Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Цветелина Илиева Методиева
  Доц. д-р Цветелина Илиева Методиева

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус D, стая D4

  Телефон: 054 830495 вътр. 396 К3

  Email: ts.metodieva@shu.bg

  Приемно време: вторник 9-17 ч., сряда 9-17 ч.


  2020 Миграционни процеси и влиянието им върху сигурността на корпорациите.
  2022 Методиева, Ц., „Миграция и демографски баланс“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 148 с., ISBN 978-619-201-560-2.
  2018 Методиева Ц, "България, в качеството си на суверен на властта в държавата ",Юридически сборник т. XXV, БСУ, Център по юридически науки, Б., 2018, с.194-202, ISSN 1311-3771
  2018 Методиева Ц, ”Национална и корпоративна сигурност”,НК с международно участие „MATTEX 2018“, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 25-27октомври 2018 г., Шумен, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018
  2018 Методиева Ц,\\\"Традиционни VS. Не-традиционни заплахи\\\", Годишната университетска научна конференция, 14-15 юни 2018 г., гр. Велико Търново, ISSN:1314-1937
  2023 Metodieva TS., Tourism as a prerequisite for changing the national identity, Journal Acta Scientifica Naturalis, vol. 10, №1, 2023, ISSN 2603-347Х, pp. 97-100, https://sciendo.com/article/10.2478/asn-2023-0009.
  2022 Методиева, Ц., Хайнова, С., „Миграцията, като фактор за осъществяване на съвременни глобализационни процеси“, НК с международно участие „MATTEX 2022“, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, май 2022 г., Шумен, стр. 146-148, ISSN: 1314-3921.
  2022 Методиева, Ц., Глобализация и миграция. НК с международно участие „MATTEX 2022“, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, май 2022 г., Шумен, стр. 131-134, ISSN: 1314-3921.
  2022 Metodieva, Ts., Types of migration. Journal scientific and applied research, volume 22, 2022, ISSN 1314-6289. (английски език).
  2022 Metodieva, Ts., The change of identity-process from the social system. Journal scientific and applied research, volume 22, 2022, ISSN 1314-6289. (английски език)
  2022 Metodieva, Ts., Analysis of strategic documents and regulations in the field of immigrant integration. SocioBrains, Issue.91, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva, March, 2022, pp. 1-10, ISSN: 2367-5721, http://sociobrains.com, (online) - (български език).
  2022 Методиева, Ц., Анализ на индикаторите в образователните услуги за сектор сигурност. Сборник с доклади от дискусионна кръгла маса на тема: „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“, 12 -13 май 2022 г., стр. 37-43, ISBN 978-619-201-571-8.
  2022 Методиева, Ц., Миграционен поток като фактор за възстановяване на глобалния демографски баланс. НК с международно участие „MATTEX 2022“, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, май 2022 г., Шумен, стр. 128-130, ISSN: 1314-3921.
  2021 Методиева Ц., Станев С. МИГРАЦИОННА СИГУРНОСТ В ОБЩИНИТЕ И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, международна научна конференция на тема: „Бежанците – страхове, разбиране, съпричастност“, София, 17 май 2021 г.
  2021 Metodieva, Ts., „Migration and security“. Journal scientific and applied research, volume 21, 2021, pp 31-35, ISSN 1314-6289. (английски език)
  2021 Методиева, Ц., „Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги за сектор сигурност“. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, с. 141-147, ISSN 1311-834X, 2021 г. (български език).
  2020 Методиева Ц. Проучване на влиянието на миграционните процеси върху сигурността на бизнес организациите в Североизточна България. Сборник доклади от университетска научна конференция на НВУ Велико Търново, г. Велико Търново, 2020 г., ISSN 2367-7481, стр. 819-828.
  2020 Станев С., Методиева Ц. Адаптацията и интеграцията - фактори за миграционната сигурност на регионите и бизнес организации. Сборник доклади от университетска научна конференция на НВУ Велико Търново, гр. В. Търново, 2020 г., ISSN 2367-7481, стр. 829-839.
  2020 Станев С., Методиева Цв., Диманова Д. Мигранти и миграционна сигурност, SocioBrains, Issue 65, January 2020., ISSN 2367-5721, pp. 151-164.
  2020 Методиева Ц. Критерии и показатели за адаптация и интеграция на граждани на трети страни - инструмент за регионална и корпоративна сигурност, SocioBrains, ISSUE 69, May 2020, ISSN: 2367-5721, pp.90-99.
  2020 Методиева, Ц., „Корпоративната сигурност и нейните компоненти“. Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, с. 338-341, ISSN 1311-834X, 2020 г. (български език).
