Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. инж. Петьо Петров Спасов
  Ас. инж. Петьо Петров Спасов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 425

  Телефон: 0895066691

  Email: p.spasov@shu.bg

  Приемно време: Сряда и Четвъртък - 8:00ч. до 17:00ч.


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, Геодезия

  Водени лекции и/или упражнения

  ЛУ-Геодезия I част, Учебна практика по геодезия I част, ЛУ-Геодезични мрежи II част, Учебна практика по геодезични мрежи, ЛУ-Астрономо-геодезични, пространствени и интегрирани мрежи, ЛУ-Изследване на геодинамични явления с геодезични методи

  Области на научни интереси

  Геодезия

  Участия в проекти

  Участие в Проект РД-08-128/04.02.2021 г - ”Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации”

  Членства в научни организации

  Камара на инженерите в инвестиционното проектиране