Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ас. инж. Петьо Петров Спасов
  Ас. инж. Петьо Петров Спасов

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 425

  Телефон: 0895066691

  Email: p.spasov@shu.bg

  Приемно време: Сряда и Четвъртък - 8:00ч. до 17:00ч.


  2020 Спасов П., Проектиране и измерване на работна геодезическа основа при заснемането на пътища с цел рехабилитация, МАТТЕХ 2020: Сборник научни трудове, Том 2, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2020, ISSN: 1314-3921, стр. 298 - 301.