Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р инж. Събин Иванов Иванов
  Проф. д-р инж. Събин Иванов Иванов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 425

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 К3

  Email: s.ivanov@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: вторник и четвъртък 08.00 ч. - 12.00 ч.; 13.00 ч. - 17.00 ч.


  2017 2017г. - Иванов С. дисертационен труд - "Картографиране и анализ на културно - историческото наследство на област Шумен".
  2020 Кастрева П., Иванов С., Стоянов Б. Съвременни технологии в картографията. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. Шумен 2020. ISBN 978-619-201-359-2. стр. 378.
  2018 Иванов С. Съвременни аспекти на математическата картография. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. Шумен 2018 г. ISBN 978-619-201-253-3. стр. 182.
  2021 Ivanov S. „Spatial data models“. Journal scientific and applied research. Volume 20. Шумен 2021. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“. ISSN: 1314-6289. Стр. 40 - 46.
  2021 Ivanov S. „Modelling of geographical reality“. Journal scientific and applied research. Volume 20. Шумен 2021. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“. ISSN: 1314-6289. Стр. 33 - 39.
  2021 Ivanov S. „Principles of GNSS“. Journal scientific and applied research. Volume 20. Шумен 2021. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“. ISSN: 1314-6289. Стр. 27 - 32.
  2019 Иванов С., Видев К., Кастрева П. 2017 г. „Картографски знаци за карти на културно-историческото наследство“. Journal of the Bulgarian Geographical Society. Volume 40. 2019 г. ISBN 0375-5924. стр. 54 – 58.
  2018 Ivanov, S. „Determination of visibility between card points“. Journal scientific and applied research. Volume 13. Шумен 2018. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“. ISSN: 1314-6289. стр. 36 -40.
  2018 Ivanov, S. „Determining the scale of a topographic map“. Journal scientific and applied research. Volume 13. Шумен 2018. Университетско издателство „Еп. К. Преславски“. ISSN: 1314-6289. стр. 41 - 45.
  2018 Ivanov S., Videv K., Kastreva P. „Technology for documenting and preserving cultural and historical sites in the Shumen region“. 7th International Conference on Cartography and GIS, 18 - 23 June 2018. Sozopol, Bulgaria. ISSN: 1314-0604. p. 896-903. (Web of Science. https://iccgis2018.cartography-gis.com/7ICCGIS_Proceedings/7_ICCGIS_2018%20(99).pdf)
  2018 Иванов С., Видев К., Кастрева П. „Картографско документиране на обектите на културно-историческото наследство по примера на област Шумен“. сп. Геодезия, картография, земеустройство. Кн. 5 - 6/2018. ISSN 0324-1610. стр. 28 - 31.
  2018 Ivanov, S. „Methods for determining plane rectangular coordinates of topographic map points“. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен 2018. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. ISSN: 1311-834X. стр. 134 - 137.
  2018 Ivanov, S. „Methodology for determining the direction to a point“. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен 2018. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. ISSN: 1311-834X. стр. 143 - 146.
  2018 Ivanov, S. „Methods for determining areas on topographic maps“. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Шумен 2018. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. ISSN: 1311-834X. стр. 138 - 142.
  2016 Кюркчиева Д., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П. „Менхирите около с.Царев брод, Шуменска област“. сп. „Наука“. кн. 1/2016. ISSN: 0861-3362. стр. 52 - 55.
  2015 Кастрева П., Дреновски И., Безинска Г., Иванов С. „Създаване на специализирана карта на културното наследство - приоритетни цели и задачи“. сп. Геодезия, картография и земеустройство. бр.5 - 6/2015. ISSN: 0324-1610. стр. 21 - 24.
  2020 Иванов С. ”Картографски приложения от дистанционни методи”. МАТТЕХ 2020 - сборник научни трудове. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”. Шумен 2020. ISSN 1314-3921. стр. 262-265.
  2020 Иванов С. ”Правила при дигитализиране”. МАТТЕХ 2020 - сборник научни трудове. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”. Шумен 2020. ISSN 1314-3921. стр. 266-270.
  2019 Ivanov S. ”Regulatory-rule of law basis to solve the problems of preservation of cultural heritage”. Annual of Konstantin Preslavsky university of Shumen. Volume IX E. Shumen 2019. ISSN 1311-834X. p. 134-137.
