Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков
  Проф. д-р инж. Цветослав Станиславов Цанков

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 401

  Телефон: 054 830 495 /391, 0899 377 696

  Email: c.cankov@shu.bg

  Приемно време: понеделник от 8:00 до 11:00 ч.


  2014 Алгоритми за синтез на периодични шумоподобни фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност
  2022 Цанков Ц. С. Съвременни методи за управление на ресурси в компютърни индустриални мрежи. Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, Шумен, 2022, 150 с., ISBN 978-619-201-618-0.
  2018 Приложения на нелинейните функции за защита на информацията в комуникационните системи, ISBN 978-619-201-212-0, 2018
  2024 Tsankov Ts. Possibilities for the use of road trains on pan-European transport corridors. KNOWLEDGE – International Journal Scientific Papers, Vol. 63.3, Institute of Knowledge Management, Skopje, 2024, ISSN 2545-4439, pp. 303-309.
  2023 Цанков Ц. Улучшение проходимости по бездорожью с помощью дополнительного колеса. Сборник статии от VIII международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2023, ISBN 978-5-00137-296-7, с. 114-117.
  2023 Denev D., Hristova E., Tsankov Ts. Improving network communication and enhancing the reliability of programmable devices in the industry. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 38-51.
  2023 Hristova E., Tsankov Ts. Link management for WDM networks with wavelength routing. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 132-140.
  2023 Tsankov Ts., Hristova E. Routing and wavelength assignment for survivable networks. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 183-195.
  2022 Denev D., Tsankov Ts. Model of a terminal network device based on a single-chip microcontroller and Ethernet interface. Journal scientific and applied research, vol. 22, 2022, ISSN 1314-6289, pp. 66-71.
  2022 Denev D., Tsankov Ts. Synthesis and analysis of linear, discrete and time-invariant systems, used in the field of communications, using MATLAB and signal processing toolbox. Journal scientific and applied research, vol. 22, 2022, ISSN 1314-6289, pp. 72-80.
  2022 Denev D., Tsankov Ts. A Survey of Data Quality in Digital Processing of Acoustic Signals. 2022 International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES), Veliko Tarnovo, Bulgaria, ISBN 978-1-6654-9149-5, pp. 1–5, https://doi.org/10.1109/CIEES55704.2022.9990685.
  2022 Tsankov Ts., Hristova E. Wavelength assignment for WDM networks. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 87-91.
  2022 Hristova E., Tsankov Ts. WDM way to increase channel throughput. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 125-131.
  2022 Hristova E., Tsankov Ts. Routing in WDM networks. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 179-187.
  2021 Tsankov Ts. Acquisition of important knowledge from future professionals and novice vineyard owners. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 83, July 2021, ISSN 2367-5721, pp. 23-56.
  2021 Velikova M., Tsankov Ts. A case study on conflict in school and why teachers are increasingly powerless. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 83, July 2021, ISSN 2367-5721, pp. 88-91.
  2021 Denev D., Tsankov Ts. Temperature measurement with microcontroller PIC18F452. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 83, July 2021, ISSN 2367-5721, pp. 99-103.
  2021 Katsarov M., Tsankov Ts. Main characteristics of railway transport in Russia and its place in the unified transport system. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XI E, Faculty of technical sciences, 2021, ISSN 1311-834X, pp. 83-92.
  2021 Terzieva Ts., Tsankov Ts. Psychological counselling aimed at impacting emotionally labile personality reacting with increased anxiety and depression. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XI E, Faculty of technical sciences, 2021, ISSN 1311-834X, pp. 173-180.
  2021 Denev D., Tsankov Ts. Analysis of the requirements for optical cables for construction of underwater transmission systems. Journal scientific and applied research, Vol. 21, 2021, ISSN 1314-6289, pp. 75-79.
  2020 Tsankov Ts., Konstantinova E. The advantages of multi-level cell memory when working with modern computers. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 65, January 2020, ISSN 2367-5721, pp. 91-100.
  2020 Konstantinova E., Tsankov Ts. The asymmetric multiprocessor operating system – a new opportunity for manufacturing operations management. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 67, March 2020, ISSN 2367-5721, pp. 16-23.
  2020 Tsankov Ts., Konstantinova E. Environmental protection through the use of new technologies for co-generation of electrical and thermal power. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 67, March 2020, ISSN 2367-5721, pp. 91-97.
  2020 Konstantinova E., Tsankov Ts. Common additives in food production and their disruptive effects on human body. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 14-18.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E., Tsankov Ts. Thermal plasma gasification of municipal solid waste and the benefits for the city of Shumen. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 97-104.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E., Tsankov Ts. Forecasting logistics systems through models. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 105-109.
  2020 Константинова E., Цанков Ц. Изследване на растителни видове, подходящи за рекултивация на минни обекти. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-4.
  2020 Цанков Ц., Константинова E. Подход за използването на електромобили при далечни пътувания. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-5.
  2020 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Тенденции в автомобилостроенето за намаляване на вредните емисии в големите градове. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-5.
  2020 Цанков Ц., Станиславова С. Способ за подбуждане на интерес у учениците в прогимназиален етап, към знания за якостта на материалите. Сборник статии от XIII международна научно-практическа конференция „Инновации в технологиях и образовании“, ч. 4, филиал на КузГТУ в г. Белово, 2020, ISBN 978-5-00137-065-9, с. 196-201.
  2020 Karadocheva M., Tsankov Ts., Vasilev M. The fast food production process and the addictive ingredients. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 32-36.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. The capabilities of modern automated logistics system. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 120-125.
  2020 Tsankov Ts., Konstantinova E. Computer didactic tool for network addressing and routing. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 70, June 2020, ISSN 2367-5721, pp. 54-61.
  2020 Tsankov Ts., Konstantinova E. Priceless Microsoft products that we will part with forever. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 70, June 2020, ISSN 2367-5721, pp. 62-70.
  2020 Denev D., Tsankov Ts. Development of a virtual private network in computer networks and communication environments. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 71, July 2020, ISSN 2367-5721, pp. 11-19.
  2020 Tsankov Ts., Konstantinova E. Protection against illegal distribution of digitalized books. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 71, July 2020, ISSN 2367-5721, pp. 108-118.
  2020 Tsankov Ts., Konstantinova E. The neglect of classic electrical insulation materials in modern technology. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 73, September 2020, ISSN 2367-5721, pp. 155-167.
  2020 Tsankov Ts. Acquiring a patent in Republic of Bulgaria. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 73, September 2020, ISSN 2367-5721, pp. 168-182.
  2020 Tsankov Ts., Konstantinova E. Conflict relations in Bulgarian public schools and ways to overcome them. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 75, November 2020, ISSN 2367-5721, pp. 49-61.
  2020 Konstantinova E., Tsankov Ts. Social assistance with the help of operational programs from the European union. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 75, November 2020, ISSN 2367-5721, pp. 62-68.
  2020 Kalchev K., Tsankov Ts. Use of the Decision tree method in analysis of student data from surveys. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 72-75.
  2020 Denev D., Tsankov Ts. Modern devices with a system for online payment of bills and purchases. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 90-95.
  2020 Tsankov Ts., Velikova M. The necessity of restoring domestic production in the Republic of Bulgaria. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 178-185.
  2019 Opportunities for Remote Use a Powerful Computer. JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNOLOGY, PLOVDIV UNIVERSITY PRESS “PAISII HILENDARSKI”, Plovdiv, 2019. (co-with Yankova-Yordanova Y. I.)
  2019 Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019. (в съавт. с Янкова-Йорданова Й. И.)
  2019 Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019. (в съавт. с Янкова-Йорданова Й. И.)
  2019 Възможностите на отдалечени клиенти в архитектурата клиент-сървър. Сборник статии от XII международна научна конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал на КузГТУ в г. Белово, 2019, ISBN 978-5-00137-063-5, с. 341-346. (в съавт. с Ненков Н.)
  2019 Grounds for daytime driving with a Dipped beam or Daytime running lights. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 57-63.
  2019 New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 64-69. (co-with Yankova-Yordanova Y. I.)
  2019 Konstantinova E., Tsankov Ts. Quantum prime factorization with Shor’s algorithm. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. IX E, Faculty of technical sciences, 2019, ISSN 1311-834X, pp. 10-14.
  2019 Iliev M., Bedzheva M., Boyanov P., Bedzhev B., Tsankov Ts. Requirements to the Personal Work Stations in the University’s Computer Laboratories. 29-th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, Ruse, ISBN 978-1-7281-3222-8, https://doi.org/10.1109/EAEEIE46886.2019.9000443.
  2019 Iliev M., Bedzheva M., Boyanov P., Bedzhev B., Tsankov Ts. Application of Number Theoretic Transformations for Signal Processing in Radar Sensors. 29-th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, Ruse, ISBN 978-1-7281-3222-8, https://doi.org/10.1109/EAEEIE46886.2019.9000451.
  2018 Comparative Analysis Between Hard Disk Drive and Solid-State Drive, JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNOLOGY, PLOVDIV UNIVERSITY PRESS “PAISII HILENDARSKI”, Plovdiv, 2018. (co-with Tonchev T. N., Yankova-Yordanova Y. I.)
  2018 Inspection of Automotive Controllers for Stability via Communication Systems with Specialized Diagnostic Software, JOURNAL OF PHYSICS AND TECHNOLOGY, PLOVDIV UNIVERSITY PRESS “PAISII HILENDARSKI”, Plovdiv, 2018. (co-with Ahmedov I. S., Chirakov D. P.)
  2018 Обучаема изкуствена имунна система използваща „добри“ пътища за синтез на сигнали с оптимални автокорелационни свойства. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018 г. (в съавт. с Беджев Б. Й. и Николов Н. Р.)
  2018 Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018 г. (в съавт. с Янкова-Йорданова Й. И.)
  2018 Методика за синтез на перфектни фазово манипулирани сигнали с дължина N=3mod4. Международна научна конференция УНИТЕХ 2018, гр. Габрово, 2018 г. (в съавт. с Янакиев П.)
  2018 Методика за синтез на комплементарни бинарни фазово манипулирани сигнали с дължина N=1mod4. Международна научна конференция УНИТЕХ 2018, гр. Габрово, 2018 г. (в съавт. с Янакиев П.)
  2018 Безотпадна технология за изработване на кош за малко ремарке. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018 г. (в съавт. с Тончева Й. С. и Спасов С. Ц.)
  2018 Полезен модел на ремарке за мотоблок. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018 г. (в съавт. с Александрова А. Б. и Спасова М. Н.)
  2018 Use in Internet of Protocols Transport Layer Security and its now-deprecated predecessor Secure Sockets Layer. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018. (co-with Denev D. R.)
  2017 Разпространение на електронни книги. Сп. „Автоматика и информатика“, год. L, № 3, София, 2017, ISSN 0861-7562, с. 35-38
  2015 Компютърна дидактична програма за код на Хеминг, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Шумен, 2015 (в съавторство с Диманова Д. В.)
  2015 Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен, Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски", Шумен, 2015 (в съавторство с Диманова Д. В.)
  2014 Моделиране процеса на получаване на код на Хеминг с обобщена мрежа, Годишник на университет "Проф. д-р Асен Златаров", т.XLIII, Бургас, 2014 г. (в съавт. със Станева Л.А., Вардева И.)
  2013 A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters, Journal “Scientific and applied research”, Shumen, 2013. (co-with Trifonov T. S., Staneva L. A.)
  2013 An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity, Journal “Scientific and applied research”, Shumen, 2013. (co-with Trifonov T. S., Staneva L. A.)
  2013 Statistical model of the intensity of the rainfall in Shumen region, Journal “Scientific and applied research”, Shumen, 2013. (co-with Dimanova D.)
  2011 Хардуерна реализация на свиващ-мултиплексиращ генератор на псевдо-случайни последователности. Научно-техническо списание "Електротехника и електроника E+E", брой 7-8/2011, (в съавт. с Илиев М. П., Николов Н. Р.)
  2023 Денев Д.Р, Цанков Ц.С. Использование Cisco Packet Tracer при оценке коммуникационных сетей. Сборник статей участников XVI Международной научной конференции «Инновации в технологиях и образовании», филиал КузГТУ в г. Белово, 28 апреля 2023, ISBN 978-5-00137-315-5, с. 163-171.
