Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Красимира Кунева Кирилова
  Доц. д-р инж. Красимира Кунева Кирилова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 425

  Телефон: 054 830495 вътр. 394 К3

  Email: k.kirilova@shu.bg

  Приемно време: вторник и петък 08:00 ч. - 12:00 ч. ; 13:00 ч. - 17:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Геодезия"

  ВТУ "Тодор Каблешков", специалност "Транспортно строителство"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "ЯНКИ" ООД - Благоевград

  Заемани академични длъжности

  асистент - 4 години

  главен асистент - 2 години

  доцент

  Придобити научни степени

  от 2018 г. доктор по "Обща, висша и приложна геодезия".

  Водени лекции и/или упражнения

  Кадастър I и II част, Кадастрални информационни ситеми, Специализиран кадастър, Териториално устройство, Устройство на урбанизирани територии, Моделиране на геоида, Физическа геодезия и гравиметрия

  Области на научни интереси

  Геодезия

  Участия в проекти

  Проект № РД-08-95 / 01.02.2019 г. - “Изследване ефективността на ГНСС технологии в режим RTK, съвместно с мобилни ГИС, за нуждите на кадастъра“, 2019 г.

  Проект РД-08-82/27.01.2020 г - “Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти“., 2020 г.

  Проект РД-08-128/04.02.2021 г - ”Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации”., 2021 г.

  Проект РД-08-150/28.02.2023 г - ”Мониторинг в реално време на движението на материален поток чрез използване на RTLS технологии и платформи”., 2023 г.

  Проект РД-08-153/28.02.2023 г - ”Програмиране на PIC и AVR микроконтролери”., 2023 г.

  Проект BG05M2OP001-2.016-0010 - ”Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление ”Архитектура, строителство и геодезия” в Минно-геоложкия университет ”Св. Иван Рилски”., 2021 г.

  Проект BG05M2OP001-2.016-0002 - "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, EDUTransform, Период на изпълнение: 30 месеца, 14.07.2021 г. – 31.12.2023 г.

  Членства в научни организации

  Член на IEEE, Член на КИИП

  Държавни и/или научни награди

  Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Магистър, специалност "Геодезия (Геоматика)" (2014 г., гр. Шумен)