Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков
  Доц. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 401

  Телефон: 054 830 495 /391, 0899 377 696

  Email: c.cankov@shu.bg

  Приемно време: вторник от 10:00 до 16:00 ч.