Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р инж. Стефан Данаилов Добрев
  Гл. ас. д-р инж. Стефан Данаилов Добрев

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 424

  Телефон: 054 830495 вътр. 394 К3

  Email: st.dobrev@shu.bg

  Приемно време: Понеделник 9 - 17, Сряда 9 - 17 часа


  2021 Ст. Добрев, \"ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДОЕМИ СЪС СЪВРЕМЕННИ ГЕОДЕЗИЧНИ МЕТОДИ \" за получаване на образователна и научна степен \"доктор\" по научна специалност \"Обща, висша и приложна геодезия\", защитена в Шумен 2021 г.
  2020 M. Bedzheva, S. Dobrev, Experimental exploration of the accuracy of primary photogrammetric information, obtained by UAVs, Proceedings of University of Ruse - 2020, volume 59, ISSN 2603-4123 (on-line)
  2018 Bedzheva M., Dobrev S. Estimating the area of the irregular dung-hills in Shumen municipality by using unmanned aerial vehicles. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, vol. VIII E, ISSN: 1311-834X, pp. 166-173, Konstantin Preslavsky University Press 2018
  2020 Добрев, С., (2020). Изследване на бреговата ивица на водоеми с фотограметрични методи. МАТТЕХ 2020, 24-26 ОКТОМВРИ 2020 г., ISSN: 1314-3921
  2020 Стефан Д. Добрев, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФОТОГРАМЕТРИЯ И БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА МОНИТОРИНГ И ПЛАНИРАНЕ НА МИННИ РАЗРАБОТКИ
  2018 Добрев С., Анализ на геодезическите методи за изследване на деформациите на хидротехнически обекти. Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 - Октомври 2018 г. Шумен., стр. 147-156, ISSN: 1314-3921