  2023 Тодорова М.А., Цанков Ц.С. Автомобил с подобрена високопроходимост за евакуация на хора от опасни райони. Сборник доклади от Международна научна конференция „Радиационната безопасност в съвременния свят“, т. 2, НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2023, ISSN 2738-7607, с. 65-72, DOI 10.34660/INF.2023.14.14.027.
  2022 Денев Д., Цанков Ц. Динамична оптимизация на пакети от данни базирана на комуникацията за визуален мониторинг на PLC. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2022, ISSN 2367-7481, pp. 1259-1266
  2022 Tsankov Ts., Staneva L., Vardeva I., Iliev D. Generalized net model of a communication network using the Port Knocking method. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 29-34
  2022 Arabadzhieva – Kalcheva N., Tsankov Ts. Failure Modes and Effects Analysis – FMEA. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 58-62
  2022 Denev D., Tsankov Ts. Design and Implementation of a Field Level of an Industrial Communication Network for the Needs of the Industry. 57th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, ICEST 2022, Ohrid, North Macedonia, ISBN 978-166548500-5, pp. 1–4, https://doi.org/10.1109/ICEST55168.2022.9828607.
  2022 Denev D., Tsankov Ts. Analyzing data and testing the single wire handover capabilities of category 8 cables. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2022, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, 2022, ISSN 2367-7902, pp. 343-352.
  2022 Denev D., Tsankov Ts. A Survey of Data Quality and Processing of Information in Innovative Smart Devices. 2022 International Conference Automatics and Informatics (ICAI), Varna, Bulgaria, ISBN 978-1-6654-7625-6, pp. 311–315, https://doi.org/10.1109/ICAI55857.2022.9960040.
  2021 Konstantinova E., Tsankov Ts. An overview of sustainable urbanism with the help of Artificial Intelligence. Proceedings of the Ninth student scientific conference “Еcology and environment”, 2021, ISSN 2367-5209, pp. 109-121.
  2021 Konstantinova E., Tsankov Ts. Modern SSDs: A high-tech solution to the obsolete HDD systems. Proceedings of the Ninth student scientific conference “Еcology and environment”, 2021, ISSN 2367-5209, pp. 133-140.
  2021 Цанков Ц. Проблемы современного инженерного образования. Сборник статии от XIV Международна научно-практическа конференция „Инновации в технологиях и образовании“, т. 1, филиал на КузГТУ в г. Белово, 2021, ISBN 978-5-00137-236-3, с. 105-109.
  2020 Vasilev M., Konstantinova E., Tsankov Ts. Hydrogen as a fuel and how it can make our cars better and cleaner. Proceedings of the Eighth student scientific conference “Еcology and environment”, 2020, ISSN 2367-5209, pp. 65-73.
  2020 Lilov V., Borisov A., Tsankov Ts. Reducing exhaust emissions by increasing the power-to-volume ratio of the internal combustion engine. Proceedings of the Eighth student scientific conference “Еcology and environment”, 2020, ISSN 2367-5209, pp. 83-91.
  2020 Konstantinova E., Yanev B., Tsankov Ts. Creating a conservatory in the city of Shumen from eco friendly materials with a syngas heating system. Proceedings of the Eighth student scientific conference “Еcology and environment”, 2020, ISSN 2367-5209, pp. 92-100.
  2020 Konstantinova E., Tsankov Ts. Analyzing security threats in smart homes technology. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 373-378.
  2020 Konstantinova E., Tsankov Ts. Capabilities for high-speed data transmission through the use of visible light. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 379-385.
  2020 Lilov V., Konstantinova E., Tsankov Ts. Cyber intelligence in protecting organizations from malicious activity. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 386-392.
  2020 Ahmedova D., Konstantinova E., Tsankov Ts. The use of packet sniffing tools in computer networks security. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 401-406.
  2020 Denev D., Tsankov Ts. Progress and trends in machine vision smart cameras. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 116-124.
  2020 Tsankov Ts., Stanislavova S. Criteria for selecting company vehicles in the Republic of Bulgaria. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 306-313.
  2020 Hristov H., Tsankov Ts. A new look at the capabilities of the HWK 109-509 series rocket engines. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 359-368.
  2020 Tsankov Ts., Konstantinova E. Equipment of autotractor workshops with machine tools. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 369-374.
  2019 The invisible Internet and cyber security. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 519-524. (co-with Konstantinova E., Karadocheva M.)
  2018 Синтез на фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност с дължина N=P^n. Научна конференция с международно участие „Политиката на Европейския съюз по защитата на информацията и личните данни“, НВУ „Васил Левски“, Шумен, 2018 (в съавт. с Беджев Б. Й. и Янакиев П. Х.)
  2018 Синтез на фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност с дължина N=P^n–1. Научна конференция с международно участие „Политиката на Европейския съюз по защитата на информацията и личните данни“, НВУ „Васил Левски“, Шумен, 2018 (в съавт. с Беджев Б. Й. и Янакиев П. Х.)
  2017 CERT България. Научна конференция с международно участие „Киберсигурността в информационното общество“, НВУ „Васил Левски“, Шумен, 2017 (в съавт. с Парашкеванова Г. Р.)
  2016 3D сканиране с Kinect за Windows. Международна научна конференция УНИТЕХ, гр. Габрово, 2016 г. (в съавт. с Лалев Х. Л., Георгиева Ц. Л.)
  2016 Киберпрестъпността като основна съвременна заплаха за големите организации. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, гр. Шумен, 2016 г. (в съавт. с Парашкеванова Г. Р.)
  2016 Приложение на компютърното зрение в системите за ревърс инженеринг. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, гр. Шумен, 2016 г. (в съавт. с Лалев Х. Л., Георгиева Ц. Л.)
  2016 Сканиране на 3D обекти с програмна среда Skanect. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, гр. Шумен, 2016 г. (в съавт. с Лалев Х. Л., Георгиева Ц. Л.)
  2016 Приложение на изкуствените имунни системи при синтеза на сигнали с оптимални автокорелационни свойства. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, гр. Шумен, 2016 г. (в съавт. с Николов Н. Р., Беджев Б. Й.)
  2014 Алгорифм для вычисления линейной сложности сигналов, 10th International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Liepaya, 2014 (в съавт. с Трифонов Т. С.)
  2014 Новите войни на XXI век. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, гр. Шумен, 2014 г. (в съавт. със Стаменова А. В., Диманова Д. В.).
  2014 Корупция в здравеопазването. Корупционни схеми в снабдяването с лекарства. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2014, гр. Шумен, 2014 г. (в съавт. с Христова И. Д., Василева Р. В., Казакова И. П.).
  2013 A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function, The International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga, 2013. (co-with Bedzhev B. Y., Yordanov S. S.)
  2013 Метод синтеза пар «сигнал с высокой структурной сложностью – приемный фильтр», The International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga, 2013. (co-with Bedzhev B. Y., Staneva L. A.)
  2013 Свиващ генератор на псевдослучайни последователности, формирани чрез нелинейни функции, Научна конференция на тема "Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност", Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" при Националният военен университет "Васил Левски", Шумен, 2013 (в съавт. с Беджев Б. Й., Станева Л. А.).
  2013 Метод за приложение на сигнали с висока структурна сложност в радиолокационни системи, Научна конференция на тема "Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност", Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" при Националният военен университет "Васил Левски", Шумен, 2013 (в съавт. с Беджев Б. Й., Станева Л. А.).
  2012 Приложение на линейните рекурентни последователности над крайни полета при синтеза на сложни широколентови сигнали. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, гр. Шумен, 2012 г. (в съавт. с Беджев Б. Й., Йорданов С. С., Станева Л. А.).
  2012 Компютърна лаборатория за автоматизирано синтезиране на фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, гр. Шумен, 2012 г.
  2012 Kомпютърна лаборатория за синтез на сложни дискретно честотни сигнали. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2012, гр. Шумен, 2012 г. (в съавт. със Станева Л. А.).
  2011 Хардуерна реализация на съставен генератор на псевдослучайна последователност използващ неразложими полиноми в полета GF(2) и GF(5) и програмноуправление на обратните връзки. Международна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин“, гр. Шумен, (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С., Велчев С. П.)
  2011 Сумиращ генератор с 2 бита памет, управляван от хаос атрактор на Лоренц. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, гр. Шумен, (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С., Дъчева В. А.)
  2011 Изследване на съставен генератор на псевдослучайни последователности, използващи хаос атрактор на Лоренц. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, гр. Шумен, (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С., Дъчева В. А.)
  2011 Програма за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво, Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, гр. Шумен, 2011 г. (в съавт. с Узунов Р. Д.)
  2010 Хардуерна реализация на генератор на псевдослучайни последователности описван с полином от 1024 степен и програмно управление на обратните връзки.Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, (в съавт. с Николов Н. Р.)
  2010 Изследване производителността на изграден компютърен клъстер при различна скорост на комуникация между работните станции. Научна конференция смеждународно участие „КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ“, гр. София, (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С)
  2010 Хардуерна реализация на генератор на псевдослучайни последователности. Научна конференция с международно участие „КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ“, гр.София, (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С)
  2010 3D лазерно сканиране. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, гр. Шумен, 2010 г. (в съавт. с Лалев Х. Л., Николов И. О.)
  2010 IP управление на технологични обекти. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2010, гр. Шумен, 2010 г. (в съавт. с Лалев Х. Л., Николов И. О.)
  2010 Станев С. С., Николов Н. Р., Цанков Ц. С. Клъстерна паралелна изчислителна система в среда MPI. Научна конференция МАТТЕХ 2010, сборник доклади, т. 1, Шумен, 2010/2011, ISSN 1314-3921, с. 229-232.
  2009 Анализ и мониторинг на честотните характеристики на RLC вериги“. Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, (в съавт. с Лалев Х. Л., Желев С. С.)
  2009 Използване на системата e-learning shell в обучението по инженерните дисциплини. Научна конференция на Факултета по технически науки, гр. Шумен, (в съавт. с Христов Х. А.)
  2008 Синтез на компютърни системи за работа в реално време. Международна научна конференция, посветена на 105-тата годишнина на Дж. Атанасов и Дж. фон Нойман, гр. Шумен, 04-05.12. (в съавт. с Лалев Х. Л.)
  2008 Синтез на симулационни модули. Международна научна конференция, посветена на 105-тата годишнина на Дж. Атанасов и Дж. фон Нойман, гр. Шумен, 04-05.12.(в съавт. с Лалев Х. Л.)
  2008 Алгоритъм и програма за стеганографска защита на текстови документи. Международна научна конференция, посветена на 105-тата годишнина на Дж. Атанасов и Дж. фон Нойман, гр. Шумен, 04-05.12., (в съавт. с Параскевов Х. И., Железов С. К., Станев С. С.)
  2021 Цанков Ц. С. Приложение на информационните технологии. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021.
  2021 Цанков Ц. С. Администриране на локални компютърни мрежи. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021.
  2022 Цанков Ц.С. Ръководство за упражнения по администриране на мрежи. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2022, 78 с., ISBN 978-619-201-552-7
  2022 Цанков Ц.С. Програма за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2022, 63 с., ISBN 978-619-201-572-5
  2020 Tsankov Ts. Didactic tool – A program for assessment of critical infrastructure at the municipal level. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 145-146.
  2020 Tsankov Ts. Didactic tool for Hamming code. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 147-149.
  2020 Tsankov Ts. Didactic tool for Subnetwork on IPv4. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 150-152.
  2023 Свидетелство за регистрация и авторство на промишлен дизайн за Велосипеди с двигател от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO), № 015035982-0001 от 02.10.2023 г.
  2022 Свидетелство за регистрация на полезен модел от Патентно ведомство на Република България, Рег. № 4174 U1, Публ. за регистрация: 17.01.2022 г., Наименование: Металорежеща машина
  2021 Свидетелство за регистрация и авторство на промишлен дизайн за Металообработващи машини от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO), № 008574826-0001 от 13.06.2021 г.
