Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова
  Доц. д-р Йорданка Ивайлова Янкова-Йорданова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 402

  Телефон: 054 830495 вътр. 393 К3

  Email: j.jordanova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник и Четвъртък 08:00-17:00 ч.


  2019 Янкова-Йорданова, Й., Интегрален подход за управление на логистичните системи в средно серийното производство. Ч. 1. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, 108 с., ISBN 978-619-201-355-4.
  2019 Янкова-Йорданова, Й., Интегрален подход за управление на логистичните системи в средно серийното производство. Ч. 2. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, 210 с., ISBN 978-619-201-355-4.
  2021 Yordanka Yankova-Yordanova, Dynamics of the competitive environment on the national market of educational services for the professional field ,,General Engineering\'\'. , Годишник на ШУ,, Епископ Константин Преславски\'\', - Факултет по технически науки, vol. XI E, 2021г. Университетско издателство, ISSN 1311-834X, pp. 266-337.
  2021 Yankova-Yordanova, Y., STHE ROLE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN THE OVERALL ACTIVITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 87, NOVEMBER 2021, pp. 54-59, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2021 ., Y. Yankova-Yordanova, ANALYSIS OF THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF OUTSOURCING. Journal scientific and applied research, USA, EBSCO, 2021,vol. 21, pp. 87-93, ISSN 1314-6289.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Structure optimization and the elements of the management systems. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 65, January 2020, pp. 165-171, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2020 Yankova-Yordanova, Y., System for transport and spedition activity road transport. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 69, May 2020, pp. 126-133, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Innovative methods for improving transport forwarding service. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 70, June 2020, pp. 76-80, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Organization of production management systems. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 71, July 2020, pp. 144-149, ISSN 2367-5721, (online) - (български език).
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Main instrument in management and decision making. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 71, July 2020, pp. 150-155, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Management system for analysis and quality control. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 71, July 2020, pp. 156-160, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2020 Denev, D., Y. Yankova-Yordanova, E. Konstantinova, Program for managing an automated conveyor for packaged food products and 3D simulation of its work. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 68, April 2020, pp. 1-7, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2020 Yankova-Yordanova, Y., E. Konstantinova, Ts. Tsankov, Thermal plasma gasification of municipal solid waste and the benefits for the city of Shumen. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 68, April 2020, pp. 97-104, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2020 Yankova-Yordanova, Y., E. Konstantinova, Ts. Tsankov, Forecasting logistics systems through models. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 68, April 2020, pp. 105-109, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2020 Yankova-Yordanova, Y., E. Konstantinova, Implementation of mechanized parkings for the provisional and long-term parking of vehicles in Shumen. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 68, March 2020, pp. 98-105, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2020 Константинова, Е., Й. Янкова-Йорданова, Полезен модел на ремарке за мотоблок в полза на малкото земеделско стопанство, Сборник статей V международной научно-практической интернет-конференции, Россия, 2020, с……. ISBN 978-5-00137-142-7.
  2020 Цанков, Цв., Й. Янкова-Йорданова, Тенденции в автомобилостроенето за намаляване на вредните емисии в големите градове, сборник статей V международной научно-практической интернет-конференции, Россия, 2020, с. 1-5, ISBN 978-5-00137-142-7.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Ts. Tsankov, The capabilities of modern automated logistics system. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 69, May 2020, pp. 120-125, ISSN 2367-5721, (online) – (български език).
  2020 Yankova-Yordanova, Y. Management, Treatment and Disposal Technologies // SocioBrains, Issue 73, September 2020, pp. 206-212, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2020
  2020 Yankova-Yordanova, Y. Characteristics of the System for Prevention of Violence and the Connection With the Security of the Citizens // SocioBrains, Issue 73, September 2020, pp. 213-217, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2020
  2019 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. VII International scientific conference, Engineering. Technologies. Education. Security, Bulgaria 2019, Issue 1 (7), pp. 110-116, ISSN 2535-0315 (print), ISSN 2535-0323 (online).
  2019 Yankova-Yordanova, Y., Information logistics in support of the modern enterprise. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 62, October 2019, pp. 70-76, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 5.985) – (български език).
  2019 Yankova-Yordanova, Y., Ts. Tsankov, New approaches in the management of reverse logistics. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 62, October 2019, pp. 64-69, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 5.985) – (български език).
