Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Божидар Стоянов Стоянов
  Ст. преп. Божидар Стоянов Стоянов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 425

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 K3

  Email: b.stoyanov@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: срядя и четвъртък, от 08:00 - 16:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски Университет, Информатика, ОКС "магистър".

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Графичен дизайн. (1997-1999г.)

  CAD-CAM Програмиране. (2010-2011г.)

  Заемани академични длъжности

  Асистент от 1999г.

  Главен асистент от 2011г.

  Преподавател от 01.01.2015г.

  Старши преподавател от Декември 2017 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  През годините са водени семинарни и лабораторни упражнения по:

  - програмиране

  - компютърни архитектури

  - компютърна графика

  - програмиране в LINUX

  - езици за функционално и логическо програмиране

  - изкуствен интелект

  - експертни системи

  - WEB технологии

  - мултимедийни и хипермедийни технологии

  - геоинформатика I част (моделиране на данни и представянето им в ГИС)

  - геоинформатика II част (създаване на цифров модел на местността в среда ГИС)

  - проектиране на Географски информационни системи

  - учебна практика по ГИС

  - фотограметрия I част (теория на единичната снимка)

  - фотограметрия II част (стерео фотограметрия)

  - фотограметрия III част (цифрова фотограметрия)

  - безпилотна въздушна фотограметрия

  - инженерна фотограметрия

  - учебна практика по фотограметрия

  - CAD-системи

  - цифрова обработка на изображения

  - дистанционни методи в Геодезията

  Области на научни интереси

  1. Цифрови модели на релефа.

  2. Стеганография и стеганографски методи.

  3. Фотограметрия.

  4. Методи за дистанционно изследване и наблюдение.

  5. Обработка и анализи на цифрови изображения, видео и аудио съдържание.

  6. Разработване на приложения за CAD/CAM системи.

  7. Анализ на цифрови данни.

  8. Картографски системи и ГИС.

  9. Компютърни симулации.

  10. Синтез и анализ на звук.

  Участия в проекти

  Участие в Национална научна програма: „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ – КИННПОР (Период на програмата: 2020-2023 г.).

  Участие в Национална научна програма “Информационните и комуникационните технологии в науката, образованието и сигурността – ИКТ в НОС”, Проект № Д01-205/23.11.2018.

  Проект РД-08-128/04.02.2021 г - ”Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации”.

  Проект РД-08-145/01.03.2022 г. „Мониторинг в реално време на движението на материален поток в симулационна среда, чрез използване на технология за радиочестотна идентификация“.

  Членства в научни организации

  Понастоящем в Научния съвет и член на научно-изследователския екип на НЦ "Преславска книжовна школа" към Шуменски университет.

  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - периода 2005-2007г.

  Държавни и/или научни награди

  През 2023 г. НЦ "Преславска книжовна школа" получи наградата на Шумен в системата на образованието и науката „Академичен и научно-изследователски екип в системата на висшето образование“.