Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р инж. Красимир Петров Манев
  Доц. д-р инж. Красимир Петров Манев

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

  Кабинет: Корпус D, стая D2

  Телефон: 054 830495 вътр. 205 D

  Email: k.manev@shu.bg

  Приемно време: понеделник и петък - от 09.00 ч. до 17.00 ч.


  Завършен университет, специалност

  Висше народно военно артилерийско училище ”Георги Димитров”, гр. Шумен, специалност: Радиотехнически войски-Автоматизирани системи за управление, 1976-1981 г.

  Киевско висше инженерно радиотехническо училище за Противовъздушна отбрана, гр. Киев, специалност: Автоматизирани системи за управление, 1981-1982 г.

  Военно-въздушна инженерна академия ”проф. Н. Е. Жуковски”, гр. Москва, специалност: Радиотехнически системи, 1987-1991 г.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Министерство на отбраната, военнослужещ, 1976-2001 г.

  Русенски университет ”Ангел Кънчев”, доцент в катедра ”Телекомуникации”, септември 2001 г.- февруари 2020 г.

  Висше училище по телекомуникации и пощи, гр. София, доцент в катедра ”Телекомуникации”, февруари 2019 г. - юни 2020 г.

  Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, доцент в катедра ”Национална сигурност”, септември 2019 г. - юни 2020 г.

  Заемани академични длъжности

  1984 - 1987 г. - преподавател в катедра ”Автоматика и кибернетика”, ВНВАУ ”Г. Димитров”, гр. Шумен

  1987 - 1991 г. - аспирант (докторант) във ВВИА ”проф. Н. Е. Жуковски”, гр. Москва

  1991 - 1992 г. - преподавател в катедра ”Радиотехнически войски -РТВ”, ВНВАУ ”Г. Димитров”, гр. Шумен

  1992 - 1993 - асистент в катедра ”РТВ”, ВНВАУ ”Г. Димитров”, гр. Шумен

  1993 - 1995 г. - старши асистент в катедра ”РТВ”, ВВАУПВО ”П. Волов”, гр. Шумен

  1995 - 2000 г. - главен асистент в катедра ”РТВ”, ВВАУПВО ”П. Волов”, гр. Шумен

  2000 - 2001 г. - доцент, Началник катедра ”Радиоелектроника”, ВВАУПВО ”П. Волов”, гр. Шумен

  2001 - 2020 г. - доцент в катедра ”Телекомуникации”, Русенски университет ”Ангел Кънчев”, гр. Русе

  2019 - 2020 г. - доцент в катедра ”Телекомуникации”, Висше училище по телекомуникации и пощи, гр. София

  2019 - 2020 г. - хонорован доцент в катедра ”Национална сигурност”, Университет по библиотекознание и информационни технологии, гр. София