  2019 Yankova-Yordanova, Y., Ts. Tsankov, Opportunities for remote use a powerful computer. Journal of physics and technology, Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски‘‘, Пловдив, 2019, Volume 3 (2019) Issue 1, pp. 78-82 , ISSN 2535-0536.
  2019 Kodzheykova, V., Y. Yankova-Yordanova, Methodology for logistics system management in medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, EBSCO, 2019, pp. 32-42, ISSN 1314-6289.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., V. Kodzheykova, Expert approach for analysing a logistics control system and quality management in the conditions of small and medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, лицензиран в EBSCO, Volume 15, 2019, pp. 37-47, ISSN 1314-6289
  2018 Yankova-Yordanova, Y., T. Tonchev, Ts. Tsankov, Comparative Analysis Between Hard Disk Drive and Solid-State Drive. Journal of physics and technology, Пловдив, Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски‘‘, Volume 2 (2018), Number 1, pp. 41-45, ISSN 2535-0536.
  2018 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Сборник научни трудове, Том 2, Част 2, МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, pp. 217-221, ISSN 1314-3921.
  2018 Yankova-Yordanova, Y. Assessment of Competencies in the Management System for the Prevention of Domestic Violence // SocioBrains, Issue 46, June 2018, pp. 104-109, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2018
  2018 Yankova-Yordanova, Y. Quality Control and Management System of Production // SocioBrains, Issue 46, June 2018, pp. 110-114, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2018
  2017 Kazakov, St., Y. Yankova-Yordanova, Typology of risks in RFID. Journal scientific and applied research, USA, лицензиран в EBSCO, Vol. 12, 2017г. pp. 37-47, ISSN 1314-6289.
  2017 Yankova-Yordanova, Y. Classification and Analysis of Factors, Methods and Resources in the Management of Domestic Violence // SocioBrains, Issue 37, September 2017, pp. 108-112, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2017
  2017 Yankova-Yordanova, Y. Conceptual Model of the Domestic Violence Management System // SocioBrains, Issue 37, September 2017, pp. 113-117, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2017
  2017 Yankova-Yordanova, Y. Criteria for Acceptability of Prevention Management // SocioBrains, Issue 38, October 2017, pp. 182-186, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2017
  2017 Yankova-Yordanova, Y. Logistics System for Information Provision of Domestic Violence // SocioBrains, Issue 38, October 2017, pp. 187-192, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2017
  2017 Yankova-Yordanova, Y. Methodology for Evaluation of the Management System and Organization of Prevention // SocioBrains, Issue 38, October 2017, pp. 193-199, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2017
  2017 Yankova-Yordanova, Y. Organization and Management of The System for Processing of Waste Products // SocioBrains, Issue 38, October 2017, pp. 200-205, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Smart Ideas – Wise Decisions, Ltd., Bulgaria, 2017
  2016 Yankova-Yordanova, Y., Pl. Diyankov, Automated systems for process control. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 55-64, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език).
  2016 Yankova-Yordanova, Y., Key aspects of economic logistics. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 65-79, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език).
  2016 Yankova-Yordanova, Y., Logistics flows and logistic chains- identities and differences between them. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 80-84, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език).
  2016 Vasilev, V., Y. Yankova-Yordanova, Transition to IP video surveillance. Сборник научни трудове, Том 2, МАТТЕХ 2016, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, pp. 299-304, ISSN 1314-3921.
  2016 Vasilev, V., Y. Yankova-Yordanova, Gradation from HDD to SSD. Сборник научни трудове, Том 2, МАТТЕХ 2016, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“ pp. 304-309, ISSN 1314-3921.
  2016 Antonov, A., Y. Yankova-Yordanova, R. Mihailova, Structural-methodical complex for training with anylogic (first stage). Сборник научни трудове, Том 2, МАТТЕХ 2016, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, pp. 209-213, ISSN 1314-3921
  2016 Kazakov, St., Y. Yankova-Yordanova, Overview of anylogic software design of advanced logistics systems. Сборник научни трудове, Том 2, МАТТЕХ 2016, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, pp. 204-209, ISSN 1314-3921.
  2019 Цанков, Цв., Й. Янкова-Йорданова, Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. VII International scientific conference, Engineering. Technologies. Education. Security, Bulgaria 2019, Issue 1 (7), pp. 83-85, ISSN 2535-0315 (print), ISSN 2535-0323 (online).