  2021 Свидетелство за притежание на авторските права върху научния продукт „Ремарке за мото блок“, № 15.06.2021, регистриран в единния регистър на „Агенция патент сервиз ЕООД“, инж. Койчо Митев – представител по Индустриална Собственост № 238 и оценител на права върху Интелектуална Собственост
  2021 Становище по материалите на гл. ас. д-р инж. Стефан Маринов Казаков, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика), обявен в Държавен вестник, бр. 12/12.02.2021 г. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  2021 Становище по дисертационния труд на маг. Мая Петрова Тодорова на тема „Изследване на методи на машинно обучение за анализ на онкологични заболявания“, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“. Член на научно жури за ОНС „доктор“, Технически университет – Варна.
  2021 Рецензия на учебник: Иванов С. Математическа картография I част. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен 2021. ISBN 978-619-201-508-4, стр. 120.
  2021 Рецензия на учебник: Иванов С. Математическа картография II част. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен 2021. ISBN 978-619-201-509-1, стр. 114.
  2020 Рецензия върху дисертационния труд на маг. инж. Нели Ананиева Арабаджиева-Калчева на тема „Изследване на методи и алгоритми за класификация на текст в машинното обучение“, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“. Член на научно жури за ОНС „доктор“, Технически университет – Варна.
  2020 Становище по дисертационния труд на маг. инж. Христо Трифонов Терзиев на тема „Изследване на възможностите за определяне на количеството скрита информация в предаваните изображения в комуникационните и информационни системи“, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“. Член на научно жури за ОНС „доктор“, Национален военен университет „Васил Левски“.
  2020 Рецензия на монография: Казаков С. Мрежови подход при систематизиране на информационни потоци в логистиката. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, ISBN 978-619-201-384-4.
  2020 Становище по материалите на гл. ас. д-р инж. Валентин Тонев Атанасов, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление), обявен в Държавен вестник, бр. 87/09.10.2020 г. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
  2019 Становище по дисертационния труд на маг. инж. Георги Иванов Георгиев на тема „Статистически методи за идентификация и прогнозиране на параметри на трафични потоци в телетрафични системи“, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, докторска програма „Теоретични основи на комуникационната техника“. Член на научно жури за ОНС „доктор“, Русенски университет „Ангел Кънчев“.
  2023 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 64-69. Цитиран в: Кацаров М. Экологические проблемы Восточно-Марицкого угледобывающего региона. Сборник статии от VIII международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2023, ISBN 978-5-00137-296-7, с. 127-131.
  2023 Константинова E., Цанков Ц. Изследване на растителни видове, подходящи за рекултивация на минни обекти. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-4. Цитиран в: Кацаров М. Экологические проблемы Восточно-Марицкого угледобывающего региона. Сборник статии от VIII международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2023, ISBN 978-5-00137-296-7, с. 127-131.
  2023 Христов Х., Цанков Ц. Използване на системата e-Learning Shell в обучението по инженерните дисциплини. Научна конференция на Факултета по технически науки, Шумен, 2009/2010, ISSN 1311-834X, с. 63-69. Цитиран в: Katsarov M. Technical means in geography training. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 244-251.
  2023 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. 3D лазерно сканиране. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 53-60. Цитиран в: Salieva N. Terrestrial laser scanning – technical means and areas of application. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 165-174.
  2023 Цанков Ц. С., Диманова Д. В. Компютърна дидактична програма за код на Хеминг. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, 2016, ISSN 1311-834X, с. 38-44. Цитиран в: Katsarov M. Technical means in geography training. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 244-251.
  2023 Цанков Ц. Разпространение на електронни книги. Сп. „Автоматика и информатика“, год. L, № 3, София, 2017, ISSN 0861-7562, с. 35-38. Цитиран в: Katsarov M. Technical means in geography training. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 244-251.
  2023 Konstantinova E., Karadocheva M., Tsankov Ts. The invisible Internet and cyber security. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 519-524. Цитиран в: 1) Denev D. Surveillance with Wireshark and its use in communication networks. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 105-111. 2) Simeonova I. Comprehensive systems and models for ensuring security in municipalities in Bulgaria. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 214-218. 3) Simeonova I. Enhancing administrative security in municipal administrations – a comprehensive approach using Monte Carlo simulation. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 219-223. 4) Stoyanov S. The most common types of cybersecurity software vulnerabilities in recent years and guidelines for their detection and prevention. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 231-243.
  2023 Цанков Ц., Ненков Н. Възможностите на отдалечени клиенти в архитектурата клиент-сървър. Сборник статии от XII международна научна конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал на КузГТУ в г. Белово, 2019, ISBN 978-5-00137-063-5, с. 342-346. Цитиран в: Hristova E., Denev D. WDM wavelength routing networks in practice. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 141-150.
  2023 Iliev M., Bedzheva M., Boyanov P., Bedzhev B., Tsankov Ts. Requirements to the Personal Work Stations in the University’s Computer Laboratories. 29-th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, Ruse, ISBN 978-1-7281-3222-8, https://doi.org/10.1109/EAEEIE46886.2019.9000443. Цитиран в: Hristova E., Denev D. WDM wavelength routing networks in practice. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 141-150.
  2023 Tsankov Ts., Konstantinova E. Computer didactic tool for network addressing and routing. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 70, June 2020, ISSN 2367-5721, pp. 54-61. Цитиран в: Katsarov M. Technical means in geography training. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 244-251.
  2023 Tsankov Ts., Konstantinova E. Priceless Microsoft products that we will part with forever. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 70, June 2020, ISSN 2367-5721, pp. 62-70. Цитиран в: Katsarov M. Technical means in geography training. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 244-251.
  2023 Tsankov Ts., Konstantinova E. Protection against illegal distribution of digitalized books. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 71, July 2020, ISSN 2367-5721, pp. 108-118. Цитиран в: Katsarov M. Technical means in geography training. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 244-251.
  2023 Denev D., Tsankov Ts. Development of a virtual private network in computer networks and communication environments. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 71, July 2020, ISSN 2367-5721, pp. 11-19. Цитиран в: Uzun M., Atanasov V. Common conception of software-defined networks. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 112-119.
  2023 Hristov H., Tsankov Ts. A new look at the capabilities of the HWK 109-509 series rocket engines. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 359-368. Цитиран в: Stanev S., Georgiev O. On the fallen allied aircrafts during WWII on Bulgarian territory – a realistic analysis. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 72-98.
  2023 Ahmedova D., Konstantinova E., Tsankov Ts. The use of packet sniffing tools in computer networks security. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 401-406. Цитиран в: Denev D. Surveillance with Wireshark and its use in communication networks. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 105-111.
  2023 Цанков Ц. С. Съвременни методи за управление на ресурси в компютърни индустриални мрежи. Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, Шумен, 2022, 150 с., ISBN 978-619-201-618-0. Цитиран в: 1) Denev D. Development of a computational model of a complex indicator of the reliability of a system of programmable in a manufacturing enterprise. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 99-104. 2) Denev D. Surveillance with Wireshark and its use in communication networks. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 105-111. 3) Hristova E., Denev D. WDM wavelength routing networks in practice. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 141-150.
  2023 Arabadzhieva-Kalcheva N., Tsankov Ts. Failure Modes and Effects Analysis – FMEA. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 58-62. Цитиран в: 1) Denev D. Development of a computational model of a complex indicator of the reliability of a system of programmable in a manufacturing enterprise. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 99-104. 2) Antonov S. Methods for detecting and analyzing defects and their causes. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 289-295.
  2023 Tsankov Ts., Staneva L., Vardeva I., Iliev D. Generalized net model of a communication network using the Port Knocking method. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 29-34. Цитиран в: Hristova E., Denev D. WDM wavelength routing networks in practice. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XIII E, Faculty of technical sciences, 2023, ISSN 1314-8818, pp. 141-150.
  2022 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 61-65. Цитиран в: Денев Д. Ниско енергийна маршрутизация в реално време. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2022, ISSN 2367-7481, pp. 1267-1276.
  2022 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis on computer systems of work of real time. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 96-102. Цитиран в: Денев Д. Ниско енергийна маршрутизация в реално време. Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски“, Велико Търново, 2022, ISSN 2367-7481, pp. 1267-1276.
  2022 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 61-65. Цитиран в: Stoyanov S., Stoyanova T. Process automation using microcontrollers and cloud databases. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 23-28.
  2022 Диманова Д. В., Цанков Ц. С. Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен. Годишник на Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Технически науки, Т. VІ Е, Шумен, 2016, ISSN 1311-834X, с. 45-54. Цитиран в: Rasim Ya. Theoretical model of the disaster and accident management system. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 164-175.
  2022 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis on computer systems of work of real time. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 96-102. Цитиран в: Stoyanov S., Stoyanova T. Process automation using microcontrollers and cloud databases. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 23-28.
  2022 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. 3D лазерно сканиране. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 53-60. Цитиран в: 1) Yanchev K. Possibilities for creating main geodesic networks by means of laser scanning. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 219-222. 2) Yanchev K. Evaluation of the accuracy of creating 3D models and topographic plans. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 223-225. 3) Yanchev K., Kirilova K. Ground laser scanning. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 226-230.
  2022 Узунов Р. Д., Цанков Ц. С. Програма за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-620-5, с. 330-334. Цитиран в: Rasim Ya. Theoretical model of the disaster and accident management system. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 164-175.
  2022 Стаменова А. В., Диманова Д. В., Цанков Ц. С. Новите войни на XXI век. Научна конференция МАТТЕХ 2014, Шумен, 2014, ISSN 1314-3921, с. 369-371. Цитиран в: 1) Haynova S., Katsarov M. Geographical aspects of the national security of the Russian Federation. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 176-184. 2) Haynova S., Katsarov M. Structure and functions of the security council of the Russian Federation. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 185-191.
  2022 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 110-112. Цитиран в: Zhechev E. Restoration of the positions of the railway transport as a main carrier and its effective participation in the transport market of the country. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 323-327.
  2022 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 83-85. Цитиран в: Zhechev E. Restoration of the positions of the railway transport as a main carrier and its effective participation in the transport market of the country. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 323-327.
  2022 Цанков Ц., Константинова E. Подход за използването на електромобили при далечни пътувания. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-5. Цитиран в: Zhechev E. Restoration of the positions of the railway transport as a main carrier and its effective participation in the transport market of the country. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 323-327.
  2022 Konstantinova E., Tsankov Ts. Analyzing security threats in smart homes technology. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 373-378. Цитиран в: 1) Denev D. Overview of the modules for building a wireless sensor network. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 52-57. 2) Denev D. Research of Wi-Fi and its protocols. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 95-101.
  2022 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. The capabilities of modern automated logistics system. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 120-125. Цитиран в: 1) Rahnev M. Effectiveness of the application of intelligent transport systems in the field of sustainable transport development. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 309-316. 2) Kodzheykova V. Methodology of experimental-statistical research of logistics systems. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 296-301.
  2022 Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E., Tsankov Ts. Forecasting logistics systems through models. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 105-109. Цитиран в: 1) Rahnev M. Effectiveness of the application of intelligent transport systems in the field of sustainable transport development. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 309-316. 2) Kodzheykova V. Methodology of experimental-statistical research of logistics systems. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 296-301. 3) Kodzheykova V. Measurement of factors to provide medium serial technological production. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 302-308.
  2022 Лалев Х. Л., Цанков Ц. С., Георгиева Ц. Л. 3D сканиране с Kinect for Windows. Международна научна конференция УНИТЕХ’16, Габрово, 2016, ISSN 1313-230X. Цитиран в: Yanchev K. Evaluation of the accuracy of creating 3D models and topographic plans. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 223-225.
  2022 Denev D., Tsankov Ts. Progress and trends in machine vision smart cameras. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 116-124. Цитиран в: 1) Yanchev K., Kirilova K. Ground laser scanning. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 226-230. 2) Gorov S., Stoykov E. Nature and purpose of CAD-systems. CAD system hardware and software. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 253-257.
  2022 Denev D., Tsankov Ts. Development of a virtual private network in computer networks and communication environments. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 71, July 2020, ISSN 2367-5721, pp. 11-19. Цитиран в: Simeonova I. Definition of information security as a main channel of administrative security. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 135-139.
  2022 Denev D., Tsankov Ts. Temperature measurement with microcontroller PIC18F452. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 83, July 2021, ISSN 2367-5721, pp. 99-103. Цитиран в: Stoyanov S., Stoyanova T. Process automation using microcontrollers and cloud databases. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 23-28.
