Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Николай Митев Андриянов
  Доц. д-р Николай Митев Андриянов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 111а

  Телефон: 054 830495, вътр. 232 в Корпус 2

  Email: n.andriyanov@shu.bg

  Приемно време: всяка седмица: понеделник и сряда: 09-17 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Еп. Константин Преславски", Музикална педагогика през 1997

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Второ СОУ "Проф. Никола Маринов" - гр. Търговище

  Заемани академични длъжности

  асистент от 2004 г.

  гл. асистент от 2007 г.

  доцент от 2015 г.

  Придобити научни степени

  доктор по изкуствознание от 2004 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и упражнения по:

  Хармония с аранжиране

  Музикален анализ

  Облигатно пиано

  Пиано - специален предмет

  Теория на музиката

  Солфеж

  Области на научни интереси

  В областта на музикалната теория: класическа хармония и музикален анализ.

  Участия в проекти

  Участие в международен проект към Балкански културен институт "Младежта в действие" - "Младежта на Балканите - Отворени сцени", № BG12/A1.1/385/R3

  Музикална работилница – студентски художественотворчески дейности 2017

  Музика и празник – студентски художественотворчески дейности 2018

  Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика 2019

  Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика 2020

  Цикъл художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския университет Епископ Константни Преславски 2021

  Съвременни тенденции в образованието по музикално-теоретичните дисциплини 2022