Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. Валери Христов Чакалов
  Проф. Валери Христов Чакалов

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

  Кабинет: Корпус 2, стая 201

  Телефон: 0548308495/вътр. 234; 0899944522

  Email: v.chakalov@shu.bg

  Приемно време: Понеделник: 9.00-17.00 Вторник: 9.00-17.00


  Завършен университет, специалност

  1978 - 1984 Национална Художествена Академия, специалност- графика

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1984 - 1989 Окръжно управление Кинефикация- Варна

  Варненски Свободен Университет

  Заемани академични длъжности

  2001 - доцент по графика /изкуствознание/ в катедра ПОИИ на ПФ при ШУ"Еп. Константин Преславски"

  2008 - професор по графика /изкуствознание/ в катедра ПОИИ на ПФ при ШУ"Еп. Константин Преславски"

  Водени лекции и/или упражнения

  Рисуване курс / бакалавър/ ВСУ

  Техники и технологии в графиката - курс /бакалавър, магистър/ ШУ (2001 до момента)

  Композиция в графиката - курс /бакалавър, магистър/ ШУ (2001 до момента)

  Етюд в графиката - курс /бакалавър, магистър/ ШУ (2001 до момента)

  Приложна графика - курс /бакалавър, магистър/ ШУ (2010 до момента)

  Графичен дизайн - курс /бакалавър, магистър/ ШУ (2010 до момента)

  Визуална комуникация - курс /бакалавър/ ШУ (2014 до момента)

  Илюстрация и оформление на книгата - курс /магистър/ ШУ (2010 до момента)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2011-- лекция "Съвременно българско изкуство" в Kocaeli University, Izmit, Turkey

  Области на научни интереси

  Изкуствознание, съвременно изкуство, куратор на изложби и арт фестивали, журиране на конкурси и фестивали

  Немски език - говорене (много добро), четене ( добро), писане (добро)

  Руски език - говорене (много добро), четене ( добро), писане (добро)

  Английски език - говорене ( добро), четене ( добро), писане (добро)

  Специализации

  2023 - "Увидий" университет Констанца, Румъния, проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  2021 - Национален университет за изкуства Букурещ, Румъния, проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  2012 – Европейско ателие ART&FACT, Willer sur Thur, Франция

  2010 - European-funded project "LEADER", “REG’ARTS CROISES AU PAYS DE THANN”, Thann, France

  2007 - Cite internationale des arts Paris, France

  1983 - Учебна практика в" Академия за изящни изкуства" Москва и Ленинград

  Участия в проекти

  НАУЧНИ ПРОЕКТИ

  2021-2023 - Участник в национален Проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 09.2021-09 .2023 г.

  2023 - Ръководител на вътрешноуниверситетски проект „Код Визуално”, финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски”

  2022 - Ръководител на вътрешноуниверситетски проект РИТЪМ / ПРОСТРАНСТВО / ЕМОЦИЯ, финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски”

  2020 - Ръководител на проект „Кауза/Природа”, съвместно с Росица Василева ръководител на център „Европа Директно”, Шумен, съфинансиран от ЕС.

  2020 - Ръководител на вътрешноуниверситетски проект „Пътят/Изкуство”, финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски”

  2019 - Ръководител на вътрешноуниверситетски проект „Визуални изследвания, форми на сетивност”, финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски”

  2018 - Ръководител на проект „КОД ВИЗУАЛНО“, финансиран от Общински фонд ”Култура”, Община Шумен

  2018 - Ръководител на вътрешноуниверситетски проект „ФОРМАТ А4+“, финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски”

  2017 - Ръководител на вътрешноуниверситетски проект „Изкуство-традиция-иновация“, финансиран от ШУ „Епископ Константин Преславски“

  2016 - Ръководител на вътрешно университетски проект „Обект-субект-комуникация” лекционен курс, художествена изложба, и творчески обмен с международно участие на Факултет за изкуство и дизайн, Ялова университет, Турция. Договор № РД-10-431/ 07.03.2016 г.