  2022 Цанков Ц.С. Администриране на локални компютърни мрежи. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021, 232 с., ISBN 978-619-201-472-8. Цитиран в: 1) Denev D. Model of a terminal network device based on a single-chip microcontroller and Ethernet interface. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 47-51. 2) Denev D. Overview of the modules for building a wireless sensor network. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 52-57. 3) Denev D. Comparative analysis between Wireless and Li-Fi. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 89-94. 4) Denev D. Research of Wi-Fi and its protocols. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 95-101.
  2022 Konstantinova E., Tsankov Ts. Capabilities for high-speed data transmission through the use of visible light. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 379-385. Цитиран в: 1) Denev D. Overview of the modules for building a wireless sensor network. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 52-57. 2) Denev D. Comparative analysis between Wireless and Li-Fi. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 89-94.
  2022 Константинова E., Цанков Ц. Изследване на растителни видове, подходящи за рекултивация на минни обекти. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-4. Цитиран в: 1) Haynova S., Katsarov M. Geographical aspects of the national security of the Russian Federation. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 176-184. 2) Todorova R. Environmental management systems. Standards. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 265-271.
  2022 Цанков Ц.С. Програма за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2022, 63 с., ISBN 978-619-201-572-5. Цитиран в: Kirilova K. Use of a system of consistent actions in environmental risk assessment with GIS. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 215-218.
  2022 Цанков Ц.С. Приложение на информационните технологии. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2021, 139 с. ISBN 978-619-201-469-8. Цитиран в: Gorov S., Stoykov E. Nature and purpose of CAD-systems. CAD system hardware and software. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 253-257.
  2022 Цанков Ц. Проблемы современного инженерного образования. Сборник статии от XIV Международна научно-практическа конференция „Инновации в технологиях и образовании“, т. 1, филиал на КузГТУ в г. Белово, 2021, ISBN 978-5-00137-236-3, с. 105-109. Цитиран в: Gorov S., Stoykov E. Nature and purpose of CAD-systems. CAD system hardware and software. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 253-257.
  2022 Konstantinova E., Yanev B., Tsankov Ts. Creating a conservatory in the city of Shumen from eco friendly materials with a syngas heating system. Proceedings of the Eighth student scientific conference “Еcology and environment”, 2020, ISSN 2367-5209, pp. 92-100. Цитиран в: Todorova R. Environmental management systems. Standards. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 265-271.
  2022 Katsarov M., Tsankov Ts. Main characteristics of railway transport in Russia and its place in the unified transport system. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XI E, Faculty of technical sciences, 2021, ISSN 1311-834X, pp. 83-92. Цитиран в: 1) Rahnev M. Effectiveness of the application of intelligent transport systems in the field of sustainable transport development. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 309-316. 2) Zhechev E. Restoration of the positions of the railway transport as a main carrier and its effective participation in the transport market of the country. Scientific Conference with international participation MATTEH 2022, Conference proceeding, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 323-327.
  2022 Lalev H., Tsankov Ts., Nikolov I. IP management of technology projects. Scientific Conference with international participation MATTEH 2010, Shumen, 2010, ISSN 1314-3921, pp. 61-65. Цитиран в: Denev D. Overview of the modules for building a wireless sensor network. Journal scientific and applied research, vol. 22, 2022, ISSN 1314-6289, pp. 93-98.
  2022 Konstantinova E., Tsankov Ts. Analyzing security threats in smart homes technology. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 373-378. Цитиран в: Denev D. Overview of the modules for building a wireless sensor network. Journal scientific and applied research, vol. 22, 2022, ISSN 1314-6289, pp. 93-98.
  2022 Tonchev T., Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. Comparative Analysis Between Hard Disk Drive and Solid-State Drive. Journal of Physics and Technology, Plovdiv university press “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, 2018, ISSN 2535-0536, pp. 41-45. Цитиран в: Denev D. Global reliability for information storage via solid state drive. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2022, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, 2022, ISSN 2367-7902, pp. 336-342.
  2022 Konstantinova E., Tsankov Ts. Modern SSDs: A high-tech solution to the obsolete HDD systems. Proceedings of the Ninth student scientific conference “Еcology and environment”, 2021, ISSN 2367-5209, pp. 133-140. Цитиран в: Denev D. Global reliability for information storage via solid state drive. Proceedings of International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2022, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, 2022, ISSN 2367-7902, pp. 336-342.
  2022 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 88-97. Цитиран в: Raynov V., Marev I., Stefanov S. Technical devices and protection systems. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 224-227.
  2022 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 80-87. Цитиран в: Raynov V., Marev I., Stefanov S. Technical devices and protection systems. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 224-227.
  2022 Лалев Х., Желев С., Цанков Ц. Анализ и мониторинг на честотните характеристики на RLC вериги. Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2009, ISSN 1314-1953, с. 140-147. Цитиран в: Petkov M. Имплементация на Beaglebone black за управление на сервомотор с енкодер. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 81-86.
  2022 Konstantinova E., Tsankov Ts. Analyzing security threats in smart homes technology. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 373-378. Цитиран в: Raynov V., Marev I., Stefanov S. Countermeasures for protection of information in the computer systems. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 219-223.
  2022 Цанков Ц., Тончева Й., Спасов С. Безотпадна технология за изработване на кош за малко ремарке. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 210-216. Цитиран в: Petkov M., Ribarski P. Design and development of a stand for testing the mechanical resistance of water. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 70-80.
  2022 Цанков Ц., Александрова А., Спасова М. Полезен модел на ремарке за мотоблок. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 203-209. Цитиран в: Petkov M., Ribarski P. Design and development of a stand for testing the mechanical resistance of water. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 70-80.
  2022 Tsankov Ts. Acquiring a patent in Republic of Bulgaria. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 73, September 2020, ISSN 2367-5721, pp. 168-182. Цитиран в: Petkov M., Ribarski P. Design and development of a stand for testing the mechanical resistance of water. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 70-80.
  2022 Lilov V., Konstantinova E., Tsankov Ts. Cyber intelligence in protecting organizations from malicious activity. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 386-392. Цитиран в: Raynov V., Marev I., Stefanov S. Countermeasures for protection of information in the computer systems. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 219-223.
  2022 Лалев Х. Л., Цанков Ц. С. Синтез на компютърни системи за работа в реално време. Международна научна конференция, посветена на 105-годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2008, ISBN 978-954-577-540-6. Цитиран в: Petkov M. Имплементация на Beaglebone black за управление на сервомотор с енкодер. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. XII E, Faculty of technical sciences, 2022, ISSN 1311-834X, pp. 81-86.
  2021 Yankova-Yordanova, Y., Tsankov, Ts. Thermal plasma treatment of municipal solid waste. Scientific Conference with international participation MATTEH 2018, Shumen, 2018, ISSN 1314-3921, pp. 217-221. Цитиран в: Konstantinova E., Ahmedova D. An overview of a Waste-to-energy technology: Plasma gasification recycling and Fischer-Tropsch synthesis. Proceedings of the Ninth student scientific conference “Еcology and environment”, 2021, ISSN 2367-5209, pp. 122-128.
  2021 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 64-69. Цитиран в: Konstantinova E., Ahmedova D. An overview of a Waste-to-energy technology: Plasma gasification recycling and Fischer-Tropsch synthesis. Proceedings of the Ninth student scientific conference “Еcology and environment”, 2021, ISSN 2367-5209, pp. 122-128.
  2021 Цанков Ц., Станиславова С. Способ за подбуждане на интерес у учениците в прогимназиален етап, към знания за якостта на материалите. Сборник статии от XIII международна научно-практическа конференция „Инновации в технологиях и образовании“, ч. 4, филиал на КузГТУ в г. Белово, 2020, ISBN 978-5-00137-065-9, с. 196-201. Цитиран в: Велчева К. Графичната подготовка в технологичното обучение и професионално образование (дидактически, методически и приложни аспекти). Монография, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2021, ISBN 978-619-201-498-8.
  2021 Tsankov Ts., Konstantinova E. Computer didactic tool for network addressing and routing. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 70, June 2020, ISSN 2367-5721, pp. 54-61. Цитиран в: Велчева К. Графичната подготовка в технологичното обучение и професионално образование (дидактически, методически и приложни аспекти). Монография, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2021, ISBN 978-619-201-498-8.
  2021 Yankova-Yordanova, Y., Tsankov, Ts. Thermal plasma treatment of municipal solid waste. Scientific Conference with international participation MATTEH 2018, Shumen, 2018, ISSN 1314-3921, pp. 217-221. Цитиран в: Константинова E., Борисов А. Възможности за рекултивация на изоставени каменни кариери в Република България. Сборник статии от VI международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2021, ISBN 978-5-00137-218-9, с. 21-27.
  2021 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 64-69. Цитиран в: Константинова E., Борисов А. Възможности за рекултивация на изоставени каменни кариери в Република България. Сборник статии от VI международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2021, ISBN 978-5-00137-218-9, с. 21-27.
  2021 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 83-85. Цитиран в: Константинова E., Борисов А. Възможности за рекултивация на изоставени каменни кариери в Република България. Сборник статии от VI международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2021, ISBN 978-5-00137-218-9, с. 21-27.
  2021 Paraskevov H., Zhelezov S., Tsankov Ts., Stanev S. Algorithm and program for steganography protection of text documents. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008. Цитиран в: Denev D. Analysis of a steganographic method for hiding one image in another image using MATLAB and image processing toolbox. Journal scientific and applied research, Vol. 21, 2021, ISSN 1314-6289, pp. 80-86.
  2020 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 61-65. Цитиран в: (1) Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E. Implementation of mechanized parkings for the provisional and long-term parking of vehicles in Shumen. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 67, March 2020, ISSN 2367-5721, pp. 98-105. (2) Dyankov P. Administration of logistic structures. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 67, March 2020, ISSN 2367-5721, pp. 81-90.
  2020 Лалев Х. Л., Цанков Ц. С., Георгиева Ц. Л. Сканиране на 3D обекти с програмна среда Skanect. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, Шумен, 2016, ISSN 1314-3921, с. 30-36. Цитиран в: Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E. Implementation of mechanized parkings for the provisional and long-term parking of vehicles in Shumen. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 67, March 2020, ISSN 2367-5721, pp. 98-105.
  2020 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 217-221. Цитиран в: Dyankov P. Administration of logistic structures. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 67, March 2020, ISSN 2367-5721, pp. 81-90.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 64-69. Цитиран в: Dyankov P. Administration of logistic structures. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 67, March 2020, ISSN 2367-5721, pp. 81-90.
  2020 Цанков Ц., Александрова А., Спасова М. Полезен модел на ремарке за мотоблок. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 203-209. Цитиран в: Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E. Implementation of mechanized parkings for the provisional and long-term parking of vehicles in Shumen. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 67, March 2020, ISSN 2367-5721, pp. 98-105.
  2020 Цанков Ц., Тончева Й., Спасов С. Безотпадна технология за изработване на кош за малко ремарке. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 210-216. Цитиран в: Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E. Implementation of mechanized parkings for the provisional and long-term parking of vehicles in Shumen. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 67, March 2020, ISSN 2367-5721, pp. 98-105.
  2020 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 61-65. Цитиран в: Denev D., Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E. Program for managing an automated conveyor for packaged food products and 3D simulation of its work. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 1-7.
  2020 Lalev H., Tsankov Ts., Georgieva Ts. Application computer vision systems reverse engineering. Scientific Conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 37-41. Цитиран в: Denev D., Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E. Program for managing an automated conveyor for packaged food products and 3D simulation of its work. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 1-7.
  2020 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis of simulink modules. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 103-110. Цитиран в: Denev D., Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E. Program for managing an automated conveyor for packaged food products and 3D simulation of its work. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 1-7.
  2020 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis on computer systems of work of real time. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 96-102. Цитиран в: Denev D., Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E. Program for managing an automated conveyor for packaged food products and 3D simulation of its work. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 1-7.
  2020 Lalev H., Tsankov Ts., Georgieva Ts. Application computer vision systems reverse engineering. Scientific Conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 37-41. Цитиран в: Dyankov P. Transport as an element in international distribution. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 85-92.
  2020 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis on computer systems of work of real time. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 96-102. Цитиран в: Dyankov P. Transport as an element in international distribution. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 85-92.
  2020 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 110-112. Цитиран в: Dyankov P. Transport as an element in international distribution. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 85-92.
