Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. инж. Веселина Руменова Коджейкова
  Ас. инж. Веселина Руменова Коджейкова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 349 К3

  Email: v.kodzheykova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник и вторник от 8.00ч до 16.00ч, к-т 403


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Инженерна логистика” - Магистър

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Инженерна логистика” - Бакалавър

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1. „МАДАРА - ТРАНС” ООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Тежкотоварен и лекотоварен автомобилен сухопътен транспорт - вътрешни и международни релации

  2. „ДИ ЕЙЧ БИЛДИНГ” ООД – ГР. ВАРНА, вид на дейността - Строителство на метални конструкции и топлоизолационни панели

  3. \"СТРОЙКОНТРОЛ-ГТ” ООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Строителен надзор

  4. „КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ” ООД – ГР. ШУМЕН И ЕТ „ДИЯН ЗЛАТЕВ – 98” – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Геодезия, Проектиране и Управление на проекти по европейски програми

  5. „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД – ГР. ВАРНА, вид на дейността - Строителство

  6. „СНИК” ЕООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Строителен надзор

  7. „НАДЗОР КОНСУЛТ” ООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Строителен надзор

  8. „СТРОЙКО – БОЗОВ И РАЙЧЕВ” ООД – ГР. ШУМЕН, вид на дейността - Строителство

  Заемани академични длъжности

  Асистент от 01.09.2020г.

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Механика - упражнения

  2. Съпротивление на материалите - упражнения

  3. Теория и управление на материалните потоци - упражнения

  4. Стандартизация и управление на качеството - упражнения

  5. Хидравлични и пневматични задвижвания - упражнения

  Участия в проекти

  2021 университетски РД-08-128/04.02.2021 г. Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации, член на колектива, текущ

  Държавни и/или научни награди

  Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Магистър

  Грамота за отличен успех по случай получаването на образователно-квалификационна степен Бакалавър