  2015 -- Ръководител на вътрешно университетски проект „Арт трансфер” лекционен курс, художествена изложба, и творчески обмен с международно участие на Департамент по графика на Национален университет за изкуства - Букурещ, Румъния

  2014 -- Ръководител на вътрешно университетски проект „Съвременни художествени практики” лекционен курс, художествена изложба, и творчески обмен с международно участие на ”Овидий” университет Констанца, Румъния

  2013 -- Ръководител на вътрешно университетски проект „Съвременни художествени практики” лекционен курс, художествена изложба, и творчески обмен с международно участие

  2012 --“Ганично без граници” – ръководител на художествено-творчески проект – съвместно с Kocaeli University Izmit, Turkey с участието на Prof. M. Resat Basar – Dean of Kocaeli University, Faculty of Fine Arts и Prof.Dr.Ismet Chavusoglu

  2011 –ръководител проект “Мостове на изкуството” – съвместен проект с Kocaeli University, Izmit, Turkey.

  2011 - Проект ”Артистични послания” с ръководител доц.д-р Благомир Папазов

  2010 – Графичен диалог – ръководител на научно-изследователски, художествено-творчески проект, съвместно с катедра „Графика” на Белградската Академия за изящно изкуство

  2008 – Проект “Стъпка по стъпка” с ръководител проф. Димитър Чолаков

  2007 – Ръководител на художествено-творчески проект „Възможности на графичната техника сериграфия в обучението по пластични изкуства”-ШУ „Епископ Константин Преславски”

  2006 – Ръководител на художествено-творчески проект „Възможности на графичната техника сериграфия в обучението по пластични изкуства”-ШУ „Епископ Константин Преславски”

  2004 – Ръководител на научно-изследователски проект „Алтернативни възможности на хартията в изобразителното изкуство”- ШУ „Епископ Константин Преславски” с участието на проф. Шуджи Асада от Университета Киото Сейка, Япония

  2003 - Ръководител на научно-изследователски проект „Нетрадиционни техники в графичното изкуство” – ШУ „Епископ Константин Преславски”- с международно участие на проф.Хуго Безард от Кралската академия за изящни изкуства Антверпен,Белгия

  Заемани ръководни позиции

  2017 - 2023 Ръководител катедра ВИТМ

  2002-2005 Ръководител катедра ПОИИ 2002-2005

  Организационна дейност

  АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

  2023 Председател на жури на 9то издание на "Студентски видео арт фестивал 2023" с международно участие в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

  2023 Председател на жури за ежегодните награди „Розалина Трутман“ за постижения във визуалните изкуства за студенти от специалност ПОИИ. Годишна студентска изложба-конкурс, ПФ, галерия “Университетска” 23.05.2023 г.

  2023 Член на жури на национален конкурс „Кино в длан“. Организатор НЧ „Добри Войников“ Шумен.

  2022 Председател на жури на 8то издание на "Студентски видео арт фестивал 2022" с международно участие в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски".

  2022 Председател на жури за ежегодните награди „Фикосота“ за постижения във визуалните изкуства за студенти от специалност ПОИИ. Годишна студентска изложба-конкурс, ПФ, галерия “Университетска” 07.12.2022 г.

  2022 Член на редакционна колегия на Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет Том XXVI D, Велико Търново, Фабер, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, ISSN 1314-6769

  2022 Председател на жури за ежегодните награди „Розалина Трутман“ за постижения във визуалните изкуства за студенти от специалност ПОИИ. Годишна студентска изложба-конкурс, ПФ, галерия “Университетска” 23.05.2022 г.

  2020 Член на жури на национален конкурс „Кино в длан“. Организатор НЧ „Добри Войников“ Шумен

  2019 Член на жури на Национален конкурс “Велики Преслав - история на цял един народ“, 10.04.2019 г.