  2021 Богданов А. Янкова-Йорданова Й. ,, Стандартизация и управление на качеството,, Университетско издателство ,, Епископ Константин Преславски,,. Шумен 2021 г. ISBN 978-619-201-538-1, стр. 230
  2022 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. The capabilities of modern automated logistics system. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 120-125. Цитирано в: Veselina R. Kodzheykova, Methodology of experimental-statistical research of logistics systems, MATTEH 2022, Shumen, 2022, pp. 296-301, p. 297, ISSN 1314-3921.
  2022 Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E., Tsankov Ts. Forecasting logistics systems through models. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 105-109. Цитирано в: Veselina R. Kodzheykova, Methodology of experimental-statistical research of logistics systems, MATTEH 2022, Shumen, 2022, pp. 296-301, p. 297, ISSN 1314-3921.
  2022 Янкова-Йорданова, Й., Интегрален подход за управление на логистичните системи в средно серийното производство, Втора част, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, (2019). Цитирано в: Veselina R. Kodzheykova, Measurement of factors to provide medium serial technological production, MATTEH 2022, Shumen, 2022, pp. 302-308, p. 304, ISSN 1314-3921.
  2022 Янкова-Йорданова, Й., Интегрален подход за управление на логистичните системи в средно серийното производство, Прърва част, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, (2019). Цитирано в: Veselina R. Kodzheykova, Measurement of factors to provide medium serial technological production, MATTEH 2022, Shumen, 2022, pp. 302-308, p. 305, ISSN 1314-3921.
  2022 Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E., Tsankov Ts. Forecasting logistics systems through models. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 105-109. Цитирано в: Veselina R. Kodzheykova, Measurement of factors to provide medium serial technological production, MATTEH 2022, Shumen, 2022, pp. 302-308, p. 308, ISSN 1314-3921.
  2022 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. The capabilities of modern automated logistics system. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 120-125. Цитирано в: Mariyan I. Rahnev, Effectiveness of the application of intelligent transport systems in the field of sustainable transport development, MATTEH 2022, Shumen, 2022, pp. 309-316, p. 314, ISSN 1314-3921.
  2022 Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E., Tsankov Ts. Forecasting logistics systems through models. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 105-109. Цитирано в: Mariyan I. Rahnev, Effectiveness of the application of intelligent transport systems in the field of sustainable transport development, MATTEH 2022, Shumen, 2022, pp. 309-316, p. 314, ISSN 1314-3921.
  2022 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 83-85. Цитирано в: Emil K. Zhechev, Restoration of the positions of the railway transport as a main carrier and its effective participation in the transport market of the country, MATTEH 2022, Shumen, 2022, pp. 323-327, p. 324, ISSN 1314-3921.
  2022 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315, с. 110-112. Цитирано в: Emil K. Zhechev, Restoration of the positions of the railway transport as a main carrier and its effective participation in the transport market of the country, MATTEH 2022, Shumen, 2022, pp. 323-327, p. 325, ISSN 1314-3921.
  2021 Antonov, A., Yankova-Yordanova, Y., Mihailova, R. Structural-methodical complex for training with AnyLogic (First stage). – MATTEX 2016, Conference proceedings, Volume 2, Bulgaria, Shumen, 2016, 209 – 212, Konstantin Preslavski university press Цитирано в: Svetlozar Stoyanov., INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT,Journal scientific and applied research, USA, лицензиран в EBSCO, Vol. 20, 2021, pp. 56-57, ISSN 1314-6289
  2021 1. Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721. Цитирано в: Ekaterina Konstantinova, Damna Ahmedova, An overview of a Waste-to-energy technology: Plasma gasification recycling and Fischer-Tropsch synthesis, Proceedings of the eighth student scientific conference Ecology and environment, Volume 8, 2021, Konstantin Preslavsky University Press Shumen, 2021, pp. 122-128, 2020, p. 122, ISSN 2367-5209.
  2021 2. Yankova-Yordanova, Y., Tsankov, Ts. Thermal plasma treatment of municipal solid waste. Scientific Conference with international participation MATTEH 2018, Shumen, 2018, ISSN 1314-3921. Цитирано в: Ekaterina Konstantinova, Damna Ahmedova, An overview of a Waste-to-energy technology: Plasma gasification recycling and Fischer-Tropsch synthesis, Proceedings of the eighth student scientific conference Ecology and environment, Volume 8, 2021, Konstantin Preslavsky University Press Shumen, 2021, pp. 122-128, 2020, p. 124, ISSN 2367-5209.
