Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Димитър Георгиев Чобанов
  Доц. д-р инж. Димитър Георгиев Чобанов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус D, стая D3

  Телефон: 0876690630

  Email: d.chobanov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и петък от 9 до 17 ч.


  Завършен университет, специалност

  ВНВАУ „Георги Димитров“, гр. Шумен, „Автоматизирани системи за управление“ - Инженер по радиоелектроника

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Национален военен университет „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, гр. Шумен, катедра „Информационна сигурност“

  Заемани академични длъжности

  Асистент - 1995 год.

  Главен асистент - 2010 год.

  Придобити научни степени

  ОНС „доктор“ - „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, „Институт за космически изследвания и технологии“ - БАН, 2016 год.

  Водени лекции и/или упражнения

  Полупроводникови елементи

  Цифрова обработка на сигналите

  Системи за съхранение на данни

  Технически средства в сектора за сигурност

  Системи за физическа сигурност

  Области на научни интереси

  Комуникации

  Цифрова схемотехника

  Цифрова обработка на сигнали

  Системи за сигурност

  Специализации

  Курс „Подготовка на администратори на зали за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

  Курс „Използване на Оpen Source приложения и услуги за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

  Курс „Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

  Курс „Компютърни комуникации и дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2013 г.

  Курс „Създаване на web-базирани приложения за дистанционно обучение“, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 2012-2013 г

  Участия в проекти

  Университетски проект 8: „Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност“. Договор № РД-21-236/28.02.2019 г. Период на проекта - 2019 г. Ръководител на проекта - гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов.

  Университетски проект 10: „Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации“. Договор № РД-08-128/04.02.2021 г. Период-2021 г., текущ.

  Държавни и/или научни награди

  Грамота от Началника на НВУ „Васил Левски“ за съществен принос в подготовката на кадри за нуждите на въоръжените сили на Република България, национални и международни организации и институции - 2019 год.

  INSIGNI CUM LAUDE от Академичната общност на Национален военен университет „Васил Левски“ - 2016 год.