Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. инж. Христо Христов Хаджииванов
  Ас. инж. Христо Христов Хаджииванов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус К3, стая 401

  Телефон: 054 830495 вътр. 391 К3

  Email: h.hadzhiivanov@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: Понеделник 11:00-14:00ч, К3-401; Втора седмица: Сряда 08:00-12:00ч, К3-401


  Завършен университет, специалност

  ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, специалност: „РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННА ТЕХНИКА”.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  “ЖЕЛЯЗКОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД – ВАРНА

  “МОБИЛТЕЛ” ЕАД – ШУМЕН

  “АЛКОМЕТ” ЕАД – ШУМЕН

  “АВТОМАТИКА БЪЛГАРИЯ” ЕООД

  Водени лекции и/или упражнения

  Аналогови и цифрови сигнали и устройства.

  Автоматизация на технологични процеси.

  Електротехника и електрически машини.

  Електрически машини и механизми.

  Полупроводникови елементи.

  Теоретична електротехника.

  Техническа безопасност.

  Области на научни интереси

  Автоматизация на производството.

  Приложна електроника.

  Специализации

  ALCATEL – ТИМИШОАРА работа със софтуер за наблюдение и управление на базови станции, контролери и транскодери;

  ERICSSON 3G базови станции.

  SIEMENS Програмиране 1 и 2 част на PLC S7 300.