  2021 3. Vasilev V., Yankova-Yordanova Y. Gradation from HDD to SSD. Scientific conference MATTEH 2016, Shumen., 2016, ISSN 1314-3921. Цитирано в: Ekaterina Konstantinova1, Tsvetoslav Tsankov, Modern SSDs: A high-tech solution to the obsolete HDD systems, Proceedings of the eighth student scientific conference Ecology and environment, Volume 8, 2021, Konstantin Preslavsky University Press Shumen, 2021, pp. 133-140, 2020, p. 139, ISSN 2367-5209.
  2020 Kazakov, St., Y. Yankova-Yordanova, Typology of risks in RFID. Journal scientific and applied research, USA, лицензиран в EBSCO, Vol. 12, 2017, pp. 37-47, ISSN 1314-6289; Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov, Ts., The asymmetric multiprocessor operating system-a new opportunity for manufacturing operations management, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 67, March 2020, pp. 16-23, 2020, p. 21, ISSN 2367-5721
  2020 Vasilev, V., Y. Yankova-Yordanova, Gradation from HDD to SSD. Сборник научни трудове, Том 2, МАТТЕХ 2016, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“ pp. 304-309, ISSN 1314-3921; Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov Ts., The asymmetric multiprocessor operating system-a new opportunity for manufacturing operations management, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, issue 67, March 2020, pp. 16-23, 2020, p. 18, ISSN 2367-5721.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Key aspects of economic logistics. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 65-79, ISSN 2367-5721 (online), (SJIF = 4.922) – (български език); Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov Ts., Common additives in food production and their disruptive effects on human body, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 68, April 2020, pp. 14-18, 2020, p. 17, ISSN 2367-5721.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Pl. Diyankov, Automated systems for process control. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 55-64, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език). Цитирано в: Konstantinova, E., Tsankov Ts., Common additives in food production and their disruptive effects on human body, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 68, April 2020, pp. 14-18, 2020, p. 17, ISSN 2367-5721.
  2020 Цанков, Цв., Й. Янкова-Йорданова, Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. VII International scientific conference, Engineering. Technologies. Education. Security, Bulgaria 2019, Issue 1 (7), pp. 83-85, ISSN 2535-0315 (print), ISSN 2535-0323 (online); Цитирано в: Dyankov, P., Transport as an element in international distribution, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 68, April 2020, pp. 85-92, 2020, p. 86, ISSN 2367-5721.
  2020 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. VII International scientific conference, Engineering. Technologies. Education. Security, Bulgaria 2019, Issue 1 (7), pp. 110-116, ISSN 2535-0315 (print), ISSN 2535-0323 (online); Цитирано в: Dyankov P., Transport as an element in international distribution, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 68, April 2020, pp. 85-92, 2020, p. 86, ISSN 2367-5721.
  2020 Vasilev, V., Y. Yankova-Yordanova, Gradation from HDD to SSD. Сборник научни трудове, Том 2, МАТТЕХ 2016, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“ pp. 304-309, ISSN 1314-3921; Цитирано в: Tsankov Ts., Konstantinova E., The advantages of multi-level cell memory when working with modern computers, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 65, January 2020, pp. 91-100, 2020, p. 94, ISSN 2367-5721.
  2020 Kodzheykova, V., Y. Yankova-Yordanova, Methodology for logistics system management in medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, EBSCO, 2019, pp. 32-42, ISSN 1314-6289; Цитирано в: Tsankov, Ts., Konstantinova, E., Enviromental protection through the use of new tehnologies for co-generation of electrical and thermal power, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 67, March 2020, pp. 91-97, 2020, p. 93, ISSN 2367-5721.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Key aspects of economic logistics. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 65-79, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език); Цитирано в: Tsankov, Ts., Konstantinova, E., Enviromental protection through the use of new tehnologies for co-generation of electrical and thermal power, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 67, March 2020, pp. 91-97, 2020, p. 95, ISSN 2367-5721.
  2020 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. VII International scientific conference, Engineering. Technologies. Education. Security, Bulgaria 2019, Issue 1 (7), pp. 110-116, ISSN 2535-0315 (print), ISSN 2535-0323 (online); Цитирано в: Константинова E., Технологии за пречистване на отпадни води в минни обекти, Рекультивация выработанного пространства: Проблемы и Перспективы сборник статей V международной научно-практической интернет-конференции, Россия, pp. 1-5, p. 3, УДК 622, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7.
