Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Катедри

  • ГЕОДЕЗИЯ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р инж. Евгени Гришев Стойков
   Кабинет: Корпус 3, стая 413
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 218
   Email: e.stoykov@shu.bg

   Специалист: Петя Илиева
   Кабинет: Корпус 3, ет. 4, стая 412
   Телефон: +359 54 830 345, вътр. 359
   Email: р.ilieva@shu.bg

  • ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова
   Кабинет: Корпус 3, стая 402
   Телефон за връзка: 054 830 495 / вътр. 393
   Email: j.jordanova@shu.bg

   Специалист: Бериван Ниязи
   Кабинет: Корпус 3, ет. 4, стая 411
   Телефон: +359 54 830 345, вътр. 245
   Email: b.niyazi@shu.bg

  • КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р инж. Тихомир Спирдонов Трифонов
   Кабинет: Корпус 3, стая 407
   Телефон за връзка: 054 830 345 / вътр. 231
   Email: t.trifonov@shu.bg

   Специалист: Петя Илиева
   Кабинет: Корпус 3, ет. 4, стая 412
   Телефон: +359 54 830 345 вътр. 359
   Email: р.ilieva@shu.bg

  • СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

   РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА: доц. д-р Доника Величкова Диманова
   Кабинет: Корпус D, стая D2
   Телефон: 054 830 345, вътр. 205
   Email: d.dimanova@shu.bg

   Специалист: Бериван Ниязи
   Кабинет: Корпус 3, ет. 4, стая 411
   Телефон: +359 54 830 345 вътр. 245
   Email: b.niyazi@shu.bg