  2020 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 83-85. Цитиран в: Dyankov P. Transport as an element in international distribution. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 85-92.
  2020 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis on computer systems of work of real time. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 96-102. Цитиран в: Yanev B., Konstantinova E., Lilov V. The use of drones in the field of environmental protection. Proceedings of the Eighth student scientific conference “Еcology and environment”, 2020, ISSN 2367-5209, pp. 74-82.
  2020 Узунов Р. Д., Цанков Ц. С. Програма за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-620-5, с. 330-334. Цитиран в: Yanev B., Konstantinova E., Lilov V. The use of drones in the field of environmental protection. Proceedings of the Eighth student scientific conference “Еcology and environment”, 2020, ISSN 2367-5209, pp. 74-82.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Tsankov, Ts. Thermal plasma treatment of municipal solid waste. Scientific Conference with international participation MATTEH 2018, Shumen, 2018, ISSN 1314-3921, pp. 217-221. Цитиран в: Yanev B., Konstantinova E., Lilov V. The use of drones in the field of environmental protection. Proceedings of the Eighth student scientific conference “Еcology and environment”, 2020, ISSN 2367-5209, pp. 74-82.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 64-69. Цитиран в: Yanev B., Konstantinova E., Lilov V. The use of drones in the field of environmental protection. Proceedings of the Eighth student scientific conference “Еcology and environment”, 2020, ISSN 2367-5209, pp. 74-82.
  2020 Диманова Д. В., Цанков Ц. С. Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен. Годишник на Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Технически науки, Т. VІ Е, Шумен, 2016, ISSN 1311-834X, с. 45-54. Цитиран в: Константинова E., Янкова-Йорданова Й. Полезен модел на ремарке за мотоблок в полза на малкото земеделско стопанство. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-4.
  2020 Цанков Ц., Тончева Й., Спасов С. Безотпадна технология за изработване на кош за малко ремарке. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 210-216. Цитиран в: Константинова E., Янкова-Йорданова Й. Полезен модел на ремарке за мотоблок в полза на малкото земеделско стопанство. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-4.
  2020 Цанков Ц., Александрова А., Спасова М. Полезен модел на ремарке за мотоблок. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 203-209. Цитиран в: Константинова E., Янкова-Йорданова Й. Полезен модел на ремарке за мотоблок в полза на малкото земеделско стопанство. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-4.
  2020 Dimanova D., Tsankov Ts. Statistical model of the intensity of the rainfall in Shumen region. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 98-105. Цитиран в: Константинова E. Технологии за пречистване на отпадни води в минни обекти. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-5.
  2020 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 110-112. Цитиран в: Константинова E. Технологии за пречистване на отпадни води в минни обекти. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-5.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Tsankov, Ts. Thermal plasma treatment of municipal solid waste. Scientific Conference with international participation MATTEH 2018, Shumen, 2018, ISSN 1314-3921, pp. 217-221. Цитиран в: Константинова E. Технологии за пречистване на отпадни води в минни обекти. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-5.
  2020 Цанков Ц., Тончева Й., Спасов С. Безотпадна технология за изработване на кош за малко ремарке. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 210-216. Цитиран в: Константинова E. Технологии за пречистване на отпадни води в минни обекти. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-5.
  2020 Lalev H., Tsankov Ts., Georgieva Ts. Application computer vision systems reverse engineering. Scientific Conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 37-41. Цитиран в: Dyankov P. Trends in the development of the metalworking industry. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 37-40.
  2020 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis on computer systems of work of real time. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 96-102. Цитиран в: Dyankov P. Trends in the development of the metalworking industry. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 37-40.
  2020 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 83-85. Цитиран в: Dyankov P. Trends in the development of the metalworking industry. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 37-40.
  2020 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 110-112. Цитиран в: Rahnev M. The theory of custom service as a tool in the design of transport systems. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 70, June 2020, ISSN 2367-5721, pp. 17-30.
  2020 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 83-85. Цитиран в: Rahnev M. The theory of custom service as a tool in the design of transport systems. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 70, June 2020, ISSN 2367-5721, pp. 17-30.
  2020 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 61-65. Цитиран в: Denev D., Konstantinova E. Development of a 5G model of communication in computer networks. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 71, July 2020, ISSN 2367-5721, pp. 1-10.
  2020 Bedzhev B. Y., Yordanov S. S., Tsankov Ts. S. A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function. International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Vol. 9, Riga, 2013, ISBN 978-9934-8409-0-6, pp. 166-169. Цитиран в: Denev D., Konstantinova E. Development of a 5G model of communication in computer networks. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 71, July 2020, ISSN 2367-5721, pp. 1-10.
  2020 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis on computer systems of work of real time. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 96-102. Цитиран в: Denev D., Konstantinova E. Development of a 5G model of communication in computer networks. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 71, July 2020, ISSN 2367-5721, pp. 1-10.
  2020 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 80-87. Цитиран в: Starodubtsev V. G., Tkachenko V. V., Bobrova E. A. Formation of ternary sequences with high structural secrecy in digital information transfer systems. Journal of Instrument Engineering, 2020, Vol. 63, № 5, ISSN 0021-3454, pp. 405-416, DOI 10.17586/0021-3454-2020-63-5-405-416.
  2020 Николов Н. Р., Цанков Ц. С. Хардуерна реализация на генератор на псевдослучайни последователности описван с полином от 1024 степен и програмно управление на обратните връзки. Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2010/2011, ISSN 1313-7433, с. 159-163. Цитиран в: (1) Vasilev D. Internet of things (IOT) design. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 63-67. (2) Vasilev D. The role of the architect in design the Internet of things (IOT). Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 68-72.
  2020 Bedzhev B., Nikolov N., Tsankov Ts. Training artificial immune system using “good” paths for synthesis of signals with optimal autocorrelation properties. Scientific Conference with international participation MATTEH 2018, Conference proceedings, Vol. 2, p. 2, Shumen, 2018, ISSN 1314-3921, pp. 3-11.. Цитиран в: (1) Vasilev D. Internet of things (IOT) design. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 63-67. (2) Vasilev D. The role of the architect in design the Internet of things (IOT). Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 68-72.
  2020 Iliev M. P., Nikolov N. R., Tsankov T. S. Hardware implementation of the shrinking-multiplexing generator of pseudo-random sequences. Journal ”Electrotechnica & Electronica”, Vol. 46, No 7-8/2011, ISSN 0861-4717, pp. 29-33. Цитиран в: (1) Vasilev D. Internet of things (IOT) design. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 63-67. (2) Vasilev D. The role of the architect in design the Internet of things (IOT). Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 68-72. (3) Atanasov V., Milev A. Prerequisites for technology implementation in the field of cybersecurity. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 125-129.
  2020 Станева Л. А., Цанков Ц. С. Компютърна лаборатория за синтез на сложни дискретно честотни сигнали. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Сборник научни трудове, т. 2, Шумен, 2012, ISSN 1314-3921, с. 87-92. Цитиран в: Vasilev D. The role of the architect in design the Internet of things (IOT). Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 68-72.
  2020 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 80-87. Цитиран в: Vasilev D. The role of the architect in design the Internet of things (IOT). Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 68-72.
  2020 Христов Х., Цанков Ц. Използване на системата e-Learning Shell в обучението по инженерните дисциплини. Научна конференция на Факултета по технически науки, Шумен, 2009-2010, ISSN 1311-834X, с. 63-69. Цитиран в: (1) Atanasov V., Nikolov L. XCPU simulator as a learning app. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 73-81. (2) Atanasov V. Conceptual and functional model of the web based learning application. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 82-88.
  2020 Николов Н. Р., Цанков Ц. С., Трифонов Т. С., Дъчева В. А. Изследване на съставен генератор на псевдослучайни последователности, използващи хаос атрактор на Лоренц. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, 2011/2012, ISBN 978-954-577-620-5, с. 117-121. Цитиран в: Denev D., Konstantinova E. Main issues in the protection of information in the system of national and corporate security. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 110-115.
  2020 Стаменова А. В., Диманова Д. В., Цанков Ц. С. Новите войни на XXI век. Научна конференция МАТТЕХ 2014, Шумен, 2014, ISSN 1314-3921, с. 369-371. Цитиран в: Denev D., Konstantinova E. Main issues in the protection of information in the system of national and corporate security. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 110-115.
  2020 Цанков Ц., Трифонов Т. Алгорифм для вычисления линейной сложности сигналов. International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Vol. 10, Liepaya, 2014, ISBN 978-9934-10-573-9, с. 105-108. Цитиран в: Denev D., Konstantinova E. Main issues in the protection of information in the system of national and corporate security. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 110-115.
  2020 Николов Н. Р., Беджев Б. Й., Цанков Ц. С. Приложение на изкуствените имунни системи при синтеза на сигнали с оптимални автокорелационни свойства. Научна конференция МАТТЕХ 2016, Сборник научни трудове, т. 2, Шумен, 2016, ISSN 1314-3921, с. 23-29. Цитиран в: Atanasov V., Milev A. Prerequisites for technology implementation in the field of cybersecurity. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 125-129.
  2020 Трифонов Т. С., Цанков Ц. С., Николов Н. Р., Велчев С. П. Хардуерна реализация на съставен генератор на псевдослучайна последователност, използващ неразложими полиноми в полета GF(2) и GF(5) и програмно управление на обратните връзки. Втора международна юбилейна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-8557-11-5, с. 87-90. Цитиран в: Atanasov V., Milev A. Prerequisites for technology implementation in the field of cybersecurity. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 125-129.
  2020 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 83-85. Цитиран в: Rahnev M. Methodology for determining the ecological efficiency of a combined transport logistics system. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 330-334.
  2020 Цанков Ц., Константинова E. Подход за използването на електромобили при далечни пътувания. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы“, Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-5. Цитиран в: Rahnev M. Methodology for determining the ecological efficiency of a combined transport logistics system. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 330-334.
  2020 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 110-112. Цитиран в: Rahnev M. Methodology for determining the ecological efficiency of a combined transport logistics system. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 330-334.
  2020 Lilov V., Borisov A., Tsankov Ts. Reducing exhaust emissions by increasing the power-to-volume ratio of the internal combustion engine. Proceedings of the Eighth student scientific conference “Еcology and environment”, 2020, ISSN 2367-5209, pp. 83-91. Цитиран в: Rahnev M. Methodology for determining the ecological efficiency of a combined transport logistics system. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 330-334.
  2020 Denev D. R., Tsankov Ts. S. Use in Internet of Protocols Transport Layer Security and its now-deprecated predecessor Secure Sockets Layer. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, Faculty of technical sciences, 2018, ISSN 1311-834X, pp. 94-101. Цитиран в: Nikolov L., Atanasov V. Techniques for password cracking in wireless networks. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 89-95.
  2020 Konstantinova E., Tsankov Ts. Analyzing security threats in smart homes technology. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 373-378. Цитиран в: Denev D. Z-wave communication for home automation. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 96-103.
  2020 Konstantinova E., Tsankov Ts. Capabilities for high-speed data transmission through the use of visible light. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 379-385. Цитиран в: Denev D. Z-wave communication for home automation. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 96-103.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E., Tsankov Ts. Forecasting logistics systems through models. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 105-109. Цитиран в: Ivanov S. Digitization rules. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 266-270.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 64-69. Цитиран в: Bogdanov A., Dimitrova Y. Method for the selection of a logistics provider by using expert assessment. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 319-324.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. The capabilities of modern automated logistics system. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 120-125. Цитиран в: Стоянов Св. Бележки към логистичното осигуряване на византийската армия при операциите по време на военния поход от 971 г. в България. Сборник доклади от научна конференция „Актуални проблеми на сигурността“, Национален военен университет „Васил Левски“, Том 3, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната“, Велико Търново, 2020, ISSN 2367-7465, с. 310-330.
  2020 Parashkevanova G., Tsankov Ts. Cybercrime as the main contemporary threat to large organizations. Scientific conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 276-280. Цитиран в: Nikolov L., Dimov R., Zlatinov B. Malware in Social Engineering. IV International scientific conference CONFSEC, December 2020, Borovets, Bulgaria, ISSN 2603-2945, pp. 119-123.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. The capabilities of modern automated logistics system. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 120-125. Цитиран в: 1) Rahnev M. Application of dynamic programming (optimization) for solving a problem in the multimodal transport logistics system. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 40-48. 2) Zhechev E. Main aspects in the development of railway transport in Bulgaria. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 66-71. 3) Popova N.-M. Aspects before the development of modern logistics structures. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 133-144. 4) Konstantinova E., Velikova M. Streamline manufacturing operations management structures. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 277-283.
