева, Ж. (2020). Оценка натуристическия потенциал на област Кюстендил. Сборник доклади – Студентски и докторантски научен семинар „Първи стъпки в научните изследвания по регионална география и туризъм“ по проект „Научни и творчески прояви на студентите и докторантите от Шуменски университет, № РД-08-120/3.02.2020 г. „Инкома“, Шумен, с. 32. ISBN 978-954-452-065-6 (общо 80 с.)
  2020 Христова, С., М. Стоянова. (2019). Оценка на факторите за развитие на Варна като дестинация за MICE туризъм. Международна научна конференция: „MICE туризмът: Фестивали, Инсентиви, Конференции, Изложения“. Черноморски туристически форум - 2019 г., Изд. „Славена“, Варна, с. 198 – 207, ІSBN 978-619-190-149-4. Цитирано в: Балджиева, Ж. (2020). Оценка натуристическия потенциал на област Кюстендил. Сборник доклади – Студентски и докторантски научен семинар „Първи стъпки в научните изследвания по регионална география и туризъм“ по проект „Научни и творчески прояви на студентите и докторантите от Шуменски университет, № РД-08-120/3.02.2020 г. „ Инкома“, Шумен, с. 32. ISBN 978-954-452-065-6 (общо 80 с.)
  2019 Stoyanova, M., S. Hristova. (2019). Sea cruises in European tourist region.– In: Proceedings from Scientific Conference with international Participation “Geography, regional Development and Tourism”, 23 – 24 November 2018, http://sociobrains.com/manual_dir/SocioBrains/Issue54,February2019/Section_HumanGeography,RegionalDevelopmentandTourism_/32_MILENASTOYANOVA,STEFKAHRISTOVA.pdf , ISSN 2367-5721. Цитирано в: Kabakchieva, D., T. Karcheva. (2019). RIVER CRUISES – A PROMISING TOURIST DIRECTION, р. 13 http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2062,%20October%202019/2_%20Dora%20Kabakchieva,%20Teodora%20Karcheva.pdf, рр. 12 - 21 .
  2019 Стоянова, М. (2019). Потребителско поведение в туризма. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 279 с., ISBN 978-619-201-303-5. Цитирано В: Пенерлиев, М., В. Петков. (2019). Социокултурен профил на туристите в област Шумен (емпирико-теоретично изследване). Изд. „ИНКОМА“, Шумен, с. 16, ISBN 978-954-452-057-1 (общо 44 с.).
  2019 Stoyanova, M. (2017). Diagnosis of the socionic temperament of personality and creating a psychological portrait of the Western European SPA and wellness tourists in Bulgaria. Acta Scientifica Naturalis, Former Annual of Konstantin Preslavsky University – Chemistry, Physics, Biology, Geography, SN, Vol. 4, No 1, pp. 84-88. De Gruyter Open doi:10.1515/asn-2017-0013. Цитирано В: Пенерлиев, М., В. Петков. (2019). Социокултурен профил на туристите в област Шумен (емпирико-теоретично изследване), „ИНКОМА“, Шумен, с. 24, ISBN 978-954-452-057-1 (общо 44 с.).
  2019 Stoyanova, M. (2017). Thoughts about the role of authenticity on the global tourist scene. Международна научна конференция: „Местната идентичност и глобалният туризъм“. Черноморски форум - 2017 г., Септември 2017, Варна, с. 264 – 275, ІSBN 978-619-190-090-9. Цитирано В: Кабакчиева, Д. (2019). Туризъм. Комуникация. Репутация. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 108, ISBN 978-619-201-300-4 (общо 175 с.).
  2019 Великов, В., М. Стоянова. (2008). Основи на екскурзоводството и туристическата анимация. „Матком“, С., с. 92-93, ІSBN 978-954-9930-55-9 (общо 239 с.). Цитирано В: Конов, Хр., Д. Димитров. (2019). Туристически маршрут: Възрожденските културни и просветни центрове в „Долината на розите“. Сборник доклади от Трети междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“, Копривщица, 11-12 май 2019, с. 54. ISSN 2603-5170 (общо 185 с.).
  2019 Великов, В., М. Стоянова. (2003). Основи на екскурзоводството. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 47-48, ІSBN 954-577-184-4 (общо 103 с.). Цитирано В: Конов, Хр., Д. Димитров. (2019). Туристически маршрут: Възрожденските културни и просветни центрове в „Долината на розите“. Сборник доклади от Трети междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“, Копривщица, 11-12 май 2019, с. 56. ISSN 2603-5170 (общо 185 с.).