  2018 Член на жури на Конкурс за детски рисунки, организиран от към Ротари клуб Шумен, 21.11.2018 г.

  2018 Член на жури на национален конкурс „Кино в длан“. Организатор НЧ „Добри Войников“ Шумен

  2018 Член на научния комитет и куратор на международен симпозиум „Reflections of Art“. – ГХГ „Борис Георгиев“ Варна. Организатор Pinelo Art Gallery Истанбул, Турция

  2018 Председател на жури на изложба конкурс „Розалина Трутман“ .

  2018 Председател на жури на годишна изложба конкурс за наградите „Фикосота“ 2018 г.

  2018 Председател на жури и организатор на „Студентски видео арт фестивал 2018 г.“ , 9-12 ноември 2018 г..

  2018 Куратор на изложба „Формат А4+“ на студенти и преподаватели от специалност ПОИИ в UNArte галерия наНационален университет за изкуства Букурещ, 5 ноември 2018.

  2018 Куратор на изложба ”Културен Ексхибиционизъм” на Арт Група ”СХМЕА” в ХГ „Борис Георгиев“ Варна 30.03.2018

  2018 Куратор и организатор на представителна изложба „ Moment” на студенти и преподаватели от специалност ПОИИ - Pinelo Art gallery, Истанбул -08.02.2018

  2018 Куратор на изложба ”Идентичност” на Зузу Каратанасе- преподавател в Овидий университет Констанца, Румъния - галерия Университетска. 19.04.2018

  2018 Куратор на „Код Визуално“ - Юбилейна изложба по повод 25-годишнината на Катедра ВИТМ, 4.12.2018

  2018 Куратор на представителна изложба на студенти и преподаватели от Факултет за изящни изкуства на Тракийски университет Одрин, Турция - галерия „Университетска“ 2018.

  2017 - Член на ФС

  2017 - Член на ОС на ШУ

  2017 - Член на ОС на ОСЗ

  2017 - Председател на Етичната комисия на ШУ ”Епископ Константин Преславски”

  2017 - Координатор програма Еразъм на катедра ВИТМ

  2017 - Ръководител на галерия ”Университетска” на ПФ

  2017 - Координатор за изложбена и фестивална дейност на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” за България и чужбина.

  2017 - Координатор и организатор на международна изложба графика малък формат „А4“ представена в галерия „Университетска” на Педагогически факултет.

  2017 - Организатор на представителна изложба на студенти и преподаватели на Намик Кемал университет Текирдаг, Турция в галерия Университетска

  2017 - Организатор на изложба „Студенти и преподаватели“ ХГ „Никола Маринов“, Търговище.

  2017 - Организатор на изложба „Студенти и преподаватели“ в ХГ Добрич

  2017 - Организатор и куратор на „Студентски видео арт фестивал 2017“ с международно участие.

  2017 - Куратор на изложба “Роман Попов, Йоана Стоянова и Борис Иванов“ в галерия „Университетска” на Педагогически факултет.

  2017 - Ръководител на художественотворческа студентска група „Схмеа“

  2017 - Автор на рекламни материали – плакати, грамоти, покани и други за изложби, фестивали, конференции и други събития на катедра ВИТМ, ПФ и ШУ.

  2017 - Осигуряване финансиране на ежегодна награда „Фикосота“ за постижения във визуалните изкуства - 1000 лв..

  2017 - Осигуряване финансиране на ежегодна награда „Розалина Трутман“ за студентско творчество - 900 лв..

  2017 - Иницииране и осигуряване финансиране на награда за „Студентски видео арт фестивал 2017“ - 1500 лв..

  2017 - Инициатор за създаване на рекламен клип на катедра ВИТМ за КСК 2017г.

  2017 - Интервюта в регионален всекидневник „Шуменска Заря“, Телевизия Шумен и TVN Шумен (реклама за Катедра ВИТМ и ПФ)

  2016 - Иницииране и осигуряване финансиране на ежегодна награда „Фикосота“ за постижения във визуалните изкуства.

