Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р инж. Мирем Ерджан Ниязи-Юсуф
  Гл. ас. д-р инж. Мирем Ерджан Ниязи-Юсуф

  Факултет: Факултет по технически науки

  Катедра: ГЕОДЕЗИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 424

  Телефон: +359898229210

  Email: m.niyazi@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: сряда и четвъртък: 17.00 ч. - 19.00 ч.