  2020 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis on computer systems of work of real time. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 96-102. Цитиран в: 1) Denev D., Konstantinova E. FreeRTOS with ARM Cortex-R5 Xilinx UltraScale MPSoC architecture. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 76-82. 2) Denev D., Terziev H. Zigbee communication protocols and their use to manage smart devices. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 83-89. 3) Vasilev D. Automated monitoring and control system for photovoltaic hybrid power supply system for 10 kW server unit. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 294-298. 4) Vasilev D. Photovoltaic hybrid power supply system for 10 kW server unit. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 299-303. 5) Hadzhiivanov H. Human machine interface Siemens in industrial automation. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 329-337.
  2020 Tonchev T., Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. Comparative Analysis Between Hard Disk Drive and Solid-State Drive. Journal of Physics and Technology, Plovdiv university press “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, 2018, ISSN 2535-0536, pp. 41-45. Цитиран в: Denev D., Konstantinova E. FreeRTOS with ARM Cortex-R5 Xilinx UltraScale MPSoC architecture. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 76-82.
  2020 Konstantinova E., Tsankov Ts. Analyzing security threats in smart homes technology. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 373-378. Цитиран в: Denev D., Terziev H. Zigbee communication protocols and their use to manage smart devices. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 83-89.
  2020 Konstantinova E., Tsankov Ts. Capabilities for high-speed data transmission through the use of visible light. International Scientific Conference “Defense Technologies” DefTech 2020, Faculty of Artillery, Air Defense and Communication and Information Systems, Shumen, 2020, ISSN 2367-7902, pp. 379-385. Цитиран в: Denev D., Terziev H. Zigbee communication protocols and their use to manage smart devices. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 83-89.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E., Tsankov Ts. Forecasting logistics systems through models. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 105-109. Цитиран в: 1) Popova N.-M. Aspects before the development of modern logistics structures. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 133-144. 2) Konstantinova E., Velikova M. Streamline manufacturing operations management structures. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 277-283.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 64-69. Цитиран в: 1) Popova N.-M. Aspects before the development of modern logistics structures. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 133-144. 2) Konstantinova E., Velikova M. Streamline manufacturing operations management structures. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 277-283.
  2020 Dimanova D., Tsankov Ts. Statistical model of the intensity of the rainfall in Shumen region. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 98-105. Цитиран в: Duchev L. Crisis and disaster response system under the North Atlantic Treaty (NATO). Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 186-200.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. Opportunities for Remote Use a Powerful Computer. Journal of Physics and Technology, Plovdiv university press “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, 2019, ISSN 2535-0536, pp. 78-82. Цитиран в: 1) Vasilev D. Automated monitoring and control system for photovoltaic hybrid power supply system for 10 kW server unit. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 294-298. 2) Vasilev D. Photovoltaic hybrid power supply system for 10 kW server unit. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 299-303.
  2020 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 88-97. Цитиран в: Boeva I. Main indicators of industrial regulators. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 304-312.
  2020 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 80-87. Цитиран в: Boeva I. Main indicators of industrial regulators. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 304-312.
  2020 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 61-65. Цитиран в: 1) Denev D., Konstantinova E. FreeRTOS with ARM Cortex-R5 Xilinx UltraScale MPSoC architecture. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 76-82. 2) Denev D., Terziev H. Zigbee communication protocols and their use to manage smart devices. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 83-89. 3) Vasilev D. Automated monitoring and control system for photovoltaic hybrid power supply system for 10 kW server unit. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 294-298. 4) Vasilev D. Photovoltaic hybrid power supply system for 10 kW server unit. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 299-303. 5) Hadzhiivanov H. Human machine interface Siemens in industrial automation. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 329-337.
  2020 Диманова Д. В., Цанков Ц. С. Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен. Годишник на Шуменският университет Епископ Константин Преславски , Технически науки, Т. VІ Е, Шумен, 2016, ISSN 1311-834X, с. 45-54.
  2020 Диманова Д. В., Цанков Ц. С. Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен. Годишник на Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Технически науки, Т. VI Е, Шумен, 2016, ISSN 1311-834X, с. 45-54. Цитиран в: 1) Rahnev M. Multi-criteria evaluation of the efficiency of rail transport in the international transport corridor Orient/East-Mediterranean Sea through implementation of “SIMUS” method /I. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311- 834X, pp. 6-20. 2) Rahnev M. Multi-criteria evaluation of the efficiency of rail transport in the international transport corridor Orient/East-Mediterranean Sea through implementation of “SIMUS” method /II. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311- 834X, pp. 21-39. 3) Duchev L. Crisis and disaster response system under the North Atlantic Treaty (NATO). Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 186-200.
  2020 Цанков Ц., Константинова E. Подход за използването на електромобили при далечни пътувания. Сборник статии от V международна научно-практическа интернет конференция „Рекультивация виработанного пространства: проблеми и перспективи“, Кузбасский государственний технический университет имени Т. Ф. Горбачева, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7, с. 1-5. Цитиран в: 1) Rahnev M. Multi-criteria evaluation of the efficiency of rail transport in the international transport corridor Orient/East-Mediterranean Sea through implementation of “SIMUS” method /I. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311- 834X, pp. 6-20. 2) Rahnev M. Multi-criteria evaluation of the efficiency of rail transport in the international transport corridor Orient/East-Mediterranean Sea through implementation of “SIMUS” method /II. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311- 834X, pp. 21-39. 3) Zhechev E. Main aspects in the development of railway transport in Bulgaria. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 66-71.
  2020 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 83-85. Цитиран в: 1) Rahnev M. Multi-criteria evaluation of the efficiency of rail transport in the international transport corridor Orient/East-Mediterranean Sea through implementation of “SIMUS” method /I. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311- 834X, pp. 6-20. 2) Rahnev M. Multi-criteria evaluation of the efficiency of rail transport in the international transport corridor Orient/East-Mediterranean Sea through implementation of “SIMUS” method /II. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311- 834X, pp. 21-39. 3) Rahnev M. Application of dynamic programming (optimization) for solving a problem in the multimodal transport logistics system. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 40-48. 4) Zhechev E. Main aspects in the development of railway transport in Bulgaria. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 66-71.
  2020 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 110-112. Цитиран в: 1) Rahnev M. Multi-criteria evaluation of the efficiency of rail transport in the international transport corridor Orient/East-Mediterranean Sea through implementation of “SIMUS” method /I. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311- 834X, pp. 6-20. 2) Rahnev M. Multi-criteria evaluation of the efficiency of rail transport in the international transport corridor Orient/East-Mediterranean Sea through implementation of “SIMUS” method /II. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311- 834X, pp. 21-39. 3) Rahnev M. Application of dynamic programming (optimization) for solving a problem in the multimodal transport logistics system. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 40-48. 4) Zhechev E. Main aspects in the development of railway transport in Bulgaria. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 66-71.
  2020 Параскевов Х. И., Железов С. К., Цанков Ц. С., Станев С. С. Алгоритъм и програма за стеганографска защита на текстови документи. Международна научна конференция, посветена на 105-годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, с. 119-125. Цитиран в: Terziev H., Denev D. Analysis of the possibilities for discovery of information in the communication-information systems through the use of visual steganalysis. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 229-233.
  2020 Цанков Ц., Ненков Н. Възможностите на отдалечени клиенти в архитектурата клиент-сървър. Сборник статии от XII международна научна конференция „Инновации в технологиях и образовании“, филиал на КузГТУ в г. Белово, 2019, ISBN 978-5-00137-063-5, с. 341-346. Цитиран в: 1) Vasilev D. Automated monitoring and control system for photovoltaic hybrid power supply system for 10 kW server unit. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 294-298. 2) Vasilev D. Photovoltaic hybrid power supply system for 10 kW server unit. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 299-303.
  2020 Цанков Ц., Трифонов Т. Алгорифм для вычисления линейной сложности сигналов. International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Vol. 10, Liepaya, 2014, ISBN 978-9934-10-573-9, с. 105-108. Цитиран в: Boeva I. Main indicators of industrial regulators. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. X E, Faculty of technical sciences, 2020, ISSN 1311-834X, pp. 304-312.
  2019 Беджев Б. Й., Цанков Ц. С., Станева Л. А. Метод за приложение на сигнали с висока структурна сложност в радиолокационни системи. Научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2013. Място на цитиране: Методи и процедури при обработка на радиолокационна информация. Университетско издателство „Епископ К. Преславски“, Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-288-5. Автор: Огнян Фетфов.
  2019 Христов Х., Цанков Ц. Използване на системата e-Learning Shell в обучението по инженерните дисциплини. Научна конференция на Факултета по технически науки, Шумен, 2009, ISSN 1311-834X, с. 63-69.Цитиран в: Konstantinova E., Lilov V. Influence of digital technology on e-learning. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 512-518.
  2019 Цанков Ц. Разпространение на електронни книги. Сп. „Автоматика и информатика“, год. L, № 3, София, 2017, ISSN 0861-7562, с. 35-38. Цитиран в: Konstantinova E., Lilov V. Influence of digital technology on e-learning. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 512-518.
  2019 Цанков Ц. С., Диманова Д. В. Компютърна дидактична програма за код на Хеминг. Годишник на ШУ „Епископ К. Преславски“, Шумен, 2016, ISSN 1311-834X, с. 38-44. Цитиран в: Konstantinova E., Lilov V. Influence of digital technology on e-learning. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 512-518.
  2019 Парашкеванова Г. Р., Цанков Ц. С. CERT България. Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2017, ISBN 978-954-9681-82-6, с. 154-156. Цитиран в: Boyanov P., Savova Zh. Implementation of credential harvester attack method in the computer network and systems. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 427-434.
  2019 Parashkevanova G., Tsankov Ts. Cybercrime as the main contemporary threat to large organizations. Scientific conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 276-280. Цитиран в: Karadocheva M., Konstantinova E., Aleksandrova A. Social networks and digital security. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 500-504.
  2019 Parashkevanova G., Tsankov Ts. Cybercrime as the main contemporary threat to large organizations. Scientific conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 276-280. Цитиран в: Konstantinova E., Bradvarov A. Power of blockchain technology: Redefining and demolishing trust in digital economy. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 525-530.
  2019 Parashkevanova G., Tsankov Ts. Cybercrime as the main contemporary threat to large organizations. Scientific conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 276-280. Цитиран в: Boyanov P., Savova Zh. Implementation of credential harvester attack method in the computer network and systems. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 427-434.
  2019 Цанков Ц. С. Компютърна лаборатория за автоматизиран синтез на сигнали с висока структурна сложност. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шумен, 2012, ISSN 1314-3921, с. 92-99. Цитиран в: Konstantinova E., Bradvarov A. Power of blockchain technology: Redefining and demolishing trust in digital economy. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 525-530.
  2019 Лалев Х., Желев С., Цанков Ц. Анализ и мониторинг на честотните характеристики на RLC вериги. Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2009, ISSN 1314-1953, с. 140-147. Цитиран в: Arhangelov N., Lilov V. Analysis of magnetic particle inspection as a type of non-destructive testing method. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 505-511.
  2019 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. 3D лазерно сканиране. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 53-60. Цитиран в: Arhangelov N., Lilov V. Analysis of magnetic particle inspection as a type of non-destructive testing method. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 505-511.
  2019 Стаменова А. В., Диманова Д. В., Цанков Ц. С. Новите войни на XXI век. Научна конференция МАТТЕХ 2014, Шумен, 2014, ISSN 1314-3921, с. 369-371. Цитиран в: Karadocheva M., Konstantinova E., Aleksandrova A. Social networks and digital security. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 500-504.
  2019 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 217-221. Цитиран в: Arhangelov N., Lilov V. Analysis of magnetic particle inspection as a type of non-destructive testing method. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 505-511.
  2019 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. Opportunities for Remote Use a Powerful Computer. Journal of Physics and Technology, Plovdiv university press “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, 2019, ISSN 2535-0536, pp. 78-82. Цитиран в: Karadocheva M., Konstantinova E., Aleksandrova A. Social networks and digital security. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 500-504.
