Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. инж. Христо Христов Хаджииванов
  Ас. инж. Христо Христов Хаджииванов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус К3, стая 401

  Телефон: 054 830495 вътр. 391 К3

  Email: h.hadzhiivanov@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: Понеделник 11:00-14:00ч, К3-401; Втора седмица: Сряда 08:00-12:00ч, К3-401


  2021 Hadzhiivanov H., 2021, SIEMENS SIMATIC CONTROLLERS IN INDUSTRIAL AUTOMATION, Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol Т. ХI Е Technical Sciences, ISSN 1311-834X, pp. 99-105
  2020 Hadzhiivanov, H., Human machine interface siemens in industrial automation. Annual of Konstantin Preslavski University of Shumen, Vol Т. ХI Е Technical Sciences, ISSN 1311-834X, pp.329-337
  2022 Hadzhiivanov, H. , Problem with start direction in servo system at Homing procedure MATTEH 2022, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 40-46.
  2022 Hadzhiivanov, H. , Analog signal filtering in a programmable logic controller with median filtration MATTEH 2022, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2022, ISSN 1314-3921, pp. 83-88.
  2020 Hadzhiivanov, H. , Solid state relays (ssr) in industrial automation. Scientific Conference with international participation MATTEH 2020, Conference proceedings, Vol. 2, Shumen, 2020, ISSN 1314-3921, pp. 104-109.