Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Стефан Маринов Казаков
  Доц. д-р инж. Стефан Маринов Казаков

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 326

  Телефон: 054 830495 вътр. 393 К3

  Email: st.kаzakov@ shu. bg

  Приемно време: Вторник 8:00- 16:00, зала С6


  Учебно помагало по Информационни технологии за студентите по ИЛ
  Учебно помагало по Информационни технологии за студентите по Инженерна логистика