  2016 - Осигуряване финансиране на ежегодна награда „Розалина Трутман“ за студентско творчество.

  2016 - Иницииране и осигуряване финансиране на награда за „Студентски видео арт фестивал 2016“.

  2016 - Автор на рекламни материали – плакати, грамоти, покани и други за изложби, фестивали, конференции и други събития на ПФ и ШУ.

  2016 - Организатор и куратор на „Студентски видео арт фестивал 2016“ с международно участие.

  2016 - Куратор на изложба“Магистри“ в галерия „Университетска” на Педагогически факултет.

  2016 - Организатор и куратор на изложба ”Поетична графика” по поезията на Елин Рахнев на студенти от специалност ПОИИ в музей „Анна Ахматова“ Санкт Петербург, Русия

  2016 - Координатор за изложбена и фестивална дейност на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” за България и чужбина.

  2016 - Ръководител на студентска творческа група “Схмеа“ с участници Мая Николова, Йоана Стоянова, Иван Петков и Борис Иванов.

  2016 - Организатор на изложба “Графика“ на студенти от Университет за изкуства Белград, Сърбия-- част от програмата на научната конференция с международно участие „Иновации в образованието“ на ПФ.

  2016 - Организатор и куратор на изложба „Графика“ на студенти от специалност ПОИИ на Педагогическия факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” в галерия на Овидий университет, Констанца, Румъния.

  2016 - Ментор на творческа група „Схмеа“ за организиране на първи национален пленер „Светлините на града“- Карлово

  2016 - Организатор и куратор на изложба „Обект-субект-комуникация“ на студенти от специалност ПОИИ на Педагогическия факултет на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” в Ялова университет, Турция.

  2016 - Организатор на международна изложба „А4“ с куратор доц. д-р Овидиу Кройтору от Национален университет за изкуства- Букурещ в галерия „Университетска“ на ПФ, на ШУ „Епископ К. Преславски” .

  2016 - Лице за контакти на катедра ВИ на Педагогическия факултет за сътрудничество между Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” и Академия за изкуства, Александър фон Щиглиц, Санкт Петербур, (Русия).

  2016 - Организатор на изложба „ Димитър Чолаков, Валери Чакалов, Стефан Божков“ в UNAgaleria на Национален университет за изкуства , Букурещ, Румъния.

  2016 - Координатор на катедра ВИ по програма Еразъм.

  2016 - Член на Художествената комисия на галерия Университетска

  2016 - Член на журито на Национален фестивал на мобилното кино „Кино в длан“, Шумен.

  2016 - Куратор на годишната студентска изложба в галерия „Университетска”, Педагогически факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

  2016 - Участие в разработване на Правилник за устройството и дейността на Етичната комисия на ШУ „Епископ К. Преславски”.

  2016 - Участие в разработване на Етичния кодекс на ШУ „Епископ К. Преславски”.

  2016 - Участие в различни медии с цел реклама на специалността.

  2016 - Председател на Етичната комисия на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”

  2016 - Член на ОС на ШУ

  2016 - Член на ОС на ПФ

  2016 - Член на ФС на ПФ

  2015 - Председател на Етичната комисия на Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”

  2015 - Куратор на ”Годишна изложба на студенти от специалност ПОИИ”, галерия ”Университетска” ПФ

  2015 - Куратор на изложба ”Арт трансфер” в галерията на Национален университет за изкуства - Букурещ, Румъния

  2015 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет за сътрудничество между Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Национален университет за изкуства, Букурещ, Румъния

  2015 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет за сътрудничество между Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Факултет за изкуства на Университет Мария Кюри - Склодовска, Люблин, Полша

  2015 - Куратор на изложба ”Арт трансфер - графика” в ”Център за графично изкуство” на Академията за изящни изкуства - Белград, Сърбия

  2014 - Учредител на първи ”Студентски видео арт фестивал” Шумен 2014

  2014 - Съорганизатор на изложбата ”Съвременна графика от музея Джъзян – Hangzhou” Китай в Градска художествена галерия ”Борис Георгиев”, Варна

  Куратор на проекти в галерия ”Университетска”, ПФ на ШУ

  2014 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет по договор за сътрудничество между Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Факултет за изкуства на Коджаели университет, Измит, Турция.