  2020 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Сборник научни трудове, Том 2, Част 2, МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, pp. 217-221, ISSN 1314-3921. Цитирано в: Константинова E., Технологии за пречистване на отпадни води в минни обекти, Рекультивация выработанного пространства: Проблемы и Перспективы сборник статей V международной научно-практической интернет-конференции, Россия, pp. 1-5, p. 5, УДК 622, 2020, ISBN 978-5-00137-142-7.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Key aspects of economic logistics. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 65-79, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език); Цитирано в: Karadocheva, M., Tsankov, Ts., Vasilev, M., The fast food production process and the addictive ingredients www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 69, May 2020, pp. 32-36, 2020, p. 35, ISSN 2367-5721.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Information logistics in support of the modern enterprise. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 62, October 2019, pp. 70-76, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 5.985) – (български език); Цитирано в: Karadocheva, M., Tsankov, Ts., Vasilev, M., The fast food production process and the addictive ingredients www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, ISSN 2367-5721, Issue 69, May 2020, pp. 32-36, 2020, p. 35, ISSN 2367-5721.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Pl. Diyankov, Automated systems for process control. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 55-64, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език); Цитирано в: Karadocheva, M., Tsankov, Ts., Vasilev, M., The fast food production process and the addictive ingredients www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 69, May 2020, pp. 32-36, 2020, p. 36, ISSN 2367-5721.
  2020 Цанков, Цв., Й. Янкова-Йорданова, Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. VII International scientific conference, Engineering. Technologies. Education. Security, Bulgaria 2019, Issue 1 (7), pp. 83-85, ISSN 2535-0315 (print), ISSN 2535-0323 (online); Цитирано в: Dyankov, P., Trends in the development of the metalworking industry, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 69, May 2020, pp. 37-40, 2020, p. 37, ISSN 2367-5721.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Tsankov, Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721; Цитирано в: Yanev, B., Konstantinova, E., Lilov, V., The use of drones in the field of environmental protection, Proceedings of the eighth student scientific conference Ecology and environment, Volume 7, 2020, Konstantin Preslavsky University Press Shumen, 2020, pp. 74-82, 2020, p. 74, ISSN 2367-5209.
  2020 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Сборник научни трудове, Том 2, Част 2, МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, pp. 217-221, ISSN 1314-3921; Цитирано в: Yanev, B., Konstantinova, E., Lilov, V., The use of drones in the field of environmental protection. Proceedings of the eighth student scientific conference Ecology and environment, Volume 7, 2020, Konstantin Preslavsky University Press Shumen, pp. 74-82, 2020, p. 74, ISSN 2367-5209.
  2020 Kazakov, S., Yankova-Yordanova, Y. Overview of anylogic software design of advanced logistics systems. МАТТЕH 2016, ISSN 1314-3921. 83-91; Цитирано в: Lilov, V., Borisov, A., Tsankov, Ts., Reducing exhaust emissions by increasing the power-to-volume ratio of the internal combustion engine. Proceedings of the eighth student scientific conference Ecology and environment, Volume 7, 2020, Konstantin Preslavsky University Press Shumen, pp. 83-91, 2020, p. 83, ISSN 2367-5209.
  2020 Yankova-Yordanova, Y. Logistics flows and logistic chains – identities and differences between them. International Scientific Online Journal, Publ.: Smart Ideas - Wise Decisions Ltd, Issue 27, November 2016, ISSN 2367-5721; Цитирано в: Lilov, V., Borisov A., Tsankov, Ts., Reducing exhaust emissions by increasing the power-to-volume ratio of the internal combustion engine. Proceedings of the eighth student scientific conference Ecology and environment, Volume 7, 2020, Konstantin Preslavsky University Press Shumen, pp. 83-91, 2020, p. 83, ISSN 2367-5209.
  2020 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019. Цитирано в: Многокритериална оценка на ефективността на железопътния транспорт по международния транспортен коридор ориент/изток-средиземно море чрез прилагане на „simus“ метода Мариян И. Рахнев, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 11, ISSN 1311-834X
  2020 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315. Цитирано в: Многокритериална оценка на ефективността на железопътния транспорт по международния транспортен коридор ориент/изток-средиземно море чрез прилагане на „simus“ метода, Мариян И. Рахнев Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 19, ISSN 1311-834X.
  2020 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна на учна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019. Цитирано в: Многокритериална оценка на ефективността на железопътния транспорт по международния транспортен коридор ориент/изток-средиземно море чрез прилагане на „Simus“ метода 2 , Мариян И. Рахнев, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 15, ISSN 1311-834X.
