Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.изк.н. Мирослав Кирилов Недялков
  Проф. д.изк.н. Мирослав Кирилов Недялков

  Факултет: Педагогически факултет

  Катедра: МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА, МУЗИКАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

  Кабинет: Корпус 2, стая 111a

  Телефон: 054 830495 вътр. 232 К2

  Email: m.nedyalkov@shu.bg

  Приемно време: I седмица - понеделник, вторник и сряда от 10 до 18 ч. II седмица - сряда от 10 до 18 ч.


  Завършен университет, специалност

  ВМПИ (АМТИИ) Пловдив // специалност „Музикална педагогика”.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  СМУ "Ф. Кутев" Котел 1985 г.

  Заемани академични длъжности

  - 1985 г. – асистент;

  - 1990 г. - ст. асистент;

  - 1993 г. – гл. асистент

  - 1999 г. – доцент по хармония (Висша атестационна комисия)

  - 2003 г. – професор по хармония (Висша атестационна комисия)

  Хабилитационни трудове: “Модалната хармония в обработката на българската народна музика”; "Концепция за основанието на минорната тоникалност в в контекста на еволюционните процеси в многогласното мислене".

  Придобити научни степени

  - 2001 г. – доктор на изкуствознанието (Висша атестационна комисия)

  Защитена дисертация на тема: “История, теория и технология на оркестровия стил”.

  Водени лекции и/или упражнения

  Хармония

  Аранжиране за хор

  Инструментознание

  Оркестрация

  Музикална акустика

  Модална хармония

  Методика на преподаване на хармония

  Структура на детската и популярната песен

  Контрапункт

  Нотопис

  Области на научни интереси

  Модална хармония, Оркестров стил, Стилове в хармонията, Историческо развитие на многогласа, Генезис на мажоро-минорната система, Сонантност, Контрапункт.

  Участия в проекти

  РД-08.300/15.03.2013 г.)

  Иновационни технологии в музикалнообразователния процес

  РД-08-26/14.03.2014 г.

  Историко-теоретичните изследвания в музикалната литература – основа за оптимизиране на музикално-образователния процес

  РД – 08-289/12.03.2015 г.

  Историко-теоретични аспекти при формирането на националните музикални култури

  РД-08-137/08.02.2016 г.

  „Интегративни тенденции при музикално-теоретичните дисциплини в образователния процес по музика”

  РД-08-83/03.02.2017 г.

  Иновации при историко-теоретичните изследвания – принос за обогатяване на българската музикална култура”

  РД-08-127/07.02.2018 г.

  „Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти”

  2019 - Концепции в музикално-теоретичната подготовка на студентите, РД-08-84/31.01.2019 г.

  2020 - Актуални проблеми в музикално-теоретичната подготовка на студентите, Договор №РД-21-192/05.03.2020 г., вх. №РД-08-159.

  2021 - Предизвикателства пред съвременното обучение по теория и история на музиката, РД-08-122/03.02.2021 г., Договор № РД-21-111/04.03.2021 г.

  2022 - Съвременни тенденции в образованието по музикално-теоретични дисциплини, РД-08-157/04.03.2022.

  Заемани ръководни позиции

  Ръководител катедра 1993-2014 с прекъсване за един мандат.