  2019 Ivanov S., Davidov K. ”Spatial planning as a tool for the conservation and management of cultural heritage”. Annual of Konstantin Preslavski university of Shumen. Volume IX E. Shumen 2019. ISSN 1311-834X. p. 138-141.
  2019 Ivanov S. ”2D and 3D computer modeling”. Annual of Konstantin Preslavski university of Shumen. Volume IX E. Shumen 2019. ISSN 1311-834X. p. 142-147.
  2018 Стойков Е., Иванов С., Михайлова М., Стоянова Р. ”Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията”. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен 2018. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISSN:1314-3921. стр. 92 - 97.
  2018 Иванов С. ”Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли”. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен 2018. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISSN: 1314-3921. стр. 126 - 129.
  2018 Иванов С. ”Методи за определяне ъгъла на наклона”. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен 2018. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISSN: 1314-3921. стр. 130 - 133.
  2018 Иванов С. ”Определяне на точката на стоене по топографска карта”. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен 2018. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISSN: 1314-3921. стр. 134 - 140.
  2018 Иванов С. ”Разграфка и номенклатура на топографските карти”. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен 2018. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISSN: 1314-3921. стр. 141 - 146.
  2016 Иванов С., Кастрева П., Безинска К. ”Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство”. МАТТЕХ 2016: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен 2016. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISSN : 1314-3921. стр. 165 - 168.
  2016 Иванов С. ”Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли”. МАТТЕХ 2016: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен 2016. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISSN:1314-3921. стр. 169 - 173.
  2016 Кюркчиева Д., Владев Д., Стоянов Б., Стоянов Е., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Архангелова Н. ”Изследване на Южния дял на платото Белинташ”. Пета международна конференция ”Географски науки и образование”. 4-5 ноември 2016 г. Шумен. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISBN:978-619-201-172-7. стр. 74 - 81.
  2016 Кюркчиева Д., Владев Д., Стоянов Б., Стоянов Е., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Архангелова Н. ”Изследване на Средния дял на платото Белинташ”. Пета международна конференция ”Географски науки и образование”. 4-5 ноември 2016 г. Шумен. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISBN:978-619-201-172-7. стр. 178 - 183.
  2016 Кюркчиева Д., Владев Д., Стоянов Б., Стоянов Е., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Архангелова Н. ”Изследване на Северния дял на платото Белинташ”. Пета международна конференция ”Географски науки и образование”. 4-5 ноември 2016 г. Шумен. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISBN:978-619-201-172-7. стр. 184 - 190.
  2016 Кюркчиева Д., Владев Д., Стоянов Б., Стоянов Е., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Архангелова Н. ”Невидимото лице на Инкая”. Пета международна конференция ”Географски науки и образование”. 4-5 ноември 2016 г. Шумен. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISBN:978-619-201-172-7. стр. 191 - 198.
  2015 Василева Д., Кюркчиева Д., Владев Д., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П. ”Култов комплекс Ковил”. Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен 2015. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-066-9. стр. 178 - 198.
  2015 Василева Д., Кюркчиева Д., Владев Д., Михайлов Пл., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П. ”Харман кая - светилище и природен феномен”. Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен 2015. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-066-9. стр. 199 - 214.
  2015 Кюркчиева Д., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П., Владев Д., Иванова И. ”Изследване на мегалитния комплекс Бегликташ”. Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен 2015. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-066-9. стр. 137 - 163.
  2015 Кюркчиева Д., Михайлов Пл., Борисов Б., Стойков Е., Иванов С., Христов Хр., Кюркчиев П. ”Изследване на менхирите около с.Златна нива, Шуменска област”. Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити“. Шумен 2015. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-066-9. стр. 107 - 121.
  2015 Кюркчиева Д., Стойков Е., Иванов С., Борисов Б., Христов Хр., Кюркчиев П. ”Мишкова нива - градеж от монолити”. Национална научна конференция ”Интердисциплинарно изследване на мегалити”. Шумен 2015. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-066-9. стр. 164 - 177.
  2014 Иванов С. ”Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005”. МАТТЕХ 2014: Сборник научни трудове. Том 2. Шумен 2014. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. ISSN:1314-3921. стр. 197 - 203.
  2021 Иванов С. „Математическа картография I част“. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен 2021. ISBN 978-619-201-508-4. Стр. 120.
  2021 Иванов С. „Математическа картография II част“. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен 2021. ISBN 978-619-201-509-1. Стр. 114.
