Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Божидар Стоянов Стоянов
  Ст. преп. Божидар Стоянов Стоянов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 425

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 K3

  Email: b.stoyanov@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: срядя и четвъртък, от 08:00 - 16:00 ч.


  Фотограметрия II част лабораторно упражнение 1
  Лабораторното упражнение е върху определяне на образните координати, намиране мащаба на аерофотоснимките и изчисляване на средната относителна височина на летене по време на заснемането.

  Фотограметрия II част лабораторно упражнение 2
  Лабораторното упражнение е върху същността на хоризонталния паралакс и използването му при определяне превишението между две точки от местността.

  Фотограметрия II част лабораторно упражнение 3
  Лабораторното упражнение има за цел да се отработи практически въпроса за определяне на елементите на взаимно ориентиране по стандартни точки.

  Фотограметрия I част лабораторно упражнение
  Лабораторното упражнение има за цел да се отработи практически въпросът с определяне на параметрите на аерофотозаснемането.

  Наредба за планиране на полети
  Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.65 от 23 Август 2011г.