  2019 Великов, В., М. Стоянова, Р. Владева. (2010). Технология на екскурзоводското обслужване. „Матком“, С., с. 143, ІSBN 978-954-9930-65-8 (общо 323 с.). Цитирано В: Ангелова, М., Е. Христов. (2019). Културно-познавателен маршрут: „духовността на България“. Сборник доклади от Трети междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“, Копривщица, 11-12 май 2019, с. 78. ISSN 2603-5170 (общо 185 с.).
  2019 Великов, В., М.Стоянова. (2007). Основи на екскурзоводството и туристическата анимация. „Матком“, С., с. 101, ІSBN 978-954-9930-55-9 (общо 239 с.). Цитирано В: Ангелова, М., Е. Христов. (2019). Културно-познавателен маршрут: „духовността на България“. Сборник доклади от Трети междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“, Копривщица, 11-12 май 2019, с. 87. ISSN 2603-5170 (общо 185 с.).
  2019 Владев, И., М. Стоянова. (2015). Ефективно използване и съхраняване на културното наследство в Приморска Странджа чрез разработване на туристически маршрути. В: Сборник от Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 2014, УИ на ШУ, с. 360-374, ІSBN 978-619-201-050-8. Цитирано В: Конов, Хр. (2019). Тридневно приключение в Североизточна България. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” от НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“ 23-24 ноември 2018 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 66. ISBN 978-619-201-304-2 (общо 116 с.)
  2019 Владев, И. М. Стоянова. (2016). Популяризиране и съхраняване на паметниците на културното и природно наследство в Североизточна България под егидата на ЮНЕСКО// Студентска научна сесия „Туризъм“, УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2016, с. 105-127, ІSSN 1314-7722. Цитирано В: Конов, Хр. (2019). Тридневно приключение в Североизточна България. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” от НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“ 23-24 ноември 2018 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 66. ISBN 978-619-201-304-2 (общо 116 с.
  2019 Dombrowicz, М., P. Gruszka, I. Jarecka, M. Stoyanova. (2016). Cultural Heritage of Varna and Its Tourist Recognisability in Europe. INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL PUBLISHER, ISSUE 17, JANUARY 2016, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/22_32_Cultural_Heritage_of_Varna_and_Its_Tourist_Recognisability_in_Europe.pdf , ISSN 2367-5721. Цитирано В: Конов, Хр. (2019). Тридневно приключение в Североизточна България. Сборник доклади – „Студентска и ученическа сесия” от НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ГЕОГРАФИЯ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ТУРИЗЪМ“ 23-24 ноември 2018 г., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, с. 65. ISBN 978-619-201-304-2 (общо 116 с.)
  2019 Личев, Т., М. Стоянова. (2019). Туристически ресурси. Академично издателство „Ценов“, Свищов, с. 85, ISBN 978-954-23-1707-4 (общо 174 с.). Цитирано В: Христова, С., Д. Горнякова. Средна гора – една позабравена и преоткрита планина. Сборник доклади от Трети междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“, Копривщица, 11-12 май 2018, с. 182. ISSN 2603-5170 (общо 185 с.).
  2018 Кръстев, Т., Св. Станкова, М. Стоянова. (2002). Проблемът за произхода и геоморфоложкото развитие на долините (суходолията) в Североизточна България. В: Сборник доклади на Научната конференция с международно участие в памет на професор д-р Димитър Яранов (1909 – 1962). Варна, 2002, т.1, с. 328 – 343, ІSBN 954-9531-11-2. Цитирано в: V l a d e v, D. Structural-geomorphological study of the Dobrudzha plateau, Journal SocioВrains, (online magazine) ISSN 2367-5721, IF 4,922 for 2016) , February, 2018, рр. 82-89.
  2018 Владев, И., М. Стоянова. (2015). Ефективно използване и съхраняване на културното наследство в Приморска Странджа чрез разработване на туристически маршрути. Сборник от Четвърта национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“, Шумен, 2014, УИ на ШУ, с. 360-374, ІSBN 978-619-201-050-8. Цитирано В: Захариева, Н. И колектив. (2019). Забележителностите на Югозападна България. Сборник доклади от Втори междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“ – По бреговете на Средна Струма, Шумен, 2018, с. 46. ISSN 2603-5170 (общо 80 с.)