  2021 Иванов С. ”Ръководство за упражнения по геодезия II част”. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”. Шумен 2021 г. ISBN 978-619-201-462-9. стр. 79.
  2021 Иванов С. ”Ръководство за картографиране на културно-исторически обекти”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен 2021. ISBN 978-619-201-506-0. Стр. 76.
  2021 Иванов С. ”Ръководство за упражнения по геодезия I част”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен 2021. ISBN 978-619-201-507-7. Стр. 78.
  2018 Иванов С. ”Ръководство за работа с топографска карта”. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”. Шумен 2018 г. ISBN 978-619-201-239-7. стр. 89.
  2021 Рецензия на учебник: Цанков Ц. ”Приложение на информационните технологии”. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”. Шумен 2021. ISBN 978-619-201-469-8. стр. 137-138.
  2021 Рецензия на учебник: Цанков Ц. ”Администриране на локални компютърни мрежи”. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”. Шумен 2021. ISBN 978-619-201-472-8. стр. 230-231.
  2020 Рецензия на монография: Андреев А. ”Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия - част II”. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”. Шумен 2020. ISBN 978-619-201-393-6. стр. 332 - 333.
  2020 Рецензия на монография: Андреев А. ”Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия - част I”. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”. Шумен 2020. ISBN 978-619-201-367-7. стр. 190 - 191.
  2019 Рецензия на монография: Кастрева П. ”Тематична картография - нови тенденции и технологии”. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”. Шумен 2019. ISBN 978-619-201-351-6. стр. 318 - 321.
  2020 Иванов С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”. ISSN 1314-3921. стр. 130-133. Цитирано от: Кирилова К. Основни концепции за спътникова гравиметрия - спътникова гравитационна градиометрия и спътниково проследяване. Монография. ISBN 978-619-201-415-5, стр. 93.
  2020 Иванов С. Съвременни аспекти на математическата картография. 2018г. ISBN 978-619-201-253-3. стр. 182. Цитирано от: Янчев К. Геодезични дейности за следене и изучаване на съвременните движения на земната кора. Монография. 2020 г. ISBN 978-619-201-414-8. стр. 31.
  2020 Иванов С., ”Методи за определяне ъгъла на наклона”, МАТТЕХ 2018г., Том 2, Част 2, стр. 130-133, ISSN 1314-3921. Цитирано от: Янчев К., ”Геодезични дейности за следене и изучаване на съвременните движения на земната кора”, монография, 2020 г., стр. 47, ISBN 978-619-201-414-8.
  2020 Иванов С., ”Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли”, МАТТЕХ 2018г., Том 2, Част 2, стр. 126-129, ISSN 1314-3921. Цитирано от: Янчев К., ”Геодезични дейности за следене и изучаване на съвременните движения на земната кора”, монография, 2020 г., стр. 78, ISBN 978-619-201-414-8.
  2020 Иванов С. Съвременни аспекти на математическата картография. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, ISBN 978-619-201-253-3, стр. 182. Цитирано от: Андреев А. Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия Част I. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISBN 978-619-201-367-7, стр. 186.
  2020 Иванов С. Ръководство за работа с топографска карта. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, ISBN 978-619-201-239-7, стр. 89. Цитирано от: Андреев А. Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия Част I. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISBN 978-619-201-367-7, стр. 186.
  2020 Иванов С. Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли. МАТТЕХ 2018 - сборник научни трудове, Том 2, Част 2, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 126-129. Цитирано от: Андреев А. Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия Част I. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISBN 978-619-201-367-7, стр. 186.
  2020 Иванов С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018 - сборник научни трудове, Том 2, Част 2, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Андреев А. Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия Част I. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISBN 978-619-201-367-7, стр. 186.
  2020 Иванов С. Съвременни аспекти на математическата картография. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, ISBN 978-619-201-253-3, стр. 182. Цитирано от: Андреев А. Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия Част II. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISBN 978-619-201-393-6, стр. 330.
  2020 Иванов С. Ръководство за работа с топографска карта. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, ISBN 978-619-201-239-7, стр. 89. Цитирано от: Андреев А. Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия Част II. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISBN 978-619-201-393-6, стр. 330.
  2020 Иванов С. Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли. МАТТЕХ 2018 - сборник научни трудове, Том 2, Част 2, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 126-129. Цитирано от: Андреев А. Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия Част II. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISBN 978-619-201-393-6, стр. 330.
