Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Димитър Георгиев Чобанов
  Доц. д-р инж. Димитър Георгиев Чобанов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

  Кабинет: Корпус D, стая D3

  Телефон: 0876690630

  Email: d.chobanov@shu.bg

  Приемно време: понеделник и петък от 9 до 17 ч.


  2016 „Повишаване на информационната способност на радиомодеми“, Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, С., 2016, 156 стр.
  2019 Чобанов Д. Г., “Using Arduino based experiments in computer programming education”, International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 60, August 2019, pp. 61 – 63, ISSN 2367-5721
  2019 Чобанов Д. Г., “Using geniuno zero arm based platform in computer arcitecture courses” SocioBrains, International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 59, July 2019, pp. 114 – 117, ISSN 2367-5721
  2019 Чобанов Д. Г., „Алгоритъм за бързо синусово преобразувание“, Сборник доклади TechCo – Lovech 2019 том 1, с. 73 – 76, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X
  2019 Чобанов Д. Г., „Ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране с честотно отстояние между подносещите 1/2Т, и M – кратна амплитудна манипулация“, Сборник доклади TechCo – Lovech 2019 том 1, с. 67 – 72, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X
  2019 Чобанов Д. Г., „Ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране базирано на дискретно синусово преобразование“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 година, том 11, с. 83 – 87, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN 1314 – 1937
  2019 Чобанов Д. Г., „Система с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране базирана на дискретно синусово преобразование и “on-off keying” модулация на подносещите”, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 година, том 11, с. 88 – 94, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN 1314 – 1937
  2019 Чобанов Д. Г., „Система с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране базирана на дискретно синусово преобразуване при двукратна фазова манипулация на подносещите”, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 година, том 11, с. 95 – 101, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN 1314 – 1937
  2019 Chobanov. D.G. ,“ASK discrete sine transform based orthogonal frequency - division multiplexing”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.367 – 371, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902
  2018 Чобанов Д. Г., “Интегрирана система за наблюдение и контрол” Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, с. 68 – 73, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” - ISSN: 1314-3921
  2018 Чобанов Д. Г., “Алгоритъм за бързо търсене на идентификатори в система за контрол на достъпа” Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, с. 74 – 78, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” – ISSN: 1314 – 3921
  2017 Чобанов Д. Г., Кузманов З. Ю. “LoRaWAN Network Architecture” SocioBrains, International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 40, December 2017, pp. 11 – 17, ISSN 2367-5721
  2014 Чобанов Д. Г., „Модел на система с честотно разделяне на канала при синосуидални носещи и амплитудно - фазова корелационна модулация“, Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството НВУ „В. Левски“ Факултет „А, ПВО и КИС“, с. 300 - 302, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“ - Факултет „А, ПВО и КИС“ - Шумен, ISBN 978-954-9681-49-9
  2014 Чобанов Д. Г., „Модел на система с честотно разделяне на канала при синосуидални носещи“, Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството НВУ „В. Левски“ Факултет „А, ПВО и КИС“, с. 303 - 305, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“ - Факултет „А, ПВО и КИС“ - Шумен, ISBN 978-954-9681-49-9
  2020 Чобанов Д. Г., „Модел на система с честотно разделяне на канала при синосуидални носещи и амплитудно - фазова корелационна модулация“, Сборник научни трудове от Научна конференция 2014 „Новата парадигма за сигурност в киберпространството НВУ „В. Левски“ Факултет „А, ПВО и КИС“, с. 300 - 302, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“ - Факултет „А, ПВО и КИС“ - Шумен, ISBN 978-954-9681-49-9 цитирано от Atanas Nachev, Nikolay Gueorguiev, Ognyan Todorov, Information Processes and the Reliability Characteristics of the Means for their Realization, 2019 1st International Conference on Control Systems, Mathematical Modelling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), 20-22 Nov. 2019, Lipetsk, Russia, Publisher: IEEE DOI:10.1109/SUMMA48161.2019.8947531, Publisher: IEEE 02 January 2020, линк https://ieeexplore.ieee.org/document/8947583
  2019 Чобанов Д. Г., „Алгоритъм за бързо синусово преобразувание“, Сборник доклади TechCo – Lovech 2019 том 1, с. 73 – 76, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X цитирано от Ananiev A. P., “Comparision of discrete sine transform based OFDM with DFT“, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.338 – 343, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902; Minchev A.B., “Implementation and contrasting comparision of transform techniques of OFDM”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.344 – 347, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902