  2018 Владев, И. М. Стоянова. (2016). Популяризиране и съхраняване на паметниците на културното и природно наследство в Североизточна България под егидата на ЮНЕСКО.// Студентска научна сесия \"Туризъм\", УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2016, с. 105-127, ІSSN 1314-7722. В: В: Захариева, Н. И колектив. (2019). Забележителностите на Югозападна България. Сборник доклади от Втори междууниверситетски студентски научен семинар „Географски хоризонти“ – По бреговете на Средна Струма, Шумен, 2018, с. 61. ISSN 2603-5170 (общо 80 с.)
  2017 Стоянова, М., И. Владев. (2007). Туризмът в Балканските страни, УНИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 395 с., ISBN 978-954-577-419-5. В: Vasileva, V. THE PLACE OF BALKAN COUNTRIES IN WORLD TOURISM.//Socio Brains, www.sociobrains.com, ISSN 2367-572 Issue 26, January, 2017, p. 42.
  2017 Стоянова, М., И. Владев. (2007). Туризмът в Балканските страни, УНИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 395 с., ISBN 978-954-577-419-5. Цитирано В: Василева, В. Съвременно състояние и перспективи за развитие на туризма в Черна гора. Сп. Проблеми на географията, 1-2, 2017, БАН, С., с. 93, ISSN 0204-7209. ВИНИТИ; Google Scholar; NEBIS; UBC; ECONBIZ; ROAD; WorldCat; IGB (International Geographical Bibliography); MIAR – индекс 4.5; COBBIS (BG).
  2016 Великов, В., Димитров, М. Стоянова. (2005). Туристически ресурси на света. Унив. изд. „Еп. К. Преславски“, Шумен, 356 с., ІSBN 954-577-301-4. Цитирано В: Василева, В. Основни направления в науката за туризма. сп. Проблеми на географията, 1–2, БАН, 2016, С., с. 19, ISSN 0204-7209. ВИНИТИ; Google Scholar; NEBIS; UBC; ECONBIZ; ROAD; WorldCat; IGB (International Geographical Bibliography); MIAR – индекс 4.5; COBBIS (BG).
  2016 Владев, И. М. Стоянова. Популяризиране и съхраняване на паметниците на културното и природно наследство в Североизточна България под егидата на ЮНЕСКО.// Студентска научна сесия \"Туризъм\", УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2016, с. 105-127, ІSSN 1314-7722.. В: Василева, В. Обекти на световното културно и природно наследство в България. Международна научна конференция: България - туристическа дестинация за четири сезона. Черноморски форум, 2016 г., с. 503. ISBN 978-954-449-889-4
  2016 Докова, С., Д. Иванова, И. Владев, В. Василева, М. Стоянова, С. Сабриева, И. Владев. (2012). Състояние и перспективи за развитие на туризма в Североизточния регион за планиране. В: Сборник от Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2012, с. 255 – 261, ІSBN 978-954-577-643-4. В: Сабриева, С. Тенденции в развитието на специализирани видове туризъм в Североизточния регион за планиране. Международна научна конференция: България – туристическа дестинация за четири сезона. Черноморски форум, 2016 г., с. 442. ISBN 978-954-449-889-4.
  2016 Stoyanova, M. (2016). Evaluation of the affective image of Bulgaria as a SPA and wellness destination. Международна научна конференция: „България – туристическа дестинация за четири сезона. Черноморски форум - 2016 г.“, Варна, с. 444 – 454, ІSSN 978-954-449-889-4 (публикация по темата на дисертационния труд за образователна и научна степен доктор)
  2016 Dimitrov, P., M. Stoyanova. (2016). Long-run forecasting of the number of international tourism arrivals in Bulgaria. Международна научна конференция „Културен коридор „Западен трансбалкански път“ - културен туризъм без граници“, Метеора - Лефкада, 2016 г., с. 125 – 131, ІSBN 978-954-300-158-3 (публикация по темата на дисертационния труд за образователна и научна степен доктор)
  2015 Dimitrov, P., M. Stoyanova. (2015). Long-run forecasting of the spa and wellness tourism development in Bulgaria. В: „Туризмът в епохата на трансформация“. Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на специалност „Туризъм“ в ИУ - Варна, 2015, с. 82 - 91 (публикация по темата на дисертационния труд за образователна и научна степен доктор)
  2014 Стоянова, М. (2014). Анализ на средата за развитие на СПА и уелнес туризъм в България и някои избрани конкурентни дестинации. В: Сборник доклади от Международна научна конференция „Глобализъм, регионализъм и сигурност“, 19 – 21 септември, 2013, УОБ Равда, “Издателски комплекс” – УНСС, С., 391- 394 с. (публикация по темата на дисертационния труд за образователна и научна степен доктор)