Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Божидар Стоянов Стоянов
  Ст. преп. Божидар Стоянов Стоянов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 425

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 K3

  Email: b.stoyanov@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: срядя и четвъртък, от 08:00 - 16:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски Университет, Информатика, ОКС "магистър".

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Графичен дизайнер. (1997-1999г.)

  CAD-CAM Програмиране. (2010-2011г.)

  Заемани академични длъжности

  Асистент от 1999г.

  Главен асистент от 2011г.

  Преподавател от 01.01.2015г.

  Старши преподавател от Декември 2017 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  През годините са водени семинарни и лабораторни упражнения по:

  - програмиране

  - компютърни архитектури

  - компютърна графика

  - програмиране в LINUX

  - езици за функционално и логическо програмиране

  - изкуствен интелект

  - експертни системи

  - WEB технологии

  - мултимедийни и хипермедийни технологии

  - геоинформатика

  - фотограметрия

  - CAD-системи

  - цифрова обработка на изображения

  Области на научни интереси

  1. Цифрови модели на релефа.

  2. Стеганография и стеганографски методи.

  3. Фотограметрия.

  4. Методи за дистанционно изследване и наблюдение.

  5. Растерна, видео, аудио обработка и анализи.

  6. Разработване на приложения за CAD/CAM системи.

  7. Възстановяване на цифрови изображения.

  8. Картографски системи и ГИС.

  9. Компютърни симулации.

  Членства в научни организации

  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - периода 2005-2007г.

  Държавни и/или научни награди

  Участие в Републиканско Военно състезание "Равда - 1987г.", топо-геодезия и изчисляване данните за наземна артилерия. Първо място (отборно), второ място (индивидуално).