  2019 Denev D. R., Tsankov Ts. S. Use in Internet of Protocols Transport Layer Security and its now-deprecated predecessor Secure Sockets Layer. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X, pp. 94-101. Цитиран в: Boyanov P., Savova Zh. Implementation of credential harvester attack method in the computer network and systems. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 427-434.
  2019 Стаменова А. В., Диманова Д. В., Цанков Ц. С. Новите войни на XXI век. Научна конференция МАТТЕХ 2014, Шумен, 2014, ISSN 1314-3921, с. 369-371. Цитиран в: Konstantinova E., Bradvarov A. Power of blockchain technology: Redefining and demolishing trust in digital economy. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 525-530.
  2019 Лалев Х., Желев С., Цанков Ц. Анализ и мониторинг на честотните характеристики на RLC вериги. Научна сесия на факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2009, ISSN 1314-1953, с. 140-147. Място на цитиране: Dqnkov P., Kazakov S. Synthesis of solutions in transport testing in MATLAB software environment. 54-th International scientific conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, North Macedonia, 2019, ISSN 2603-3259, pp. 401-403.
  2019 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis of simulink modules. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 103-110. Място на цитиране: Dqnkov P., Kazakov S. Synthesis of solutions in transport testing in MATLAB software environment. 54-th International scientific conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, Ohrid, North Macedonia, 2019, ISSN 2603-3259, pp. 401-403.
  2019 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 61-65. Цитиран в: Yankova-Yordanova Y. Information logistics in support of the modern enterprise. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 70-76.
  2019 Lalev H., Tsankov Ts. Synthesis on computer systems of work of real time. Scientific Conference, dedicated to the 105th anniversary of the birth of the pioneers of computing John Atanasoff and John von Neumann, Shumen, 2008, ISBN 978-954-577-540-6, pp. 96-102. Цитиран в: 1. Dyankov P., Petrov P. Intelligent systems in car transport. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 36-44. 2. Yankova-Yordanova Y. Information logistics in support of the modern enterprise. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 70-76.
  2019 Узунов Р. Д., Цанков Ц. С. Програма за оценка на критичната инфраструктура на общинско ниво. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-620-5, с. 330-334. Цитиран в: Yankova-Yordanova Y. Information logistics in support of the modern enterprise. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 70-76.
  2019 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 83-85. Цитиран в: 1. Dyankov P., Petrov P. Intelligent systems in car transport. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 36-44. 2. Dyankov P. Modern requirements for education in frame for the intelligent productions. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 45-49.
  2019 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 217-221. Цитиран в: Dyankov P. Modern requirements for education in frame for the intelligent productions. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 45-49.
  2019 Tonchev T., Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. Comparative Analysis Between Hard Disk Drive and Solid-State Drive. Journal of Physics and Technology, Plovdiv university press “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, 2018, ISSN 2535-0536, pp. 41-45. Цитиран в: 1. Dyankov P. Modern requirements for education in frame for the intelligent productions. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 45-49. 2. Dyankov P., Petrov P. Intelligent systems in car transport. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 36-44.
  2019 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 110-112. Цитиран в: 1. Dyankov P., Petrov P. Intelligent systems in car transport. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 36-44. 2. Dyankov P. Modern requirements for education in frame for the intelligent productions. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 45-49.
  2019 Лалев Х. Л., Цанков Ц. С., Георгиева Ц. Л. Сканиране на 3D обекти с програмна среда Skanect. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, Шумен, 2016, ISSN 1314-3921, с. 30-36. Цитиран в: Gospodinova L., Dyankov P., Velikova M. Intelligent manufacturing systems in engineering. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 63, November 2019, ISSN 2367-5721, pp. 1-9.
  2019 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. 3D лазерно сканиране. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 53-60. Цитиран в: Gospodinova L., Dyankov P., Velikova M. Intelligent manufacturing systems in engineering. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 63, November 2019, ISSN 2367-5721, pp. 1-9.
  2019 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 61-65. Цитиран в: Gospodinova L., Dyankov P., Velikova M. Intelligent manufacturing systems in engineering. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 63, November 2019, ISSN 2367-5721, pp. 1-9.
  2019 Konstantinova E., Karadocheva M., Tsankov Ts. The invisible Internet and cyber security. International scientific conference 2019, “Vasil Levski” National military university, “Artillery, aircraft defense and CIS” faculty, Shumen, 2019, ISSN 2367-7902, pp. 519-524. Цитиран в: Gospodinova L., Dyankov P., Velikova M. Intelligent manufacturing systems in engineering. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 63, November 2019, ISSN 2367-5721, pp. 1-9.
  2019 Tsankov T., Trifonov T., Staneva L. A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289. Цитирано в: (1) Iliev M., Bedzhev B., Bedzheva M., Kanchev K. A Survey of Periodic Binary Nearly Perfect Signals with Lengths. 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, 2019, ISBN 978-1-7281-1412-5, pp. 153-158. (2) Iliev M., Bedzhev B., Bedzheva M., Kanchev K. An Algorithm for Synthesis of Mismatched Filters for Processing of Aperiodic Phase Manipulated Signals. 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, 2019, ISBN 978-1-7281-1412-5, pp. 159-163. (3) Петров Ю. Алгоритъм за определяне и анализ на точните и приближени амплитудно-честотни и фазочестотни характеристики на трептящи кръгове. Научна конференция TechCo, Ловеч, 2019, ISSN 2535-079X, с. 50-55. (4) Петров Ю. Един алгоритъм за определяне на практическата ширина на спектъра на непериодични сигнали. Научна конференция TechCo, Ловеч, 2019, ISSN 2535-079X, с. 56-61.
  2019 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 80-87.. Цитирано в: (1) Iliev M., Bedzhev B., Bedzheva M., Kanchev K. A Survey of Periodic Binary Nearly Perfect Signals with Lengths. 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, 2019, ISBN 978-1-7281-1412-5, pp. 153-158. (2) Iliev M., Bedzhev B., Bedzheva M., Kanchev K. An Algorithm for Synthesis of Mismatched Filters for Processing of Aperiodic Phase Manipulated Signals. 16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA), Varna, 2019, ISBN 978-1-7281-1412-5, pp. 159-163. (3) Петров Ю. Алгоритъм за определяне и анализ на точните и приближени амплитудно-честотни и фазочестотни характеристики на трептящи кръгове. Научна конференция TechCo, Ловеч, 2019, ISSN 2535-079X, с. 50-55. (4) Петров Ю. Един алгоритъм за определяне на практическата ширина на спектъра на непериодични сигнали. Научна конференция TechCo, Ловеч, 2019, ISSN 2535-079X, с. 56-61.
  2019 Христов Х., Цанков Ц. Използване на системата e-Learning Shell в обучението по инженерните дисциплини. Научна конференция на Факултета по технически науки, Шумен, 2009, ISSN 1311-834X, с. 63-69. Цитиран в: Yankova-Yordanova Y., Kodzheykova V. Expert approach for analyzing a logistics control system and quality management in the conditions of small and medium serial production. Journal scientific and applied research, vol. 15, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 37-46.
  2019 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 61-65. Цитиран в: Kodzheykova V., Yankova-Yordanova Y. Methodology for logistics system management in medium serial production. Journal scientific and applied research, vol. 16, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 32-41.
  2019 Лалев Х. Л., Цанков Ц. С., Георгиева Ц. Л. Сканиране на 3D обекти с програмна среда Skanect. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2016, Шумен, 2016, ISSN 1314-3921, с. 30-36. Цитиран в: Kodzheykova V., Yankova-Yordanova Y. Methodology for logistics system management in medium serial production. Journal scientific and applied research, vol. 16, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 32-41.
  2019 Parashkevanova G., Tsankov Ts. Cybercrime as the main contemporary threat to large organizations. Scientific conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 276-280. Цитиран в: Boyanov P. Implementation of the network vulnerability scanner Armitage for security weaknesses detection in the computer network and systems. Journal scientific and applied research, vol. 15, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 47-54.
  2019 Parashkevanova G., Tsankov Ts. Cybercrime as the main contemporary threat to large organizations. Scientific conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 276-280. Цитиран в: Boyanov P. Implementation of the web based platforms for collecting and footprinting IP information of hosts in the computer network and systems. Journal scientific and applied research, vol. 16, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 42-49.
  2019 Denev D. R., Tsankov Ts. S. Use in Internet of Protocols Transport Layer Security and its now-deprecated predecessor Secure Sockets Layer. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X, pp. 94-101. Цитиран в: Boyanov P. Implementation of the network vulnerability scanner Armitage for security weaknesses detection in the computer network and systems. Journal scientific and applied research, vol. 15, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 47-54.
  2019 Denev D. R., Tsankov Ts. S. Use in Internet of Protocols Transport Layer Security and its now-deprecated predecessor Secure Sockets Layer. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X, pp. 94-101. Цитиран в: Boyanov P. Implementation of the web based platforms for collecting and footprinting IP information of hosts in the computer network and systems. Journal scientific and applied research, vol. 16, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 42-49.
  2019 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. 3D лазерно сканиране. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 53-60. Цитиран в: Kodzheykova V., Yankova-Yordanova Y. Methodology for logistics system management in medium serial production. Journal scientific and applied research, vol. 16, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 32-41.
  2019 Цанков Ц., Тончева Й., Спасов С. Безотпадна технология за изработване на кош за малко ремарке. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 210-216. Цитиран в: Yankova-Yordanova Y., Kodzheykova V. Expert approach for analyzing a logistics control system and quality management in the conditions of small and medium serial production. Journal scientific and applied research, vol. 15, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 37-46.
  2019 Цанков Ц., Александрова А., Спасова М. Полезен модел на ремарке за мотоблок. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 203-209. Цитиран в: Yankova-Yordanova Y., Kodzheykova V. Expert approach for analyzing a logistics control system and quality management in the conditions of small and medium serial production. Journal scientific and applied research, vol. 15, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 37-46.
  2019 Parashkevanova G., Tsankov Ts. Cybercrime as the main contemporary threat to large organizations. Scientific conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 276-280. Цитиран в: Boyanov P. Implementation of TCP SYN flood cyber attack in the computer network and systems. Journal scientific and applied research, vol. 17, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 36-42.
  2019 Denev D. R., Tsankov Ts. S. Use in Internet of Protocols Transport Layer Security and its now-deprecated predecessor Secure Sockets Layer. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X, pp. 94-101. Цитиран в: Boyanov P. Implementation of TCP SYN flood cyber attack in the computer network and systems. Journal scientific and applied research, vol. 17, 2019, ISSN 1314-6289, pp. 36-42.
  2019 Parashkevanova G., Tsankov Ts. Cybercrime as the main contemporary threat to large organizations. Scientific conference MATTEH 2016, Shumen, 2016, ISSN 1314-3921, pp. 276-280. Цитиран в: Boyanov P. Implementation of protection mechanisms of information resources in the local area networks. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. IX E, Faculty of technical sciences, 2019, ISSN 1311-834X, pp. 115-121.
  2019 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 88-97. Цитиран в: Iliev M., Bedzheva M., Kanchev K., Bedzhev B. A Survey of Periodic Binary Nearly Perfect Signals with Lengths. 29-th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, Ruse, ISBN: 978-1-7281-3222-8, https://doi.org/10.1109/EAEEIE46886.2019.9000452.
  2019 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 80-87. Цитиран в: Iliev M., Bedzheva M., Kanchev K., Bedzhev B. A Survey of Periodic Binary Nearly Perfect Signals with Lengths. 29-th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019, Ruse, ISBN: 978-1-7281-3222-8, https://doi.org/10.1109/EAEEIE46886.2019.9000452.
  2019 Лалев Х., Цанков Ц., Николов И. 3D лазерно сканиране. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921, с. 53-60. Цитиран в: Konstantinova E., Karadocheva M. Risks and benefits of using nanomaterials in food packaging. Scientific works of University of Food Technologies – Plovdiv, Vol. 66, Issue 1, 2019, ISSN 2535-1311, pp. 113-119.