  2019 Чобанов Д. Г., „Ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране с честотно отстояние между подносещите 1/2Т, и M – кратна амплитудна манипулация“, Сборник доклади TechCo – Lovech 2019 том 1, с. 67 – 72, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово, ISSN 2535-079X цитирано от Ananiev A. P., “Comparision of discrete sine transform based OFDM with DFT“, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.338 – 343, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902; Minchev A.B., “Implementation and contrasting comparision of transform techniques of OFDM”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.344 – 347, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902
  2019 Чобанов Д. Г., „Ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране базирано на дискретно синусово преобразование“, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 година, том 11, с. 83 – 87, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN 1314 – 1937 цитирано от Ananiev A. P., “Comparision of discrete sine transform based OFDM with DFT“, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.338 – 343, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902; Minchev A.B., “Implementation and contrasting comparision of transform techniques of OFDM”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.344 – 347, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902
  2019 Чобанов Д. Г., „Система с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране базирана на дискретно синусово преобразование и “on-off keying” модулация на подносещите”, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 година, том 11, с. 88 – 94, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN 1314 – 1937 цитирано от Ananiev A. P., “Comparision of discrete sine transform based OFDM with DFT“, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.338 – 343, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902; Minchev A.B., “Implementation and contrasting comparision of transform techniques of OFDM”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.344 – 347, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902
  2019 Чобанов Д. Г., „Система с ортогонално честотно разделяне и мултиплексиране базирана на дискретно синусово преобразуване при двукратна фазова манипулация на подносещите”, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 27 – 28 юни 2019 година, том 11, с. 95 – 101, Издателски комплекс на НВУ „В. Левски“, ISSN 1314 – 1937 цитирано от Ananiev A. P., “Comparision of discrete sine transform based OFDM with DFT“, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.338 – 343, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902; Minchev A.B., “Implementation and contrasting comparision of transform techniques of OFDM”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.344 – 347, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902
  2019 Чобанов Д. Г., “Using geniuno zero arm based platform in computer arcitecture courses” SocioBrains, International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 59, July 2019, pp. 114 – 117, ISSN 2367-5721 цитирано от Kumanov D. A., Hristev G. H., “RFID module interfacing with ARDUINO UNO”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.487 – 495, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902; Hristev H. G., Aleksandar, Kumanov D. A., “Controlling 12 leds with ARDUINO UNO”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.495 – 499, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902; Dimitrov P. M., Antonov I. S., “Plotting DHT11 sensor readings on MATLAB”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.538 – 545, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902
  2019 Чобанов Д. Г., “Using Arduino based experiments in computer programming education”, International Scientific Refereed Online Journal With Impact Factor, Issue 60, August 2019, pp. 61 – 63, ISSN 2367-5721 цитирано от Kumanov D. A., Hristev G. H., “RFID module interfacing with ARDUINO UNO”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.487 – 495, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902; Hristev H. G., Aleksandar, Kumanov D. A., “Controlling 12 leds with ARDUINO UNO”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.495 – 499, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902; Dimitrov P. M., Antonov I. S., “Plotting DHT11 sensor readings on MATLAB”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.538 – 545, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902
  2019 Чобанов Д. Г., “Интегрирана система за наблюдение и контрол” Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, с. 68 – 73, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” - ISSN: 1314-3921 цитирано от Kumanov D. A., Hristev G. H., “RFID module interfacing with ARDUINO UNO”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.487 – 495, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902
  2019 Чобанов Д. Г., “Алгоритъм за бързо търсене на идентификатори в система за контрол на достъпа” Сборник научни трудове МАТТЕХ 2018, с. 74 – 78, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски” – ISSN: 1314 – 3921 цитирано от Kumanov D. A., Hristev G. H., “RFID module interfacing with ARDUINO UNO”, Proceedings of International Scientific Conference - Defense Technologies “DefTech” 2019, pp.487 – 495, “Vasil Levski” National Military University - Artillery, Air Defense and CIS Faculty, Shumen, Bulgaria, 2019, c/o Jusautor, Shumen ISSN 2367-7902
  2016 Чобанов, Д., „Повишаване информационната способност на радиомодеми“. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, С., 2016, 42 с