  2019 Методиева Ц, \"Миграцията във фокуса на обществения и научен интерес\", НК „Актуални проблеми на сигурността” 2019, НВУ \"Васил Левски\", 17-18 октомври 2019 г., Велико Търново
  2018 Metodieva, Ts., Problems of the economic development of bulgaria. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen VOL. VIII E, FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES, 2018, 111-118, ISSN 1311-834X.
  2017 2017г. - Василева Р, Методиева Ц, "Международно сътрудничество срещу корупцията. Антикорупционни инструменти на Европейския съюз", Първа научна конференция "Образование, Наука и Иновации", 01-02 декември 2017 г., София
  2017 Парашкеванова Г., Махмуд, А., Методиева Ц., " Заплахи в интернет. Фишинг и финансово муле.", международна научна конференция „Киберсигурността в информационното общество“, НВУ „Васил Левски“ факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ - гр.Шумен, 20-21 Април 2017г., ISBN 978-954-9681-82-6, с. 157- 160
  2022 Методиева, Ц., „Адаптация и интеграция фактори за миграционна сигурност на регионите и бизнес организациите“, Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 96 с., ISBN 978-619-201-560-2.
  2021 Методиева, Ц., ”Национална и корпоративна сигурност”, НК с международно участие „MATTEX 2018“, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 25-27октомври 2018 г., Шумен, стр. 285-293, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 Цитирано в: Кантарджиев, И. Станев, С., „Методика за определяне на ефикасността на дейността на корпоративно контраразузнавателно звено“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, с. 186-192, ISSN 1311-834X, 2021 г. (български език).
  2021 Станев, С., Методиева, Ц., Диманова, Д., „Мигранти и миграционна сигурност“, SocioBrains. Issue 65, January 2020. стр. 151-164. ISSN 2367-5721. Цитирано в: Михайлов, А., „Профилиране на оперативно интересни лица за противодействие на тероризма сред усилен мигрантски поток“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, с. 193-217, ISSN 1311-834X, 2021 г. (български език).
  2020 Методиева Ц. България, в качеството си на суверен на властта в държавата, Юридически сборник, т. XXV, БСУ, Център по юридически науки, гр. Бургас, 2018 г., ISSN 1311-3771. Цитирано в: Дучев Л. „Система за управление при кризи и реагиране при бедствия в рамките на Северноатлантическия Договор (НАТО)“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, 2020 г.
  2020 Методиева Ц. Традиционни vs. не-традиционни заплахи, Годишна университетска научна конференция, 2018, Велико Търново, ISSN:1314-1937. Цитирано в: Дучев Л. „Система за управление при кризи и реагиране при бедствия в рамките на Северноатлантическия Договор (НАТО)“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, 2020 г.
  2020 Станев, С., Методиева, Ц., и Диманова, Д., Migrants and migration security, SocioBrains, бр.65, January, 2020. ISSN: 2367-5721. стр.151-164. Цитирано в: Христов, Л., „Влияние на миграционните процеси върху икономическата сигурност на бизнес организациите“, Сборник с доклади от Дискусионна кръгла маса „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“, стр. 210-215.
  2020 Методиева, Ц., „Изследване на влиянието на факторите за миграционна сигурност в бизнес организации от Североизточна България“. Сборник с доклади от университетска научна конференция на НВУ Велико Търново, 2020 г. стр. 819-828. ISSN 2367-7481 Цитирано в: Христов, Л., Влияние на миграционните процеси върху икономическата сигурност на бизнес организациите, Сборник доклади Дискусионна кръгла маса „Академични партньорства в сферата на националната сигурност“, стр. 210-215.
  2020 Станев, С., Методиева, Ц., „Адаптацията и интеграцията - фактори за миграционната сигурност на регионите и бизнес организации“, Сборник доклади от университетска научна конференция на НВУ Велико Търново, 2020 г. стр. 829-839. ISSN 2367-7481, Цитирано в: Христов, Л., Влияние на миграционните процеси върху икономическата сигурност на бизнес организациите, Сборник доклади Дискусионна кръгла маса „АКАДЕМИЧНИ ПАРТНЬОРСТВА В СФЕРАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ“, стр. 210-215.
  2020 Методиева, Ц., „България, в качеството си на суверен на властта в държавата“, Юридически сборник, т. XXV, БСУ, Център по юридически науки, гр. Бургас, 2018 г., с.194-202, ISSN 1311-3771. Цитирано в: Дучев, Л,. „Система за управление при кризи и реагиране при бедствия в рамките на Северноатлантическия Договор (НАТО)“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-834X, стр. 194, 2020 г.