  2019 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, гр. Шумен, 2018, ISSN 1314-3921, с. 217-221. Цитиран в: Konstantinova E., Karadocheva M. Risks and benefits of using nanomaterials in food packaging. Scientific works of University of Food Technologies – Plovdiv, Vol. 66, Issue 1, 2019, ISSN 2535-1311, pp. 113-119.
  2019 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 80-87. Цитиран в: Starodubtsev V. G., Salukhov V. I. Formation of Quinary Gordon-Mills-Welch Sequences for Discrete Information Transmission Systems. SPIIRAS Proceedings, Vol. 18, № 4, 2019, ISSN 2078-9181, pp. 912-948, https://doi.org/10.15622/sp.2019.18.4.912-948.
  2019 Tsankov Ts., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 80-87. Цитирано в: (1) Стародубцев В.Г. Формирование предпочтительных пар ГМВ-последовательностей с периодом N=511 для систем передачи цифровой информации. Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение», 2021, Т. 64, № 1, ISSN 0021-3454, с. 32-39, DOI 10.17586/0021-3454-2021-64-1-32-39. (2) Стародубцев В.Г., Осадчая Я.В. Предпочтительные пары ГМВ-последовательностей для систем передачи цифровой информации. Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведений. Приборостроение», 2019, Т. 62, № 7, ISSN 0021-3454, с. 610-620, DOI 10.17586/0021-3454-2019-62-7-610-620. (3) Стародубцев В.Г., Ткаченко В.В., Малышева Е.А. Формирование троичных ГМВ-последовательностей с периодом N=728 в системах передачи измерительной информации. Журнал «Известия Тульского государственного университета. Технические науки», 2019, № 6, ISSN 2071-6168, с. 192-203.
  2018 Лалев Х. Л., Цанков Ц. С. Синтез на компютърни системи за работа в реално време. Международна научна конференция, посветена на 105-годишнината от рождението на Джон Атанасов и Джон фон Нойман, Шумен, 2008, ISBN 978-954-577-540-6. Цитирано в: 1) Ismail T., Lilov V., Denev D. Software Synthesizers. Journal of physics and technology, Plovdiv university press “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, 2018, ISSN 2535-0536.
  2018 Лалев Х. Л., Цанков Ц. С. IP управление на технологични обекти. Научна конференция МАТТЕХ 2010, Шумен, 2010, ISSN 1314-3921. Цитирано в: 1) Денев Д., Лилов В., Карадочева М. 3D визуализация на програми за програмируеми логически контролери чрез софтуерни приставки. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", ISSN 1314-3921.
  2018 Iliev M. P., Nikolov N. R., Tsankov T. S. Hardware implementation of the shrinking-multiplexing generator of pseudo-random sequences. Journal "Electrotechnica & Electronica", Vol. 46, No 7-8/2011, ISSN 0861-4717. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.
  2018 Трифонов Т. С., Цанков Ц. С., Николов Н. Р., Велчев С. П. Хардуерна реализация на съставен генератор на псевдослучайна последователност използващ неразложими полиноми в полета GF(2) и GF(5) и програмно управление на обратните връзки. Втора международна юбилейна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-8557-11-5. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.
  2018 Николов Н. Р., Цанков Ц. С., Трифонов Т. С., Дъчева В. А. Сумиращ генератор с 2 бита памет, управляван от хаос атрактор на Лоренц. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-620-5. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.
  2018 Николов Н. Р., Цанков Ц. С., Трифонов Т. С., Дъчева В. А. Изследване на съставен генератор на псевдослучайни последователности, използващи хаос атрактор на Лоренц. Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011“, Шумен, 2011, ISBN 978-954-577-620-5. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.
  2018 Цанков Ц. С. Компютърна лаборатория за автоматизиран синтез на сигнали с висока структурна сложност. Научна конференция МАТТЕХ 2012, Шумен, 2012, ISSN 1314-3921. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.
  2018 Цанков Ц. С. Администриране на мрежи. Платформа за електронно обучение на ШУ „Епископ К. Преславски“ http://cdo.shu.bg/. Шумен, 2013, ISBN 978-954-577-793-6. Цитирано в: 1) Иванов И., Лилов В., Денев Д. Отчитане на трафик и способности за оптимизиране на локални мрежи. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Шумен, 2018, ISSN 1314-3921. 2) Ribarski P. PROFINET – digital transformation for industrial automation. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.
  2018 Tsankov T., Trifonov T., Staneva L. A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X. 2) Iliev M., Bedzhev B., Tsvetkova I., Yanakiev P. An algorithm for synthesis of generalized gordon-mils-welch signals. Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, Barcelona, Spain, 2018, ISBN 978-1-4503-6580-2.
  2018 Tsankov T., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X. 2) Iliev M., Bedzhev B., Tsvetkova I., Yanakiev P. An algorithm for synthesis of generalized gordon-mils-welch signals. Proceedings of the Seventh International Conference on Telecommunications and Remote Sensing, Barcelona, Spain, 2018, ISBN 978-1-4503-6580-2.
  2018 Цанков Ц., Трифонов Т. Алгорифм для вычисления линейной сложности сигналов. International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Vol. 10, Liepaya, 2014, ISBN 978-9934-10-573-9. Цитирано в: 1) Bedzhev B. Present approaches to the development of radars for unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol. VIII E, 2018, ISSN 1311-834X.
  2018 Парашкеванова Г. Р., Цанков Ц. С. CERT България. Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2017, ISBN 978-954-9681-82-6. Цитирано в: 1) Николов Л., Фетфов О., Борисова А. Съображения за сигурност при писането на кодове с JavaScript. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Шумен, 2018, ISSN 1314-3921.
  2018 Парашкеванова Г. Р., Цанков Ц. С. CERT България. Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2017. Място на цитиране: Съображения за сигурност при писането на кодове с JavaScript. Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018", Шумен, 2018, ISSN 1314-3921. Автори: Линко Николов, Огнян Фетфов, Ангела Борисова.
  2017 Лалев Х. Л., Цанков Ц. С. Синтез на компютърни системи за работа в реално време. Международна научна конференция, посветена на 105-тата годишнина на Дж. Атанасов и Дж. фон Нойман, Шумен, 2008. Място на цитиране: Цифрова аудио работна станция FL Studio за аудио обработка, Международна научна конференция на НВУ „Васил Левски“ - "Defense technology forum 2017". Автори: Даниел Р. Денев, Таркан С. Исмаил, Тончо Н. Тончев.
  2017 Цанков, Ц. С. Администриране на мрежи. Център за дистанционно обучение на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2013. Място на цитиране: Видеонаблюдение от ново поколение с Intelligent video management system, Международна научна конференция на НВУ „Васил Левски“ - "Defense technology forum 2017". Автори: Геновева Р. Парашкеванова, Васил П. Василев, Виктор В. Лилов.
  2017 Лалев Х. Л., Цанков Ц. С. Синтез на компютърни системи за работа в реално време. Международна научна конференция, посветена на 105-тата годишнина на Дж. Атанасов и Дж. фон Нойман, Шумен, 2008. Място на цитиране: Софтуерни синтезатори. VI Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2017. Автори: Таркан С. Исмаил, Виктор В. Лилов, Даниел Р. Денев.
  2017 Tsankov T., Trifonov T., Staneva L. A survey of phase manipulated signals with high structural complexity and small loses after processing with mismatched filters. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 88-97. Място на цитиране: Беджев Б., Николов И., Янакиев П. Анализ на приложимостта на теоретико – числовите спектрални методи в интелигентните системи за наблюдение и контрол. Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2017, ISBN 978-954-9681-82-6, с. 116-123.
  2017 Tsankov T., Trifonov T., Staneva L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 80-87. Място на цитиране: Беджев Б., Николов И., Янакиев П. Анализ на приложимостта на теоретико – числовите спектрални методи в интелигентните системи за наблюдение и контрол. Международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2017, ISBN 978-954-9681-82-6, с. 116-123.
  2017 Диманова Д. В., Цанков Ц. С. Анализ състоянието на критичната инфраструктура за район Шумен. Годишник на Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“, Технически науки, Т. VІ Е, Шумен, 2016, ISSN 1311-834X, с. 45-54. Цитирано в: Стоянов С., Георгиева М. Осигуреност на мемориалните музеи в град Шумен. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, НВУ „Васил Левски“, Том 1, Велико Търново, 2017, ISSN 1314-1937, с. 51-63.
  2016 Dimanova D., Tsankov Ts. Statistical model of the intensity of the rainfall in Shumen region. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, ISSN 1314-6289, pp. 98-105. Цитирано в: Hristov H., Andreev A. Aspects of security system in case of disasters - floods. International scientific conference 2016, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2016, ISSN 2367-7902, pp. 91-97.
  2015 Цанков Ц., Алгоритми за синтез на периодични шумоподобни фазово манипулирани сигнали с висока структурна сложност, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор“, Шумен, 2014. Място на цитиране: Алгоритми за синтез на сложни радиолокационни сигнали, повишаващи точността и разделителната способност на радарите, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор“, Шумен, 2015. Автор: Живко Живков.
  2014 Tsankov, T., Trifonov, T., and Staneva, L. An algorithm for synthesis of phase manipulated signals with high structural complexity. Journal Scientific & Applied Research, Vol. 4, 2013, pp. 80-87. Място на цитиране: A short survey of p-ary Pseudo-Random Sequences, Journal Science Education Innovation, Vol. 2., 2014. Автор: Zhaneta Tasheva.
  2014 Tsankov, T., Trifonov, T., and Staneva, L. A Survey of Phase Manipulated Signals with High Structural Complexity and Small Loses after Processing with Mismatched Filters. Journal Scientific & Applied Research, 4, 2013, 88-97. Място на цитиране: Randomness testing of sequences produced by p-ary generalized Self-Shrinking Generator using approximate entropy, Journal Scientific and Applied Research, Vol. 5, 2014. Автори: Zhaneta Tasheva, Antoniya Tasheva.
  2014 Цанков Ц., Хардуерна реализация на съставен генератор на псевдослучайна последователност използващ неразложими полиноми в полета GF(2) и GF(5) и програмно управление на обратните връзки. Международна научна конференция „50 години от полета на Юрий Гагарин“, Шумен, 2011 (в съавт. с Николов Н. Р., Трифонов Т. С., Велчев С. П.). Място на цитиране: Алгоритми за синтез и обработка на семейства от сложни сигнали с оптимални корелационни свойства, Дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен „доктор“, Бургас, 2014. Автор: Лилия Станева.
  2014 Bedzhev B. Y., Yordanov S. S.,Tsankov T. S. A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function, The International Conference on Bionics and Prosthetic, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Riga, 2013. Място на цитиране: Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за потискане на страничните листа на автокорелационната функция", Научни трудове на Русенския университет - 2014, том 53, серия 3.2.
  2014 Беджев Б. Й., Цанков Ц. С., Станева Л. А. Свиващ генератор на псевдослучайни последователности, формирани чрез нелинейни функции. Научна конференция „Защитата на личните данни в контекста на информационната сигурност“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен, 2013, ISBN 978-954-9681-49-9, с. 141-149. Място на цитиране: Великова Д. Автоматизирана компютърна програма за синтез на периодични фазово манипулирани сигнали чрез модифициране на последователности на Gordon-Mills-Welch. Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, 2014, ISBN 1311- 3321, с. 75-79.
  2014 Bedzhev B. Y., Yordanov S. S., Tsankov T. S. A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function. International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Vol. 9, Riga, 2013, ISBN 978-9934-8409-0-6, pp. 166-169. Място на цитиране: Великова Д., Живков Ж. Автоматизирана компютърна програма за синтез на периодични фазово манипулирани сигнали чрез модифициране на последователности с максимална дължина при р=3 и р=5. Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, 2014, ISBN 1311- 3321, с. 21-25.
  2014 Bedzhev B. Y., Yordanov S. S., Tsankov T. S. A Method for Synthesis of Signals Possessing Almost Ideal Periodic Autocorrelation Function. International Conference on Bionics and Prosthetics, Biomechanics and Mechanics, Mechatronics and Robotics, Vol. 9, Riga, 2013, ISBN 978-9934-8409-0-6. Място на цитиране: Великова Д., Мутков В. Алгоритъм за синтез на двойки "периодичен фазово манипулиран сигнал - филтър за потискане на страничните листа на автокорелационната функция". Научни трудове на Русенския университет, том 53, серия 3.2, 2014, ISBN 1311- 3321.