Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. Ваня Милкова Джамбазова
  Ст. преп. Ваня Милкова Джамбазова

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 104

  Телефон: 054 830495 вътр. 233 К2

  Email: v.dzhambazova@shu.bg

  Приемно време: І-ва и II -ра учебна седмица, вторник от 10.00ч. до 16.00ч.; сряда от 10.00ч. до 16.00ч.; петък от 11ч. до 15ч.


  Завършен университет, специалност

  1987 - АМТИ гр.Пловдив

  Музикална педагогика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1980 - МШ,,проф.В.Стоянов"- гр.Горна Оряховица

  1989 - ОШИ,,Ан.Стоянов"- гр.Шумен

  Заемани академични длъжности

  1990г. - асистент

  1994г. - главен асистент

  2014г. - старши преподавател

  Водени лекции и/или упражнения

  упражнения по: Специален предмет(пиано); Задължително пиано; Музикален съпровод

  Области на научни интереси

  Клавирна педагогика, Клавирен съпровод

  Участия в проекти

  2008 - ,,Градската песен в Шумен - една прекъсната културна традиция" ОбФК - 2008г.

  2009 - ,,Европейските корени на вокалната музика в Шумен" ОбФК гр.Шумен - 2009г.

  2009 - ,,Европейските корени на вокалната музика в България", Комуникационна стратегия на правителството на България за ЕС - 2009г.

  2009 - ,,Dinamics opera-опера на движението", Асоциация,,Булгарика" гр.Варна - 2009г.

  2012 - Шумен – културна столица на Европа 2017, Шумен, 2012.

  2013 - „Шумен – европейска столица на културата 2019”, Краков – Дебрецен, 2013.

  2013 - „Шумен – живият град” – Проект на Община Шумен по Програма „Регионално развитие"

  2009-2021 Участие в унивирситетските проекти на катедра MEМВИ:

  Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2009

  Интегративно обучение – креативност – музикално възпитание и изпълнителство, 2010

  “Viva la musica! Viva Academia!” – юбилейни концерти (40 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, 20 г. специалност “Педагогика на обучението по музика”), 2011

  “Viva la musica!» - студентски творчески конкурси, 2012

  “Viva la musica!» - студентски творчески дейности, 2013

  Музикален калейдоскоп - студентски художественотворчески дейности 2014

  Музикална мозайка - студентски художественотворчески дейности 2015

  VIVA LA MUSICA! VIVA ACADEMIA! – цикъл студентски музикално-творчески

  дейности, посветени на 45 г. ШУ „Епископ Константин Преславски“ 2016

  Музикална работилница – студентски художественотворчески дейности 2017

  Музика и празник – студентски художественотворчески дейности 2018

  Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика 2019

  Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика 2020

  Цикъл художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския университет Епископ Константни Преславски 2021

  Заемани ръководни позиции

  Отговорник сектор ,,Пиано"

  Организационна дейност

  Организатор на концертната дейност на студентите от спец.,,Педагогика на обучението по музика"

  Държавни и/или научни награди

  2009 - Диплом и награда за корепетиция от ,,Европейски младежки конкурс за вокални изпълнители на класическа музика ,,Короната на Търновград" - 2009г.

  2008 - Благодарствен адрес от,,Фестивал на арменските културно-просветни организации ,,Ереван", Министерство на културата на Р.България.

  2016 - Грамота за принос в укрепване на културните взаимоотношения между арменския и българския народ - Управителен съвет на Съюза на арменските културно-просветни организации ,,Ереван" в България

  2017 - Благодарствено писмо до ректора на ШУ,,Еп. Константин Преславски" от Областен и Общински съвет на ,,СП-2004“ гр. Шумен по повод участие в жури на Областните и Общински прегледи на пенсионерската хорова самодейност през 2016 и 2017 година – гр. Шумен