  2020 Иванов С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018 - сборник научни трудове, Том 2, Част 2, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Андреев А. Инженерни, природонаучни и други направления на приложната геодезия Част II. Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2020, ISBN 978-619-201-393-6, стр. 330.
  2020 Стойков Е., Иванов С., Михайлова М., Стоянова Р. Използване на безпилотни летателни апарати в областта на геодезията. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2. Шумен 2018, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, ISSN 1314-3921, стр. 92 - 97. Цитирано от: Янчев К., Кирилова К. Оценка на възможността за практическо използване на безпилотна летателна система при триизмерно моделиране на теренна повърхнина. МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 247-254.
  2020 Ivanov S. ”Determination of visibility between card points”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO, USA. Volume 13, 2018, ISSN 1314-6289, стр. 36-40. Цитирано от: Стойков Е. Морски карти - история и бъдеще. МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 271-275.
  2020 Иванов С. Определяне на точката на стоене по топографска карта. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 134-140. Цитирано от: Стойков Е. Морски карти - история и бъдеще. МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 271-275.
  2020 Иванов С. Определяне на точката на стоене по топографска карта. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 134-140. Цитирано от: Стойков Е. Основни принципи на хидрографските изследвания. МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 276-282.
  2020 Ivanov S. ”Determination of visibility between card points”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO, USA. Volume 13, 2018, ISSN 1314-6289, стр. 36-40. Цитирано от: Стойков Е. Основни принципи на хидрографските изследвания. МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2020, ISSN 1314-3921, стр. 276-282.
  2019 Иванов С. ”Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка, чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли”, Маттех 2016, ISSN 1314-3921, стр. 169-173. Цитирано от: Стойков Е., ”Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания”, монография, стр. 71, ISBN 978-619-201-334-9.
  2019 Иванов С. ”Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005”, Маттех 2014, ISSN 1314-3921, стр. 197-203. Цитирано от: Стойков Е., ”Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания”, монография, стр. 62, ISBN 978-619-201-334-9.
  2019 Иванов С. ”Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли”, Маттех 2018, ISSN 1314-3921, стр. 126-129. Цитирано от: Стойков Е., ”Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания”, монография, стр. 152, ISBN 978-619-201-334-9.
  2019 Иванов С. ”Методи за определяне ъгъла на наклона”, Маттех 2018, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Стойков Е., ”Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания”, монография, стр. 112, ISBN 978-619-201-334-9.
  2019 Иванов С. ”Съвременни аспекти на математическата картография”, Монография 2018, ISBN 978-619-201-253-3. Цитирано от: Стойков Е., ”Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания”, монография, стр. 143, ISBN 978-619-201-334-9.
  2019 Ivanov S. ”Determination of visibility between card points”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO, USA. Volume 13, 2018, ISSN 1314-6289, стр. 36-40. Цитирано от: Стойков Е., ”Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания”, монография, стр. 156, ISBN 978-619-201-334-9.
  2019 Ivanov S. ”Determining the scale of a topographic map”, Journal scientific and applied research, лицензиран в EBSCO, USA. Volume 13, 2018, ISSN 1314-6289, стр. 41-45. Цитирано от: Стойков Е., ”Технически средства и системи при извършване на хидрографски измервания”, монография, стр. 32, ISBN 978-619-201-334-9.
  2019 Иванов С., ”Ръководство за работа с топографска карта”, 2018, ISBN 978-619-201-239-7. Цитирано от: Кастрева П., ”Тематична картография - нови тенденции и технологии”, монография, 2019, стр. 115, ISBN 978-619-201-351-6
  2019 Иванов С., ”Съвременни аспекти на математическата картография”, 2018, ISBN 978-619-201-253-3. Цитирано от: Кастрева П., ”Тематична картография - нови тенденции и технологии”, монография, 2019, стр. 248, ISBN 978-619-201-351-6
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Yanchev K. Methods for presenting, processing and interpreting the results of geodetic observations of geodynamic processes. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 55 - 60.
  2019 Иванов, С. Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005. МАТТЕХ 2014: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2014, ISSN 1314-3921, стр. 197-203. Цитирано от: Yanchev K. Methods for presenting, processing and interpreting the results of geodetic observations of geodynamic processes. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 55 - 60.
