Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Специалности

  Бакалавърски програми

  Инженерна логистика

  Компютърни технологии за автоматизация на производството

  Комуникационни и информационни системи

  Сигналноохранителни системи и сигурност

  Системи за сигурност

  Технологии за киберсигурност


  Магистърски програми след средно образование

  Геодезия


  Магистърски програми след Бакалавър или Магистър

  Геодезия, маг. програма Геоматика

  Геоматика

  Експлоатация на техническите системи

  Инженерна логистика

  Инженерна логистика, маг. програма Експлоатация на технически системи

  Инженерна логистика, маг. програма Инженерна логистика

  Компютърни технологии за автоматизация на производството

  Компютърни технологии за автоматизация на производството, маг. програма Компютърни технологии за автоматизация на производството

  Комуникационни и информационни системи

  Комуникационни и информационни системи, маг. програма Комуникационни и информационни системи

  Проект BG05M2OP001-2.016-0002, маг. програма Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол

  Проект BG05M2OP001-2.016-0002, маг. програма Съвременни системи в земеделието

  Проект BG05M2OP001-2.016-0010, маг. програма Информационни технологии в геодезията

  Сигнално-охранителни системи и технологии

  Сигналноохранителни системи и технологии, маг. програма Сигналноохранителни системи и технологии

  Системи за сигурност, маг. програма Административна и организационна сигурност

  Системи за сигурност, маг. програма Защита на лични данни и класифицирана информация

  Системи за сигурност, маг. програма Информационна сигурност

  Системи за сигурност, маг. програма Управление на кризи и реагиране при бедствия


  Магистърски програми след професионален бакалавър