  2014 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Педагогически факултет на Университета Краков, Полша.

  2014 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Ялова университет, Ялова , Турция.

  2014 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Националния университет по изкуства в Букурещ, Румъния.

  2014 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет по договор за сътрудничество между Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Факултет за изкуства на Овидий университет, Констанца, Румъния.

  2014 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет за сътрудничество между Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Белградската академия за изкуство, Сърбия.

  2013 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет по договор за сътрудничество между Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Кременски регионален хуманитарен педагогически институт „Тарас Шевченко“, Кременц, Украйна.

  2013 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет по договор за сътрудничество между Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Факултет за изкуства на Овидий университет, Констанца, Румъния.

  2013 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет за сътрудничество между Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Белградската академия за изкуство, Сърбия.

  2013 - Лице за контакти на катедра ПИИ и Педагогически факултет за сътрудничество между Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Факултет за изкуства на Педагогически Университет, Краков, Полша.

  2013 - Инициатор за създаване на галерия „Университетска“ в Педагогически факултет на ШУ.

  2013 - Учредител на награда „Розалина Трутман“ за студентско творчество.

  2010-2011 Член на организационния комитет на ”Международно триенале за графично изкуство”, София, 2010-2011

  Членства в научни организации

  1989 - Член на Съюза на българските художници

  1989 - Член на секция "графика"

  Държавни и/или научни награди

  2022 - „НАГРАДАТА НА ШУМЕН“ за принос в образованието и науката за 2021 г.

  2019 - “Наградата на Шумен” за изкуство и култура за 2019 г. - Раздел “Изобразително изкуство“ за реализираната изложба „КОД ВИЗУАЛНО“, Шумен (колективна награда на Катедра “Визуални изкуства“)

  2016 - Награда за живопис от регионална изложба на Пети национален конкурс Алианц България.

  2015 - “Наградата на Шумен” за изкуство и култура за 2014г. Ръководител на “Видео арт група“ учредила и организирала първи “Студентски видео арт фестивал“, Шумен 2014г. (колективна награда)

  2013 -- Награда на СБХ София от Националната изложба “Лудогорие” за съвременна живопис, графика и скулптура, организирана от Община Разград, Художествена галерия „Проф. Илия Петров”- Разград, и Съюза на българските художници.

  2012 - „ Старопрестолна Грамота” за принос в българската култура, педагогическа и творческа дейност в изобразителното изкуство, Общински съвет гр. Велико Търново.

  2010 – Номинация за графика от Национална изложба на художниците преподаватели – Велико Търново

  2007 – Награда „Варна”, на община Варна за изкуство и култура

  2007 – Награда за графика от „ 5 Международно триенале на графиката”,София

  2006 – Haграда за графика от Национална изложба конкурс --” Сите дез`Ар”

  Париж

  2005 – Награда „A L`internationalite” за живопис - „118 Пролетен салон” – Лион, Франция

  2005 – Годишна награда на РИМ Къща – Музей „ Георги Велчев”, Варна

  2002 – Награда за живопис от Национална изложба на художниците преподаватели – Велико Търново

  2001 – Награда за графика – „Пролетен салон” – Лион, Франция

  1990 – Награда за графика малък формат от „DEL BELLO GALLERY” – Торонто, Канада

  1990 – Първа награда за графика от Национален конкурс „Човекът и морето” –

  1989 – Почетен знак на кметството на гр. Рощок, Германия за самостоятелна изложба графика в галерия „HAUS DER ARHITEKTUR”

  1988 – Голямата награда „Златен пегас” – ОХИ „Южна пролет” – Хасково