  2019 Иванов, С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Yanchev K. Methods for presenting, processing and interpreting the results of geodetic observations of geodynamic processes. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 55 - 60.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Yanchev K. Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 61-69.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Yanchev K. Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 61-69.
  2019 Иванов, С. Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005. МАТТЕХ 2014: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2014, ISSN 1314-3921, стр. 197-203. Цитирано от: Yanchev K. Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 61-69.
  2019 Иванов, С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Yanchev K. Results of monitoring geodynamic processes using modern geodetic methods in the area of the Krupnik geodynamic polygon. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 61-69.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Yanchev K. Analysis of geodynamic processes occurring inside the earth and their influence on geodetic measurements. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 70-74.
  2019 Иванов, С. Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005. МАТТЕХ 2014: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2014, ISSN 1314-3921, стр. 197-203. Цитирано от: Yanchev K. Analysis of geodynamic processes occurring inside the earth and their influence on geodetic measurements. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 70-74.
  2019 Иванов, С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Yanchev K. Analysis of geodynamic processes occurring inside the earth and their influence on geodetic measurements. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 70-74.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Yanchev K. Analysis of information on the relationship between the parameters and the structure of the fault zones. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 75-80.
  2019 Иванов, С. Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005. МАТТЕХ 2014: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2014, ISSN 1314-3921, стр. 197-203. Цитирано от: Yanchev K. Analysis of information on the relationship between the parameters and the structure of the fault zones. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 75-80.
  2019 Иванов, С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Yanchev K. Analysis of information on the relationship between the parameters and the structure of the fault zones. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 75-80.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Yanchev K. Analysis of the methods for estimating the deformed state of sections of the crust. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 81-85.
  2019 Иванов, С. Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005. МАТТЕХ 2014: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2014, ISSN 1314-3921, стр. 197-203. Цитирано от: Yanchev K. Analysis of the methods for estimating the deformed state of sections of the crust. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 81-85.
  2019 Иванов, С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Yanchev K. Analysis of the methods for estimating the deformed state of sections of the crust. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 81-85.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Kirilova K. Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 86-91.
  2019 Иванов, С. Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005. МАТТЕХ 2014: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2014, ISSN 1314-3921, стр. 197-203. Цитирано от: Kirilova K. Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 86-91.
  2019 Иванов, С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Kirilova K. Methodology for establish a local model of geoid (quasigeoid) in mountain and high mountain areas. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 86-91.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Kirilova K. Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the Rila territory. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 92-98.
  2019 Иванов, С. Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005. МАТТЕХ 2014: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2014, ISSN 1314-3921, стр. 197-203. Цитирано от: Kirilova K. Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the Rila territory. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 92-98.
  2019 Иванов, С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Kirilova K. Analysis of the accuracy of the global geopotential models for the Rila territory. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 92-98.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Kirilova K. Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the Earth. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 99-104.
  2019 Иванов, С. Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005. МАТТЕХ 2014: Сборник научни трудове. Том 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2014, ISSN 1314-3921, стр. 197-203. Цитирано от: Kirilova K. Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the Earth. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 99-104.
  2019 Иванов, С. Методи за определяне ъгъла на наклона. МАТТЕХ 2018: Сборник научни трудове. Том 2. Част 2, Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 130-133. Цитирано от: Kirilova K. Analysis and estimation of the anomalous quantities characterizing the difference between the real and normal gravitational field of the Earth. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 99-104.
  2019 Ivanov, S. Determination of visibility between card points. Journal scientific and applied research, Volume 13, Лицензирано в EBSCO , USA, ISSN 1314-6289, стр. 36-40. Цитирано от: Stoykov E. Preliminary processing of satellite measurements. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 15-20.
  2019 Иванов С. Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли. МАТТЕХ 2018 - сборник научни трудове, Том 2, Част 2, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 126-129. Цитирано от: Stoykov E. Preliminary processing of satellite measurements. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 15-20.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Stoykov E. Preliminary processing of satellite measurements. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 15-20.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Stoykov E. Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 21-24.
  2019 Иванов С. Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли. МАТТЕХ 2018 - сборник научни трудове, Том 2, Част 2, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 126-129. Цитирано от: Stoykov E. Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 21-24.
  2019 Ivanov, S. Determination of visibility between card points. Journal scientific and applied research, Volume 13, Лицензирано в EBSCO , USA, ISSN 1314-6289, стр. 36-40. Цитирано от: Stoykov E. Methodology for surveying and tracing of objects by using GNSS. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 21-24.
