Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Драгомир Иванов Василев
  Доц. д-р инж. Драгомир Иванов Василев

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 416

  Телефон: +359 894 726777

  Email: d.vasilev@shu.bg

  Приемно време: Вторник и Четвъртък


  2017 ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНАТА НАПРЕГНАТОСТ НА РАДИО ВЪЛНИТЕ В КОМУНИКАЦИОННИТЕ РАДИО МРЕЖИ
  2022 Василев Д., Електромагнитна безопасност в обхвата на излъчване на комуникационните радиомрежи, 2022, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, ISBN 978-619-201-594-7
  2022 Vasilev D., Protection against the electromagnetic strength of the radio waves in communication networks, IN: SocioBrains, Issue 89/2022, Journal homepage: www.sociobrains.com, p. 167-171, ISSN:2367-5721
  2021 Vasilev D., Antenna system calculation, IN: SocioBrains, Issue 81/2021, Journal homepage: www.sociobrains.com, p. 62-67, ISSN:2367-5721
  2021 Vasilev D., 2021., Electromagnetic environment in everyday life, IN: SocioBrains, Issue 83/2021, Journal homepage: www.sociobrains.com, p. 8-11, ISSN:2367-5721
  2021 Vasilev D., Simultaneous irradiation from several EMF sources. Peak power limits, IN: SocioBrains, Issue 83/2021, Journal homepage: www.sociobrains.com, p. 33-36, ISSN:2367-5721
  2021 Vasilev D., Biological effect of the electromagnetic field, Journal Scientific and applied research, vol. 21/2021, pp. 64-69, Shumen, 2021, ISSN 1314-6289
  2021 Vasilev D., Electromagnetic environment in cities and residential areas, Journal Scientific and applied research, vol. 21/2021, pp. 70-74, Shumen, 2021, ISSN 1314-6289
  2020 Василев, Д., Система за мониторинг и контрол на фотоволтаична хибридна захранваща система за сървър с мощност до 10 KW, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Технически науки, том Х E, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2020, стр. 294-298, ISSN 1311-834X
  2020 Василев, Д., Фотоволтаична хибридна захранваща система за сървър с мощност до 10 KW, Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, Технически науки, том Х E, УИ Епископ Константин Преславски, Шумен, 2020, стр. 299-303, ISSN 1311-834X
  2015 Василев Д., Цонев И., "Планиране на четвърто поколение мрежи (WLAN, All-IP, OFDM)", ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" 2015г. (под печат)
  2015 Василев Д., Цонев И., "Планиране и оптимизация на преноса в мрежите четвърто поколение", ГОДИШНИК НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" 2015г. (под печат)
  2015 Vasilev D., Tsonev I., 4G TRANSMISSION NETWORK PLANNING AND OPTIMIZATION, JOURNAL SCIENCE EDUCATION INNOVATION, ISSN 1314-9784, vol.5, 71-79
  2015 Vasilev D., Tsonev I., RADIO FREQUENCY REQUIREMENTS IN ACQISITION, DESIGN AND CONSTRUCTION PHASES OF SITES, SCIENCE EDUCATION INNOVATION, ISSN 1314-9784, vol.5, 79-86
  2020 Василев Д., ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА (IOT), СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ МАТТЕХ 2020, Том 2, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, ISSN: 1314-3921.
  2020 Василев Д., РОЛЯТА НА АРХИТЕКТА ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА (IOT), СБОРНИК НАУЧНИ ТРУДОВЕ МАТТЕХ 2020, Том 2, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, ISSN: 1314-3921.
  2016 Vasilev D. MONITORING RESEARCH IN UNIVERSITY AREA OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD IN THE FREQUENCY RANGE 800 MHz – 2200 MHz, Proceedings of the 11th Baltic – Bulgarian International Conference on BPBMMR, Riga 2016. – p. 105-109
  2016 Vasilev D. RESEARCH WITH SMP2 - PORTABLE MONITORING SYSTEM FOR ELECTROMAGNETIC FIELDS IN THE FREQUENCY RANGE 800 MH – 2200 MHZ Proceedings of the 11th Baltic – Bulgarian International Conference on BPBMMR, Riga 2016. – p. 110-114
  2014 Цонев И., Василев Д., „Постигане високи показатели на предаване на данни в мобилните комуникации“, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ \"МАТТЕХ 2014\" - 20 - 22 ноември 2014 г.