Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р  Северин Пламенов Акерски
  Ст. преп. д-р Северин Пламенов Акерски

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

  Кабинет: Корпус 1, стая 102

  Телефон: 054 830495 вътр. 208 K2

  Email: s.akerski@shu.bg

  Приемно време: Понеделник 9-12(К2) ; Вторник 10-12ч.(К1)- 14-16(К2) , Четвъртък 9-11ч. (К2)


  Завършен университет, специалност

  2002 г следдипломна квалификация – треньор по айкидо в НСА “В. Левски” – София.

  1999 – 2003 г. завършва висше образование филолог по български език, литература и история в ШУ “ Еп. К. Преславски “.

  2007 г. завършва висше образование – педагог по физическо възпитание и спорт в ШУ “ Еп. К. Преславски “.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1999-2000г. - Ученическа спортна школа “Хан Крум”-Шумен. Вид на дейността и сферата на работа-Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники и джу-джуцу/. Заемана длъжност-Учител по айкидо. Основни дейности и отговорности- Възпитание на подрастващите в духа на източната философия, свързана с бойните изкуства.

  2005г. - ШУ “Епископ Константин Преславски”. Вид на дейността и сферата на работа - Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники и джу-джицу/. Заемана длъжност – демонстратор. Основни дейности и отговорности – запознаване на студентите с физическите приоми от бойните изкуства и повишаване на двигателната им дееспособност.

  2006г. - ШУ “Епископ Константин Преславски”. Вид на дейността и сферата на работа - Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники и джу-джицу/. Заемана длъжност - хон. преподавател. Основни дейности и отговорности – обучаване на студентите, придобиване на умения и навици за адекватно реагиране при самозащита, повишаване на двигателната им дееспособност.

  2007- 2018г. - ШУ “Епископ Константин Преславски”. Вид на дейността и сферата на работа - Спорт - учебно тренировъчни занимания по бойни изкуства /айкидо, бойно-приложни техники, джу-джуцу, волейбол, ритмика и танци, плуване, водни спортове и обща физическа подготовка/. Заемана длъжност – преподавател. Основни дейности и отговорности – повишаване на двигателната дееспособност на студентите.

  Водени лекции и/или упражнения

  Айкидо

  Бойно – приложни техники

  Джу – джуцу

  Плуване

  Волейбол

  Обща физическа подготовка

  Водни спортове

  Ритмика и танци

  История на физическата култура

  Области на научни интереси

  Педагогика, физическо възпитание и спорт в различните степени на българското училище, педагогика, физическо възпитание и спорт във висшето училище, бойни изкуства.

  Участия в проекти

  2008-„Структура на спортно- рекреативните потребности на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“ и оптимизиране на подходите, средствата, формите и методите за тяхното удовлетворяване“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 964/09.06.2008 г.

  2009-„Разработване на модели за организация и подготовка на студентите в спортно- състезателна дейност и модулно обучение съобразно ДОИ“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 248/11.03.2009 г.

  2010-„Спортно усъвършенстване и състезателна дейност на студентите от ШУ“ЕП. К. Преславски“, ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-07 1000/29.03.2010 г.

  2011-„Методически аспекти в обучението по ритмика и танци“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 189/07.03.2011 г.

  2012-„Иновации в подготовката по спортни игри на студентите от специалност „Физическо възпитание“, ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-05 284/15.03.2012 г.

  2013-“Оптимизиране на извънаудиторните спортни дейности“ , ръководител- проф. Н. Йорданова; №РД-08 297/15.03.2013 г.

  2013- Проект „Студентски практики“- 2013 г.

  2014- Проект \"Проблеми на обучението по Водни спортове\"- 2014г.

  2015-\"Организация и управление на спорта в детската градина и училище\"\", ръководител- доц. д-р Ст. Базелков; №РД-08-296/12.03.2015 г.

  2016-„Спортно-педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание“ № РД-08-136/08.02.2016г.

  2017- \"Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта\" вх.№ РД-08-89/03.02.2017 г.

  2018- Проект РД-08-134/07.02.2018 г.

  Превенция на агресията чрез спорт, финансиран от ШУ \"Епископ Константин Преславски\", 2018 г.

  2018- 1. Проект 579917-EPP-1-2016-2-EL-SPO-SCP \"Equal Sport For All\" (ESFA): Development and evaluation of guide models mass athletics for sports in students. (2017) co-funded by the Erasmus + Programme: Not-For-Profit European Sport Events, (2017-2019 г.)

  2019 - Проект „Двигателна активност за справяне с наднорменото тегло “ № РД-08-83/31.01.2019 г.

  2020 - Проект РД-08-155/05.02.2020г. Съвременни тенденции в обучението по физическо възпитаниe и спорт

  01.07.2020 – 31.12.2022 - Международен проект – LetsCYCLE – BSB-998 - Да направим обиколка на Черно море

  2021- Университетски проект - 50 години спорт в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" вх.№ РД-08-118/03.02.21 г.

  2022: Вътрешно-университетски проект „Традиции и иновации на спорта в Шуменски университет“ -РД-08-155/04.03.2022г. Ръководител на проекта: доц. д-р Теодора Игнатова

  Заемани ръководни позиции

  - Отговорник по качеството в катедра ТМФВ и спорт, към ПФ на ШУ" Епископ К. Преславски"

  - Председател на Школа за практикуване на традиционни бойни изкуства "Зан-Шин"

  Организационна дейност

  Координатор и организатор на спортни, художествено-творчески прояви, за ШУ" Еп. К. Преславски"

  Технически координатор за разпространението на традиционно айкидо за североизточна България.

  Съорганизатор на студентския спортен празник 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019

  Организатор на студентските демонстрации по бойни изкуства, по случай честването на патронния празник на ШУ

  Организатор на студентските демонстрации по бойни изкуства, по случай честването на студентския празник 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018,2019

  Държавни и/или научни награди

  Дипломи и отличия:

  2002 - диплома майстор по айкидо първо ниво черен колан

  2003 - диплома майстор по айкидо първо ниво черен колан /техники с оръжие/

  2003 – диплома за висше образование /Български език и история/ - филолог, педагог

  2004 – сертификат за национален съдия по джу-джицу

  2004 - диплома майстор по айкидо второ ниво черен колан

  2005 - диплома майстор по джу-джуцу първо ниво

  2005 - отличие за най-добре представил се треньор по джу-джицу на националното първенство през 2005

  2006 – диплома майстор по айкидо второ ниво черен колан /техники с оръжие/

  2007 – диплома майстор по айкидо трето ниво черен колан

  2007 - диплома за висше образование / ПОФВ / - спортен педагог

  2009 - диплома майстор по айкидо трето ниво черен колан /техники с оръжие/

  2013 - диплома майстор по традиционно айкидо четвърто ниво

  2014 - грамота за развитие и популяризиране на Източните бойни изкуства в България

  2015 - грамота за развитие и популяризиране на Източните бойни изкуства в България

  2016 - приз за принос в развитието на бойните спортове гр. Шумен

  2016 - грамота за развитие и популяризиране на Източното бойно изкуство Айкидо в България

  2017 - приз за принос в развитието на бойните спортове гр. Шумен

  2022 - приз за принос в развитието на бойните спортове гр. Шумен