  2019 Ivanov, S. Determination of visibility between card points. Journal scientific and applied research, Volume 13, Лицензирано в EBSCO , USA, ISSN 1314-6289, стр. 36-40. Цитирано от: Stoykov E. Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 25-29.
  2019 Иванов С. Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли. МАТТЕХ 2018 - сборник научни трудове, Том 2, Част 2, Университетско издателство ”Еп. К. Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1314-3921, стр. 126-129. Цитирано от: Stoykov E. Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 25-29.
  2019 Ivanov, S. Methodology for determining the direction to a point. Годишник: Технически науки. Том VIII E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2018, ISSN 1311-834X, стр. 143 - 146. Цитирано от: Stoykov E. Assessment of the accuracy of surveying and tracing of objects by classical and GNSS method. Годишник: Технически науки. Том IX E. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен 2019, ISSN 1311-834X, стр. 25-29.
  2018 Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.
  2018 Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Статистически анализ при сравняване на геодезически измервания, извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.
  2018 Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Установяване на стохастически връзки при сравняване на геодезически измервания извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.
  2018 Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Установяване на стохастически връзки при сравняване на геодезически измервания извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.
  2018 Кастрева П., Дреновски И., Безинска Г., Иванов С. – „Създаване на специализирана карта на културното наследство - приоритетни цели и задачи“, сп. „Геодезия, картография и земеустройство“, бр.5-6/2015 г. стр.21-24, Цитирано от: Стойков Е., „Установяване на стохастически връзки при сравняване на геодезически измервания извършени по класически и ГНСС методи“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.
  2018 Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.
  2018 Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.
  2018 Кастрева П., Дреновски И., Безинска Г, Иванов С. – „Създаване на специализирана карта на културното наследство - приоритетни цели и задачи“, сп. „Геодезия, картография и земеустройство“, бр.5-6/2015 г. стр.21-24, Цитирано от: Стойков Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.
  2018 Иванов С.,Кастрева П.,Безинска К. – „Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Стойков Е., „Методика за измерване при създаване на работна геодезическа основа чрез използване на GNSS в режим RTK“, МАТТЕХ 2018 г, ISSN: 1314-3921.
  2018 Иванов С., "Ръководство за работа с топографска карта", Университетско издателство "Еп.К.Преславски". ISBN 978-619-201-239-7, Цитирано от: Добрев Ст. - "Анализ на геодезическите методи за изследване деформациите на хидротехническите обекти", научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2018, ШУ "Епископ Константин Преславски", ISSN: 1314-3921.
  2018 Иванов С., "Ръководство за работа с топографска карта", Университетско издателство "Еп.К.Преславски". ISBN 978-619-201-239-7, Цитирано от: Кастрева П. - "Понятието картографско изображение в ArcGIS", научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2018, ШУ "Епископ Константин Преславски", ISSN: 1314-3921.
  2018 Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis and evaluation of GNSS methods in geodesy“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of geodetic networks“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С.,Кастрева П.,Безинска К. – „Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of geodetic networks“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of geodetic networks“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С.,Кастрева П.,Безинска К. – „Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of the evolution of global navigation satellite systems“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С.,Кастрева П.,Безинска К. – „Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis and evaluation of GNSS methods in geodesy“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis and evaluation of GNSS methods in geodesy“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis and evaluation of measurement accuracy with dual -frequency GNSS receiver Trimble R4 in the RTK (Real Time Kinematics) mode“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С., „Извод на формула за изчисляване на началния посочен ъгъл, при решаване на обратна засечка чрез синусите и косинусите на измерените хоризонтални ъгли“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С.,Кастрева П.,Безинска К. – „Проблемни ситуации в състоянието и експлоатацията на обектите на културното наследство“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2016, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С., „Сравнителен анализ на геодезически системи БГС 2000 и БГС 2005“, научна сесия с международно участие МАТТЕХ 2014, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Цитирано от: Stoykov E., „Technology of satellite measurements when creating a GPS network“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.
  2018 Иванов С., „Методика за решаване на права засечка по измерени хоризонтални ъгли и права засечка по посочни ъгли“, научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018, Шумен, Цитирано от: Stoykov E., „Analysis of the methods for transforming spatial cartesian coordinates (X, Y, Z) obtained from GNSS measurements, in ellipsoidal coordinates and height (B, L, H)“, Годишник на ФТН 2018 г, ISSN: 1311-834X.