  2020 Методиева, Ц., „Традиционни VS. нетрадиционни заплахи“, Годишна университетска научна конференция, 2018, Велико Търново, стр. 147-154, ISSN:1314-1937. Цитирано в: Дучев, Л., „Система за управление при кризи и реагиране при бедствия в рамките на Северноатлантическия Договор (НАТО)“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, стр. 194, ISSN 1311-834X, 2020 г.
  2020 Методиева, Ц., ”Национална и корпоративна сигурност”, НК с международно участие „MATTEX 2018“, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 25-27октомври 2018 г., Шумен, стр. 285-293, ISSN: 1314-3921, т. 1, Цитирано в: Дучев, Л., „Система за управление при кризи и реагиране при бедствия в рамките на Северноатлантическия Договор (НАТО)“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, стр. 199, ISSN 1311-834X, 2020 г.
  2020 Методиева, Ц., Традиционни VS. нетрадиционни заплахи, Годишна университетска научна конференция, 2018 г., Велико Търново, стр. 147-154, ISSN:1314-1937. Цитирано в: Терзиев, Х., Денев, Д., „Анализ на възможностите за откриване на информация в комуникационно-информационните системи чрез използване на визуален стеганализ“, Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, стр. 229, ISSN 1311-834X, 2020 г.
  2019 Методиева Ц, ”Национална и корпоративна сигурност”,НК с международно участие „MATTEX 2018“, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 25-27октомври 2018 г., Шумен, ISSN: 1314-3921, т. 2, 2018 Цитирано в: Христов, Л. и Железов, С., Аутсорсинг на корпоративната икономическа сигурност. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 27-28 юни 2019. Електронно издание, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. В. Търново, 2019. ISSN 2367-7481. Стр. 902-910.
  2019 2017г. - Василева Р, Методиева Ц, \"Международно сътрудничество срещу корупцията. Антикорупционни инструменти на Европейския съюз\", Първа научна конференция \"Образование, Наука и Иновации\", 01-02 декември 2017 г., София Цитирано в: Христов, Л. и Железов, С., Аутсорсинг на корпоративната икономическа сигурност. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 27-28 юни 2019. Електронно издание, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. В. Търново, 2019. ISSN 2367-7481. Стр. 902-910.
  2019 Методиева, Ц., ”Национална и корпоративна сигурност”. НК с международно участие „MATTEX 2018“, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 25-27октомври 2018 г., Шумен, стр. 285-293, ISSN: 1314-3921, т. 1, 2018 г. Цитирано в: Христов, Л., Железов, С., Аутсорсинг на корпоративната икономическа сигурност. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 27-28 юни 2019. Електронно издание, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. В. Търново, 2019. ISSN 2367-7481. Стр. 902-910.
  2019 Василева, Р., Методиева, Ц., \"Международно сътрудничество срещу корупцията. Антикорупционни инструменти на Европейския съюз\", Първа научна конференция \"Образование, Наука и Иновации\", 01-02 декември 2017 г., стр. 218-225, София, Цитирано в: Христов, Л., Железов, С., Аутсорсинг на корпоративната икономическа сигурност. Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, 27-28 юни 2019. Електронно издание, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”. В. Търново, 2019. ISSN 2367-7481. стр. 902-910.
  2018 2017г. - Василева Р, Методиева Ц, \"Международно сътрудничество срещу корупцията. Антикорупционни инструменти на Европейския съюз\", Първа научна конференция \"Образование, Наука и Иновации\", 01-02 декември 2017 г., София Цитирано в: Земеделски Г. „Аспекти на противодействие на наркотрафика в България“ Сборник доклади от МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧНИТЕ ДАННИ“, НВУ „Васил Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 12-13 април 2018 г., гр. Шумен.
  2018 Василева, Р., Методиева, Ц., \"Международно сътрудничество срещу корупцията. Антикорупционни инструменти на Европейския съюз\", Първа научна конференция \"Образование, Наука и Иновации\", 01-02 декември 2017 г., стр. 218-225, София, Цитирано в: Христов, Л., Станев, С., Христов Х., „Средства за защита на чувствителната информация на фирмата от вътрешни зложелатели (инсайдери)“, НК с международно участие „MATTEX 2018“, ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 25-27октомври 2018 г., Шумен, ISSN: 1314-3921, т. 2, с. 109-115.