  2020 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315. Цитирано в: Многокритериална оценка на ефективността на железопътния транспорт по международния транспортен коридор ориент/изток-средиземно море чрез прилагане на „Simus“ метода 2 , Мариян И. Рахнев Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 15, ISSN 1311-834X.
  2020 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019. Цитирано в: Прилагане на динамичното програмиране (оптимиране) за решаване на проблем в мултимодалната транспортна логистична система , Мариян И. Рахнев, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 48, ISSN 1311-834X.
  2020 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315. Цитирано в: Прилагане на динамичното програмиране (оптимиране) за решаване на проблем в мултимодалната транспортна логистична система , Мариян И. Рахнев, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 48, ISSN 1311-834X.
  2020 Цанков Ц., Янкова-Йорданова Й. Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019. 70 Цитирано в: Основни аспекти в развитието на железопътния траспорт в българия , Емил К. Жечев, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 67, ISSN 1311-834X.
  2020 Янкова-Йорданова Й., Цанков Ц. Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. Седма международна научна конференция „Техника. Технологии. Образование. Сигурност“, Велико Търново, 2019, ISSN 2535-0315. Цитирано в : Основни аспекти в развитието на железопътния траспорт в България , Емил К. Жечев, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 67, ISSN 1311-834X.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. The capabilities of modern automated logistics system. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721. Цитирано в: Основни аспекти в развитието на железопътния траспорт в България , Емил К. Жечев , Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 68, ISSN 1311-834X.
  2020 Tonchev T., Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. Comparative Analysis Between Hard Disk Drive and Solid-State Drive. Journal of Physics and Technology, Plovdiv university press “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, 2018, ISSN 2535-0536. Цитирани в: Freertos with arm cortex-r5 xilinx ultrascale mpsoc architecture, Daniel R. Denev, Ekaterina M. Konstantinova, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 76, ISSN 1311-834X.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E., Tsankov Ts. Forecasting logistics systems through models. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721, pp. 105-109. Цитирано в: Аспекти пред развитието на съвременни логистични структури , Нели-Мария А. Попова, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 137, ISSN 1311-834X.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721, pp. 64-69. Цитирани в: Аспекти пред развитието на съвременни логистични структури , Нели-Мария А. Попова, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 144, ISSN 1311-834X.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. The capabilities of modern automated logistics system. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721, pp. 120-125.Цитирано в: Аспекти пред развитието на съвременни логистични структури , Нели-Мария А. Попова, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 144, ISSN 1311-834X.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Konstantinova E., Tsankov Ts. Forecasting logistics systems through models. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 68, April 2020, ISSN 2367-5721. Цитирано в: Организиране на структурите за управление на производствените потоци , Екатерина М. Константинова, Мариела Л. Вeликова, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 282, ISSN 1311-834X.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. New approaches in the management of reverse logistics. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 62, October 2019, ISSN 2367-5721. Цитирано в: Организиране на структурите за управление на производствените потоци , Екатерина М. Константинова, Мариела Л. Вeликова, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 280, ISSN 1311-834X.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. The capabilities of modern automated logistics system. International scientific refereed online journal with impact factor SocioBrains – Sofia: Smart ideas - wise decisions Ltd, Issue 69, May 2020, ISSN 2367-5721. Цитирано в: Организиране на структурите за управление на производствените потоци , Екатерина М. Константинова, Мариела Л. Вeликова, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 280, ISSN 1311-834X.
  2020 Yankova-Yordanova Y., Tsankov Ts. Opportunities for Remote Use a Powerful Computer. Journal of Physics and Technology, Plovdiv university press “Paisii Hilendarski”, Plovdiv, 2019, ISSN 2535-0536, pp. 78-82. Цитирано в: Фотоволтаична хибридна захранваща система за сървър с мощност до 10 KW , Драгомир И. Василев, Годишник: Технически науки Том Х Е, гр. Шумен, Университетско издателство ,,Епископ Константин Преславски‘‘ – 2020 г., р. 302, ISSN 1311-834X.
  2020 Стефан Казаков, Йорданка Янкова-Йорданова – Обзор на Anylogic софтуер за проектиране на сложни логистични системи, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ МАТТЕХ 2016, ISBN 1314-3921 p204-208. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020 г. ,ISBN 978-619-201-359-2, с 157-159.
