Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. инж. Веселина Руменова Коджейкова
  Ас. инж. Веселина Руменова Коджейкова

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА

  Кабинет: Корпус 3, стая 403

  Телефон: 054 830495 вътр. 349 К3

  Email: v.kodzheykova@shu.bg

  Приемно време: Понеделник и вторник от 8.00ч до 16.00ч, к-т 403


  2019 Kodzheykova, V., Y. Yankova-Yordanova, Methodology for logistics system management in medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, EBSCO, 2019, pp. 32-42, ISSN 1314-6289.
  2019 Yankova-Yordanova, Y., V. Kodzheykova, Expert approach for analysing a logistics control system and quality management in the conditions of small and medium serial production. Journal scientific and applied research, USA, лицензиран в EBSCO, Volume 15, 2019, pp. 37-47, ISSN 1314-6289
  2022 Методика на експериментално-статистическото изследване на логистични системи. . Methodology of experimental-statistical research of logistics systems. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 296 – 301, ISSN 1314-3921.
  2022 Измерване на факторите за осигуряване на средно серийното технологично производство. Measurement of factors to provide medium serial technological production. Сборник научни трудове от Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2022” на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен (Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски”, 12 – 14 май 2022 г.) – Том 2, „Комуникационна и компютърна техника и технологии”, „Информационни, технически и икономически проблеми на системите за сигурност”, „Геодезия, картография и кадастър”, „Общо инженерство, технически системи и логистика”, Шумен, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 302 – 308, ISSN 1314-3921.
  2021 Коджейкова, В., Методология на проектирането на логистични системи в средно-серийното производство. Methodology of design of logistics systems in medium-serial production. Годишна университетска научна конференция 2021. Национален военен университет, гр. В. Търново, 2021г., с. 2481-2488, Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, ISSN 2367-7481