Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Христо Атанасов Христов
  Проф. д-р инж. Христо Атанасов Христов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

  Кабинет: Корпус 3, стая 412

  Телефон: 054 830495 вътр. 220 К3

  Email: h.a.hristov@shu.bg

  Приемно време: всеки вторник и четвъртък от 09:00 - 17:00


  Аспекти на общатаполитика за сигурност и отбрана на ЕС
  The purpose of this report is to study the role of EU in the area of security and defence created to contribute to the vitality of ever-shaping and restored global world.

  Подходи за създаване на система на фирмена сигурност
  Докладът изследва, подходите за създаване на система за управление на фирмената сигурност.