  2020 Антон Я. Антонов, Йорданка Янкова-Йорданова, Стефан Казаков, Структурно-методически комплекс за обучение с Anylogic, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ МАТТЕХ 2016, ISBN 1314-3921 с.209-212. Цитиран в: Събин Иванов Иванов, Пенка Йорданова Кастрева, Божидар Стоянов Стоянов, Съвременни технологии за картографиране, УИ “Епископ Константин Преславски”, 2020 г. , ISBN 978-619-201-359-2, с 10-11.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., Innovative methods for improving transport forwarding service. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 70, June 2020, pp. 76-80, ISSN 2367- 5721. Цитирано в: СЪБИН И. ИВАНОВ, Картографски приложения от дистанционни методи, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ МАТТЕХ 2020, с.262-265. р. ISBN 1314-3921.
  2020 Yankova-Yordanova, Y., E. Konstantinova, Ts. Tsankov, Forecasting logistics systems through models. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 68, April 2020, pp. 105- 109, ISSN 2367-5721, Цитирано в: СЪБИН И. ИВАНОВ, Правила при дигитализиране, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ МАТТЕХ 2020, с.266-270. р. ISBN 1314-3921.
  2020 Казаков, С., Йорданова, Йо., “Typology of risks in RFID“, Journal scientific And Applied Research 2017. Цитирано в: ЕВГЕНИ Г. СТОЙКОВ, Морски карти – история и бъдеще, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ МАТТЕХ 2020, с.271-275. р. ISBN 1314-3921.
  2020 Казаков, С., Йорданова, Йо., “Typology of risks in RFID“, Journal scientific And Applied Research 2017. Цитирано в: ЕВГЕНИ Г. СТОЙКОВ, Основни принципи на хидрографските изследвания, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ МАТТЕХ 2020, с.276-282. р. ISBN 1314-3921.
  2020 Kazakov, S., Jordanova, J. Typology of risks in RFID. – Journal scientific and applied research, Volume 12, 2017, Bulgaria, Shumen, Konstantin Preslavsky University press, 40 – 52. Цитирано в: Dyankov, Pl., Stoyanov, Sv. Notes to the research methods of the information system for organization management. – Journal scientific and applied research, 2020, Volume 19, International journal, 17 – 24, Space Research and Technology Institute – BAS, Bulgaria, Konstantin Preslavsky University – Faculty of Technical Sciences, Association Scientific and Applied Research, ISSN 1314-6289.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., Pl. Diyankov, Automated systems for process control. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 55-64, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език). Цитирано в: Konstantinova, E., Karadocheva, M., Risks and benefits of using nanomaterials in food packaging. Scientific works of University of Food Technologies – Plovdiv, Vol. 66, Issue 1, 2019, pp. 113-119, 2019, p. 116, ISSN 2535-1311.
  2019 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Сборник научни трудове, Том 2, Част 2, МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, pp. 217-221, ISSN 1314-3921; Цитирано в: Konstantinova, E., Karadocheva, M., Risks and benefits of using nanomaterials in food packaging. Scientific works of University of Food Technologies – Plovdiv, Vol. 66, Issue 1, 2019, pp. 113-119, 2019, p. 115, ISSN 2535-1311
  2019 Yankova-Yordanova, Y., T. Tonchev, Ts. Tsankov, Comparative Analysis Between Hard Disk Drive and Solid-State Drive. Journal of physics and technology, Пловдив, Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски‘‘, Volume 2 (2018), Number 1, pp. 41-45, ISSN 2535-0536; Цитирано в: Dyankov, P., Petrov, P., Intelligent systems in car transport. SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 62, October 2019, pp. 36-44, 2019, p. 40, ISSN 2367-5721..
  2019 Цанков, Цв., Й. Янкова-Йорданова, Намаляване на последствията от транзитно преминаващите товарни автомобили по пътищата на Република България. VII International scientific conference, Engineering. Technologies. Education. Security, Bulgaria 2019, Issue 1 (7), pp. 83-85, ISSN 2535-0315 (print), ISSN 2535-0323 (online); Цитирано в: Dyankov, P., Modern requirements for education in frame for the intelligent productions. www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 62, October 2019, pp. 45-49, 2019, p. 48, ISSN 2367-5721.
  2019 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. VII International scientific conference, Engineering. Technologies. Education. Security, Bulgaria 2019, Issue 1 (7), pp. 110-116, ISSN 2535-0315 (print), ISSN 2535-0323 (online); Цитирано в: Цитирано в: Dyankov, P., Petrov, P., Intelligent systems in car transport SocioBrains, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 62, October 2019, pp. 36-44, 2019, p. 38, ISSN 2367-5721.
