Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Специалности

  Бакалавърски програми

  Геодезия

  Инженерна логистика

  Компютърни технологии за автоматизация на производството

  Комуникационни и информационни системи

  Сигналноохранителни системи и сигурност

  Системи за сигурност

  Технологии за киберсигурност


  Магистърски програми след средно образование

  Геодезия

  Геодезия (за нуждите на Министерство на отбраната)


  Магистърски програми след Бакалавър или Магистър

  Геодезия, маг. програма Геоматика

  Инженерна логистика, маг. програма Инженерна логистика

  Компютърни технологии за автоматизация на производството, маг. програма Компютърни технологии за автоматизация на производството

  Комуникационни и информационни системи, маг. програма Комуникационни и информационни системи

  Радиокомуникационна техника и технологии, маг. програма Радиокомуникационна техника и технологии

  Радиолокационна техника и технологии, маг. програма Радиолокация и радионавигация

  Сигналноохранителни системи и технологии, маг. програма Сигналноохранителни системи и технологии

  Системи за сигурност, маг. програма Административна и организационна сигурност

  Системи за сигурност, маг. програма Защита на лични данни и класифицирана информация

  Системи за сигурност, маг. програма Информационна сигурност

  Системи за сигурност, маг. програма Управление на кризи и реагиране при бедствия


  Магистърски програми след професионален бакалавър

  Инженерна логистика, маг. програма Инженерна логистика

  Компютърни технологии за автоматизация на производството, маг. програма Компютърни технологии за автоматизация на производството

  Комуникационни и информационни системи, маг. програма Комуникационни и информационни системи

  Радиокомуникационна техника и технологии, маг. програма Радиокомуникационна техника и технологии

  Радиолокационна техника и технологии, маг. програма Радиолокация и радионавигация

  Сигналноохранителни системи и технологии, маг. програма Сигналноохранителни системи и технологии