  2019 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Необходимостта от намаляване на неблагоприятните последствия за околната среда при транзитен превоз на товари. VII International scientific conference, Engineering. Technologies. Education. Security, Bulgaria 2019, Issue 1 (7), pp. 110-116, ISSN 2535-0315 (print), ISSN 2535-0323 (online); Цитирано в: Dyankov, P., Modern requirements for education in frame for the intelligent productions. www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 62, October 2019, pp. 45-49, 2019, p. 48, ISSN 2367-5721.
  2019 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Сборник научни трудове, Том 2, Част 2, МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, pp. 217-221, ISSN 1314-3921; Цитирано в: Dyankov, P., Modern requirements for education in frame for the intelligent productions. www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 62, October 2019, pp. 45-49, 2019, p. 45, ISSN 2367-5721.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., T. Tonchev, Ts. Tsankov, Comparative Analysis Between Hard Disk Drive and Solid-State Drive. Journal of physics and technology, Пловдив, Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски‘‘, Volume 2 (2018), Number 1, pp. 41-45, ISSN 2535-0536; Цитирано в: Dyankov, P., Modern requirements for education in frame for the intelligent productions. www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 62, October 2019, pp. 45-49, 2019, p. 46, ISSN 2367-5721.
  2019 Янкова-Йорданова, Й., Цв. Цанков, Плазмена преработка на твърди битови отпадъци. Сборник научни трудове, Том 2, Част 2, МАТТЕХ 2018, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, pp. 217-221, ISSN 1314-3921; Цитирано в: Цитирано в Архангелов, Н., Лилов, В., Анализ на магнитно-праховия метод като вид безразрушителен контрол. International Scientific Conference 2019, “Vasil Levski“ National military university, Artillery, “Aircraft Defense and CIS“ faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, pp. 505-511, 2019, p. 506, ISSN 2367-7902.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., Pl. Diyankov, Automated systems for process control. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 55-64, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език); Цитирано в: Архангелов, Н., Лилов, В., Анализ на магнитно-праховия метод като вид безразрушителен контрол. International Scientific Conference 2019, “Vasil Levski“ National military university, Artillery, “Aircraft Defense and CIS“ Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, pp. 505-511, 2019, p. 509, ISSN 2367-7902.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., Pl. Diyankov, Automated systems for process control. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 55-64, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език); Цитирано в: Karadocheva, M., Konstantinova, E., Aleksandrova, A., Social networks and digital security. International Scientific Conference 2019, “Vasil Levski“ National Military University, Artillery, “Aircraft Defense and CIS“ Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, pp. 500-504, 2019, p. 502, ISSN 2367-7902.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., Ts. Tsankov, Opportunities for remote use a powerful computer. Journal of physics and technology, Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски‘‘, Пловдив, 2019, Volume 3 (2019) Issue 1, pp. 78-82, ISSN 2535-0536; Цитирано в: Karadocheva, M., Konstantinova, E., Aleksandrova, A., Social networks and digital security. International Scientific conference 2019, “Vasil Levski“ National military university, Artillery, “Aircraft Defense and CIS“ Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, pp. 500-504, 2019, p. 502, ISSN 2367-7902.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., Pl. Diyankov, Automated systems for process control. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 55-64, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език); Цитирано в: Стоянов, С., Бележки към директното управление на логистична система. Сборник доклади от Научна конференция “Актуални проблеми на сигурността“ (Велико Търново, 17 – 18 октомври 2019 г.), Том 4, Научно направление „Социални и правни аспекти на сигурността и отбраната”, Велико Търново, 2019, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, с. 55–62, 2019, с. 56 (Бел. 60), ISSN 2367-7465.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., Key aspects of economic logistics. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 65-79, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език); Цитирано в: Dyankov, P., Petrov, P., Intelligent systems in car transport. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 62, October 2019, pp. 36-44, 2019, p 37, ISSN 2367-5721.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., Pl. Diyankov, Automated systems for process control. SocioBrains, www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 27, November 2016, pp. 55-64, ISSN 2367-5721, (online), (SJIF = 4.922) – (български език); Цитирано в: Tsankov, Ts., Grounds for daytime driving with a dipped beam or daytime running light. www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, Bulgaria, Issue 62, October 2019, pp. 57-63, 2019, p. 59, ISSN 2367-5721.